Despre noi

Secretariatul Acte de Studii

Data ultimei actualizări : 18.03.2020 | Tipăreşte pagina

Activitatea Secretariatului Acte de Studii

Contact:
Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeş” Din Timişoara
Piaţa Eftimie Murgu Nr. 2, Timişoara, parter, camera 20
Telefon/fax: 0256/444075
e-mail: actestudii@umft.ro

Solicitarea adeverinţelor se face doar pe cale electronică la adresa actestudii@umft.ro.

Eliberarea diplomelor se face în ziua de joi în intervalul orar 11,30-12,30 cu o programare prealabilă solicitată la adresa actestudii@umft.ro

 

Documentele necesare eliberării unei adeverinţe sunt :

 • Cerere către Rector pentru eliberarea adeverinţei (descarcă formularul ADEVERINŢĂ);
 • Copie după diploma de finalizare a studiilor şi după foaia matricolă/suplimentul la diplomă/anexa la diplomă.
 • Chitanţa de achitare a taxei pentru eliberarea adeverinţei. Plata se efectuează în contul UMFT: RO29TREZ 62120F330800XXXX, Cod fiscal 426921

 

 

Informaţii despre:                                                                                                                                                                           
A – Documentele necesare eliberării diplomei de licenţă/masterat/doctor şi a suplimentului la diplomă
B – Documentele necesare eliberării unui duplicat
C – Documentele necesare eliberării unei adeverinţe (adeverinţă de autenticitate, adeverinţă pentru eliberarea certificatului de conformitate, adeverinţă pentru publicare în Monitorul Oficial, adeverinţă pentru aplicarea Apostilei la prefectură)
D – Cui i se eliberează actele de studii?
E – Ridicarea actelor de studii cu împuternicire/procură notarială

A) Documentele necesare eliberării diplomei de licenţă/masterat/doctorat şi a suplimentului la diplomă

 • BI/CI sau paşaport în original, valabile în ziua eliberării actului de studii;
 • Adeverinţă de lichidare din care rezultă că titularul nu are datorii faţă de universitate.

B) Documentele necesare eliberării unui duplicat

În cazul pierderii sau a deteriorării totale sau parţiale a unui act de studii, conform Ordinului nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeş” din Timişoara eliberează un duplicat.
Documentele care trebuie depuse la Secretariatul Acte Studii în vederea obţinerii unui duplicat sunt următoarele:

 • Cerere către Rector pentru eliberarea duplicatului (descarcă formularul DUPLICAT 1);
 • Declaraţie de pierdere a actului de studii, autentificată la notar, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificarea actului – seria şi numărul - şi împrejurările în care a fost pierdut;
 • Copie legalizată a certificatului de naştere a titularului;
 • Dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii actului de studii respectiv (exemplarul original din Monitorul Oficial în care a fost publicată pierderea şi pe care îl primeşte acasă);
 • Două fotografii realizate recent, identice, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm; în cazul în care duplicatul solicitat este o Foaie Matricolă/Anexă la Diplomă/ Supliment la Diplomă nu sunt necesare fotografiile;
 • Chitanţa de achitare a taxei pentru eliberarea unui duplicat.

De asemenea, în cazul în care observaţi unele greşeli pe un act de studii, conform Ordinului nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeş” din Timişoara eliberează un nou act de studii.
Documentele care trebuie depuse la Secretariatul Acte Studii în vederea obţinerii unui nou act de studii sunt următoarele:

 • Cerere către Rector pentru eliberarea noului act de studii (descarcă formularul DUPLICAT 2);
 • Actul de studii în original în care s-a constatat greşeala;
 • Copie legalizată a certificatului de naştere a titularului;
 • Două fotografii realizate recent, identice, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm; în cazul în care duplicatul solicitat este o Foaie Matricolă/Anexă la Diplomă/ Supliment la Diplomă nu sunt necesare fotografiile.

Dacă se solicită duplicate după mai multe acte de studii (diplomă + supliment la diplomă/foaie matricolă/anexă la diplomă), atunci, potrivit legii, solicitarea de duplicat se face separat pentru fiecare act (dosar separat).
Titularul duplicatului unui act de studii îşi poate ridica respectivul duplicat în termen de 30 de zile de la depunerea dosarului.

!!! Un duplicat se poate elibera doar o singură dată!!!

C) Documentele necesare eliberării unei adeverinţe

 • Cerere către Rector pentru eliberarea adeverinţei (descarcă formularul ADEVERINŢĂ);
 • Copie după diploma de finalizare a studiilor şi după foaia matricolă/suplimentul la diplomă/anexa la diplomă.
 • Chitanţa de achitare a taxei pentru eliberarea adeverinţei. Plata se poate efectua la casieria universităţii sau în contul UMFT: RO29TREZ 62120F330800XXXX, Cod fiscal 4269215

D) Cui i se eliberează actele de studii?
Un act de studii se eliberează titularului/împuternicitului pe baza prezentării documentului de identitate (BI/CI) sau a paşaportului valabile în ziua eliberării actului de studii.

 • Actele de studii completate şi neridicate datorită decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei (ascendent sau descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea universităţii, însoţită de o copie legalizată a certificatului de deces şi de o declaraţie pe propria răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.

E) Ridicarea actelor de studii cu împuternicire/procură notarială

În situaţii BINE MOTIVATE, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia.
Documentele necesare eliberării unui act de studii cu procură notarială sunt:

 • Cerere către Rector pentru eliberarea diplomei cu procură notarială (descarcă formularul DIPLOMĂ);
 • Procură autentificată la notariat, în original, în care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeş” din Timişoara. În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă;
 • BI/CI sau paşaport în original, valabile în ziua eliberării actului de studii.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Duplicat 1
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 256 Kb
Descarca Duplicat 2
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 260.5 Kb
Descarca Adeverinţă
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 268.5 Kb
Descarca Diplomă
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 261.5 Kb
Descarca Taxe referitoare la actele de studii
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 543.5 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >