Burse

Data ultimei actualizări : 16.11.2018 | Tipăreşte pagina

*Dosarele prin care se solicită acordarea burselor sociale se depun, anual, la secretariatele facultăţilor, în termenul stabilit de conducerea Universităţii, adus la cunoştinţa studenţilor prin afişare la avizierul facultăţilor şi prin publicare pe site-ul Universităţii, cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea acestora.

 

ANUNŢ

Studenţii care solicită bursă de ajutor social vor depune, la secretariatele facultăţilor, în perioada 29.10.2018 – 09.11.2018*, dosarele care vor cuprinde următoarele acte doveditoare:

La dosarele depuse pentru burse sociale pentru anul universitar 2018-2019, se va lua în considerare venitul lunar net mediu per membru de familie din lunile iulie 2018, august 2018, septembrie 2018, raportat la limita maximă a salariului de bază minim net pe economie din IANUARIE 2018.

A. Studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale.

 1. Cerere tip, conform anexei nr. 1;
 2. Copie după cartea de identitate;
 3. Copii după certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor sau documentul din care să rezulte că pentru student s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul;
 4. Declaraţia pe propria răspundere a studentului/a părintelui (unde este cazul) că nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale, însoţită de documentele care atestă acest lucru (art. 23 din Regulamentul de burse)       

B. Pentru studenţii care solicită burse pe motive medicale:

 1. Cerere;
 2. Copie după cartea de identitate;
 3. Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul. Certificatul medical trebuie să fie vizat de medicul de familie al studentului şi de comisia medicală numită, prin decizie, de rectorul Universităţii. (Coordonator al comisiei de verificare a dosarelor de acordare a burselor sociale pe motive medicale – dna asist. univ. dr. Stela Iurciuc, Dep. VI, Cardiologie)

C. Pentru studenţii cu venituri lunare nete medii pe membru de familie mai mici decât limita maximă a salariul de bază minim net pe economie:

 1. Cerere tip, conform anexei nr. 1;
 2. Copie după cartea de identitate;
 3. Copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 4. Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie pe propria răspundere în acest sens, însoţită de documentele care atestă acest lucru ( art. 23 din Regulamentul de burse).
 • Adeverinţă de la locul de muncă (venituri salariale);
 • Documente justificative (de la Primărie) privind veniturile obţinute din exploatarea proprietăţilor familiei (terenuri agricole, păduri, chirii etc.);
 • Documente justificative (de la Administraţia Financiară) privind veniturile nete obţinute din orice sursă;
 • Copii după documentele de identitate ale celorlalţi membri ai familiei aflaţi în întreţinere legală şi adeverinţe pentru fiecare dintre aceştia, prin care se atestă calitatea de întreţinuţi (ex. elevi, studenţi până la vârsta de 26 de ani, descendenţi cu dizabilităţi), cu menţiunea: bursier – cuantum bursă sau, după caz, nu primeşte bursă;
 • Declaraţie notarială a studentului că venitul net/membru de familie, obţinut atât în ţară, cât şi în străinătate, declarat în Cererea-tip, nu depăşeşte valoarea salariului minim net pe economie în vigoare la data depunerii dosarului, precum şi că nu realizează alte venituri;
 • Alte documente justificative privind veniturile, după caz: hotărâre judecătorească de divorţ (copie), certificat de deces (copie), talon de pensie (copie), talon de pensie de urmaş (copie), talon alocaţie fraţi (copie) etc.;
 • Dovada solicitării unei forme de ajutor social din partea Primăriei, în cazul dosarelor/cererilor de acordare a bursei de ajutor social cu venit net/membru de familie declarat 0 lei;
 • Raportul de anchetă socială, în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

*Cererea tip se poate ridica de la secretariatul facultăţii sau se poate descărca de pe site-ul UMFVBT la secţiunea BURSE-2018 (documente utile).

 • Este obligatoriu ca dosarul să conţină toate documentele enumerate, în caz contrar acesta va fi respins.
 • În momentul prezentării dosarului, Cererea tip va fi completată de student cu datele personale şi calculul venitului net pe membru de familie, va fi datată şi semnată pe proprie răspundere.
 • În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru obţinerea unei burse pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse, Universitatea va sesiza organele de anchetă competente şi va proceda la sancţionarea studentului, în funcţie de gravitatea faptei.

Important!!!!!

 • Bursele sociale se acordă, la cerere, în funcţie de situaţia materială a studentului, fără criterii academice, cu excepţia celui de promovabilitate, în limita bugetului acordat.
 • Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

Limita maximă a salariului de bază minim net pe economie, comunicată de Serviciul Financiar-Contabil al Universităţii este 1162 lei. Această valoare variază în funcţie de numărul total al persoanelor aflate în întreţinere (valoarea deducerii personale), astfel:

Numărul persoanelor aflate în întreţinere Valoarea salariului de bază minim net pe economie
 0 persoane  1162 lei
1 persoană  1178 lei 
 2 persoane 1194 lei 
3 persoane  1210 lei
 •  Cuantumul burselor acordate studenţilor este următorul:
Bursa specială 800 de lei
Bursa de performanţă 800 de lei
Bursa de merit              700 de lei
Bursa socială     600 de lei
Bursa pentru ajutor social ocazională 700 de lei
 • La nivelul facultăţilor, după alocarea burselor speciale, fondul de burse rămas se distribuie astfel:
 1. 30% – burse sociale
 2. 70% – burse de stimulare a performanţei academice – se distribuie proporţional cu numărul de studenţi pe fiecare an de studiu

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Anunţ burse sociale
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 214.41 Kb
Descarca Formular Cerere Bursă de Ajutor Social
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 280.5 Kb

Burse Facultatea de Medicină

Descarca Burse AMG (la Lugoj)
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 282.78 Kb
Descarca Burse Medicină I
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 335.68 Kb
Descarca Burse Medicină II
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 422.41 Kb
Descarca Burse Medicină III
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 536.53 Kb
Descarca Burse Medicină IV
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 443.01 Kb
Descarca Burse Medicină V
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 277.93 Kb
Descarca Burse Medicină VI
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 556.73 Kb
Descarca Burse BFKT
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 203.59 Kb
Descarca Burse ND
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 325.79 Kb
Descarca Burse AMG
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 543.17 Kb

Burse Studii Masterale

Descarca Burse Studii Masterale
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 305.15 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >