Despre noi

Concursuri cadre didactice noiembrie 2016 - martie 2017

Data ultimei actualizări : 07.12.2016 | Tipăreşte pagina

CALENDAR GENERAL al concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante scoase la concurs de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

 

I. Publicaţia de concurs
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 1631/28.11.2016

II. Calendarul general

28.11.2016 - 20.01.2017 Perioada de înscriere la concurs
23.01.2017 – 03.02.2017    
  • Publicarea pe pagina web a concursului şi pe site-ul web al instituţiei de învăţământ superior a următoarelor documente: curriculum vitae şi fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru fiecare dintre candidaţii înscrişi, cu respectarea protecţiei datelor cu caracter personal
  • Verificarea îndeplinirii standardelor minimale stabilite pentru ocuparea funcţiilor didactice de către comisiile de verificare a standardelor minimale
  • Anunţarea pe pagina web a concursului şi pe site-ul web al instituţiei a zilei, orei şi locului de desfăşurare a probelor concursului
  • Verificarea dosarelor depuse şi primirea de către candidaţi a avizului de la compartimentul juridic privind îndeplinirea condiţiilor legale de prezentare la concurs (îndeplinirea standardelor minimale este verificată, analizată şi hotărâtă de către comisia de concurs)
  • Transmiterea dosarelor către membrii comisiei de concurs
05.02.2017- 28.02.2017 Susţinerea concursului
01.03.2017 Anunţarea rezultatelor concursului
02.03.2017 – 08.03.2017 Depunerea contestaţiilor
09.03.2017 – 10.03.2017 Soluţionarea contestaţiilor  
13.03.2017 Afişarea rezultatelor finale
14.03.2017 – 31.03.2017    
  • Analizarea şi avizarea rezultatelor în şedinţele consiliilor facultăţilor
  • Analiza şi avizarea rezultatelor în şedinţa Senatului Universităţii
  • Emiterea deciziilor Rectorului de numire şi acordare a titlului universitar

 

LISTA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE PROPUSE PENTRU A FI SCOASE LA CONCURS

FACULTATEA DE MEDICINĂ
Departamentul I: Anatomie şi Embriologie
Nr.crt. Denumire post Poziţia Disciplinele
1 Profesor universitar Poziţia 6 Anatomie şi embriologie.
 
Departamentul II: Morfologie Microscopică
Nr.crt. Denumire post Poziţia Disciplinele
2 Asistent universitar Poziţia 16 Histologie; Histologie şi citologie; Imunomorfologie (opţional); Citologie şi histologie practică (facultativ); Noţiuni de histologie; Imunomorfologie (opţional).
3 Şef de lucrări Poziţia 43 Genetică; Genetică medicală.
 
Departamentul III: Ştiinţe Funcţionale
Nr.crt. Denumire post Poziţia Disciplinele
4 Asistent universitar Poziţia 22 Fiziologie; Fiziologie generală şi fiziologia sistemului stomatognat.
5 Asistent universitar Poziţia 23 Fiziologie.
6 Asistent universitar Poziţia 24 Fiziologie; Fiziologie generală şi fiziologia sistemului stomatognat; Fiziologia nutriţiei.
7 Asistent universitar Poziţia 41 Fiziopatologie; Neuroştiinţe (opţional); Explorări funcţionale (opţional).
8 Asistent universitar Poziţia 42 Fiziopatologie.
9 Asistent universitar Poziţia 43 Fiziopatologie.
10 Profesor universitar Poziţia 2 Fiziologie.
 
Departamentul IV: Biochimie şi Farmacologie
Nr.crt. Denumire post Poziţia Disciplinele
11 Asistent universitar Poziţia 28 Biochimie; Biochimie clinică.
12 Asistent universitar Poziţia 32 Biochimie; Biochimie clinică.
13 Şef de lucrări Poziţia 18 Noţiuni de biochimie; Biochimie; Biochimie şi Biochimia cavităţii bucale.
 
Departamentul V: Medicină Internă I
Nr.crt. Denumire post Poziţia Disciplinele
14 Asistent universitar Poziţia 21 Semiologie medicală; Îngrijiri paleative (opţional).
15 Asistent universitar Poziţia 39 Semiologie medicală.
16 Asistent universitar Poziţia 61 Hematologie; Manifestări cardinale în bolile hematologice (opţional).
17 Asistent universitar Poziţia 62 Hematologie; Hematologie, Imunologie.
18 Şef de lucrări Poziţia 32 Semiologie medicală.
19 Şef de lucrări Poziţia 68 Medicină internă, endocrinologie, ftiziologie; Semiologie medicală.
20 Conferenţiar universitar Poziţia 52 Hematologie.
 
Departamentul VI: Cardiologie
Nr.crt. Denumire post Poziţia Disciplinele
21 Asistent universitar Poziţia 48 Patologie chirurgicală; Chirurgie - modul chirurgie cardiovasculară.
 
Departamentul VII: Medicină Internă II
Nr.crt. Denumire post Poziţia Disciplinele
22 Asistent universitar Poziţia 13 Boli metabolice. Reumatologie; Nutriţia la grupe speciale; Nutriţia în patologie.
23 Asistent universitar Poziţia 14 Boli metabolice. Reumatologie; Boli de nutriţie şi metabolism.
24 Asistent universitar Poziţia 26 Cardiologie.
25 Asistent universitar Poziţia 37 Nefrologie.
26 Asistent universitar Poziţia 38 Nefrologie.
27 Şef de lucrări Poziţia 31 Nefrologie; Farmacologie clinică (facultativ).
28 Şef de lucrări Poziţia 32 Alimentaţie funcţională (facultativ); Nutriţia în patologie; Nefrologie.
29 Şef de lucrări Poziţia 42 Endocrinologie; Medicină Internă, Endocrinologie, Ftiziologie; Endocrinologie - consecinţe şi terapie nutriţională.
30 Şef de lucrări Poziţia 54 Gastroenterologie şi Hepatologie; Farmacologie clinică (facultativ).
31 Conferenţiar universitar Poziţia 51 Nutriţie şi dietetică; Gastroenterologie şi Hepatologie.
 
Departamentul VIII: Neuroştiinţe
Nr.crt. Denumire post Poziţia Disciplinele
32 Şef de lucrări Poziţia 35 Medicină legală; Bioetică; Legislaţie în asistenţa medicală; Legislaţie sanitară şi management sanitar; Etică şi deontologie medicală; Patologie iatrogenă (facultativ); Bioetică şi deontologie medicală (facultativ).
33 Conferenţiar universitar Poziţia 13 Neurologie şi nursing în neurologie; Neurologie; Neurochirurgie (opţional).
34 Conferenţiar universitar Poziţia 18 Psihiatrie.
35 Conferenţiar universitar Poziţia 28 Pedo-psihiatrie (facultativ); Neurologie pediatrică (facultativ); Psihologie şi ştiinţele comportamentului.
36 Profesor universitar Poziţia 2 Neurologie şi Psihiatrie; Neurologie; Nursing în Neurologie şi Psihiatrie.
 
Departamentul IX: Chirurgie I
Nr.crt. Denumire post Poziţia Disciplinele
37 Asistent universitar Poziţia 14 Semiologie chirurgicală.
38 Asistent universitar Poziţia 32 Oncologie generală.
39 Asistent universitar Poziţia 55 Oftalmologie.
40 Asistent universitar Poziţia 56 Oftalmologie; O.R.L. şi Oftalmologie.
41 Profesor universitar Poziţia 19 Semiologie chirurgicală.
 
Departamentul X: Chirurgie II
Nr.crt. Denumire post Poziţia Disciplinele
42 Asistent universitar Poziţia 51 Metodologia cercetării ştiinţifice.
43 Asistent universitar Poziţia 74 ATI; Urgenţe; ATI, Urgenţe medicale şi chirurgicale.
44 Asistent universitar Poziţia 75 ATI; Urgenţe; ATI, Urgenţe medicale şi chirurgicale; Nursingul pacientului din ATI şi cu urgenţe medico-chirurgicale pentru explorări imagistice.
45 Conferenţiar universitar Poziţia 2 Chirurgie.
46 Conferenţiar universitar Poziţia 38 Chirurgie plastică şi reparatorie (opţional); ATI, Urgenţe medicale şi chirurgicale; Nursing în ATI, urgenţe medicale şi chirurgicale.
47 Conferenţiar universitar Poziţia 68 ATI; Urgenţe.
48 Conferenţiar universitar Poziţia 69 Urgenţe.
 
Departamentul XI: Pediatrie
Nr.crt. Denumire post Poziţia Disciplinele
49 Asistent universitar Poziţia 15 Pediatrie.
50 Asistent universitar Poziţia 16 Pediatrie.
51 Asistent universitar Poziţia 28 Pediatrie.
52 Asistent universitar Poziţia 29 Pediatrie.
53 Asistent universitar Poziţia 47 Pediatrie; Pediatrie , Boli infecţioase, Epidemiologie.
54 Şef de lucrări Poziţia 50 Nursingul copilului cu patologie chirurgicală; Chirurgie şi ortopedie pediatrică.
55 Şef de lucrări Poziţia 51 Patologia chirurgicală pediatrică; Nursing în chirurgie şi ortopedie pediatrică; Chirurgie şi ortopedie pediatrică.
56 Profesor universitar Poziţia 19 Pediatrie; Urgenţe în pediatrie.
 
Departamentul XII: Obstetrică-Ginecologie
Nr.crt. Denumire post Poziţia Disciplinele
57 Şef de lucrări Poziţia 4 Nursing în obstetrică-ginecologie; Patologia ginecologică, sterilitate şi infertilitate; Obstetrică-ginecologie.
58 Şef de lucrări Poziţia 15 Obstetrică-ginecologie.
59 Şef de lucrări Poziţia 30 Nursing în Obstetrică/ Ginecologie; Sexologie (opţional); Obstetrică/Ginecologie/ Sterilitate şi Contracepţie; Obstetrică-ginecologie.
60 Şef de lucrări Poziţia 31 Obstetrică/Ginecologie/ Sterilitate şi Contracepţie; Sexologie (opţional); Sterilitate şi contracepţie.
61 Conferenţiar universitar Poziţia 44 Neonatologie; Puericultură.
62 Profesor universitar Poziţia 13 Obstetrică-ginecologie.
 
Departamentul XIII: Boli Infecţioase
Nr.crt. Denumire post Poziţia Disciplinele
63 Asistent universitar Poziţia 15 Boli infecţioase; Pediatrie, Boli infecţioase şi Epidemiologie.
64 Asistent universitar Poziţia 33 Pneumologie.
 
Departamentul XIV: Microbiologie
Nr.crt. Denumire post Poziţia Disciplinele
65 Asistent universitar Poziţia 43 Dermatologie; Dermato-venerologie.
66 Conferenţiar universitar Poziţia 5 Microbiologie, Virusologie, Parazitologie; Microbiologie-virusologie.
 
Departamentul XV: Ortopedie-Traumatologie, Urologie, Radiologie şi Imagistică Medicală
Nr.crt. Denumire post Poziţia Disciplinele
67 Asistent universitar Poziţia 32 Chirurgie de transplant (opţional); Chirurgie generală, ortopedie, urologie; Urologie.
68 Asistent universitar Poziţia 44 Radiologie. Imagistică medicală; Radiologie şi imagistică medicală.
69 Asistent universitar Poziţia 45 Radiologie. Imagistică medicală; Radiologie şi imagistică medicală; Radiologie – metode speciale de examinare; Organizarea departamentului de radiologie.
70 Şef de lucrări Poziţia 3 Traumatologie sportivă; Ortopedie şi Traumatologie.
71 Şef de lucrări Poziţia 38 Medicină nucleară – metodologia examinării; Radiologie. Imagistică medicală; Imagistică în obstetrică-ginecologie; Radiologie – metode fundamentale de examinare.
 
Departamentul XVI: Balneologie, Recuperare medicală şi Reumatologie
Nr.crt. Denumire post Poziţia Disciplinele
72 Şef de lucrări Poziţia 8 Tehnici şi metode speciale kinetoterapie; Fizioterapia în patologia specifică tehnicienilor dentari; Kinesologie funcţională; Fizioterapia în afecţiunile musculo-scheletale degenerative.
73 Conferenţiar universitar Poziţia 35 Limba engleză.
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Departamentul I
Nr.crt. Denumire post Poziţia Disciplinele
74 Asistent universitar Poziţia 44 Morfologia Funcţională a Sistemul Stomatognat; Morfologia dinţilor şi arcadelor dentare; Materiale Dentare; Tehnologia protezelor dentare.
75 Şef de lucrări Poziţia 38 Morfologia dinţilor şi arcadelor dentare; Morfologia Funcţională a Sistemul Stomatognat; Materiale Dentare.
76 Profesor universitar Poziţia 3 Sănătate orală; Medicină dentară comunitară; Aspecte sociale în profilaxia dentară.
 
Departamentul II
Nr.crt. Denumire post Poziţia Disciplinele
77 Asistent universitar Poziţia 8 Chirurgie oro-maxilo-facială.
78 Asistent universitar Poziţia 16 Anestezie şi sedare în medicina dentară; Chirurgie dento-alveolară.
79 Asistent universitar Poziţia 29 Pedodonţie.
80 Asistent universitar Poziţia 52 Reabilitare orală şi urgenţe în medicina dentară.
81 Şef de lucrări Poziţia 3 Chirurgie cranio- maxilo-facială (opţional); Chirurgie oro-maxilo-facială; Tehnologia epitezelor şi aparatelor  de imobilizare.
82 Conferenţiar universitar Poziţia 34 Ortodonţie.
 
Departamentul III
Nr.crt. Denumire post Poziţia Disciplinele
83 Asistent universitar Poziţia 16 Endodonţie I; Endodonţie II; Odontoterapie conservativă.
84 Asistent universitar Poziţia 37 Protetică dentară mobilizabilă; Protetică dentară mobilă (Restaurarea protetică a edentaţiilor totale).
FACULTATEA DE FARMACIE
Departamentul I
Nr.crt. Denumire post Poziţia Disciplinele
85 Asistent universitar Poziţia 16 Chimie analitică; Chimie analitică - modul II+III.
86 Asistent universitar Poziţia 27 Fizică Farmaceutică.
87 Şef de lucrări Poziţia 2 Noţiuni de Botanică farmaceutică; Botanică farmaceutică.
88 Conferenţiar universitar Poziţia 13 Principii de chimie analitică; Chimie analitică - modul II+III.
89 Profesor universitar Poziţia 11 Chimie analitică - modul II+III; Chimie analitică.
 
Departamentul II
Nr.crt. Denumire post Poziţia Disciplinele
90 Asistent universitar Poziţia 39 Farmacologie.
91 Asistent universitar Poziţia 49 Toxicologie.
92 Şef de lucrări Poziţia 4 Tehnologie farmaceutică.
93 Şef de lucrări Poziţia 17 Chimie farmaceutică.
94 Şef de lucrări Poziţia 34 Farmacologie; Farmacie clinică; Farmacologie generală.
95 Conferenţiar universitar Poziţia 2 Biofarmacie şi farmacocinetică.
96 Conferenţiar universitar Poziţia 14 Chimie farmaceutică.
97 Conferenţiar universitar Poziţia 26 Farmacognozie.

 

 

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Ghid întocmirea dosarului de concurs
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 115.65 Kb
Descarca Lista posturilor M.O.
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 285.27 Kb

Legislaţie

Descarca Anexe la Regulamentul de concurs
 
Tip fişier : RAR | Dimensiune : 7.62 Mb
Descarca Regulament de concurs
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 454.35 Kb
Descarca Ordin 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 663.85 Kb
Descarca H.S. 12/2581/20.03.2014
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 299.3 Kb
Descarca H.S. 9/3433/23.04.2014
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 269.48 Kb
Descarca Atribuţiile / activităţile aferente posturilor didactice
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 242.97 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >