Informaţii privind admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara

Data ultimei actualizări : 08.09.2016 | Tipăreşte pagina


Pentru mai multe informaţii despre

PLATA TAXEI DE ŞCOLARIZARE – CANDIDAŢI ADMIŞI / STUDENŢI AN I, sesiunea IULIE 2016
click AICI!

ADMITERE 2016, SESIUNEA SEPTEMBRIE

Informatii cu privire la Admitere, sesiunea septembrie 2016, se regăsesc aici:
admitere.umft.ro

Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs de admitere, în luna septembrie 2016, pentru următoarele specializări:

1.  SPECIALIZAREA FARMACIE, Facultatea de Farmacie – 27 locuri cu taxă

 • Limba de predare – română,
 • Durata studiilor: 5 ani,
 • Forma de învăţământ : cu frecvenţă,
 • Taxa de şcolarizare: 7000 Ron /an.

Concursul de admitere se va desfăşura sub forma unui test grilă de verificare a cunoştinţelor, care cuprinde:

 • 60 de întrebări Biologie (clasa a IX-a) – 6 puncte,
 • 30 de întrebări Chimie organică (clasa a X-a şi a XI-a) – 3 puncte.

2.  SPECIALIZAREA ASISTENŢĂ DE FARMACIE (LUGOJ), Facultatea de Farmacie – 2 locuri bugetate şi 40 locuri cu taxă

 • Cursurile se desfăşoară în municipiul Lugoj, jud. Timiş
 • Limba de predare – română,
 • Durata studiilor: 3 ani,
 • Forma de învăţământ : cu frecvenţă,
 • Taxa de şcolarizare: 2500 Ron /an.

Concursul de admitere se va desfăşura sub forma unui concurs de dosare, media generală de admitere se va calcula pe baza mediei generale de la bacalaureat.

3.  SPECIALIZAREA ASISTENŢĂ DE PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ, Facultatea de Medicină Dentară – 11 locuri cu taxă

 • Limba de predare – română,
 • Durata studiilor: 3 ani,
 • Forma de învăţământ : cu frecvenţă,
 • Taxa de şcolarizare: 5000 Ron /an.

Concursul de admitere se va desfăşura sub forma unei probe practice de îndemânare, notată cu note de la 1 la 10. Din oficiu, se acordă un punct. Nota finală nu poate fi mai mică de 5 (cinci).

CALENDARUL ADMITERII

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016
Înscrierea candidaţilor – online şi la secretariatul facultăţii 5 – 9 septembrie 2016,  între orele 9,00 – 14.00, la secretariatul Facultăţii de Farmacie, respectiv la secretariatul Facultăţii de Medicină dentară
Concursul de admitere
 • 13 septembrie 2016, între orele 10:00-13:00,în clădirea nouă de Farmacie, p-ţa Eftimie Murgu, nr. 2, pentru specializarea Farmacie,
 • 13 septembrie 2016, începând cu ora 8.00, la sediul clădirii Medicină II, spl. Tudor Vladimirescu, nr. 14, pentru specializarea Asistenţă de profilaxie stomatologică
Afişarea rezultatelor provizorii 13 septembrie 2016
Depunerea contestaţiilor şi afişarea  rezultatelor după contestaţii 14 septembrie 2016
Confirmarea locului – etapa I (candidaţii admişi) 15 septembrie 2016
Confirmarea locului – etapa II (candidaţii respinşi, cu media peste 5) 16 septembrie 2016
Afişarea rezultatelor finale 16 septembrie 2016

Retragerea dosarului se face până la data de 30.09.2016, de la ghişeul de înscriere/secretariatul facultăţii.

TAXE

Taxa de înscriere la concursul de admitere - 100 lei/specializare şi se achită la casieria universităţii, chitanţa urmând a fi prezentată la înscrierea la concursul de admitere.

Taxa de confirmare a locului – 300 lei.

!!! Taxa de confirmare nu se restituie în cazul în care candidatul renunţă ulterior la locul obţinut prin concurs sau în cazul în care nu se încadrează în limita locurilor cu taxă, în situaţia în care au fost depuse un număr mai mare de cereri de confirmare decât numărul de locuri rămase libere.

Taxa de şcolarizare

Taxa de şcolarizare se va achita integral, în perioada 19-23 septembrie 2016.

Taxa de şcolarizare se achită la casieria universităţii sau prin virament bancar, în contul universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: “taxa de şcolarizare – nume, prenume, anul de studiu, specializarea”.

Dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii, personal sau prin fax/e-mail, până cel târziu la data expirării termenului de plată a taxei de şcolarizare. Neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

 LOCURI CU TAXĂ DISPONIBILE

Facultatea Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare) Acreditare/ Autorizare provizorie (A/AP) Numărul de locuri bugetate disponibile - sesiunea septembrie 2016 Numărul de locuri cu taxă disponibile - sesiunea septembrie 2016
FARMACIE Farmacie A - 27
Asistenţă de farmacie (Lugoj) AP 2 40
MEDICINĂ DENTARĂ Asistenţă de profilaxie stomatologică AP - 11
TOTAL 2 78

 

Informatii cu privire la Admitere, sesiunea iulie 2016, se regăsesc aici:
admitere.umft.ro

 

ADMITERE, Sesiunea IULIE 2016

Concursul pentru admiterea la toate programele de studii cu predare în limba română se organizează în sesiunea iulie 2016. În cazul în care rămân locuri neocupate, se organizează o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie, înainte de începutul anului universitar.

Concursul pentru admiterea la toate programele de studii cu predare în limba română se organizează în sesiunea iulie 2016. În cazul în care rămân locuri neocupate, se organizează o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie, înainte de începutul anului universitar.

Concursul pentru admiterea la programele de studii cu predare în limbi străine se organizează într-o sesiune separată.

Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs, cifrele de şcolarizare şi taxele se stabilesc prin Regulamentul de admitere, aprobat de Senatul universitar, şi se vor face publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afişare la sediul instituţiei de învăţământ superior şi prin publicare pe pagina web proprie.

Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, anul universitar 2016-2017, admiterea se organizează la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel:

Nr. crt.  Facultatea  Specializarea Acreditare (A) / Autorizare de funcţi. provizorie (AP)  Durata studiilor Nr.credite transferabile
 1      Facultatea de Medicină Medicină A 6 ani 360
Medicină (în limba engleză) A 6 ani 360
Medicină (în limba franceză) AP 6 ani 360
Asistenţă medicală generală A 4 ani 240
Asistenţă medicală generală (Lugoj) AP 4 ani 240
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A 3 ani 180
Nutriţie şi dietetică A 3 ani 180
2 Facultatea de Medicină dentară Medicină dentară A 6 ani 360
Medicină dentară (în limba engleză) A 6 ani 360
Tehnică dentară A 3 ani 180
Asistenţă de profilaxie stomatologică AP 3 ani 180
3 Facultatea de Farmacie Farmacie A 5 ani 300
Farmacie (în limba franceză) A 5 ani 300
Asistenţă de farmacie (la Lugoj) AP 3 ani 180

 

Simularea Concursului de Admitere

Mai 2016

 Organizaţiile studenţeşti din cadrul UMF "Victor Babeş" din Timişoara, SSMT, TDSA şi LSFT, organizează simularea concursului de admitere in luna mai 2016, astfel:

 • pentru Facultatea de Medicina si Medicina Dentara, in data de 07.05.2016 incepand cu ora 10:00;
 • pentru Facultatea de Farmacie, în data de 6.05.2016.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute prin consultarea paginilor de web ale organizaţiilor de studenţi:

Formularul pentru inscrierea la Simularea concursului de admitere se regaseste aici!

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Regulament ADMITERE 2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 2.07 Mb
Descarca Anexa 2 la Regulament - Locuri pentru românii de pretutindeni
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 104.16 Kb
Descarca Tematica
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 142.49 Kb
Descarca Bibliografie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 238.97 Kb
Descarca Condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 211.15 Kb
Descarca Perioadele sesiunilor de admitere
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 207.98 Kb
Descarca Modalitatea de desfasurare a concursului si probele de concurs
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 180.84 Kb
Descarca Taxele de inscriere
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 15.8 Kb
Descarca Facilitatile sau conditiile speciale
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 183.98 Kb
Descarca Simulare admitere 2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 262.7 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >