Informaţii privind admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara

Data ultimei actualizări : 15.07.2019 | Tipăreşte pagina

Fişa online de înscriere se poate completa AICI!

Perioada de înscriere online: 08-19.07.2019
Perioada de depunere a dosarului: 15-19.07.2019

----------------------------------

Absolvenţii liceelor din mediul rural au posibilitatea de a opta pentru înscrierea la concursul de admitere pe locurile distincte, bugetate, prin completarea unei cereri-tip de intenţie, din care să rezulte că liceul absolvit face parte din lista liceelor din mediul rural, publicată la adresa „https://www.edu.ro/studii-licenta, la data înscrierii la concurs.

Opţiunea de înscriere a absolvenţilor liceelor din mediul rural pe locurile distincte exclude posibilitatea acestora de a candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanţate de la bugetul de stat/cu taxă. 

----------------------------------

ANUNŢ!

Culegerile de teste pentru concursul de admitere 2019 sunt disponibile şi se pot achiziţiona la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, jud. Timiş, la Biblioteca universităţii, Sala Multimedia, et. I, în programul 8.00-20.00.

Sunt disponibile pentru vânzare:

  • Chimie organică. Teste şi probleme cu răspunsuri la alegere, 2019
  • Teste de Biologie pentru Admiterea 2019

Culegerea Teste de Botanică pentru concursul de admitere la Facultatea de Farmacie din Timişoara, 2019, este disponibilă în format electronic la următorul link http://www.umft.ro/noutati_43 şi se va putea achiziţiona şi în format tipărit începând cu data de 25.03.2019.

Culegerea Teste de Biologie pentru Admiterea 2019 în învăţământul superior de scurtă durată se va putea achiziţiona începând cu 21.03.2019.

--------------------------------------

ADMITERE 2019

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului MEN nr. 6102/15.12.2016 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, modificat şi completat prin Ordinul MEN nr. 3062/16.01.2018, Senatul universitar, în şedinţa din 23.01.2019, aprobă prezentul Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licenţă, la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara.

În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs de admitere pentru fiecare program de studiu, în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara va asigura suport adiţional adaptat nevoilor candidaţilor cu handicap locomotor şi va sprijini accesul acestora în instituţie.

Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel:

Nr. crt. Facultatea Programul de studii Acreditare (A)/ Autorizare de funcţionare provizorie (AP) Durata studiilor Nr. credite transferabile
1 Facultatea de Medicină Medicină A 6 ani 360
Medicină (în limba engleză) A 6 ani 360
Medicină (în limba franceză) AP 6 ani 360
Asistenţă medicală generală A 4 ani 240
Asistenţă medicală generală (Lugoj) AP 4 ani 240
Asistenţă medicală generală (Deva) AP 4 ani 240
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A 3 ani 180
Nutriţie şi dietetică A 3 ani 180
2 Facultatea de Medicină Dentară* Medicină dentară A 6 ani 360
Medicină dentară (în limba engleză) AP 6 ani 360
Tehnică dentară A 3 ani 180
3 Facultatea de Farmacie Farmacie A 5 ani 300
Farmacie (în limba franceză) A 5 ani 300
Asistenţă de farmacie (Lugoj) AP 3 ani 180

*În măsura în care, până la data concursului de admitere, va fi publicată Hotărârea Guvernului privind autorizarea de funcţionare provizorie a programului de studii universitare de licenţă Asistenţă de profilaxie stomatologică (la Lugoj), cu o capacitate de şcolarizare de 40 de locuri, Universitatea va organiza concurs de admitere şi pentru acest program de studii, în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament, proba de concurs costând în probă practică de îndemânare, taxa de şcolarizare fiind în cuantum de 3000 lei.

Concursul pentru admiterea la toate programele de studii universitare de licenţă se organizează în luna iulie 2019. În cazul în care rămân locuri neocupate la programele de studii cu predare în limba română, se poate organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie, înainte de începutul anului universitar, în funcţie de solicitări şi nivelul concurenţei, în aceleaşi condiţii şi cu aceeaşi comisie.

 

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Centralizator candidați înscriși
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 553.73 Kb

Reglementări Admitere 2019

Descarca Centralizator licee rural pe judete_2017-2018
 
Tip fişier : XLSX | Dimensiune : 76.41 Kb
Descarca Pentru candidați
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 2.66 Mb
Descarca Perioadele sesiunilor de admitere
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 183.88 Kb
Descarca Facilităţile sau condiţiile speciale
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 160.74 Kb
Descarca Condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 173.14 Kb
Descarca Bibliografie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 159.51 Kb
Descarca Repartizare preliminară a cifrei de şcolarizare
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 175.11 Kb
Descarca Regulament Admitere 2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 516.46 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >