Disciplina de Analiza medicamentului. Chimia mediului si alimentului.

Data ultimei actualizări : 15.09.2016 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : P-ta Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon : +40256/494604
E-mail: sbarcea.laura@umft.ro

 

Disciplinele de Analiza medicamentului şi Chimia mediului şi alimentului se regasesc in planul de învăţământ încă de la înfiinţarea Facultăţii de Farmacie în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, în 1991. La început, cursul şi lucrările practice au fost susţinute, la ambele discipline, de către farmacist primar Corina Minea (Laboratorul de Control al Medicamentului din cadrul societăţii Arcatim Timişoara).

Iniţial, în planul de învăţământ, denumirea disciplinelor a fost Controlul medicamentului (denumire păstrată până în anul 2006), respectiv Chimie sanitară.  În anul 1997, conducerea disciplinelor a fost preluată de prof. univ. dr. Szabadai Zoltan. În prezent, disciplinele sunt costituite din: prof. univ. dr. Zoltan Szabadai (colaborator), ş.l. dr. Laura Sbârcea, ş.l. dr. Angela Caunii, ş.l. dr. Lucreţia Udrescu  şi asist. univ. dr. Camelia Oprean.

Oferta educaţională a celor două discipline cuprinde:

 • Analiza medicamentului - curs şi lucrări practice pentru studenţii anului V ai Facultăţii de Farmacie, formaţiunile de studiu în limbile română şi franceză (semestrul I)
 • Analiza medicamentului - curs şi lucrări practice pentru anul III al specializării Asistenţă de Farmacie (semestrul I)
 • Chimia mediului şi alimentului - curs şi lucrări practice pentru studenţii anului III ai Facultăţii de Farmacie, formaţiunile de studiu în limbile română şi franceză (semestrul I)
 • Chimia mediului şi alimentului - curs şi lucrări practice pentru anul II al specializării Asistenţă de Farmacie (semestrul I)
 • Medicamente chirale - curs opţional adresat studenţilor anului IV ai Facultăţii de Farmacie, formaţiunile de studiu în limbile română şi franceză (semestrul I)
 • Istoria farmaciei - curs opţional pentru studenţii anului I ai Facultăţii de Farmacie, formaţiunile de studiu în limbile română şi franceză (semestrul II) şi pentru anul II al specializării Asistenţă de Farmacie (semestrul I)

Analiza medicamentului este o disciplină de specialitate farmaceutică, obligatorie, esenţială dezvoltării profesionale complete a viitorului farmacist. Este o ştiinţă pluridisciplinară, care integrează cunoştinţele dobândite la disciplinele de chimie analitică, chimie fizică, chimie organică, chimie farmaceutică, tehnologie farmaceutică şi le aplică în controlul analitic al medicamentelor. Aceste consideraţii susţin importanţa disciplinei, reflectată în prezenţa acesteia în examenul de obţinere a licenţei de farmacist, dar şi în examenul de rezidenţiat în Farmacie.

Obiectivele principale ale disciplinei Analiza medicamentului sunt formarea gândirii în metodologia de analiză şi control a substanţelor medicamentoase şi a formelor farmaceutice în care acestea sunt condiţionate şi dobândirea abilităţilor practice necesare acestei analize.

Cursul de Analiza medicamentului abordează descrierea metodelor moderne fizico-chimice de analiză, a metodelor separative, explicarea avantajelor şi limitelor acestora, prezentarea particularităţilor obligatorii de prelevare a probelor din farmacii şi din unităţile de industrie farmaceutică, exprimarea rezultatelor de analiză şi formalităţile de eliberare a buletinelor de analiză.

Lucrările practice de Analiza Medicamentului, corelate cu tematica cursului, urmăresc însuşirea de către studenţi a executării unor metode de analiză, incluzând identificarea substanţelor active şi determinarea lor cantitativă ca atare, precum şi din formele farmaceutice în care se condiţionează.

Disciplina de Chimia mediului şi alimentului are următoarele obiective ale cursului: prezentarea şi analiza impactului unor factori de mediu asupra sănătăţii omului, cunoaşterea metodelor de analiză chimică utilizate pentru controlul factorilor de mediu, cunoaşterea afecţiunilor produse de prezenţa  diferitelor substanţe chimice anorganice şi organice în apa potabilă în contextul expunerii  de lungă durată la aceste substanţe, analiza nutrienţilor precum şi analiza proceselor de alterare a diferitelor alimente şi controlul chimic al alterării, prezentarea metodelor analitice de depistare a reziduurilor de pesticide în alimente, şi a informaţiilor despre aditivii alimentari, prezentarea cazurilor tipice de intoleranţă şi îmbolnăviri de origine alimentară, precum şi metodele de analiză a diferitelor tipuri de noxe din mediul ambiant.

În cadrul lucrărilor practice, studenţii fac cunoştinţă cu metodele de analiză chimică utilizate pentru controlul factorilor de mediu. Se efectuează practic analiza acestor factori (apă, produse alimentare) atât din punct de vedere al compoziţiei chimice normale, cat, mai ales, a compoziţiei chimice anormale.

Obiectivul esenţial al disciplinei de Chimia mediului şi alimentului, prin întreaga activitate,  rămâne cel de a pregăti specialişti competenţi în domeniul  farmaceutic, astfel încât aceştia, la finalizarea studiilor, să facă faţă tuturor exigenţelor actuale şi să se adapteze cu uşurinţă diferitelor locuri de muncă din domeniul farmaceutic şi medical din ţară şi de peste hotare.

În ceea ce priveşte cursurile opţionale, cursul de Medicamente chirale aduce în atenţia studenţilor importanţa şi influenţa centrelor de asimetrie din structura chimică a substanţelor medicamentoase asupra proprietăţilor farmacologice ale acestora. În cadrul cursului de Istoria farmaciei se studiază Farmacia universală de-a lungul secolelor şi Farmacia Românească de la apariţia ei până în actualitate.

Activitate ştiinţifică

 • direcţiile de cercetare ale Analizei medicamentului includ: studii fizico-chimice de caracterizare a complecşilor de incluziune dintre substanţele medicamentoase şi ciclodextrine, complecşi obţinuţi în scopul optimizării profilului farmacocinetic al substanţei active, precum şi dezvoltarea şi validarea de noi metode de cuantificare a substanţei active ca atare şi din formele farmaceutice.
 • activitatea de cercetare a Disciplinei Chimia mediului şi alimentului se axează pe determinarea unor contaminanţi din mediu, determinarea unor compuşi biologic activi din produse alimentare de origine vegetală în special cu conţinut de antioxidanţi naturali, şi evaluarea nutriţională a diferitelor grupuri populaţionale din România.

Pentru studenţi

Cursuri şi îndrumătoare de lucrări practice elaborate de colectivul disciplinei:

 1. Szabadai, Z., Bazele fizico-chimice ale metodelor de control analitic al medicamentelor, vol. I., Editura Mirton, Timişoara, 2004
 2. Szabadai, Z., Bazele fizico-chimice ale metodelor de control analitic al medicamentelor, vol. II., Editura Mirton, Timişoara, 2005
 3. Udrescu L., Szabadai Z., Analiza medicamentului. Îndrumător de lucrări practice, Editura Mirton, Timişoara, 2009
 4. Szabadai, Z., Analiza medicamentului, Lito U.M.F.T., 2011
 5. Caunii, A., Szabadai, Z., Noţiuni de chimia şi igiena apei şi alimentului,  Ed. Solness, Timişoara, ISBN 978-973-729-359-6, 2013
 6. Caunii, A., Chimia sanitară a apei şi alimentului, Lucrări practice şi teme de seminar, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, ISBN 973-7608-79-8, 2006

Surse bibliografice:

 1. *** Farmacopeea Română, Ed. X., Editura Medicală, 1998
 2. Bojiţă, M., Roman, L., Săndulescu, R., Oprean, R., Analiza şi controlul medicamentelor, vol. 1., Editura Intelcredo, Deva, 2002
 3. Bojiţă, M., Roman, L., Săndulescu, R., Oprean, R., Analiza şi controlul medicamentelor, vol. 2., Editura Intelcredo, Deva, 2003
 4. Imre S., Muntean D.L., Principii ale Analizei medicamentului, Editura University Press, Tirgu-Mures, 2006

Şef de disciplină

Şef lucrări dr. farm.
Laura Sbârcea


Telefon : +40256/494604
Email : sbarcea.laura@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Şef lucrări dr. farm.
Laura Sbârcea


Telefon : +40256/494604
Email : sbarcea.laura@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Şef lucrări dr. farm.
Angela Caunii


Telefon : +40256/494604
Email : angelacaunii@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
 
Şef lucrări dr. farm.
Lucreţia Udrescu


Telefon : +40256/494604
Email : udrescu.lucretia@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Asist. univ. dr. farm.
Camelia Oprean


Telefon : +40256/494604
Email : camelia.oprean@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >