PROGRAMUL DE MOBILITATI ERASMUS+ 2016 - 2017

Data ultimei actualizări : 16.11.2017 | Tipăreşte pagina

INTERVIU

 PROGRAMUL DE MOBILITATI ERASMUS+

2016 – 2017 (Sesiunea II)

 

 

CE ESTE ERASMUS+?

Erasmus+ este noul program al Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport pentru perioada 2014-2020.

A. Mobilitati de studiu (pentru studenţi)

 I.                   Conditii de participare/Cerinte generale:

 • Studenţii trebuie să fie înregistraţi într-o formă de învăţământ superior cu studii care să conducă la obţinerea unei diplome universitare sau a altui tip de certificare la nivel terţiar (inclusiv nivelul de doctorat).
 • Studentul trebuie să fie la zi cu plata taxelor (pentru studenţii cu plată).
 • Să nu fi beneficiat de alt stagiu Erasmus pentru acelaşi tip de mobilitate.
 • Mobilitatea poate fi efectuată cu condiţia să existe acorduri inter-instituţionale între organizaţia de trimitere şi organizaţia de primire.
 • Ambele instituţii trebuie să deţină o Cartă universitară Erasmus.

 II.                Cerinte speciale:

            Bursele pentru mobilitati pot fi atribuite doar studentilor:

 • din anii IV si V
 • care au terminat anul anul anterior de studii cu rezultate academice bune si fara restante
 • care sunt inscrisi la studii de doctorat în cadrul UMFVBT (In cazul burselor doctorale)

IMPORTANT: STUDENTII CARE PROVIN DINTR-O TARA PARTENERA NU POT PLECA IN MOBILITATE IN TARA DE ORIGINE

 III.             Actele necesare depunerii dosarului:

 • Atestat de competenta lingvistica recunoscut pe plan international, nivel minim B2, (TOEFL, Cambridge, IELTS, DELF, Deutsches Sprachdiplom, etc.);
 • Adeverinta de la secretariatul facultatii cu media obtinuta in anul anterior de studii, care sa reflecte faptul ca studentul nu are restante;
 • Curriculum vitae. Pentru a completa CV-ul Europass, va rugam accesati linkul urmator http://www.europass-ro.ro/pagina/curriculum_vitae ;
 • Scrisoare de intentie
 • 2 fotografii tip pasaport
 • Copie dupa cartea de identitate
 • Formularul de inscriere
 • Planul de invatamant al celor doua universitati, din care sa reiasa compatibilitatea curriculelor

 IV.             Activităţi pregătitoare

 Înainte de plecare studentul Erasmus va primi:
+ Un contract semnat de către universitatea de trimitere şi student pentru perioada de mobilitate
+ Un contract de studiu ce reglementează programul de studii de urmat asumat de cele 3 părţi: student, instituţia de trimitere şi instituţia de primire.
+ Carta studentului Erasmus ce stabileşte drepturile şi obligaţiile studentului raportate la perioada sa de studiu în străinătate

 V.                După perioada de mobilitate

 + Instituţia de primire trebuie să elibereze studentului foaia matricolă ce confirmă parcurgerea programului de studii precum şi rezultatele acestuia
+ Instituţia de trimitere trebuie să acorde recunoaştere academică tuturor actvităţilor finalizate în timpul mobilităţii conform contractului de studiu, prin acordarea creditelor transferabile (ECTS) sau a unui sistem echivalent. Perioada de mobilitate va fi inclusă şi în suplimentul la diplomă.

 VI.             Sprijin financiar

 • Studenţii pot primi un grant Erasmus + menit să acopere transportul precum şi costuri de subzistenţă pe perioada mobilităţii.
 • Studenţii Erasmus sunt scutiţi de la plata taxelor de studiu, înscriere, examinare acces în laboratoare sau în biblioteci şi zone de studiu, indiferent dacă primesc sau nu un grant Erasmus +.

 

B. Mobilitatea personalului de predare sau formare

I. Ce presupune?

Erasmus + oferă oportunităţi de predare pentru personalul din instituţiile de învăţământ superior şi pentru personalul invitat din întreprinderi. Oportunităţi de formare sunt, de asemenea, disponibile pentru personalul didactic şi nedidactic angajat într-o instituţie de învăţământ superior.

II. Ce tip de pregătiri sunt necesare?

Activităţi de predare:

 • În cazul misiunilor de predare între instituţii de învăţământ superior din statele membre participante la program ambele instituţii trebuie să deţină o cartă Erasmus (ECHE) şi să aibă încheiat un acord inter-instituţional.
 • Partenerul instituţie de învăţământ superior / întreprindere trebuie să fi fost de acord cu privire la programul de activităţi care urmează să fie realizate de către profesori (Acordul de mobilitate), înainte de începerea perioadei de mobilitate.
 • În toate cazurile  activităţile personalului care realizează o misiune de predare trebuie să fie integrate in curriculum-ul instituţiei de primire.
 • În cazul mobilităţii personalului dintr-o întreprindere într-o instituţie de învăţământ superior mobilitatea este programată printr-o invitaţie adresată de instituţia de învăţământ superior către personalul din întreprindere. Grantul este gestionat de către instituţia de învăţământ superior.

 Formare:

 • Personalul care participă la formare este selectat de către instituţia de învăţământ superior de trimitere.
  Instituţia de trimitere şi instituţia de primire/întreprinderea trebuie să fi decis cu privire la programul activităţilor personalului (Acord de mobilitate) înainte de începerea mobilităţii.

III. Cine poate participa?

Predare

Instituţia de trimitere pentru personalul care predă sau care invită personal din întreprindere va candida la Agenţia Naţională. Personalul universitar sau cel din întreprindere va candida la instituţia de trimitere sau la instituţia care adresează invitaţia.


Formare
Instituţia care doreşte să îşi formeze personalul va candida la Agenţia Naţională, iar personalul la instituţia de trimitere.

 Pentru informatii suplimentare privind programul de mobilitati ERASMUS+, va rugam accesati site-ul Agentiei Nationale www.erasmusplus.ro

 

Burse oferite pentru anul universitar 2016 – 2017

Tipul de burse: SMS – burse de studiu; SMP – burse de plasament (stagii clinice)

La alegerea universitatii partenere, studentii sunt rugati sa verifice compatibilitatea curriculei intre universitatea partenera si UMFVBT.

Tara Codul Erasmus al institutiei gazda Denumirea institutiei gazda Domeniul Nr. locuri Durata unei mobilitati Siteul universitatii
BG BG PLOVDIV02 Medical University Plovdiv Medicina 3 1 semestru/an universitar http://meduniversity-plovdiv.bg/en/
BG BG PLOVDIV02 Medical University Plovdiv Farmacie 1 1 semestru/an universitar http://meduniversity-plovdiv.bg/en/
DE D FRANKFU01 „Johann Wolfgang Goethe” Universitat, Frankfurt Medicina 1 1 semestru/an universitar http://www.goethe-university-frankfurt.de
DE D KIEL01 Christian- Albrechts- Universitat zu Kiel Medicina 2 1 semestru/an universitar http://www.uni-kiel.de
DE D KIEL01 Christian- Albrechts- Universitat zu Kiel Medicina dentara 2 1 semestru/an universitar http://www.uni-kiel.de
DE D SAARBRU01 Universitat des Saarlandes Medicina 1 1 semestru http://www.uni-saarland.de/campus/studium/vorlesungsverzeichnis.html
FR F MARSEIL84 Aix-Marseille Universite Farmacie 3 1 semestru/an universitar http://www.univ-amu.fr/
HU HU SZEGED01 Szegedi Orvosi Tudomány Egyetem Medicina 2 1 semestru/an universitar http://www.med.u-szeged.hu/english
HU HU BUDAPES08 Semmelweiss University Medicina 1 1 semestru/an universitar http://semmelweis.hu/english/
IT *I BARI02 Universita degli Studi di Bari Medicina 3 1 semestru/an universitar http://www.uniba.it/
IT *I BARI02 Universita degli Studi di Bari Medicina Dentara 2 1 semestru/an universitar http://www.uniba.it/
IT *I MILANO01 Universita degli Studi di Milano Medicina Dentara 2 1 semestru/an universitar http://www.unimi.it/
IT *I MILANO01 Universita degli Studi di Milano Farmacie 2 1 semestru/an universitar http://www.unimi.it/
IT *I PALERMO01 Universita degli Studi di Palermo Medicina 1 1 semestru/an universitar http://www.unipa.it/
IT *I SASSARI01 Universita degli Studi di Sassari Medicina 1 1 semestru/an universitar https://uniss.esse3.cineca.it
IT *I SASSARI01 Universita degli Studi di Sassari MedicinaDentara 2 1 semestru/an universitar https://uniss.esse3.cineca.it 
IT *I SASSARI01 Universita degli Studi di Sassari AMG/BFKT 2 1 semestru/an universitar https://uniss.esse3.cineca.it
IT *I TORINO01 Universita degli Studi di Torino Medicina Dentara 2 1 semestru/an universitar http://www.unito.it/  
IT *I TORINO01 Universita degli Studi di Torino Farmacie 3 1 semestru/an universitar http://www.unito.it/
PL PL TORUN01 Nicolaus Copernicus University, Torun Medicina 1 1 semestru/an universitar https://www.umk.pl/en/
PL PL TORUN01 Nicolaus Copernicus University, Torun Farmacie 2 1 semestru/an universitar https://www.umk.pl/en/
PL PL TORUN01 Nicolaus Copernicus University, Torun AMG, BFKT 2 1 semestru/an universitar https://www.umk.pl/en/

*Participarea este conditionata de atestat de limba italiana, nivel minim B2.
** Cursurile sunt oferite doar in limba portugheza

Burse doctorale (SMS/SMP)

Tara Codul Erasmus al institutiei gazda Denumirea institutiei gazda Domeniul Nr. locuri Durata unei mobilitati  
FR   Institut PasteurCercetare Medicina/Farmacie 4 6-12 luni http://www.pasteur.fr/education
HU HU SZEGED01 Szegedi Orvosi Tudomany Egyetem Medicina 2  6 luni http://www.med.u-szeged.hu/english
IT I BARI02 Universita degli Studi di Bari Medicina 2 3-12 luni http://www.uniba.it/
IT *I SASSARI01 Universita degli Studi di Sassari Medicina/Medicina Dentara 1 3-9 luni https://uniss.esse3.cineca.it 

IMPORTANT

 • Fondurile furnizate de ANPCDEFP NU sunt destinate acoperirii integrale a cheltuielilor.
 • STUDENTII AU OBLIGATIA DE A SE AUTOFINANTA CU UN MINIM DE 30 EURO/LUNA/STUDENT;
 • Studentii/cadrele didactice/personalul administrativ vor depune dosarele cu actele necesare la Biroul Erasmus+ (Departamentul de Relatii Internationale) pana in data de 13. 04. 2016
 • Cadrele didactice care doresc sa participe intr-un program de predare trebuie sa depuna la dosar o invitatie oficiala din partea universitatii gazda, insotita de un program de predare (Documente Erasmus+).
 • Personalul administrativ care doreste sa participe intr-un program de formare trebuie sa depuna la dosar o invitatie oficiala din partea universitatii gazda sau acceptul universitatii gazda de a participa la un seminar de formare.
 • Participarea cadrelor didactice/personalului administrativ la programele de predare/formare trebuie sa aiba avizul Rectorului universitatii si sa fie aprobate in Consiliul de Administratie.

 

Toti studentii care si-au depus dosare pentru burse Erasmus se vor prezenta la un interviu care va avea loc pe data de 19. 04. 2016, ora 13, la sediul Departamentului de Relatii Internationale.

Formularul de inscriere poate fi descarcat de pe site, sectiunea „Documente utile”.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta prin e-mail la adresa relint@umft.ro

 

Director adjunct – S. L. Dr. Mihai Gafencu
Coordonator Institutional ERASMUS

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Erasmus Day - Open Doors
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 371.13 Kb
Descarca Candidati ERASMUS 2016-2017
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 20.01 Kb
Descarca Documente Erasmus+
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 6.17 Mb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >