Informaţii privind admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara

Data ultimei actualizări : 22.10.2018 | Tipăreşte pagina

admitere.umft.ro

Admitere Sesiunea Septembrie 2018

DOAR PENTRU
Programe de studii universitare de licenta: Farmacie şi Asistenţă de farmacie (la Lugoj)

Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere:

Admiterea la studii universitare de licenţă, la specializările cu predare în limba română, Farmacie şi Asistenţă de farmacie (la Lugoj), se organizează în sesiunea septembrie 2018, după următorul calendar:

  • în perioada 03-07 septembrie 2018  – înscrierea candidaţilor: completarea on-line a fişei de înscriere depunerea dosarului de înscriere de către candidaţi la secretariatul Facultăţii de Farmacie, etaj II, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Facultăţii de Farmacie.
  • în data de 11 septembrie 2018 – concurs de admitere, între orele 10.00-13.00, pentru programul de studii Farmacie  (300 credite).
  • În data de 11 septembrie 2018 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la ambele programe de studii, după finalizarea concursului, la avizierul universităţii/Facultăţii de Farmacie şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro
  • în data de 12 septembrie 2018 - depunerea contestaţiilor la Registratura UMFVBT (parter) între orele 08.00-14.00 şi rezolvarea acestora.
  • În 13 septembrie 2018între orele 9.00-14.00, va avea loc prima etapă de confirmare a locului obţinut de către candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii.
  • În data de 14 septembrie 2018, între orele 9.00 - 14.00, va avea loc a doua etapă de confirmare, pentru locurile rămase neocupate.
  • În data de 14 septembrie 2018– afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, sesiunea septembrie 2018
  • 14 septembrie 2018– termenul limită de restituire a dosarelor candidaţilor nereuşiţi; dosarele candidaţilor nereuşiţi se eliberează doar pe baza legitimaţiei de concurs şi a cărţii de identitate, în zilele normale de lucru, între orele 10.00-14.00, de la secretariatele  facultăţilor la care s-au înscris candidaţii, fără perceperea unor taxe.

 

---------------------------------------------

Confirmarea locului obtinut

Etapa I

În cele două zile lucrătoare ulterioare afişării rezultatelor, 26 şi 27 iulie 2018, între orele 9-14.00, candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă au obligaţia confirmării locului prin achitarea taxei de confirmare şi depunerea chitanţei la secretariatele facultăţilor unde s-au înscris, sub sanţiunea pierderii locului obţinut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii.

Taxa de confirmare (înmatriculare) este de 300 lei şi se achită la casieria universităţii.

În data de 30 iulie 2018, vor fi afişate rezultatele redistribuirii locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării locurilor după prima etapă de confirmare.

Etapa II

În data de 30 iulie 2018, între orele 9.00-14.00, locurile rămase libere se ocupă de alţi candidaţi cu media peste 5 (cinci), declaraţi “respinşi”, pe bază de cereri individuale depuse la secretariatul facultăţii, însoţite de chitanţa de plată a taxei de confirmare.

Cererile tipizate se vor găsi la Registratura Universităţii, în data de 30.07.2018. 

Dacă  sunt  depuse  mai  multe  cereri  decât  locurile  rămase  libere,  ocuparea locurilor se va face în ordinea mediilor obţinute la concursul de admitere de către titularii cererilor. Taxa de confirmare nu se restituie în cazul în care candidatul renunţă ulterior la locul obţinut prin concurs sau în cazul în care nu se încadrează în limita locurilor cu taxă, în situaţia în care au fost depuse un număr mai mare de cereri de confirmare decât numărul de locuri rămase libere.

Rezultatele finale vor fi afişate la data de 31 iulie 2018. 

 

CAZARE PENTRU CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI ÎN ANUL I 

 

Candidatii declarati admisi in anul I la U.M.F. “Victor Babes” Timisoara, care doresc cazare in caminele universitatii, vor completa o cerere tip in perioada 26.07.2018 – 30.07.2018 (PERIOADA DE CONFIRMARE A LOCULUI CONFORM REGULAMENTULUI).

Listele cu repartitia pe camine si camere vor fi afisate la avizierul universitatii in data de 14.09.2018 (data la care incepe cazarea), urmand ca studentii sa se prezinte la administratia caminului in care au fost repartizati. Incheierea contractului de inchiriere, pentru anul I, are loc in perioada 14.09.2018- 16.09.2018.

Copiii de cadre didactice, admisi pe locurile bugetate, se vor prezenta la incheierea contractului cu adeverinta de la locul de munca al parintelui (cadru didactic), vizata de Inspectorat, datată cu luna septembrie 2018.

Nerespectarea termenelor specificate mai sus atrage dupa sine pierderea locului de cazare.

Informatii suplimentare se obtin la Directia Social Adm. (in Caminul 1-2) sau la e-mail social@umft.ro.

---------------------------------------------

 

ADMITERE 2018

În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs de admitere pentru fiecare program de studiu, în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive.

Concursul pentru admiterea la toate programele de studii universitare de licenţă se organizează în luna iulie 2018. În cazul în care rămân locuri neocupate la programele de studii cu predare în limba română, se poate organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie, înainte de începutul anului universitar, în funcţie de solicitări şi nivelul concurenţei, în aceleaşi condiţii şi cu aceeaşi comisie.

Pentru programele de licenţă la care şcolarizarea este organizată într-o limbă străină, admiterea se va desfăşura într-o sesiune separată, în luna iulie, sub forma unui concurs de selecţie de dosare, pe baza criteriilor proprii stabilite de universitate, care va conţine obligatoriu şi o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.

Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs, cifrele de şcolarizare şi taxele se stabilesc prin Regulamentul de admitere, aprobat de Senatul universitar, şi se vor face publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afişare la sediul instituţiei de învăţământ superior şi prin publicare pe pagina web proprie.

Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează la programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel:

Nr. crt.  Facultatea  Programul de studii Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Durata studiilor Nr. credite transferabile
 1 Facultatea de Medicină Medicină A 6 ani 360
Medicină (în limba engleză) A 6 ani 360
Medicină (în limba franceză) AP 6 ani 360
Asistenţă medicală generală A 4 ani 240
Asistenţă medicală generală (la Lugoj) AP 4 ani 240
Asistenţă medicală generală (la Deva) AP 4 ani 240
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A 3 ani 180
Nutriţie şi dietetică A 3 ani 180
2 Facultatea de Medicină Dentară Medicină dentară A 6 ani 360
Medicină dentară (în limba engleză) AP 6 ani 360
Tehnică dentară A 3 ani 180
3 Facultatea de Farmacie Farmacie A 5 ani 300
Farmacie (în limba franceză) A 5 ani 300
Asistenţă de farmacie (la Lugoj) AP 3 ani 180

Toate informaţiile detaliate se regăsesc în categoria documente utile a acestei pagini!

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Rezultate finale după înmatriculare

Descarca Medicină Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.24 Mb
Descarca Tehnică Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 589.02 Kb
Descarca Medicină
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 488.67 Kb
Descarca AMG
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 214.58 Kb
Descarca AMG (la Deva)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 115.86 Kb
Descarca BFKT
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 145.48 Kb
Descarca ND
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 209.1 Kb
Descarca AMG (la Lugoj)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 206.13 Kb

Sesiunea septembrie 2018

Descarca Rezultate finale Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 85.7 Kb
Descarca Rezultate finale Asistență de Farmacie (la Lugoj)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 87.53 Kb
Descarca Rezultate provizorii Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 87.9 Kb
Descarca Rezultate provizorii Asistență de Farmacie (la Lugoj)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 88.61 Kb
Descarca Repartiția pe săli, sesiunea Septembrie 2018, Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 588.48 Kb
Descarca Oferta de școlarizare, sesiunea septembrie 2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 113.49 Kb

Sesiunea iulie 2018

Descarca Rezultate finale Medicină
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.99 Mb
Descarca Rezultate finale Asistenţă medicală generală (la Deva)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 701.02 Kb
Descarca Rezultate finale Asistenţă medicală generală (la Lugoj)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 703.17 Kb
Descarca Rezultate finale Asistenţă medicală generală
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 738.04 Kb
Descarca Rezultate finale Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 633.12 Kb
Descarca Rezultate finale Nutriţie şi dietetică
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 598.9 Kb
Descarca Rezultate finale Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 619.65 Kb
Descarca Rezultate finale Asistenţă de farmacie (la Lugoj)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 541.15 Kb
Descarca Rezultate finale Medicină Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 800.38 Kb
Descarca Rezultate finale Tehnică Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 606.38 Kb
Descarca LISTA LOCURILOR NEOCUPATE ÎN URMA PRIMEI ETAPE DE CONFIRMARE
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 475.41 Kb
Descarca Rezultate contestații Medicină
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 366.24 Kb
Descarca Rezultate contestații Medicină Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 118.73 Kb
Descarca Rezultate contestații Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 72.62 Kb
Descarca Rezultate provizorii după contestații Medicină
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 176 Kb
Descarca Rezultate provizorii Medicină
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 176 Kb
Descarca Rezultate provizorii Medicină Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 116 Kb
Descarca Rezultate provizorii Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 100 Kb
Descarca Rezultate provizorii Asistenţă de farmacie (la Lugoj)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 440.3 Kb
Descarca Rezultate provizorii Asistenţă medicală generală (la Deva)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 851.05 Kb
Descarca Rezultate provizorii Asistenţă medicală generală
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.16 Mb
Descarca Rezultate provizorii Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1011.27 Kb
Descarca Rezultate provizorii Nutriție și Dietetică
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 903.94 Kb
Descarca Rezultate provizorii Tehnică Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 104 Kb

Reglementări Admitere 2018

Descarca Cazare 2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 217.71 Kb
Descarca Licee rural 2017-2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 349.17 Kb
Descarca Informatii absolventi licee din mediul rural
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 518.2 Kb
Descarca INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 212.26 Kb
Descarca Formular concurs Medicină
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 293.1 Kb
Descarca Formular concurs Medicină Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 293.11 Kb
Descarca Formular concurs Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 291.62 Kb
Descarca Ciornă
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 296.61 Kb
Descarca Bibliografia
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 184.69 Kb
Descarca Condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 278.19 Kb
Descarca Taxe de înscriere
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 207.46 Kb
Descarca Taxe de şcolarizare
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 214.35 Kb
Descarca Facilităţile sau condiţiile speciale
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 228.76 Kb
Descarca Perioadele sesiunilor de admitere
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 260.68 Kb

Simulare examen Admitere 2018

Descarca Arhivă anunțuri Simulare
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 224.4 Kb
Descarca Rezultate - Medicină
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 221.61 Kb
Descarca Rezultate - Medicină Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 65.15 Kb
Descarca Rezultate - Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 88.11 Kb
Descarca Repartiția pe săli (simulare) - Medicină
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 257.02 Kb
Descarca Repartiția pe săli (simulare) - Medicină Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 159.87 Kb
Descarca Repartiția pe săli (simulare) - Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 120.5 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >