Informaţii privind admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara

Data ultimei actualizări : 25.09.2014 | Tipăreşte pagina

NOU!!!
ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ LA LUGOJ

Începând cu anul universitar 2014-2015, UMF „Victor Babeş” din Timişoara organizează admitere, prin concurs de dosare, pe baza mediei de la bacalaureat, pentru programul de studii „Asistenţă medicală generală la Lugoj”.

Afişarea rezultatelor

Publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere la specializarea Asistenţă Medicală Generală la Lugoj, se va face în 19 septembrie 2014, după finalizarea perioadei de înscrieri, la avizierul universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro.

Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor, 22 septembrie 2014, orele 08.00-14.00. Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa Comisiei centrale de admitere, care va analiza şi soluţiona contestaţiile în aceeaşi zi în care au fost depuse, în prezenţa contestatarilor. Decizia comisiei este definitivă şi va fi comunicată prin afişare, la sediul universităţii şi pe site.

În perioada 22-23 septembrie 2014, între orele 9.00-14.00, va avea loc confirmarea locului obţinut de către candidaţii declaraţi admişi .

În data de 24 septembrie 2014, între orele 9.00-14.00, va avea loc a doua etapă de confirmare, pentru locurile rămase neocupate.

Locurile rămase libere se ocupă de alţi candidaţi cu media peste 5 (cinci), pe bază de cereri individuale depuse în data de 24.09.2014, între orele  9.00 -14.00  la secretariatul facultăţii, însoţite de chitanţa de plată a taxei de confirmare (100 lei).
Dacă sunt depuse mai multe cereri decât locurile rămase libere, ocuparea locurilor se va face în ordinea mediilor de bacalaureat.

Achitarea taxei de şcolarizare

Taxa de şcolarizare este în cuatum de 500 euro/an de studiu.

Candidaţii declaraţi admişi vor achita contravaloarea în lei a taxei de studii, integral, în perioada 22-30 septembrie 2014, Plata se efectuează în lei, la casieria universităţii sau prin virament bancar, în contul universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX, cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: “taxa de studii – nume, prenume, anul de studiu, specializarea”.

admitere.umft.ro

 

Achitarea taxei de şcolarizare

Candidaţii declaraţi admişi in anul I de studii vor achita contravaloarea în lei a taxei de studii, integral, în perioada 1-09
septembrie 2014, Plata se efectuează în lei, la casieria universităţii sau prin virament bancar, în contul universităţii deschis la
Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX, cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: “taxa de studii – nume, prenume, anul de studiu, specializarea”.

Inmatricularea studenţilor cu taxă se va face numai după ce candidaţii au depus la secretariatul facultăţii copia chitanţei/ordinului de plată din care să rezulte că au achitat taxa de studii şi au semnat contractele de studii, în termenul stabilit de conducerea universităţii.

ATENŢIE!!!

În data de 22 şi 23 iulie 2014, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs de admitere pentru toate specializările/programele de studii universitare de licenţă cu predare în limba română, inclusiv pentru cele cu 180-240 credite transferabile, astfel:

I. În data de 22 iulie 2014, între orele 10.00-12.00, pentru specializările cu 180-240 credite transferabile:

a) Facultatea de Medicină:

 • Asistenţă medicală generală - 50 întrebări tip grilă din Biologie,
 • Radiologie şi imagistică - 50 întrebări tip grilă din Biologie,
 • Balneofiziokinetoterapie şi recuperare - 50 întrebări tip grilă din Biologie,
 • Nutriţie şi dietetică - 50 întrebări tip grilă din Biologie,

b) Facultatea de Medicină dentară:

 • Tehnică Dentară - probă practică,
 • Asistenţă de profilaxie stomatologică - probă practică,

c) Facultatea de Farmacie:

 • Asistenţă de Farmacie - 50 întrebări tip grilă din Botanică.
  Bibliografie: Primul capitol (I. CITOLOGIE SI ASPECTE DE GENETICA) al volumului de "TESTE DE BIOLOGIE VEGETALA PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA FACULTATEA DE FARMACIE DIN TIMISOARA - 2014", autori: Antal D.S., Palici I.F., Ardelean F.; editura Mirton 2014.

II. În data de 23 iulie 2014, între orele 10.00-13.00, pentru specializările cu 300-360 credite transferabile:

a) Facultatea de Medicină, specializarea Medicină:   

 • 60 de întrebări tip grilă din Biologie
 • 20 de întrebări tip grilă din Chimie organică

b) Facultatea de Medicină dentară, specializarea Medicină dentară:

 • 60 de întrebări tip grilă din Biologie
 • 20 de întrebări tip grilă din Chimie organică

c) Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie:    

 • 60 întrebări tip grilă din Botanică,
 • 25 întrebări tip grilă din Chimie organică.

Candidaţii interesaţi pot achiziţiona testele grilă pentru concursul de admitere de la sediul universităţii, P-ţa Eftimie Murgu, nr. 2, Timişoara. Toate cartile sunt disponibile pentru vanzare, la sediul universitatii, inclusiv cartile de teste pentru specializarile cu 180-240 credite transferabile din cadrul Facultatii de Medicina.

Conform art. 15 din Regulamentul privind inscrierea si inmatricularea studentilor, "studenţii care au beneficiat de finanţare de la bugetul de stat, integral/parţial, pentru un program de studii universitare de licenţă, finalizat prin examen de licenţă/nefinalizat, pot fi înscrişi şi înmatriculaţi în anul I, în urma promovării concursului de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, numai pe locurile cu taxă, fără drept de reclasificare pe locurile bugetate."

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Asistenţă Medicală Generală Lugoj, septembrie 2014

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 624.92 Kb
Descarca Raport locuri neocupate
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 466.53 Kb
Descarca Rezultate provizorii
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 52.08 Kb

Sesiunea iulie 2014

Descarca Rezultate finale - sesiunea iulie 2014
 
Tip fişier : RAR | Dimensiune : 3.88 Mb
Descarca Rezultate provizorii - sesiunea iulie 2014
 
Tip fişier : RAR | Dimensiune : 4.19 Mb
Descarca Calendar
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 210.17 Kb
Descarca Locuri disponibile
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 95.83 Kb
Descarca Orarul de consultanță
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 666.56 Kb
Descarca Acte necesare înscrierii
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 124.36 Kb
Descarca Procedura de înscriere
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 244.08 Kb
Descarca Probele concursului
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 162.63 Kb
Descarca Taxe de școlarizare
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 182.1 Kb
Descarca Regulament Admitere 2014
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 430.07 Kb
Descarca H.S. nr. 15/4729/04.06.2014
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 4.81 Mb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >