Informaţii privind admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara

Data ultimei actualizări : 14.06.2017 | Tipăreşte pagina

 

ADMITERE SESIUNEA IULIE 2017

I.1.    În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs de admitere pentru fiecare program de studiu/specializare, în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive.

I.2.    Concursul pentru admiterea la toate programele de studii universitare de licenţă se organizează în luna iulie 2017. În cazul în care rămân locuri neocupate, se organizează o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie, înainte de începutul anului universitar.

I.3.    Concursul pentru admiterea la programele de studii cu predare în limbi străine se organizează de către Departamentul Relaţii Internaţionale din cadrul universităţii, într-o sesiune separată.

I.4.    Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs, cifrele de şcolarizare şi taxele se stabilesc prin Regulamentul de admitere, aprobat de Senatul universitar, şi se vor face publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afişare la sediul instituţiei de învăţământ superior şi prin publicare pe pagina web proprie.

I.5.    Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează la programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel:

Nr. crt.  Facultatea  Programul de studii Acreditare (A) / Autorizare de funcţi. provizorie (AP)  Duratastudiilor Nr.creditetransferabile
 1      Facultatea de Medicină Medicină A 6 ani 360
Medicină (în limba engleză) A 6 ani 360 
Medicină (în limba franceză) AP 6 ani 360 
Asistenţă medicală generală A 4 ani 240 
Asistenţă medicală generală (la Lugoj) AP 4 ani 240 
*Asistenţă medicală generală (la Deva)   4 ani 240 
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A 3 ani 180 
Nutriţie şi dietetică A 3 ani 180 
2 Facultatea de Medicină dentară Medicină dentară A 6 ani 360
Medicină dentară (în limba engleză) A 6 ani 360 
Tehnică dentară A 3 ani 180 
3 Facultatea de Farmacie Farmacie A 5 ani 300
Farmacie (în limba franceză) A 5 ani 300 
Asistenţă de farmacie (la Lugoj) Ap 3 ani 180  

* Organizarea admiterii la programul de studii universitare de licenţă Asistenţă medicală generală (la Deva) este condiţionată de obţinerea raportului ARACIS, respectiv de includerea acestui program de studii universitare de licenţă în Hotărârea de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018.

 

CULEGERILE DE TESTE PENTRU ADMITERE 2017

 • Începând cu data de 01.03.2017, Culegerea - Chimie organică. Teste şi probleme cu răspunsuri la alegere pentru concursul de admitere la Facultăţile de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie – 2017 se poate achiziţiona de la sediul central al universităţii – Punct de vânzare la demisolul clădirii centrale.
 • Începând cu data de 15.03.2017, Culegerea - Teste de Biologie vegetală pentru admiterea 2017, Editura Victor Babeş Timişoara, Autori: Diana Antal, Ionuţ Palici, Florina Ardelean se poate achiziţiona de la sediul central al universităţii – Punct de vânzare la demisolul clădirii centrale.
 • Începând cu data de 27.03.2017, Culegerea - Teste de Biologie pentru Admiterea 2017, Editura Victor Babeş Timişoara, Autori: Horia Prundeanu, Adelina Jianu, Monica Vaida, Puşa Gaje, Lavinia Noveanu, Loredana Stana, Carmen Tatu, Coordonator: prof. univ. dr. Petru Matusz, se poate achiziţiona de la sediul central al universităţii – Punct de vânzare la demisolul clădirii centrale, respectiv Biblioteca universităţii , etaj 1. Pretul culegerii este de 45 lei.

 

Simularea Examenului de Admitere 2017

 

Simularea Examenului de Admitere 2017 (Medicină şi Medicină Dentară):

1) Perioada de înscriere: 27.03.2017 - 30.04.2017

2) Data de desfăşurare: 07.05.2017

3) Locul de desfasurare: Universitatea de Medicina si Farmacie ”Victor Babes” din Timisoara

4) Simularea concursul de admitere se va desfăşura sub forma unei probe scrise, în ziua de duminică, 07.05.2017, între orele 9.00 – 12.00. Proba de concurs se desfăşoară în scris, prin întrebări de tip grilă (grilă unică), cu răspunsuri multiple (maximum 4 răspunsuri corecte, între 1 - 4). Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afişate la avizierele facultăţilor şi pe pagina web a universităţii.

Accesul candidaţilor în sala de concurs se face cu maximum 1 oră înainte de începerea probei, până la ora 08:45, pe baza cărţii de identitate/paşaportului (documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate). Fără aceste documente, candidaţii nu sunt primiţi în sala de concurs.

Candidatii care se retrag predau grila de răspuns şi caietul cu întrebări, sub semnătură, şi pot părăsi sala doar după expirarea primelor 60 de minute de la începerea concursului.

În timpul concursului atât candidaţii cât şi supraveghetorii şi şefii de sala nu au voie să aibă asupra lor aparatură electronică de comunicare. Telefoanele mobile, închise pe toată durata probei de concurs, sunt depozitate într-un loc din sală unde candidaţii nu au acces până la terminarea concursului.

Începând cu ora 09:00, candidaţilor li se împart caietele cu întrebări şi grilele pentru răspuns. Completarea grilei în mod valabil de către candidat se face prin marcarea cu “X” a răspusurilor corecte şi trasarea unei linii „-” pe mijlocul căsuţei aferente răspunsului incorect. Corectarea se face prin aplicarea grilei de corectură, la terminarea fiecărei probe, în faţa candidatului şi a 2 martori desemnaţi dintre candidaţi, iar nota se acordă pe loc.

5) Datele de contact pentru eventuale întrebari:

 • SSMT – GROZAVESCU: Alexandru Marian (0744140587)
 • TDSA - Dragos Alexandru (0721284431)

6) Înscrierile se pot face pe urmatorul link de Google Forms Simulare Admitere Timisoara 2017

7) Dupa ce se vor corecta toate lucrarile, se vor centraliza punctajele si in functie de optiunile trecute (medicina sau medicina dentara), si in functie de cifra de scolarizare se va face un clasament si se vor afisa clasamentele astfel:

 • Admisi Medicina Buget
 • Admisi Medicina Taxa
 • Respinisi Medicina
 • Admisi Medicina Dentara Buget
 • Admisi Medicina Dentara Taxa
 • Respinsi Medicina Dentara

8) Toate informaţiile privind Simularea Examenului de Admitere se vor posta pe paginile de Facebook ale SSMT si TDSA.

9) Repartitia pe sali la Simularea Examenului de Admitere 2017 (Medicină şi Medicină Dentară) se regasesc in categoria "Documente utile" a acestei pagini!

Simularea Examenului de Admitere 2017 (Farmacie):

 • Perioada de înscriere a candidaţilor: 27 MARTIE - 20 APRILIE
 • Data, locul şi ora de desfăşurare a examenului de simulare pentru concursul de admitere – iulie 2017: 5 MAI 2017, Facultatea de Farmacie, ORA: 10:00 - 13:00
 • Datele de contact pentru eventuale întrebări şi informaţii din partea candidaţilor (pagina web, adresa e-mail, nr. de tel etc.): Coordonator, Paula Chiriac - 0765016431, adresa de e-mail: inscrieri.simulare@gmail.com, FORMULARUL DE ÎNSCRIERE se regăseşte pe pagina noastră de facebook alături de alte informaţii: Liga Studenţilor Farmacişti din Timişoara - LSFT, https://www.facebook.com/lsftimisoara 
 • Alte informaţii relevante pentru candidaţi: Nu este permisă utilizarea calculatorului. Rezultatele se vor afla în aceeaşi zi. Lucrarea este corectată cu candidatul de faţă. Rezultatele sunt confidenţiale, clasamentul publicat va conţine numai notele, fără numele candidaţilor. Candidaţii vor vedea unde se poziţionează în clasament fără ca rezultatul lor să fie public.

Repartitia pe sali la Simularea Examenului de Admitere 2017 (Farmacie) se regasesc in categoria "Documente utile" a acestei pagini!

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 196.33 Kb
Descarca Bibliografia
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 334.3 Kb
Descarca Condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 216.47 Kb
Descarca Taxe de înscriere
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 315.33 Kb
Descarca Taxe de şcolarizare
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 364.9 Kb
Descarca Facilităţile sau condiţiile speciale
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 182.79 Kb
Descarca Perioadele sesiunilor de admitere
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 384.34 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >