Despre noi

Consiliul de administraţie

Data ultimei actualizări : 14.01.2020 | Tipăreşte pagina

Atribuţiile consiliului de administraţie sunt:

 • asigură conducerea operativă şi rezolvă problemele curente ale universităţii;
 • stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional;
 • aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
 • aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare,
 • avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către Senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar;
 • aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de Senatul         universitar;
 • propune Senatului universitar strategii ale universităţii pe termen lung şi mediu şi politici pe domenii de interes ale universităţii,
 • înaintează Senatului, spre analiză şi decizie, propuneri privitoare la desfăşurarea activităţii didactice, de cercetare şi administrative a universităţii,
 • informează comunitatea academică cu privire la hotărârile proprii;
 • aplică hotărârile Senatului şi adoptă hotărâri sau măsuri care se impun pentru   îndeplinirea hotărârilor Senatului;
 • administrează bunurile mobiliare şi imobiliare aflate în proprietatea universităţii;
 • avizează toate materialele care urmează să fie supuse aprobării Senatului;
 • cooperează cu comisiile Senatului;
 • formulează propuneri către Senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar;
 • aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare, didactice auxiliare, precum şi a posturilor administrative;
 • anunţă public concursurile pentru ocuparea posturilor vacante;
 • aprobă, în condiţiile prevăzute de lege, concediile fără plată pentru întreg  personalul universităţii;
 • aprobă componenţa comisiilor de susţinere a tezelor de doctorat şi a disertaţiilor din cadrul programelor de masterat; (contrar Ord. 3271/2012)
 • aprobă, în limita fondurilor alocate din buget sau din fonduri extrabugetare,  inclusiv din contractele de cercetare sau prin sponsorizări, acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice organizate în străinătate, ale personalului didactic şi de cercetare din universitate;
 •  face propuneri de sancţionare disciplinară a personalului din universitate pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin angajaţilor potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează învăţământului;
 • stabileşte răspunderea materială potrivit legislaţiei muncii, a personalului didactic şi de cercetare, didactic auxiliar şi administrativ, pentru prejudicii aduse universităţii;
 • aprobă raportele efectuate în vederea recuperării prejudiciilor aduse universităţii;
 • aprobă reduceri sau amânări de la plata taxelor de studii, în acord cu Regulamentul de taxe al universităţii aprobat de Senat;
 • aprobă, pe baza avizului favorabil al decanilor facultăţilor/directorului Departamentului Masterate/directorului Şcolii doctorale, cererile studenţilor de retragere, întrerupere, reînmatriculare, reluare a studiilor universitare. Întreruperea şi prelungirea studiilor universitare de doctorat se aprobă de senatul universitar, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile. în cazuri bine justificate, aprobă întreruperea concediului legal de odihnă;
 • asigură legătura dintre universitate şi MECTS, alte organisme ale administraţiei centrale şi locale, instituţii publice şi private;
 • exercită toate celelalte atribuţii care îi revin în temeiul prevederilor legale şi ale hotărârilor Senatului.

 

Membrii Consiliului de Administraţie

Funcţia Nume Telefon E-mail
RECTOR Prof. Univ. Dr. Marius Raica 0256 293389
0256 204250/int.1427
raica@umft.ro
PRORECTOR administrativ-social Prof. Univ. Dr. Andrei Anghel
0256 204245 biochim@umft.ro
PRORECTOR didactic Prof. Univ. Dr. Alexandra Enache
0256 204250/int.1463 enache.alexandra@umft.ro
PRORECTOR studii
postuniversitare şi rezidenţiat
Prof. Univ. Dr. Eugen Boia 0256 204250/int.1486 boiaeugen@yahoo.com
PRORECTOR dezvoltare academică Prof. Univ. Dr. Dorel Sandesc
0256 204250/int.1440 dsandesc@yahoo.com
PRORECTOR pentru Cercetarea Ştiintifică Prof. Univ. Dr. Petru Matusz 0256 220 479/0256 204 006 matusz@umft.ro
Director CSUD Prof. Univ. dr.  Ioan Sporea
0356 425390 isporea@umft.ro
DECAN Facultatea de Medicină Prof. Univ. Dr. Timar Romulus- Zorin
0256 204250 /int.1459 timarrz@yahoo.com
DECAN Facultatea de Medicină Dentară Prof. Univ. Dr. Meda Lavinia Negruţiu

0745166620

negrutiu.meda@umft.ro
DECAN Facultatea de Farmacie Prof. Univ. Dr. Cristina Dehelean 0256 204 250/ int. 1482 cadehelean@umft.ro
Director General Administrativ Prof. Filip Fiat 0256 204 250 /int.1478 fiat@umft.ro
Reprezentant studenţi student Flavius George Socol   socolgeorge95@gmail.com

Invitaţi cu caracter permanent

Preşedinte Senat Prof. Univ. Dr. Octavian Cretu 0256 204 250 tavicretu@yahoo.com
PRODECAN Facultatea de Medicină Prof. Univ. Dr. Bratu Tiberiu  0256 204250 /int.1459 office@brol.ro
PRODECAN Facultatea de Medicină Prof. Univ. Dr. Andrei Motoc  0256 204250 /int.1459 amotoc@umft.ro
PRODECAN Facultatea de Medicină Prof. Univ. Dr. Victor Dumitrascu  0256 204250 /int.1459 vicdumi@yahoo.com
PRODECAN Facultatea de Medicină Prof. Univ. Dr. Monica Licker  0256 204250 /int.1459 lickermonica@yahoo.com
PRODECAN Facultatea de Medicină Conf. univ. Dr. Ioan Sas  0256 204250 /int.1459 ioan_sas@yahoo.com
PRODECAN Facultatea de Medicină Dentară Sef Lucrari dr. Crăciunescu Emanuela Lidia  0744616009 emanuelapetrescu@yahoo.com
PRODECAN Facultatea de Farmacie Conf. univ. Dr. Cristina  Maria Trandafirescu  0256 204 250/ int. 1482 trandafirescu.cristina@umft.ro
Director Şcoală Doctorală Prof. Univ. Dr. Mirela Cleopatra Tomescu 0256 204 250 /int.1458 cleopatratomescu@yahoo.com
Director Departament Relaţii Internaţionale Prof. Univ. Dr. Claudia Borza 0256 204 250 /int.1468 claudia_borza@yahoo.com
Director Departament Marketing, PR şi Consiliere Prof. Univ. Dr. Andrei Motoc 0256 204 250 /int.1427 amotoc@umft.ro
Director Departament Studii Masterale Conf. univ. dr. Ovidiu Fira-Mladinescu 0256 204 250 /int.1423 mladinescu@umft.ro
Secretar Şef Universitate Jr. Miriam Cătană 0256 204 250 /int. 1412 secretarsef@umft.ro
Secretar Şef Universitate Adjunct Larisa Geamanu 0256204117 geamanu.larisa@umft.ro
Jurist Dr. Mihaela Codrina Levai 0256 204 250 /int.1453 codrinalevai@umft.ro
Dir. Comitet Consultativ UMFVB - Spitale Prof. Univ. Dr. Jenel Patrascu   jenelmarianp@yahoo.com

 

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Hotărârea Consiliului de administrație din data de 21.07.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1005.75 Kb
Descarca Arhiva HCA 2015
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 21.63 Mb
Descarca Arhiva HCA 2014
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 23.72 Mb
Descarca Arhiva HCA 2013
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 21 Mb
Descarca Arhiva HCA 2012
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 11.73 Mb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >