Formulări pe bază de betulină şi nanoparticule de aur în combaterea procesului de îmbătrânire a pielii

Data ultimei actualizări : 31.10.2018 | Tipăreşte pagina

Titlul proiectului: Formulări pe bază de betulină şi nanoparticule de aur în combaterea procesului de îmbătrânire a pielii

Project title: Betulin and gold nanoparticles - based formulations in preventing skin aging

Cod proiect (Project code): PN-III-P2-2.1-BG-2016-0354

Contract: 115BG

Acronim: BETGOSKIN

Partener coordinator (Coordinator): Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, Partener economic (Economic agent): S.C. Favisan S.R.L.

Echipa proiectului (Project team):

 • Director proiect: Prof. dr. Codruţa Marinela Soica
 • Membru echipă: Prof. dr. Cristina Adriana Dehelean
 • Membru echipă: Conf. dr. Iulia Andreea Pînzaru
 • Membru echipă: Conf. dr. Dorina Elena Coricovac
 • Membru echipă: Lector dr. Cristina Maria Trandafirescu
 • Membru echipă: Prof. dr. Anca Octavia Dragomirescu
 • Membru echipă: Asist. Dr. Alina Elena Moacă
 • Membru echipă: Lector dr. Daniela Ionescu
 • Membru echipă: Prof. dr. Ramona Amina Popovici
 • Membru echipă: Lector dr. Roxana Maria Ghiulai
 • Membru echipă: Asist. Drd. Marius Mioc
 • Membru echipă: Conf. dr. Corina Danciu
 • Membru echipă: Drd. Alexandra Malina Ghiţu
 • Membru echipă: Drd. Claudia Geanina Farcaş
 • Membru echipă: Drd. Denisa Laura Cîrcioban
 • Membru echipă: Asist. Drd. Ioana Zinuca Pavel (masterand)

Rezumatul proiectului

Fenomenul de fotoîmbătrânire şi îmbătrânirea propriu-zisă sunt considerate provocări majore în cercetarea dermato-cosmetologică, iar folosirea principiilor vegetale îmbinate cu nanotehnologia reprezintă aspecte de actualitate în formularea produselor cu rol terapeutic şi profilactic. Propunerea de proiect prezintă sinteza şi testarea unei formulări dermatocosmetice pe bază de nanoparticule de aur şi betulină, cu valenţe anti-îmbătrânire datorate atât aurului considerat pion terapeutic dar şi vehicul de cedare, cât şi betulinei, agent terapeutic la nivel cutanat, care necesită o capacitate de penetrare corespunzătoare la acest nivel. Obiectivul principal, care constă în producerea unor forme semisolide moderne cu nanostructuri de aur şi betulină, se realizează prin implementarea unei tehnologii conform standardelor în vigoare (ISO), completate de perfecţionarea practică în această direcţie. In acest sens, se propune analiza unui produs dermato-cosmetic de la obţinere şi caracterizare până la producţia la scară industrială, implicând testarea calităţii produsului finit. Datorită efectelor benefice la nivel cutanat, exercitate de ambii compuşii, proiectul propune o asociere a acestora în vederea obţinerii unei forme farmaceutice semisolide optime în prevenirea şi combaterea procesului de îmbătrânire cutanată. Activitatile aferente prezentei propuneri se concretizează în: obţinerea şi caracterizarea formulărilor cu betulină şi nanoparticule de aur, evaluarea in vitro a toxicităţii şi eficacităţii acestora, raportat la ISO 10993 si alte standarde în vigoare, testarea antimicrobiană şi testarea pe voluntari sănătoşi prin: testul consumatorului, evaluarea senzorială, teste non-invazive. Scopul final al prezentei propuneri îl reprezintă transferul rezultatelor cercetărilor ştiinţifice universitare către agentul economic în vederea implementării unui flux continuu de obţinere şi testare a unor formulări cosmetice moderne cu aplicare cutanată.

Project abstract

The aging phenomenon and the aging itself are considered major challenges in cosmetology and dermatology research and the use of vegetable principles in combination with nanotechnology represents a current topic in the formulation of therapeutic and prophylactic products. The current proposal focuses on the synthesis and testing of a dermatocosmetic formulation based on gold nanoparticles and betulin, with anti-aging valences due to gold, considered as both therapeutic agent and delivery vehicle, as well as betulin, active agent that requires suitable delivery at skin level. The main objective, consisting in the preparation of semisolid modern formulations with gold nanoparticles and betulin, can be accomplished through the implementation of appropriate standard technologies (ISO), in addition to the practical training. The project proposes the analysis of a dermato-cosmetic product starting from the preparation and characterization up to the industrial scale production, involving the quality control of the final product. Due to the beneficial effects at skin level of both compounds, the project proposes a thereof association in order to achieve an optimal semisolid pharmaceutical formulation in preventing and treating skin aging. The related activities are focused on: the preparation and analysis of betulin-gold nanoparticles formulations, the in vitro assessment of their toxicity and effectiveness, according to ISO 10993 and other current standards, the antimicrobial testing and testing on healthy volunteers through: consumer test, sensory evaluation, non-invasive tests. The final goal of the proposal is the transfer of academic scientific research results towards the economic agent in order to implement a continuous flow of production and testing for modern cutaneous cosmetic formulations.

Obiectiv general

Prezentul proiect îşi propune realizarea, ca prototip, a unei nanoformulări pe bază de nanoparticule de aur şi betulină, destinate combaterii procesului de îmbătranire cutanată. Aceasta va traversa o cascadă completă de evaluări fizico-chimice şi farmaco-toxicologice; ca finalitate, studiul se va concretiza într-un produs disponibil pentru piaţa farmaceutică, cu posibilitati de patentare ulterioare de catre agentul economic. Agentul economic va beneficia de un prototip de nanoformulare cu principii active precum şi de fluxul complet de evaluare fizico-chimică şi biologică, conform cerinţelor ştiinţifice actuale; simultan, cercetătorii partenerului academic vor beneficia de observaţii applicative oferite de agentul economic.

General objective

The current proposal aims to accomplish as prototype a nanoformulation based on gold nanoparticles and betulin, designed as skin anti-aging agent. The nanoformulation will pass through a complete physicochemical and pharmaco-toxicological assessment. A product available for the pharmaceutical market will result as the final purpose of this study, with the possibility of subsequent licensing by the economic agent. The economic agent will benefit from a prototype of nanoformulation with active ingredients and the complete physico-chemical and biological flow of evaluation, according to current scientific requirements. Simultaneously, the researchers from the academic partner will benefit from the practical observations provided by the economic agent.

Rezultate estimate

Rezultatele estimate vor consta în: - publicaţii ştiinţifice – minim 2 publicaţii în reviste cu factor de impact ISI (FI > 1) - livrabilele propuse: prototip de nanoformulări cu betulină şi nanoparticule de aur, non-toxică şi eficace în combaterea procesului de îmbătranire al pielii - conturarea unei propuneri de brevet privind forma finită obţinută - co-participarea în derularea eficientă a unor studii doctorale şi a pregătirii unor masteranzi în domeniu - difuzarea pe pagina web a proiectului a unor informaţii referitoare la betulină ca şi component din flora romanească (mesteacăn), deja aplicat în unele produse dermatocosmetice - derularea unui program de instruire on-line pentru evaluări farmaco-toxicologice.

Estimated results

The expected results will consist of - scientific publications - at least 2 publications in impact factor ISI journals (IF> 1) - proposed deliverables: non-toxic and effective nanoformulations with betulin and gold nanoparticles prototype for preventing skin aging - outlining a patent proposal for the obtained finite form - co-participation in the efficient conduct of doctoral studies and training of master students in this research field- dissemination on the projects website of informations on betulin as a component of the Romanian flora (birch tree), already applied in some dermatocosmetical products - running an online training program for pharmaco-toxicological evaluation.

Perioada desfăşurării proiectului: 03/10/2016- 01/10/2018 (24 luni)

Project time frame: 03/10/2016- 01/10/2018 (24 months)

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Concluzii generale
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 582.08 Kb
Descarca Rezumatul etapei 3
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 270.88 Kb
Descarca Rezumatul etapei 2
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 269.44 Kb
Descarca Rezumatul etapei 1
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 268.11 Kb
Descarca Obiectivele majore ale proiectului
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 95.38 Kb
Descarca ISI papers
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 285.84 Kb
Descarca Conferences
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 283.96 Kb
Descarca Chapters in international books
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 173.76 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >