Conducerea Facultăţii de Farmacie

Data ultimei actualizări : 08.10.2018 | Tipăreşte pagina

Structura Conducerii Facultăţii de Farmacie

Funcţia Nume şi Prenume Date de contact
Decan Prof. Univ. Dr. Farm. Cristina Adriana Dehelean 0256/ 494604
cadehelean@umft.ro
Prodecan Sef Lucrari Dr. Cristina Trandafirescu 0256/ 494604
trandafirescu.cristina@umft.ro

Program de audienţă:
Marţi şi Joi : 12:00-14:00

Atribuţiile şi obiectivele

Atribuţiile Decanului sunt reglementate prin Carta UMFT şi legislaţia în vigoare şi constau în:

a) propune spre aprobare Consiliului Facultăţii structura, Regulamentul de organizare şi Funcţionare a Facultăţii;

b) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite privind:

 • structura academică şi administrativă a Facultăţii;
 • oferta educaţională şi planurile de învăţământ;
 • creditarea periodică a programelor de studiu şi a centrelor de cercetare, după caz;

c) aplică hotărârile Rectorului, Consiliului de Administraţie, ale Senatului Universităţii şi răspunde de îndeplinirea acestora în cadrul Facultăţii;

d) coordonează desfăşurarea procesului didactic la nivel de Facultate;

e) la propunerea şefilor de disciplină revizuieşte curriculele programelor de studii din Facultate;

f) verifică şi semnează planurile de învăţământ, statele de funcţii, contractele de studii, foile matricole, diplomele şi atestatele, precum şi orice alte documente care privesc activitatea curentă a Facultăţii;

g) răspunde de organizarea examenului de licenţă;

h) poate anula rezultatele unui examen sau ale unei evaluări în temeiul prevederilor din Cartă, atunci când se dovedeşte că acestea au fost obţinute în mod fraudulos sau prin încălcarea codului de etică şi deontologie universitară. În aceste cazuri, poate dispune reorganizarea examenului;

i) alcătuieşte şi propune spre aprobarea Consiliului Facultăţii fişa individuală a postului pentru prodecani şi directori de departament;

j) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Senat, Consiliul de Administraţie, Rector sau Consiliul Facultăţii.

 Obiective:

1. Dezvoltare didactică:

 • creşterii prestigiului şi calităţii activităţii didactice
 • îmbunătăţirea continuă a strategiei pentru calitate
 • continuarea acţiunilor de modernizare a curriculei universitare
 •  dezvoltarea programului de mobilităţi ale cadrelor didactice si studenţilor, prin schimburi cu diferite instituţii similare din ţară şi din străinătate

2. Dezvoltarea ştiinţifică:

 • creşterea activităţii de cercetare ştiinţifică la nivelul fiecarui departament
 • creşterea numărului de contracte de cercetare cu caracter interdisciplinar şi chiar interinstituţional
 • creşterea în continuare a vizibilităţii cadrelor didactice şi cercetătorilor, prin participarea la conferinţe şi workshop-uri, atât pe plan naţional cât şi internaţional
 • atragerea de fonduri prin încheierea de contracte de cercetare cu firme din mediul de afaceri farmaceutic din ţara şi din străinătate

3. Dezvoltarea bazei materiale:

 • îmbunătăţirea în continuare a bazei materiale a facultăţii

4. Atragerea de resurse financiare:

 • înfiinţarea unor cursuri postuniversitare şi cursuri de formare profesională medico-farmaceutică cu tematici de larg interes, care să atragă un număr mare de cursanţi
 • organizarea de simpozioane de comunicare pentru farmacişti cu tematici moderne
 • accesarea de fonduri prin proiecte de cercetare finanţate din fonduri europene dar şi prin contracte cu beneficiari din mediul farmaceutic şi economic specific

5. Creşterea prestigiului naţional şi internaţional:

 • participarea cadrelor didactice şi cercetătorilor la evenimente de tip simpozioane, conferinţe, workshopuri, congrese naţionale dar mai ales internaţionale
 • facilitarea schimbului de studenţi şi cadre didactice cu universităţi naţionale şi din străinatate prin intermediul programelor de cooperare specifice

6. Dezvoltarea resurselor umane:

 • promovarea în ierarhia universitară, prin evaluarea permanentă a calităţii activităţii didactice, de cercetare şi contribuţia la activităţi conexe
 • selectarea absolvenţílor cu rezultate deosebite şi încurajarea perfecţionării lor, în vederea recrutării acestora pentru cariera didactică şi de cercetare

7. Îmbunătăţirea activităţii studenţilor:

 • îmbunătăţirea comunicării şi a relaţiei cadru didactic – student
 • stimularea participării studenţilor la manifestările ştiinţifice, profesionale şi culturale organizate în universitate, precum şi în alte universitati din ţară sau U.E
 • organizarea de întâlniri periodice cu studenţii
 • implicarea studenţilor în activităţi extracurriculare

Consiliul Facultăţii

 • Prof.univ.dr.farm. Cristina-Adriana Dehelean
 • Conf.dr.farm. Cristina-Maria Trandafirescu
 • Prof.univ.dr.farm. Codruţa-Marinela Şoica            
 • Prof.univ.dr.farm. Anca Dragomirescu
 • Prof.univ.dr.farm. Diana-Simona Antal
 • Prof.univ.dr. Adriana-Violeta Ledeţi                                                                                                 
 • Conf.dr.farm. Lavinia-Lia Vlaia
 • Conf.dr.farm. Dorina Coricovac                                                                                
 • Cărăşel Silvia - an V
 • Ştef Andreea-Laura - an IV
 • Campan Andrada-Alexandra - an III      

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Consiliul Facultatii de Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 76.46 Kb
Descarca Comisiile Facultatii de Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 74.26 Kb
Descarca DEACE - Raport Chestionare Farmacie 2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 252.02 Kb
Descarca Plan operational - Decan 2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 218.94 Kb
Descarca Plan strategic in vederea candidaturii la functia de decan
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 4.52 Mb
Descarca Raport CEACE Farmacie 2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.48 Mb
Descarca Raport CEACE Farmacie 2015
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.37 Mb
Descarca Raport CEACE Farmacie 2014
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.29 Mb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >