SOL-2020-2 8.Dezvoltarea in regim de urgenţă a unor instrumente moleculare pentru evaluarea emergenţei şi re-emergenţei COVID-19

Data ultimei actualizări : 01.10.2020 | Tipăreşte pagina

TITLUL PROIECTULUI/PROJECT TITLE

 • „SOL-2020-2 8.Dezvoltarea in regim de urgenţă a unor instrumente moleculare pentru evaluarea emergenţei şi re-emergenţei COVID-19
 • “SOL-2020-2 8.Expedited Development of Molecular Instruments to Assess COVID-19 Emergence and Re-emergence”

ACRONIM:  AcvaCov

Cod proiect : PN-III-P2-2.1-SOL-2020-2-0324
Nr.contractului: 24Sol/2020
Valoarea contractului pentru P6: 50.000,00 lei
Durata proiectului: 6 luni
Data inceperii proiectului: 01.07.2020
Data finalizării proiectului: 31.12.2020

 

Consortiu (Consortium)

 • Autoritate contractanta: UEFISCDI
 • Contractor: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“ Bucureşti – Director de proiect Dr. Gabriela Rodica Oprişan
 • Partener 1 –  Institutul de Biochimie Bucureşti
 • Partener 2 – UM 02534
 • Partener 3 – Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr.Carol Davila“
 • Partener 4 – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babes“
 • Partener 5 – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ Cluj Napoca
 • Partener 6 – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ Timişoara
 • Partener 7 – SC ICA Research&Development SRL

 

Membrii echipei proiectului din partea P6 UMFVBT (Project team members from P6 UMFVBT):

 1. Conf. Univ. Dr. Popovici Emilian Damian - Responsabil Partener 6
 2. S.L. Dr. Bădiţoiu Luminiţa Mirela – membru in echipa Partenerului 6
 3. Dr. chim. Anghel Mariana – membru in echipa Partenerului 6
 4. Dr. Negru Dana Gabriela – membru in echipa Partenerului 6

 

Obiectivul principal al proiectului/Main project objective

Dezvoltarea unui model microbiologic şi epidemiologic de screening al apelor reziduale care să servească sistemului de Sănătate Publică pentru documentarea unor proceduri nationale de monitorizare a circulaţiei SARS-COV-2 în mediu.

Developing a microbiological and epidemiological model for screening residual waters, to be used by the public health system in order to document national procedures for monitoring the circulation of SARS-COV-2 in the environment.

Obiective specifice/Specific objectives

 1. Structurarea unui sistem coerent de detecţie a acizilor nucleici virali în ape reziduale printr-o abordare multi-instrumentală de identificare şi validare
 2. Definirea unui algoritm epidemiologic de alertă precoce, de anvergură naţională bazat pe supravegherea prezenţei SARS-COV-2 în mediu acvatic din „puncte fierbinţi“.

Partenerul 6 se va axa pe:

 1. Stabilirea “ bazinelor” de colectare a apelor reziduale in raport cu incidenta cazurilor de boala;
 2. Realizarea hartilor de clustere pentru distributia temporo-spatiala a cazurilor versus pozitivarea probelor de apa dovedita prin diagnostic molecular si semnificatia lor statistica;
 3. Dezvoltarea unui Plan National de supraveghere a SARS-COV-2 în ape reziduale pentru evidenţierea transmiterii fecal-orale a COVID-19, in care Partenerul 6 va fi implicat in elaborarea unui  sistem de supraveghere a SARS-COV-2 în ape reziduale si in realizarea unui Program de masuri profilactice şi de control.

 ------------

 1. Structuring a coherent system for detecting viral nucleic acids in residual waters by using a multi-instrumental identification and validation approach.
 2. Defining a national epidemiological early warning algorithm based on monitoring the presence of SARS-COV-2 in the water environment from “hotspots”.

Partner 6 is going to focus on:

 1. Deciding on the “pools” for collecting residual waters in relation with the incidence of disease cases;
 2. Building cluster maps for the time and space distribution of cases compared with water sample positivation proven by molecular diagnosis and their statistical significance;
 3. Developing a national plan for monitoring SARS-COV-2 in residual waters to highlight the faecal-oral transmission of COVID-19, in which Partner 6 will be involved in developing a system for monitoring SARS-COV-2 in residual waters, as well as creating a prevention and control measure programme.

 

Rezumat/Abstract

Se stie ca unele coronavirusuri de origine umana sau animala pot supravietui in apele de retea la temperaturade 4°C (>100 zile), pentru a fi inactivate in proportie de 99.9% la o temperatura a acesteia de 23°C in cel mult 10 zile. Supravietuirea lor in apele reziduale este scurta, intre 2-4 zile. Aceste fapte justifica efortul de cercetare a unei potentiale legaturi intre contaminarea apelor prin coronavirusuri si dezvoltarea unui Sindrom acut respirator sever la om, mai ales in contextul unei pandemii cu un coronavirus emergent recent si deci insuficient cunoscut. Va fi un studiu multicentric, prospectiv, de supraveghere, pe o perioada de 6 luni. Proiectul doreste sa se finalizeze prin conceperea unui Plan National de supraveghere a SARS-COV-2 în apele reziduale  iar rezultatele vor fi publicate într-un articol in revista cu factor de impact.

It is a known fact that some coronaviruses of human or animal origin can survive in network waters at temperatures of 4°C (>100 days), but 99.9% are inactivated within 10 days when water temperature is 23°C. Their survival in residual waters is short, between 2 and 4 days. These facts justify the effort of researching a potential link between the contamination of waters by coronaviruses and the development of an acute respiratory syndrome in humans, especially in the context of a pandemic caused by a recently emerged and thus insufficiently known coronavirus. It is going to be a multi-centric, prospective, observational study over a period of 6 months. The project is to be concluded by developing a national plan for monitoring SARS-COV-2 in residual waters and the results will also be published in an article in a journal with a high impact factor.

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >