Burse M.E.N.C.S.

Data ultimei actualizări : 17.11.2016 | Tipăreşte pagina

Metodologia privind acordarea burselor de studiu de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice unor cetăţeni din state terţe

(cu exceptia cetăţenilor moldoveni, a cetăţenilor străini de etnie română şi a cetăţenilor români cu domiciliul stabil în străinatate)

În temeiul H. G. 288/1993 privind şcolarizarea în România a cetăţenilor din alte ţări, republicată, cu modificările ulterioare, a Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a O. M. E. C. S. 3782/06.05.2015, Senatul universitar al Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, întrunit în şedinţa din data de 23. 07. 2015 hotărăşte criteriile de selecţie pe baza cărora se formulează propunerile de candidatură:

 • Candidaţi cetăţeni străini din state terţe care au absolvit cel puţin un an de studii, cu excepţia anului pregătitor;
 • Candidaţi cetăţeni străini din state terţe care au obţinut media minimă de 8,00 (opt) în anul/anii de studii anterior(i);
 • Absolvenţi cetăţeni străini din state terţe care au obţinut o medie generală de cel puţin 8,00 (opt);
 • Candidaţi cetăţeni străini din state terţe care să nu mai fi beneficiat de burse M. E. C. S. pentru acelaşi ciclu de învăţământ.
 1. Pot fi selectate doar 6 (şase) dosare de candidatură, în ordinea descrescătoare a mediilor.
 2. Dosarele de candidatură vor conţine obligatoriu următoarele documente:
  • Opis cu toate actele ataşate la dosar;
  • Cerere tip de înscriere la concurs pentru obţinerea unei burse din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (Anexa I);
  • Situaţia şcolară pe fiecare an de studiu (cu excepţia anului pregătitor), pentru candidaţii care solicită continuarea studiilor de licenţă;
  • Copie legalizată după diploma şi suplimentul la diplomă sau adeverinţă din care să reiasă situaţia şcolară pe toţi anii de studiu, precum şi rezultatele obţinute la examenul de licenţă (pentru absolvenţii din 2016), pentru candidaţii care solicită continuarea studiilor de masterat, doctorat sau rezidenţiat/specializare, după caz;
  • Curriculum vitae, lista lucrărilor ştiinţifice, publicaţii de specialitate, referate, recomandări de la cel puţin două cadre didactice sau specialişti în domeniu – pentru candidaţii la studii universitare de doctorat;
  • Copie legalizată după actul de naştere;
  • Copie legalizată după paşaport;
  • Copie legalizată după permisul de şedere în România;
  • Fotografie ¾ care se aplică pe cerere;
  • Declaraţie notarială pe proprie răspundere prin care candidatul declară că informaţiile furnizate sunt exacte şi complete (Anexa II).
 3. Dosarele de candidatură se vor depune în două exemplare la Biroul de Relaţii Internaţionale. Candidaţii au obligaţia să numeroteze toate filele din dosar.
 4. Perioada de depunere a dosarelor este 1 octombrie 2016 – 15 octombrie 2016.
 5. Criteriile de selecţie pe baza cărora se formulează propunerile de candidaturi vor fi postate pe site-ul universităţii, împreună cu actele necesare la dosar.
 6. Lista nominală a propunerilor la candidaturi, aprobată de senatul universitar, va fi afişată pe site-ul universităţii.
 7. Lista nominală a propunerilor la candidaturi, aprobată de senatul universitar, însoţită de dosarele candidaţilor, va fi înaintată M. E. N. C. S. până la data de 1 noiembrie 2016.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Lista candidatilor bursieri
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 152.35 Kb
Descarca Cerere de înscriere
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 23.57 Kb
Descarca Declaraţie pe propria răspundere
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 14.33 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 31.5 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >