Disciplina de Anatomie, Fiziologie, Fiziopatologie

Data ultimei actualizări : 22.01.2019 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : P-ta Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon : 0256/204476 int. 483
E-mail : savoiugema@yahoo.com, savoiugema@umft.ro, alexandra.petrus@umft.ro

 

Disciplina de Anatomie, Fiziologie şi Fiziopatologie este o dişciplină fundamentala aparută o dată cu înfiinţarea facultăţii, în anul 1991, sub conducerea Prof.dr.Alexandru Cristescu (membru al Academiei de Ştiinţe Medicale şi formatorul şcolii timişorene de Fiziopatologie). În anul 1998 s-a înfiinţat formaţiunea de studii în limba franceză a specializării Farmacie, care funcţionează şi la ora actuală în cadrul Facultăţii de Farmacie Timişoara. Începand cu anul 2001 şi până în 2004, cursul a fost predat de d-na Prof. Dr. Anca Dragomirescu, care a asigurat şi coordonarea disciplinei. Din anul 2009, coordonatorul disciplinei devine d-na Sl. Dr. Săvoiu Balint Germaine.

Anatomia, Fiziologia şi Fiziopatologia este predată studenţilor Anului I şi II ai Facultaţii de Farmacie, secţiile romană şi franceză. Pentru anul I sunt alocate 2 ore de curs şi 2 ore de lucrari practice în semestrul II, iar pentru anul II sunt alocate 1 oră de curs şi 2 ore de lucrari practice în cele două semestre. În cadrul Specializării Asistenţă de Farmacie – Lugoj se predau 1 oră de curs şi 1 oră de lucrari practice, în ambele semestre ale anului I.

Programa analitică este completă şi modernă, în concordanţă cu programele disciplinelor similare din celelalte facultăţi de farmacie din ţară, dar şi din Europa. Atât în cadrul cursurilor cât şi a lucrărilor practice, activitatea de predare este una moderna, centrată pe student, în care este stimulat aspectul interactiv al comunicării cu studenţii. Cursul ofera un suport teoretic care permite inţelegerea şi acumularea cunştiinţelor de bază anatomice, fiziologice şi fiziopatologice ale organismului uman, necesare pentru a înţelege strategia diagnosticului şi a tratamentului, precum şi mecanismele de acţiune ale  medicamentelor în organismul uman. În cadrul lucrarilor practice studenţii vor aprofunda  noţiunile de anatomie, fiziologie şi fiziopatologie (prezentate la curs) şi vor corela aceste noţiuni cu modificările (para)clinice pe care acestea le induc (detaliate şi exemplificate prin studii de caz, analiza şi interpretarea buletinelor de analize). Lucrările practice se desfăşoară într-o sală dotată cu calculatoare, programe şi aparatură care permit studiul corpului uman şi a tulburărilor funcţionale corespunzătoare diferitelor patologii, (studiu imagistic, anatomie, fiziologie şi fiziopatologie virtuala, alte metode directe).  

Prin parcuregerea programei analitice, studentii vor dezvolta şi consolida o bază teoretică de cunostiinte care privesc anatomia umana, funcţionalitatea structurilor din corpul uman, mecanismele care conduc la aparitia proceselor patologice, manifestările şi dignosticul acestora, necesară pentru facilitarea intelegerii căilor de administrare, mecanismelor de acţiune şi metabolismul medicamentelor în organism, dar şi pentru activitatea sa de viitor farmacist.

ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Începând cu anul 2013, în cadrul Disciplinei de Anatomie, Fiziologie, Fiziopatologie s-a implementat sistemul de tutoriat, prin care studenţii cu cele mai bune rezultate la învăţare din anii III-V ai Facultăţii de Farmacie sunt implicaţi pe bază de voluntariat în activitatea didactică de tutoriat la lucrările practice de Anatomie, Fiziologie, Fiziopatologie.

PROIECTE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

 • Strategii cardioprotectoare la reperfuzie-mitocondria ca multipla ţintă terapeutică, Parteneriate tip PC,

 nr.contract 42122/2008, 2008 – 2011, 138300 2009, Membru : Germaine Săvoiu-Balint

 • Tehnologii inovative de producere a unor alimente funcţionale de origine vegetală cu impact asupra sănătăţii umane,  PC,  nr. contract 610008/18 .09. 2007,Coordonator de proiect: Universitatea Babeş-Bolyai – Cluj-Napoca, 2009, Membru : Germaine Săvoiu-Balint
 • A pan- European research network for Complementary and Alternative Medicine, nr. contract 241951, Fp7-Health-2009-3.1-3, 2009, Simona Drăgan Responsabil proiect, Membru : Germaine Săvoiu-Balint.
 • Grantul de cercetare CNCSIS tip A: „Beneficiul recuperarii cardiace comprehensive a pacientilor cu    by-pass aorto - coronarian asupra disfunctiei endoteliale - studiu corelativ cu polimorfismul NO sintetazei endoteliale”. Membru : Germaine Săvoiu-Balint
 • Programul Parteneriate în cercetarea fundamentalǎ inovativǎ UMFT, III-C1-PCFI-2014/2015, Proiect SYNTANTITUM, „Sinteza unor compuşi cu potenţială activitate antitumorală prin reacţii de derivatizare şi caracterizarea acestora prin tehnici hifenate. Evaluarea activităţii antiangiogenice, antineoplazice şi antiinflamatoare”, 30000 euro, 2014-2015 Director de proiect, conf. univ. dr. Fuliaş Adriana-Violeta, Membru : Germaine Săvoiu-Balint
 • Programul Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă a UMFVBT, Grant UMFVBT PIII-C5-PCFI-2017/2018: ”Rolul vitaminei D în modularea funcţiei vasculare şi mitocondriale la nivelul ţesutului adipos pe model animal şi la om” - acronim VASC-ADIPO-MIT, 2017-2018, Membru : Germaine Săvoiu-Balint, Mioc (Petruş) Alexandra
 • Proiect pentru tineri cercetători (PII-C4-TC-2016): ”Screening-ul rezervei funcţionale bioenergetice în sângele periferic la pacienţii cu hemopatii maligne” câştigat prin competiţia internă a UMF “VICTOR BABEŞ” Timişoara, 2016, Director proiect: Mioc (Petruş) Alexandra
 • Proiect de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 ”Twinning Project for the Development of the Research Infrastructure – HURO-TWIN” cod 1101/082/2.2.1, 2013-2015, Membru: Mioc (Petruş) Alexandra
 • Projects of Exploratory Research l (IDEI): ”Evaluation of cardioprotective effects of K-ATP channels  modulation ” code PCE-2012-4-0512, 2013-2016, 2016 Membru: Mioc (Petruş) Alexandra
 • Programul Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă a UMFVBT, Grant UMFVBT PIII-C2-PCFI-2015/2016, "Noi abordări farmaceutice pentru modularea biodisponibilităţii unor flavonoide cu potenţial chemopreventiv pentru melanomul malign" - acronim FLAVOFORM. Membru: Mioc (Petruş) Alexandra
 • Romania-France Cooperation Mobilities Programme „Brancusi-Hubert Curien”, “Novel Insights in Vascular Protection Mediated By Purinergic Signaling” – PUR-VASC-PROTECT , project no. 75 BM, 2017-2018, Membru: Mioc (Petruş) Alexandra

PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE REPREZENTATIVE ALE DISCIPLINEI

 • Savoiu-Balint G, Iovanescu G, Stanca H, Popoiu Calin, Boia E, Popovici Ramona, Bolintineanu S.L. The protective effect of HDL-cholesterol in patients with essential hypertension. Revista de Chimie. 2017; 68:949-952.
 • Savoiu-Balint G,  Boruga O,Popovici R, Bolintineanu L, Mihaescu R, Popoiu C, Boia E, Petrus A, Andoni M. The Effects of Hg 2+ on Endothelial Function in Electronic Cigarette Smokers with Coronary Artery Disease. Revista de Chimie. 2017; 68(4):711-714.
 • Savoiu-Balint G, Andoni M, Popovici R, Rusu L, Citu I, Rumel R, Cioban V. The Effect on Health of Some Cardiovascular Risk Factors. Rev Chim. 2017; 68(10):2237-2242.
 • Alexandra Petrus, Corina Ratiu, Lavinia Noveanu, Rodica Lighezan, Mariana Rosca, Danina Muntean, Oana Duicu. Assessment of Mitochondrial Respiration in Human Platelets. Rev. Chim. (Bucharest). 2017; 68(4):768-771.
 • Alexandra Petrus, Adrian Sturza, Diana Utu, Oana Duicu, Ovidiu Bedreag, Lorand Kiss, Istvan Baczko, Danina Muntean, Norbert Jost. Modulation of Vascular Reactivity by Novel Synthetic Benzopyran Analogues in Rat Aortas. REV.CHIM.(Bucharest). 2016; 67(5): 908-910.
 • Germaine Savoiu-Balint, Alexandra Petrus, Rodica Mihaescu, Daniela Ionescu, Cosmin Citu, Iosif Marincu, Claudia - Crina Toma. Role of atorvastatin ((3r,5r)-7-<2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl>-3,5-dihydroxyheptanoic acid) on endothelial function in patients with dyslipidemia. Rev.Chim.(Bucharest), 2015, 66(10): 833-836.
 • Alexandra Petruş, Oana M. Duicu, Adrian Sturza, Lavinia Noveanu, Loránd Kiss, Maria Dănilă, István Baczkó, Danina M. Muntean, Norbert Jost. Modulation of Mitochondrial Respiratory Function and ROS Production by Novel Benzopyran Analogues. Can J Phys Pharmacol. 2015; 93(9): 811-8
 • O Boruga, G Savoiu, E Hogea, A Heghes, EV Lazureanu. Correlation Between High-sensitivity C-reactive Protein and Intima Media Thickness in Patients with Coronary Artery Diseases and Essential Hypertension. Rev Chim. 2015; 66(10):1651-1654.
 • Alexandra Petrus, Adrian Sturza, Oana Duicu, Norbert Jost, Danina Muntean, Istvan Baczko. Characterization of The Effects of SarcKATP and MitoKATP Modulators on Reperfusion-Induced Arrhythmias in Isolated Rat Hearts. Fiziologia - Physiology . 2016; 26 (1): 35-39.
 • Ovidiu Boruga, Germaine Savoiu, Elena Hogea, Alina Heghes, Elena Voichita Lazureanu. Correlation between high- sensitivity C-reactive protein and intima media thickness in patients with coronary artery diseases and essential hypertension. Rev.Chim.(Bucharest), 2015, 66(10): 746-749.
 • Germaine Savoiu Balint, Gheorghe Iovanescu, Calin Popoiu,marian Jenel Patrascu,Claudia Borza,Georgeta Coneac, Ionut Ledeti, Adriana Fulias, Marius Butur, Vicentiu Vlaia, Ramona Amina Popovici Evaluation of the Association of Hyperuricaemia With The Dysfunction Of Endothelium.. Exp Clin Cardiol. 2014; 20(1):1269-1276.
 • Codruta Soica ,Corina Danciu, Germaine Savoiu-Balint, Florin Borcan, Rita Ambrus, Istvan Zupko, Florin Bojin, Dorina Coricovac, Sorina Ciurlea, Stefana Avram, Cristina Adriana Dehelean, Teodora Olariu, Petru Matusz. Betulinic Acid in Complex with a Gamma-Cyclodextrin Derivative Decreases Profileration and in Vivo Tumor Development of Non-Metastatic and Metastatic B164A5 Cells. Int. J. Mol. Sci. 2014,15(5),8235-8255.
 • Alexandra Petrus, Adrian Sturza, Oana Duicu, Norbert Jost, Danina Muntean, Istvan Baczko. Characterization of The Effects of SarcKATP and MitoKATP Modulators on Reperfusion-Induced Arrhythmias in Isolated Rat Hearts. Fiziologia - Physiology . 2016; 26 (1): 35-39.

PUBLICAŢII ALE DISCIPLINEI PENTRU STUDENŢI

Curs:

 • Savoiu Germaine, Borza C., Serban C., Petrus Alexandra.Anatomia, fiziologia si fiziopatologia sistemelor: cardiovascular, endocrin, osos, muscular, digestiv, renal”. Editura Eurobit, Timisoara, 2014.
 • Germaine Savoiu, Claudia Borza, Corina Serban, “Fiziologia si fiziopatologia  metabolismelor “, Ed. Eurobit, 130 pagini,  2013, ISBN: 0789731320137.
 • Germaine Savoiu, Carmen Cristescu, Corina Serban, Anatomia, Fiziologia si Fiziopatologia Sistemelor,Ed. Eurobit, 141 pagini, 2010, ISBN:9789736207136

Curs pentru studentii masteranzi:

 • Claudia Borza, Germaine Savoiu, Carmen Cristescu, Fiziologia si fiziopatologia imbatranirii, EdEurobit,109 pagini,, 2010, ISBN9789736207143

Lucrari practice:

 • Germaine Savoiu-Balint, Carmen Cristescu, Corina Serban, “Anatomie,Fiziologie, Fiziopatologie“, Aplicatii practice, Ed. Eurobit, 148 pagini, 2011, ISBN:9789736208157.
 • Alexandru Cristescu, Danina Muntean, Ovidiu Fira-Mladinescu, Ioana Mozos, Germaine Savoiu, Corina Gorun, D. Barglazan, Nicoleta Mirica, Oana Duicu, Camelia Costea, Andreea Raducan. Fiziopatologie. Lucrari practice. Editura Fleming, 170 de pagini, 2005, ISBN: 973-98153-8-3.
 • Germaine Savoiu, Carmen Cristescu, Oana Duicu, “Anatomie, Physiologie, PhysiopathologieAplications, Ed. Eurobit. 168 pagini, 2010, ISBN 9789736206290

SURSE BIBLIOGRAFICE PENTRU STUDENŢI

 • Ganong W.F, McPhee S.J. Pathophysiology of Disease An Introduction to Clinical Medicine,, 5th Ed., Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2006
 • Alexandru Cristescu Fiziopatologia Sistemelor.Editura Fleming,301 de pagini,2003,ISBN 973-98153-6-7
 • Alexandru Cristescu, Fiziopatologia sistemelor digestiv, renal, aparare nespecifica, metbolisme, Editura Fleming, 302 pagini, 2003, ISBN 973-98153-7-5
 • Borza C., Savoiu G., Cristescu C. Fiziologia si Fiziopatologia Imbatranirii. Ed. Eurobit. Timisoara 2012.
 • Noveanu L., Fira-Mladinescu O., Savoiu G. Functiile Endoteliului Arterial. Implicatii Fiziologice si Patologice. Ed. Eurobit. Timisoara 2006.
 • Guyton A.C, Hall J.E. Textbook of Medical Physiology, 11th Ed., Elsevier Inc., 2006
 • Kasper DL, Braunwald E. Harrison's Manual of Medicine, 16th Ed., McGraw-Hill Professional, 2005
 • Porth C. Essentials of Pathophysiology: Concepts of Altered Health States, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2004
 • Silbernagl S, Lang F. Color Atlas of Pathophysiology, Thieme Publishing Group, 2000
 • Human Anatomy & Physiology (7th Edition) by Elaine N. Marieb and Katja Hoehn, 2006

Şef de disciplină

Conf. univ. dr.
Săvoiu-Balint Germaine


Telefon : 0746168877
Email : savoiugema@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Conf. univ. dr.
Săvoiu-Balint Germaine


Telefon : 0746168877
Email : savoiugema@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Asist. Univ. dr.
Mioc Alexandra Teodora


Telefon : 0742921932
Email : alexandra.petrus@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >