Admiterea la studiile doctorale

Data ultimei actualizări : 13.10.2014 | Tipăreşte pagina

Oferta de locuri pentru anul universitar 2013-2014

Pentru anul universitar 2013-2014, Ministerul Educatiei Naţionale a atribuit UMF "Victor Babeş" din Timişoara un număr de 25 de locuri finanţate de la bugetul de stat.

Este limitat numarul de locuri oferite de conducatorii de doctorat ai universitatii, de prevederea regulamentara care precizeaza necesitatea atingerii numarului maxim de 10 doctoranzi / conducator de doctorat, in urmatorii 4 ani.

Au dreptul sa participe la concursul de admitere la doctorat absolventii invatamantului universitar de lunga durata (5 - 6 ani) cu diploma de licenta, respectiv absolventii invatamantului universitar cu durata de 3 - 4 ani, cu diploma de licenta si diploma de master.

Acte necesare

  1. UN DOSAR PLIC + 50 coli A4
  2. CERERE TIP – CARE VA FI ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRATURA U.M.F. „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
  3. FIŞA PERSONALĂ DE ÎNSCRIERE
  4. DOUĂ COPII LEGALIZATE (LA NOTAR) ALE URMĂTOARELOR ACTE:
  • CERTIFICAT DE NAŞTERE,
  • DIPLOMA DE BACALAUREAT,
  • DIPLOMA DE ABSOLVIRE A FACULTĂŢII,*
  • SUPLIMENT DIPLOMĂ /FOAIA MATRICOLĂ,
  • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE SAU ALT ACT DE SCHIMBARE A NUMELUI (NUMAI DACĂ ESTE CAZUL)
  • DOUĂ COPII LEGALIZATE LA NOTAR ALE DIPLOMEI DE MASTER CU SUPLIMENT DE DIPLOMĂ, (NUMAI DACĂ ESTE CAZUL);

5. CURRICULUM VITAE
6. LISTĂ DE LUCRĂRI
7. TAXA DE ÎNSCRIERE
8. CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ
9.  COPIE A ACTULUI DE IDENTITATE;
10. DOUĂ (2)  FOTOGRAFII TIP BULETIN
11. DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL PENTRU GRANTURI DOCTORALE
12.DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIN CARE CANDIDATUL DECLARĂ CĂ NU A MAI URMAT STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT PE LOCURI FINANŢATE DE LA BUGET (ANEXA 4 – DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE);
13.CHITANŢA REPREZENTÂND TAXA DE ÎNSCRIERE.
14. ADEVERINŢĂ CARE SĂ ATESTE CĂ UNUL DINTRE PĂRINŢI FACE PARTE DIN CATEGORIA „PERSONALULUI DIDACTIC AFLAT ÎN ACTIVITATE” ÎN VEDEREA SCUTIRII PENTRU TAXA DE ÎNSCRIERE, CONFORM ART. 11 ALIN (3) DIN ORDINUL M.E.N. NR. 3544/2013;

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

*Absolvenţii anului 2014 se pot înscrie cu adeverinţă provizorie de absolvire, urmând ca în termen de un an să aducă diploma pentru completarea dosarului.

Modul de desfasurare a concursului de admitere

GRAFICUL DESFASURARII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT SESIUNEA 15 septembrie – 30 septembrie 2014:

15 - 19  septembrie 2014 Înscrieri pentru concursul de admitere la studiile universitare de  doctorat
22 - 23 septembrie 2014 Examen competenţă lingvistică
24 - 26 septembrie 2014 Desfăşurarea examenului de probă orală (interviu) la sediul Disciplinei Conducătorului de Doctorat
29 - 30 septembrie 2014 Depunerea proiectelor pentru obţinerea grantuluilor doctorale

Admiterea la doctorat va fi precedata de un test privind cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala, propusa de candidat. Testul de limba este eliminatoriu. Examenul de competenta lingvistica se sustine la catedra de limbi straine a universitatii. Daca un candidat a obtinut in ultimii 2 ani calendaristici un certificat de competenta lingvistica cu recunoastere internationala, examenul de competenta lingvistica nu mai este necesar.

Informatii despre locurile bugetate (per conducator) si despre taxa din cadrul studiilor doctorale le gasiti ca documente atasate.

 

Documente ataşate

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Acte înscriere
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 116.01 Kb
Descarca Metodologie de Admitere 2014-2015
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 344.01 Kb
Descarca Taxe Şcoala doctorală
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 44.93 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.