Despre noi

Administrator Retea IT

Data ultimei actualizări : 28.02.2017 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea postului de Administrator Retea, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului IT al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

  I.              Data, locul şi ora concursului

Proba scrisă va avea loc în data de 17 ianuarie 2017, ora 10.00, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2 – Sala Consiliului de Administraţie

 II.            1. Comisia de concurs

Preşedinte:   Prof. Filip Fiat, Director General Administrativ

Membrii:         Ing. Ion Grecu, Şef serviciu IT

                         Ing. Robert Mogosanu, Inginer de sistem in cadrul Compartimentului IT

Secretar:       Ec. Mihaela Stanca, Serviciul RUNOS

     2. Comisia de contestaţie

Preşedinte:  Saşa Mitrovici, Şef Serviciul RUNOS

Membrii:        Ing. Marcel Marculescu, Inginer de sistem in cadrul Compartimentului IT

                        Ing. Mihai Draguleasa, Inginer de sistem in cadrul Compartimentului IT

Secretar:       Ec. Mihaela Stanca, Serviciul RUNOS

 III.           Tematica

Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)

Regulamentul intern al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)

1. Retele de comunicatii LAN, WAN, Internet, intranet

 • Modelul de referinta OSI si TCP/IP;
 • Arhitecturi, protocoale – Microsoft, Netware, TCP/IP;
 • Echipamente de retea si de comunicatie;
 • Instalari si configurari de echipamente in retele locale structurale (switch-uri);
 • Administrare retele;
 • Securitatea retelelor

2. Instalari, configurari statii de lucru, imprimante

3.Calculatoare personale – arhitectura, componente, caracteristici periferice, diagnosticare defecte

4. Instalare, configurare, administrare sisteme de operare Windows XP/7/8/10.

5. Instalare, configurare, administrare sisteme de operare Linux/Unix.

IV. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 09 ianuarie 2017, ora 14.00 la Serviciul RUNOS al universităţii, prin Registratura universităţii, parter, cam.  1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 • a)    curriculum vitae;
 • b)    cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • c)    copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 • e)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • f)     cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului;
 • g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

V. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul

VI. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă întregă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • perioada de probă este de cel mult 90 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

VII. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

1.    Condiţii minimale şi obligatorii

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat,  în domeniul informatică, matematică;
 • vechime în domeniul informatică, constituie un avantaj,
 • studii universitare în domeniul informatică, matematică constituie un avantaj.

Alte cerinţe:

 • persoană dinamică şi organizată;
 • Abilităţi de utilizare a sistemului de operare Windows XP, 7,8, 10
 • raţionament matematic;
 • spirit analitic;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate – respectarea termenelor limită;
 • capacitate de lucru sub presiune, în ritm alert;
 • spirit de echipă;
 • foarte bune abilităţi de utilizare a pachetului Microsoft Office;
 • foarte bune abilităţi de comunicare.

 2.    Responsabilităţile postului

1. Legat de activităţile specifice:

-Instalare, configurare echipamente:

 • Instalari si configurari echipamente, depanare hardware si software, echipamente IT diverse.
 • Instalare, configurare sistem de operare Windows XP, Vista, 7,8, 10.
 • Devirusare sisteme de operare

2. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

Informaţii suplimentare se obţin la Serviciul RUNOS al universităţii, e-mail: concurs@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.76 Kb
Descarca Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.64 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 533.59 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >