Avizier general

Data ultimei actualizări : 18.09.2018 | Tipăreşte pagina

În această rubrică veţi regăsi informaţii utile pentru toate cele 3 facultăţi.

Planurile de învăţământ

Planurile de învăţământ, aferente fiecărei facultăţi, se regăsesc aici:

 

PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

Cuantumul taxelor de şcolarizare este stabilit de către Senatul universitar, conform Regulamentului privind cuantumul taxelor de şcolarizare şi alte taxe, Anexa nr. 1. (vezi categoria "Documente utile" in josul paginii)

Studenţii înscrişi în anii II-VI de studiu pot achita taxa de şcolarizare integral, în prima lună a anului universitar, sau în două tranşe egale, în prima lună a fiecărui semestru.

Candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere la studiile universitare de licenţă achită contravaloarea taxei de studii, integral, înaintea începerii anului universitar, în perioada stabilită prin regulamentul de admitere, 03-07.09.2018.

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea septembrie 2018 vor achita taxa de şcolarizare, integral, în următoarele 5 zile lucrătoare după afişarea rezultatelor finale.

Dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii, personal sau prin fax/e-mail, până cel târziu la data expirării termenului de plată a taxei de şcolarizare.

Neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

De asemenea, studenţii străini achită integral contravaloarea taxei de studii, în perioada stabilită prin regulamentul de admitere.

Plata taxelor de şcolarizare stabilite în lei se efectuează la casieria universităţii sau prin virament bancar, în contul Universităţii, deschis la TREZORERIA TIMIŞOARA: RO21TREZ62120F330500XXXX, cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxa de studii – numele şi prenumele studentului, anul de studiu, specializarea”.

Plata taxelor de şcolarizare stabilite în valută, respectiv pentru studenţii înscrişi la specializările cu predare în limbi străine, precum şi pentru studenţii din state terţe, care nu sunt membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană, se efectuează, prin virament bancar, în contul Universităţii: RO53BTRL03604202A6896600, deschis la Banca TRANSILVANIA SA, Agenţia Bega Timişoara, str. Augustin Pacha nr. 1, 300002, Timisoara, România, Cod SWIFT/BIC: BTRLRO22TMA, cu următoarele menţiuni obligatorii: „taxa de studii – numele şi prenumele studentului, anul de studiu, specializarea”.

Taxa de şcolarizare pentru anul de repetenţie/anul complementar se plăteşte proporţional cu numărul de credite restante, dar nu mai mult de contravaloarea a 60 de credite, raportată la nivelul taxei de şcolarizare aferente anului de studiu în care se înscrie studentul. Prin credite restante se înţeleg toate creditele restante din interiorul ciclului, nepromovate la data înscrierii în anul complementar.

La reluarea studiilor, taxa de şcolarizare pentru studenţii repetenţi, care au întrerupt studiile, se plăteşte la nivelul taxei de şcolarizare aferente anului de studiu în care se înscrie studentul, iar nu la valoarea taxei de repetenţie.

ÎNSCRIEREA STUDENŢILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Înscrierea studenţilor în anul I

Pentru înscrierea în anul I şi semnarea contractului de studii universitare (în două exemplare), studenţii declaraţi admişi, care au achitat taxa de şcolarizare în termenul prevăzut de Regulamentul de admitere, se prezintă personal la secretariatul facultăţii, în timpul programului cu publicul: luni-vineri, între orele 12.00-15.00, conform programării stabilite de conducerea fiecărei facultăţi, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la începutul anului universitar, 17.09.2018.

Candidaţii admişi, care nu se înscriu în anul I până la termenul stabilit, sunt consideraţi, din oficiu, că au renunţat, prin neprezentare, la calitatea de student şi pierd dreptul de a fi înmatriculaţi.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original/licenţă în copie, în termenul prevăzut pentru înscrierea studenţilor în anul I, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.

Înscrierea studenţilor în anul II şi următorii ani de studiu

Înscrierea studenţilor în anul II şi în următorii ani de studiu se efectuează prin completarea şi semnarea Actului adiţionalla Contractulde studii universitare de licenţă, conform programării stabilite de conducerea fiecărei facultăţi, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la începutul anului universitar, 17.09.2018.

În vederea înscrierii în anul universitar II şi anii următori, studenţii prezintă, personal/prin reprezentanţi ai studenţilor, la secretariatul facultăţii, în timpul programului cu publicul: luni-vineri, între orele 12.00-15.00, următoarele documente:

  • actul adiţional la contractul de studii universitare de licenţă, în două exemplare;
  • adeverinţa medicală, vizată de medicul din cadrul Dispensarului Universităţii. Pentru studenţii români, adeverinţa se eliberează de medicul de familie, iar pentru studenţii străini, de Dispensarul Universităţii;
  • contractul de practică şi caracterizarea/evaluarea activităţii practice a studentului. Aceste formulare, eliberate studenţilor de secretariatele facultăţilor înainte de începerea stagiului de practică, sunt completate de studenţi, respectiv de reprezentanţii unităţii sanitare la care s-a desfăşurat activitatea practică;
  • carnetul de student;
  • legitimaţia de transport.

Secretariatele facultăţilor vor asigura multiplicarea şi distribuirea către studenţi a formularelor contractului de studii universitare/actului adiţional la contractul de studii.   

Studenţii care nu se înscriu în anul universitar până la termenul stabilit sunt consideraţi, din oficiu, că au renunţat la calitatea de student prin neprezentare şi sunt exmatriculaţi pentru neînscriere.

Studenţii declaraţi în an complementar vor fi înscrişi în anul de studiu pe care îl repetă, în termenul şi conform procedurii stabilite mai sus.

Cuantumul taxelor de şcolarizareeste stabilit de către Senatul universitar, conform Regulamentului privind cuantumul taxelor de şcolarizare şi alte taxe, Anexa nr. 1. 

Studenţii înscrişi în anii II-VI de studiu pot achita taxa de şcolarizare integral, în prima lună a anului universitar, sau în două tranşe egale, în prima lună a fiecărui semestru.

Candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere la studiile universitare de licenţă achită contravaloarea taxei de studii, integral, înaintea începerii anului universitar, în perioada stabilită prin regulamentul de admitere, 03-07.09.2018.

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea septembrie 2018 vor achita taxa de şcolarizare, integral, în următoarele 5 zile lucrătoare după afişarea rezultatelor finale.

Dovada plăţii taxei de şcolarizare (copiachitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii, personal sau prin fax/e-mail, până cel târziu la data expirării termenului de plată a taxei de şcolarizare. Neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

 

De asemenea, studenţii străini achită integral contravaloarea taxei de studii, în perioada stabilită prin regulamentul de admitere.

Plata taxelor de şcolarizare stabilite în lei se efectuează la casieria universităţii sau prin virament bancar, în contul Universităţii, deschis la TREZORERIA TIMIŞOARA: RO21TREZ62120F330500XXXX, cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxa de studii – numele şi prenumele studentului, anul de studiu, specializarea”.

Plata taxelor de şcolarizare stabilite în valută, respectiv pentru studenţii înscrişi la specializările cu predare în limbi străine, precum şi pentru studenţii din state terţe, care nu sunt membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană, se efectuează, prin virament bancar, în contul Universităţii: RO53BTRL03604202A6896600, deschis la Banca TRANSILVANIA SA, Agenţia Bega Timişoara, str. Augustin Pacha nr. 1, 300002, Timisoara, România, Cod SWIFT/BIC: BTRLRO22TMA, cu următoarele menţiuni obligatorii: „taxa de studii – numele şi prenumele studentului, anul de studiu, specializarea”.

Taxa de şcolarizare pentru anul de repetenţie/anul complementar se plăteşte proporţional cu numărul de credite restante, dar nu mai mult de contravaloarea a 60 de credite, raportată la nivelul taxei de şcolarizare aferente anului de studiu în care se înscrie studentul. Prin credite restante se înţeleg toate creditele restante din interiorul ciclului, nepromovate la data înscrierii în anul complementar.

La reluarea studiilor, taxa de şcolarizare pentru studenţii repetenţi, care au întrerupt studiile, se plăteşte la nivelul taxei de şcolarizare aferente anului de studiu în care se înscrie studentul, iar nu la valoarea taxei de repetenţie.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Taxe de școlarizare
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 265.01 Kb
Descarca Notă de lichidare, Facultatea de Medicină
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 266.5 Kb
Descarca PRECIZĂRI PRIVIND NOTAREA ŞI EXAMINAREA STUDENŢILOR
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 247.73 Kb

Practica medicală/Medical practice/Pratique medicale

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >