Facultatea de Medicină

Conducerea Facultăţii de Medicină

Data ultimei actualizări : 04.02.2019 | Tipăreşte pagina

Structura Conducerii Facultăţii de Medicină

Funcţia
Titulatura Nume E-mail Telefon  
DECAN Prof.univ.dr. ROMULUS-ZORIN TIMAR decanat.mg@umft.ro 0256220484
PRODECAN Prodecan Specializari reglementate sectorial Programul de studii Asistenta Medicala Generala Deva Prof.univ.dr. MONICA LICKER lickermonica@yahoo.com 0256220484
PRODECAN Cercetare stiintifica  si pentru Programul de studii in limba engleza Prof.univ.dr. VICTOR DUMITRAŞCU vicdumi@yahoo.com 0256220484
PRODECAN  Dezvoltare Academica si pentru Programul de studii limba franceza Prof.univ.dr. TIBERIU BRATU office@brol.ro 0256220484
PRODECAN  Specializari reglementate general, inclusiv programul de studii Asistenta Medicala Generala Prof.univ.dr. ANDREI  MOTOC amotoc@umft.ro 0256220484
PRODECAN Specializari reglementate general, Programul de studii Asistenta Medicala Generala Lugoj Prof.univ.dr. IOAN  SAS ioan_sas@yahoo.com 0256220484
 

Program de audienta:
MIERCURI:12:00-14:00

 

Atribuţiile şi obiectivele

Decanul are urmatoarele atributii:

 • a) propune spre aprobare Consiliului facultăţii structura, organizarea si functionarea facultăţii;
 • b) urmăreste si răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite privind: - structura academică si administrativa a facultatii; - acreditarea periodică a programelor de studiu şi a centrelor de cercetare, dupa caz; - asigurarea calităţii procesului de învatamant şi a cercetarii ştiinţifice; - managementul resurselor umane, financiare şi materiale aflate la dispoziţia facultăţii.
 • c) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului facultăţii şi semneaza procesele verbale ale acestor şedinţe;
 • d) aplică hotărârile Rectorului, Consiliului de administrate, Senatului universităţii şi Consiliului facultăţii şi răspunde de aplicarea acestora în facultate;
 • e) alcatuieşte şi propune spre aprobare Consiliului facultăţii fişa individuală a postului pentru prodecani şi directorii de departament;
 • f) analizeaza statele de funcţii şi prezintă Consiliului Facultăţii un raport asupra acestora; g) prezinta propunerile de exceptie în constituirea normelor didactice;
 • h) propune inmatricularea şi exmatricularea studenţilor,în conformitate cu regulamentele universităţii;
 •  i) semneaza contractele de studii, registrele matricole, cataloagele, diplomele de licentă, precum şi orice alte documente care privesc activitatea curentă a facultăţii ;
 • j) poate anula rezultatele unui examen sau ale unei evaluări în temeiul prevederilor din Carta, atunci când se dovedeşte că acestea au fost obţinute în mod fraudulos sau prin încalcarea prevederilor codului de etica şi deontologie universitara; în aceste cazuri, poate dispune reorganizarea examenului;
 •  k) răspunde de organizarea examenului de licenţa;
 • l) propune componenţa comisiilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare;
 • m) poate propune sancţionarea disciplinară a personalului din subordine şi a personalului din secretariatul decanatului;
 • n) pune in aplicare sancţiunile disciplinare şi cele stabilite de comisia de etica universitara;
 • o) realizează evaluarea periodică a Directorilor de departament şi a personalului didactic administrativ direct subordonat;
 • p) coordoneaza elaborarea planurilor de investiţii şi achiziţii în facultate;
 • r) prezinta anual un raport Consiliului Facultaţii privind starea facultatii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare;
 • s) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Senat, Consiliul de Administrate, Rector sau Consiliul facultaţii;

CONSILIUL FACULTATII DE MEDICINA 

Nr.  crt. Numele şi prenumele
 1.  
Prof.univ.dr. Timar Romulus-Zorin
 1.  
Prof.univ.dr. Licker Monica
 1.  
Prof.univ.dr. Bratu Tiberiu
 1.  
Prof.univ.dr. Dumitrascu Victor
 1.  
Prof.univ.dr. Motoc Andrei
 1.  
Prof.univ.dr. Sas Ioan
 1.  
Prof.univ.dr. Boia Marioara
 1.  
Prof.univ.dr. Bolintineanu Sorin
 1.  
Prof.univ.dr. Lighezan DanielFlorin
 1.  
Prof.univ.dr. Lungeanu Diana
 1.  
Prof.univ.dr. Marincu Iosif
 1.  
Prof.univ.dr.Mihaescu Rodica
 1.  
Prof.univ.dr. Munteanu Mihnea
 1.  
Prof.univ.dr.Neagu Adrian
 1.  
Prof. univ dr. Olariu Sorin
 1.  
Prof.univ.dr. Paunescu Virgil
 1.  
Prof.univ.dr. Petrescu Lucian
 1.  
Prof.univ.dr.Poenaru Marioara
 1.  
Prof.univ.dr. Pop Liviu
 1.  
Prof.univ.dr. Schiller Adalbert
 1.  
Prof.univ.dr.Simu Mihaela Adriana
 1.  
Prof.univ.dr. Tudorache Voicu
 1.  
Prof.univ.dr.Verdes Doina
 1.  
Prof.univ.dr. Vlaicu Brighita
 1.  
Conf.univ.dr. Amaricai Elena
 1.  
Conf.univ.dr. Bedreag Ovidiu
 1.  
Conf.univ.dr. Chirileanu Ruxanda-Dana
 1.  
Conf.univ.dr. Cornianu Maria
 1.  
Conf.univ.dr. Mornos Cristian
 1.  
Conf.univ.dr. Popoiu Calin
 1.  
Conf.univ.dr.Seclaman Edward
 1.  
Conf.dr. Sisu Alina
 1.  
Conf.univ.dr.Vlad Adrian
 1.  
Conf.univ. dr Vlad Daliborca
 1.  
S.l.dr. Berceanu –Vaduva Delia
 1.  
S.l.dr. Andor Bogdan
 1.  
S.l.dr.Popa Daniel
 1.  
As.dr. Florescu Sorin
 1.  
Sl.dr.Gug Cristina – invitat din partea sindicatului
 1.  
Benea Adela an IV student
 1.  
Caplescu Diana – an VI student
 1.  
Filip Cosmin – an VI student
 1.  
Giurca Alexandru- an II student
 1.  
Hancu Iasmina – an IV student
 1.  
Jigoria Otinel – an V student
 1.  
Lerint Alexandru – an III student
 1.  
Lieb Ktharina – an IV student
 1.  
Macavei George – an IV student
 1.  
Ritiu Stelian – an V student
 1.  
Tirziu Maria – an VI student
 1.  
Vior Elena-Magdalena – an V student
 1.  
Voicencu Oana Lucia – an V student

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >