Avizier general

Data ultimei actualizări : 24.05.2018 | Tipăreşte pagina

În această rubrică veţi regăsi informaţii utile pentru toate cele 3 facultăţi.

Planurile de învăţământ

Planurile de învăţământ, aferente fiecărei facultăţi, se regăsesc aici:

 

PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

Taxa de şcolarizare, pentru studenţii, înscrişi în anii II-VI, se poate achita integral sau în două tranşe egale, în prima lună a fiecărui semestru (18.09.2017 - 18.10.2017).
Neplata taxei de şcolarizare, după trecerea unui termen de graţie de o lună de la termenul prevăzut pentru plată, atrage exmatricularea pentru neplata taxei.

Studenţii străini (cetăţeni UE şi cetăţeni non UE) au obligaţia de a achita taxa de şcolarizare integral, în condiţiile stabilite de Regulamentul privind cuantumul taxelor de scolarizare şi alte taxe, aprobat, modificat şi republicat prin H.S. nr. 2/6362/25.05.2017

1. Cuantumul taxelor de şcolarizare este stabilit de către Senatul universitar, conform Regulamentului privind cuantumul taxelor de şcolarizare si alte taxe, aprobat, modificat şi republicat prin H.S. nr. 2/6362/25.05.2017.

Începând cu anul universitar 2015-2016, Senatul universitar aprobă încasarea taxelor de şcolarizare, în cuantumul stabilit prin Regulamentul taxelor, în lei, pentru studenţii de la programele de studii cu predare în limba română.

2. Taxele care sunt stabilite în lei se achită la casieria universităţii sau prin virament bancar, în contul universităţii, cu următoarele menţiuni: “Taxa de studii - Nume şi prenume; Specializarea; Anul de studii”

Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara

CIF: 4269215

Cont: RO21TREZ62120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Timişoara

3. Taxele care sunt stabilite în valută se achită prin virament bancar, în contul universităţii, cu următoarele menţiuni: “Taxa de studii - Nume şi prenume; Specializarea; Anul de studii”

  • Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara
  • CIF: 4269215
  • Cont: RO53BTRL03604202A6896600, deschis la Banca TRANSILVANIA SA, Sucursala Timişoara, Bv. Republicii nr. 4, 300002, Timisoara, Romania,
  • Cod SWIFT/BIC: BTRLRO22TMA

SAU

  • Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara
  • CIF: 4269215
  • Cont: RO37RNCB0249049296430063, deschis la Banca Comerciala Romana (BCR)
  • Cod SWIFT/BIC: RNCBROBU

4. Pentru toate ciclurile de studii universitare, studenţii/masteranzii/doctoranzii, cu excepţia candidaţilor declaraţi admişi la concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, care urmează să fie înmatriculaţi în primul an de studiu şi a studenţilor străini, pot achita taxa de şcolarizare integral sau în două tranşe egale, în prima lună a fiecărui semestru.

Neplata taxei de studii în termenul stabilit conferă universităţii dreptul de a exmatricula studenţii care nu fac dovada plăţii taxei de şcolarizare, după trecerea unui termen de graţie de o lună de la termenul stabilit.

 

ÎNSCRIEREA STUDENŢILOR, LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018, INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE 

Înscrierea studenţilor se efectuează conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii didactice în cadrul studiilor universitare de licenţă (Cap. V.2), aprobat prin H.S. nr. 10/9161/29.06.2017, respectiv H.S. nr. 7/10837/27.07.2017, prin completarea şi semnarea Contractului de studii universitare de licenţă sau Actului adiţional la Contractul de studii universitare de licenţă, după caz, respectiv Anexei la contractul de studii, aprobată prin H.S. nr. 8/10998/14.09.2017, formulare-tip[1] puse la dispoziţia studenţilor de secretariatele facultăţilor.

Neînscrierea în termenul stabilit atrage exmatricularea pentru neînscriere.


[1] Contractul de studii universitare de licenţă şi actul adiţional au fost aprobate prin H.S. nr. 8/4145/30.03.2017, H.S. nr. 35/9161/29.06.2017 

Documentele necesare pentru inscriere se regasesc in categoria "documente utile" a acestei pagini!

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Notă de lichidare, Facultatea de Medicină
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 269 Kb
Descarca PRECIZĂRI PRIVIND NOTAREA ŞI EXAMINAREA STUDENŢILOR
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 247.73 Kb

Înscrierea în anul universitar

Practica medicală/Medical practice/Pratique medicale

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >