Avizier general

Data ultimei actualizări : 17.05.2019 | Tipăreşte pagina

În această rubrică veţi regăsi informaţii utile pentru toate cele 3 facultăţi.

Planurile de învăţământ

Planurile de învăţământ, aferente fiecărei facultăţi, se regăsesc aici:

 

PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

Cuantumul taxelor de şcolarizare este stabilit de către Senatul universitar, conform Regulamentului privind cuantumul taxelor de şcolarizare şi alte taxe, Anexa nr. 1. (vezi categoria "Documente utile" in josul paginii)

Studenţii înscrişi în anii II-VI de studiu pot achita taxa de şcolarizare integral, în prima lună a anului universitar, sau în două tranşe egale, în prima lună a fiecărui semestru.

Candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere la studiile universitare de licenţă achită contravaloarea taxei de studii, integral, înaintea începerii anului universitar, în perioada stabilită prin regulamentul de admitere, 03-07.09.2018.

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea septembrie 2018 vor achita taxa de şcolarizare, integral, în următoarele 5 zile lucrătoare după afişarea rezultatelor finale.

Dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii, personal sau prin fax/e-mail, până cel târziu la data expirării termenului de plată a taxei de şcolarizare.

Neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obţinut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

De asemenea, studenţii străini achită integral contravaloarea taxei de studii, în perioada stabilită prin regulamentul de admitere.

Plata taxelor de şcolarizare stabilite în lei se efectuează la casieria universităţii sau prin virament bancar, în contul Universităţii, deschis la TREZORERIA TIMIŞOARA: RO21TREZ62120F330500XXXX, cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxa de studii – numele şi prenumele studentului, anul de studiu, specializarea”.

Plata taxelor de şcolarizare stabilite în valută, respectiv pentru studenţii înscrişi la specializările cu predare în limbi străine, precum şi pentru studenţii din state terţe, care nu sunt membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană, se efectuează, prin virament bancar, în contul Universităţii: RO53BTRL03604202A6896600, deschis la Banca TRANSILVANIA SA, Agenţia Bega Timişoara, str. Augustin Pacha nr. 1, 300002, Timisoara, România, Cod SWIFT/BIC: BTRLRO22TMA, cu următoarele menţiuni obligatorii: „taxa de studii – numele şi prenumele studentului, anul de studiu, specializarea”.

In data de 09.05.2019 UMFT a deschis inca un cont pentru incasarea taxelor de studii la Banca Transilvania si anume: RO08BTRLCADCRT00A6896602. In acest cont se incaseaza taxe de studii pentru cei care platesc in CAD - Dolari canadieni.
 
 

Taxa de şcolarizare pentru anul de repetenţie/anul complementar se plăteşte proporţional cu numărul de credite restante, dar nu mai mult de contravaloarea a 60 de credite, raportată la nivelul taxei de şcolarizare aferente anului de studiu în care se înscrie studentul. Prin credite restante se înţeleg toate creditele restante din interiorul ciclului, nepromovate la data înscrierii în anul complementar.

La reluarea studiilor, taxa de şcolarizare pentru studenţii repetenţi, care au întrerupt studiile, se plăteşte la nivelul taxei de şcolarizare aferente anului de studiu în care se înscrie studentul, iar nu la valoarea taxei de repetenţie.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Taxe de școlarizare
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 265.01 Kb
Descarca Notă de lichidare, Facultatea de Medicină
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 266.5 Kb
Descarca PRECIZĂRI PRIVIND NOTAREA ŞI EXAMINAREA STUDENŢILOR
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 247.73 Kb

Practica medicală/Medical practice/Pratique medicale

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >