Admitere Română 2014

Data ultimei actualizări : 23.09.2014 | Tipăreşte pagina

Admiterea şi înscrierea la studii universitare de licenţă a cetăţenilor din Uniunea Europeană, ţările din Spaţiul Economic European (SEE) şi Comunitatea  Elveţiană

CINE POATE APLICA
Cetăţeni din UE/SEE/CE care au o diplomă de bacalaureat validă (GCSE/GCE - A level, cu minim D la biologie şi chimie), care le dă dreptul să urmeze studii superioare de licenţă.

CINE SE POATE ÎNSCRIE
Cetăţenii de mai sus se pot înscrie la specializările cu predare în limba română sau o limbă străină cu condiţia să îndeplinească TOATE criteriile de mai jos:

 1. Cetăţeni din UE/SEE/CE care au fost declaraţi „ADMIŞI” la examenul de admitere, în ordinea mediei obţinute (în funcţie de numărul de locuri disponibile/specializare).
 2. Cetăţeni din UE/SEE/CE care, după ce au fost declaraţi „ADMIŞI” la examenul de admitere, obţin echivalarea şi recunoaşterea diplomei lor de bacalaureat de către Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
 3. Pentru a putea participa la examenul de admitere, candidaţii trebuie să-şi depună dosarele de pre-înscriere (a se vedea punctul V) personal sau prin poştă, pe adresa Biroului de Relaţii Internaţionale; universitatea va procesa documentele şi va trimite un set de documente împreună cu lista candidaţilor admişi Centrului Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor pentru obţinerea certificatului de echivalare.

LOCURI ŞI SPECIALIZĂRI
Candidaţii de mai sus pot opta pentru specializările cu predare în limba română sau într-o limbă străină. Numărul de locuri disponibile/facultăţi/specializări, precum şi taxele de studii aferente se regăsesc în tabelul de mai jos. Admiterea la studii este condiţionată de promovarea unui EXAMEN DE ADMITERE din probele biologie şi chimie organică. Testele grilă şi bibliografia vor fi postate pe site-ul universităţii până la sfârşitul lunii februarie 2014.  

Nr. FACULTATEA SPECIALIZAREA / LIMBA DE PREDARE DURATA STUDIILOR NUMĂRUL DE LOCURI TAXA DE STUDII/AN(EURO)
1. MEDICINĂ Medicină (Engleză) 6 ani 85 4500
Medicină (Franceză) 6 ani 10 4500
2. MEDICINĂ DENTARĂ Medicină dentară (Română) 6 ani 15 4500
Medicină dentară (Engleză) 6 ani 20 4500
Tehnică dentară (Română) 3 ani 3 4500
3. FARMACIE Farmacie (Franceză) 5 ani - 4500

 

ÎNSCRIEREA ÎN REGIM PE CONT PROPRIU VALUTAR A CETĂŢENILOR CARE PROVIN DIN ŢĂRI TERŢE (CETĂŢENI CARE NU PROVIN DIN UNIUNEA EUROPEANĂ, ŢĂRILE DIN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN – SEE-  ŞI COMUNITATEA ELVEŢIANĂ)

Înscrierea candidaţilor care provin din ţări terţe cade sub incidenţa prevederilor Ministerului Educaţiei Naţionale menţionate în Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6000/15 oct. 2012, privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular din România, cu modificările şi completările următoare.

În conformitate cu prevederile Ministerului Educaţiei Naţionale, Universitatea, în baza principiului autonomiei universitare, stabileşte condiţii de admitere pentru cetăţenii din ţări terţe.

CINE POATE APLICA
Cetăţeni din ţări terţe care au o diplomă de bacalaureat validă (GCSE/GCE - A level, cu minim D la biologie şi chimie), care le dă dreptul să urmeze studii superioare de licenţă.

CINE SE POATE ÎNSCRIE
Se pot înscrie pe locurile de studii în regim pe cont propriu valutar cetăţenii din ţări terţe care îndeplinesc TOATE condiţiile de mai jos:

  1. Cetăţeni din ţări terţe care, în urma procesului de selecţie a dosarelor de preînscriere, au fost declaraţi “ADMIŞI” în funcţie de criteriile de selecţie stabilite (a se vedea fişa cu criteriile de selecţie impuse).
  2. Cetăţeni din ţări terţe care, odată declaraţi “ADMIŞI”, obţin o Scrisoare de Acceptare la Studii, eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale din România.
  3. Cetăţeni din ţări terţe care obţin o viză de studii (D – SD) valabilă, de la ambasada / consulatul României din ţara de origine.
  4. Pentru a putea participa procesul de selecţie, candidaţii trebuie să depună un dosar cu documente de pre-înscriere, pe adresa Departamentului de Relaţii Internaţionale al universităţii. Universitatea procesează dosarul şi, în urma selecţiei, trimite lista cu candidaţii declaraţi admişi Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea obţinerii Scrisorii de Acceptare la Studii.

MENŢIUNE SPECIALĂ: Cetăţenii români cu domiciliul într-o ţară terţă trebuie să depună o declaraţie notarială prin care declară că doresc să studieze în regim pe cont propriu valutar, ca cetăţeni ai unei ţări terţe.

LOCURI ŞI SPECIALIZĂRI
Candidaţii de mai sus pot opta pentru specializările cu predare în limba română sau într-o limbă străină. Numărul de locuri disponibile/facultăţi/specializări, precum şi taxele de studii aferente se regăsesc în tabelul de mai jos. Admiterea la studii se face pe baza punctajului obţinut conform criteriilor de selecţie stabilite de universitate, în ordine descrescătoare, în funcţie de numărul de locuri aprobat pentru fiecare specializare în parte.  

Nr. FACULTATEA SPECIALIZAREA / LIMBA DE PREDARE DURATA STUDIILOR NUMĂRUL DE LOCURI TAXA DE STUDII/LUNĂ (EURO)
1. MEDICINĂ Medicină (Română) 6 ani 30 400
Medicină (Engleză) 6 ani 15 400
Medicină (Franceză) 6 ani 30 400
A. M. G. (Română) 4 ani 2 400
2. MEDICINĂ DENTARĂ Medicină dentară (Română) 6 ani 10 400
Medicină dentară (Engleză) 6 ani 10 400
Tehnică dentară (Română) 3 ani 2 400
3. FARMACIE Farmacie (Franceză) 5 ani 60 400
Farmacie (Română) 5 ani 10 400
 

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Teste de Chimie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 41.76 Kb
Descarca Teste de Biologie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 251.02 Kb

Admitere cetățeni non-UE

Descarca Condiții admitere
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 302.5 Kb

Admitere cetățeni UE, SEE, CH

Descarca Condiții admitere
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 288.36 Kb

Formulare

Descarca Fișa personală
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 31 Kb
Descarca Criterii de selecție non-UE
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 36 Kb
Descarca Cerere de echivalare diplomă UE
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 630.33 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >