Disciplina de Botanică Farmaceutică

Data ultimei actualizări : 15.09.2016 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : P-ta Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon : 0256/494604
E-mail : diana.antal@umft.ro

 

Disciplina de Botanică farmaceutică luat fiinţă în 1991, odata cu apariţia specializării «Farmacie» ca secţie a Facultăţii de Medicină. Până la finele anului 2004, activitatea didactică şi ştiinţifică a fost coordonată de către distinsul Prof. univ. dr. Ioan Coste, cadru didactic de prestigiu, care a insuflat colaboratorilor şi studenţilor săi o deosebită preţuire faţă de regnul vegetal şi plantele medicinale. Cu o prodigioasă activitate ştiinţifică (peste 200 de articole ştiinţifice publicate), profesorul Coste s-a remarcat ca unul dintre cei mai buni cercetători în domeniile studierii florei şi vegetaţiei naturale, precum si al ecologiei generale. Cursurile de Botanică farmaceutică i-au adus aprecierea deopotrivă a studenţilor si colegilor, atat datorita continutul stiintific, dar in special datorita calitatilor pedagogice remarcabile.  

În prezent, activitatea disciplinei se află sub coordonarea Prof.univ.dr.farm. Diana S. Antal. Este absolventă a Facultăţii de Farmacie din Timisoara (promoţia 2000) şi Doctor în Ştiinţe Farmaceutice – domeniul Farmacognozie. S-a specializat în fitochimie în cadrul unui an de studii postdoctorale la Institutul de Farmacie din Innsbruck (Austria, grant FWF P18379). Aici a dobândit abilităţi practice privind izolarea substantelor active, elucidarea structurii chimice a acestora cu ajutorul metodelor spectroscopice (RMN 1D si 2D, LC-MS) si validării unor metode HPLC de analiza a extractelor din plante. Activitatea ştiinţifică este oglindită de şase cărţi de specialitate, peste 60 de lucrări în calitate de prim-autor sau coautor şi participarea la mai multe granturi de cercetare. 

Oferta educaţională a disciplinei de Botanică farmaceutică include cursuri şi lucrăriîn cadrul programelor de licenţă pentru farmacişti şi asistenţii de farmacie. Materiile predate sunt:

 • Botanica farmaceutica - an I Farmacie, semestrele I si II, seriile română şi franceză
 • Notiuni de Botanica farmaceutica - an I Asistenţă de farmacie, semestrele I si II

Pentru programul masteral „Formularea şi evaluarea produsului  dermato-cosmetic” disciplina de Botanica asigură cursul şi lucrările practice de „Specii vegetale si fitocompusi de interes dermato-cosmetic”.

Membrii disciplinei de Botanică farmaceutică au creat si intretin gradina cu plante medicinale situata in fata clădirii facultătii. La data actualizarii site-ului disciplinei, grădina continea peste 70 de specii, unele provenind din flora spontana, altele donate de USAMVB Timisoara sau achizitionate. Aceasta colectie de plante alcatuieste un material didactic util pentru cunoasterea caracterelor botanice ale plantelor medicinale.

Obiectivele Botanicii farmaceutice

Cursul şi lucrările practice din semestrul I au ca obiectiv prezentarea alcătuirii organismului vegetal, importantă sursă de substanţe farmacologic-active. Sunt explicate specificităţile celulei vegetale, structurile implicate în biosinteza şi stocarea principiilor active, ţesuturile, morfologia şi anatomia organelor plantelor, precum şi termenii de specialitate folosiţi la caracterizarea plantelor medicinale.

În semestrul II sunt predate principalele specii vegetale furnizoare de medicamente, sub raportul apartenenţei taxonomice, caracterelor biologice, părţii utilizate, compoziţiei chimice, acţiunii şi utilizării. Lucrările practice se axează pe deprinderea tehnicilor de determinare a plantelor.

Printre abilităţile dobândite de studenţi se numără folosirea tehnicii de microscopie în vederea identificării speciilor de plante medicinale (cu aplicaţii în controlul calităţii produselor vegetale), cunoaşterea celor mai importante plante de interes farmaceutic, şi identificarea plantelor cu valoare terapeutică. Ca rezultat, studentul poate recunoaşte, sub formă proaspătă sau herborizată, principalele plante utilizate medicinal în Europa, şi să le deosebească de speciile toxice sau lipsite de valoare terapeutică cu aspect asemănător (dar calitativ inferioare sau reprezentând falsificări).

Cunoaşterea principalelor specii medicinale precum şi întregul ansamblu de cunoştinţe predate la disciplina de Botanică farmaceutică contribuie la formarea vocabularului specific profesiei de farmacist.

Activitatea stiintifica

Teme de cercetare

Investigarea patrimoniului etnofarmaceutic din vestul ţării. Studiul patrimoniului fitoterapeutic popular a permis, pe plan mondial, descoperirea unor medicamente valoroase de origine vegetală – anticanceroase, antiinflamatoare, antiinfecţioase, antidementive ş.a. Plantele şi alte categorii de organisme vii reprezintă, chiar şi azi, în era sintezelor chimice, surse majore pentru descoperirea de noi substanţe active. Medicina populară furnizează importante date preeliminare asupra posibilei întrebuinţări ale plantelor – astfel, investigarea acesteia este unul dintre paşii fundamentali în descoperirea de noi substanţe active terapeutice.

Cartarea plantelor medicinale din Munţii Banatului. Munţii Banatului sunt purtătorii unei bogate flore medicinale, a cărei cunoaştere prezintă importanţă atât din punct de vede al protecţiei speciilor rare/periclitate, cât şi economic, permiţând exploatarea economică a populaţiilor de plante cu densitate şi frecvenţă crescute. Inventarierea şi urmărirea pe teren a florei medicinale din Banat este o temă de cercetare permanentă a disciplinei de Botanică farmaceutică.

Investigarea fitochimica si farmacologica a unor plante din regiuni subsahariene. Speciile vegetale din regiunile aride sunt expuse unor conditii de mediu deosebite, iar supravietuirea lor este in relatie directa cu caractere metabolice particulare si capacitatea de sinteza a unor metaboliti secundari specifici. Investigarea activitatii biologice a acestor plante face obiectul unei teze de doctorat in derulare, coordonata de Universitatea din Bordeaux.

Investigarea actiunii unor extracte vegetale si compusi bioactivi din plante in sindromul metabolic. Produsele naturale prezinta efecte favorabile asupra mai multor componente ale sindromului metabolic (obezitate, insulinorezistenta, dislipidemie, hipertensiune arteriala). In acest sens pot fi exemplificati metaboliti secundari precum flavonoidele, stilbenele si acizii fenol-carboxilici. Identificarea celor mai eficiente asocieri de extracte si substante vegetale din plante autohtone face obiectul unei teze de doctorat in curs, realizata in colaborare cu Departamentul de Cardiologie al UMFT.

Cercetarea conţinutului in elemente minerale a plantelor medicinale şi extractelor apoase. Aprovizionarea adecvată a omului cu micronutrienţi de tip mineral este în prezent un aspect de o importanţă unanim recunoscută, iar studiile arată că în cazul a numeroase elemente (Mg, Ca, I, Se, Cu, Zn), aportul zilnic la nivel populaţional este deficitar sau marginal. În această ordine de idei, găsirea unor noi surse pentru a completa necesarul zilnic de minerale esenţiale reprezintă o problemă de actualitate. În plus, identificarea unor plante medicinale cu un conţinut crescut de elemente minerale poate aduce prin consumul acestora un dublu beneficiu: pe de o parte, prin aportul de compuşi bioactivi organici (flavonoizi, saponine, uleiuri volatile, mucilagii), iar pe de altă parte prin cel de compuşi esenţiali anorganici.

Pe de altă parte, produsele vegetale utilizate în scop terapeutic pot fi şi purtătoarele unei anumite încărcături cu elemente toxice: cadmiu, plumb, mercur, arsen, uraniu. Evidenţierea acestora în plantă şi în extractele apoase este de asemenea importantă, având în vedere potenţialul pericol pe care consumul unor cantităţi crescute de produse vegetale îl poate avea, în cazul contaminării plantelor medicinale.

Optimizarea evidenţierii structurilor celulare şi histologice cu rol în biosinteza şi stocarea principiilor active din plantele medicinale. Aceste cercetări sunt realizate cu participarea activă a studenţilor cu lucrarea de diplomă la disciplina de Botanică farmaceutică.

Proiecte de cercetare

-          în derulare: “Nanostructuri cu aurone, chalcone şi extracte vegetale standardizate: dezvoltarea unui nou prototip de agent chemopreventiv şi antiinflamator”, proiect bilateral international România-Franta, in colaborare cu Laboratorul de Farmacognozie al Facultatii de Farmacie a Universitătii din Marseille, contract RO-FR 789/30.06.2014 ; director de proiect Prof.univ.dr. Antal Diana 

-          derulate: “Training of European Phytotherapists for Discovery of New Medications”, Program: LEONARDO DA VINCI, contract RO/2004/PL 93056/TD, director Prof. Dr. Cristescu Carmen - UMF Timişoara, stagiu la Institutul de Farmacognozie din Innsbruck.

“Impactul alimentelor funcţionale cu componente bioactive antioxidante asupra calităţii vieţii în cancerul mamar” contract CNCSIS 27690/14.03.2005, director Prof. dr. Drăgan Simona - UMF Timişoara

“Studiul bioactivităţii sinergice a alimentelor funcţionale antioxidante în reversibilitatea sindromului metabolic” contract CEEX 10 / 7.10.2005 ; Programul : Cercetare de Excelenţă, categorie de proiect : Modul I, D02, director Prof. dr. Drăgan Simona - UMF Timişoara

“Systematische Untersuchungen der Tribus Lactuceae” (Studii sistematice asupra tribului Lactuceae), proiect al Fondului de Stiinte din Austria FWF nr. P15594, coordonator Prof. Dr. Hermann Stuppner, Universitatea Leopold-Franzens din Innsbruck, Austria.

“Bridge No. 810059” al Societǎţii de Dezvoltare a Cercetǎrii din Austria – FFG (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft) coordonator Prof. Dr. Judith Maria Rollinger, Universitatea Leopold-Franzens din Innsbruck, Austria.

“Hemmstoffe der Acetylcholinesterase in Pflanzen” (Inhibitori ai acetilcolinesterazei din plante), proiect al Fondului de Stiinte din Austria FWF nr. 18379, coordonator Prof. Dr. Hermann Stuppner, Universitatea Leopold-Franzens din Innsbruck, Austria: 20.08.2007-19.08.2008.

Bursă doctorală cu tema: “Beneficiile suplimentelor alimentare hipolipemiante în sindromul metabolic”, 2014,  POSDRU/159/1.5/S/136893

Colaborari externe

Un interes particular al disciplinei este reprezentat de schimburile de experienţă cu universităţi din strainătate. Stagii pedagogice, doctorale şi post-doctorale la Facultăţi de Farmacie de prestigiu, precum şi colaborări cu membrii disciplinelor de Botanică şi Farmacognozie din Innsbruck, Marseille, Bordeaux şi Szeged contribuie la lărgirea cunoştinţelor şi competenţei membrilor disciplinei.

Deschiderea disciplinei pentru colaborări externe a ocazionat participarea Prof. dr. Chaieb Mohamed la activitatea didactică a Botanicii farmaceutice, în calitate de Profesor asociat. Prof. Chaieb a predat in perioada februarie 2013-iulie 2014 cursurile de Botanica la secţia francofonă a Facultăţii de Farmacie. Expertiza sa în studiul ecosistemelor regiunilor aride contribuie la o diversificare şi îmbogăţire a activităţii disciplinei. Aceasta colaborare s-a concretizat prin realizarea unei teze de doctorat, aflata in curs, avand ca obiectiv investigarea fitochimica si farmacologica a unor plante din regiuni subsahariene.

Pentru studenti

Cursuri si indrumatoare de lucrari practice

 • Antal Diana S., Dobrea C.M. Curs de Botanică farmaceutică. Citologie, histologie, morfologie şi anatomie vegetală. Editura Mirton, Timişoara, ISBN 978-973-52-1102-8, 282 pg., 2011.
 • Antal Diana S., Practicum de Biologie vegetală farmaceutică, Ed. Mirton, Timisoara, ISBN 978-973-52-0607-9, 434 pg., 2009.
 • Antal Diana S., Biologie vegetală pentru studenţii Facultăţii de Farmacie, Ed. Mirton, Timisoara, ISBN 978-973-52-0148-7, 341 pg., 2007.
 • Coste Ioan, Antal Diana S., Botanique pharmaceutique, Ed. Orizonturi Universitare, Timisoara, ISBN 973-638-182-X, 286 pg., 2005.
 • Coste Ioan, Antal Diana S., Botanică farmaceutică. Sistematica plantelor, Ed. Orizonturi Universitare, Timisoara, recunoscuta CNCSIS, ISBN 973-638-153-6, 280 pg., 2004

Monografie destinata studentilor masteranzi

 • Antal Diana S.Specii vegetale şi fitocompuşi de interes dermato-cosmetic, Ed. Mirton, Timisoara, ISBN 978-973-52-0673-4, 266 pg., 2009.

Teste pentru admitere la facultate

 • Antal DS, Palici FI, Ardelean F. (2016), Teste de biologie vegetală pentru concursul de admitere la Facultatea de Farmacie din Timişoara – 2016, Editura UMFT „Victor Babes”

Referinte bibliografice utile

 • APG III (2009) An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III Botanical Journal of the Linnean Society 161: 105–121.
 • Bärtels A. – Guide des plantes du Bassin méditerranéen, Editions Eugen Ulmer, Paris, 1998
 • Bruneton J. (1999) Pharmacognosie. Phytochimie. Plantes médicinales, ed. a 3-a, Editions Tec & Doc, Paris.
 • Ciocârlan V. (2000) – Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta, Ed. Ceres, Bucureşti
 • Dupont F., Guignard J.-L. (2007) – Botanique. Systematique moleculaire, ed. a 14-a, Ed. Masson, Paris
 • Guignard J.L. – Abrege de botanique, 4-eme edition, Ed. Masson, Paris-New York-Barcelone-Milan, 1980
 • Hänsel R., Sticher O. – Pharmakognosie. Phytopharmazie. Springer Verlag Berlin-Heidelberg-New York, 2004
 • Istudor V. – Farmacognozie. Fitochimie. Fitoterapie vol I, Ed. Medicală, Bucureşti, 1998
 • Istudor V. – Farmacognozie. Fitochimie. Fitoterapie vol II, Ed. Medicală, Bucureşti, 2001
 • Oniga I., Tămaş M., Benedec D., Florian S. – Ghid pentru recunoaşterea şi recoltarea plantelor medicinale. Vol. II. Plante din culturi. Ed. Supergraph, Cluj-Napoca, 2006.
 • Oroian S. (2002) – Botanică farmaceutică: Citologie, Histologie, Organografie, vol 1, University Press, Târgu-Mureş
 • Oroian S. (2004)  – Botanică farmaceutică. Plante medicinale şi aromatice, vol. 2, University Press, Târgu-Mureş
 • Ozenda P. (2000) – Les végétaux. Organisation et diversité biologique. 2eme edition, Dunod, Paris.
 • Palade M. (1997) – Botanică farmaceutică vol II. Ed. Tehnică, Bucureşti
 • Palade M. (1997) – Botanică farmaceutică. Citologie, Histologie, Organe vegetative, Organe de înmulţire, Ed. Tehnică, Bucureşti
 • Păun E. – Sănătatea Carpaţilor, Arta grafică S.A, Bucureşti, 1995
 • Roth L., Daunderer M., Kormann K. – Giftpflanzen. Pflanzengifte, Nikol Verlagsgesellschaft mbH& Co. KG Hamburg, 1994
 • Săvulescu T. (ed) – Flora Republicii Populare Române, I-XII, Bucureşti, 1952-1976
 • Schilcher H., Kammerer S. – Leitfaden Phytotherapie, Urban & Fischer Verlag, München-Jena, 2000
 • Schönfelder I., Schönfelder P. – Der neue Kosmos Heilpflanzenführer, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH&Co., Stuttgart, 2001, 38-352
 • Stănescu U., Miron A., Hăncianu M., Aprotosoaie C. – Bazele farmaceutice, farmacologice şi clinice ale fitoterapiei, vol I şi II, Editura « Gr.T.Popa », Iaşi, 2002
 • Stănescu U., Miron A., Hăncianu M., Aprotosoaie C. (2002) – Bazele farmaceutice, farmacologice şi clinice ale fitoterapiei, vol I şi II, Editura « Gr.T.Popa », Iaşi.
 • Tămaş M. – Dicţionar poliglot de plante medicinale, ediţia a II-a, Tipografia UMF Cluj-Napoca, 1999
 • Tamaş M. (1999) – Botanică farmaceutică III, Sistematica – Cormobionta, Ed. Med. Universitară “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
 • Tămaş M., Oniga I.E., Benedec D., Sanda F. – Ghid pentru recunoaşterea şi recoltarea plantelor medicinale. Vol. I. Flora spontană, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2005
 • Toma C., Niţă M. (2000) – Celula vegetală, Ed. Univ. “Al. I. Cuza” Iaşi
 • Toma C., Rugina R. Anatomia plantelor medicinale (1998) – Editura Academiei Romane, Bucuresti.
 • van Wyk B.E., Wink C., Wink M. – Handbuch der Arzneipflanzen, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, 2004
 • *** Botanica. The illustrated A-Z of over 10 000 garden plants, Könemann Verlagsgesellschaft mbH, Köln, 1999

Adrese internet cu specific botanic şi fitoterapeutic

http://www.ipni.org/index.html

'The International Plant Names Index (2004). Published on the Internet http://www.ipni.org.

Este o bază de date conţinând denumirea şi detalii bibliografice fundamentale asociate pentru toate speciile de cormofite.

http://www.mobot.org/MOBOT/Research/APweb/welcome.html

Stevens, P. F. Angiosperm Phylogeny Website. Versiunea 12, iulie 2012

Este site-ul oficial al Grupului de Filogenie al Angiospermelor. Aici se pot găsi, sub TREES: cladograma spermatofitelor, cladogramele tuturor ordinelor, iar sub APOMORPHIES caracterele distinctive ale ramurilor filogenetice, ordinelor şi familiilor, numărul de specii / genuri / familii din componenţa ordinelor.

http://www.iucn.org/

Site-ul oficial al The World Conservation Union, cea mai importantă reţea de conservare a mediului înconjurător, care reuneşte 83 de state, 110 agenţii guvernamentale, peste 110 de agenţii neguvernamentale şi peste 10000 oameni de ştiiţă, într-un parteneriat unic.

Pot fi găsite informaţii referitoare la plante ocrotite, arealul lor, gradul de periclitare etc.

http://www.pharmakobotanik.de/systematik/1_ti_reg/regarznf.htm

Site cu specific farmacobotanic, în limba germană, cuprinzând peste 10000 imagini şi 4500 de descrieri de plante medicinale. Autor: Dr. Thomas Schöpke, Institut für Pharmazie, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

http://www.ga-online.org/links_en.html

Site-ul oficial al Society of Medicinal Plant Research

http://www.cieer.org/directory.html

Centre for International Ethnomedical Education and Research

Reuneşte mai mult de 150 de link-uri divizate în 12 domenii de etnomedicină

http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/gallery/gallery_query.htm

Vascular plant image library – Digital Flora of Texas - Extinsă bază de date fotografice

http://www.pharmakobotanik.de/schfld/sp-e-on.htm

bază de date fotografice conţinând plante medicinale

http://www.pharmakobotanik.de/allgemei/koehler/koeh-lat.htm

bază de date cu imagini scanate din Köhler's Medizinal-Pflanzen: excelente desene schematice, cu detalii reprezentative de frunze, flori, fructe.

http://www.pharmakobotanik.de/gallery/framgall.htm

Botanical Image Database, University of Basel, Switzerland

bază de date fotografice cu diferite specii de plante

http://pbil.univ-lyon1.fr/botany/botany.html

The Internet Directory of Botany

Reprezintă un index extins cu adresele câtorva sute de site-uri cu specific biologic, compilat de Anthony R. Brach [brach (at) oeb.harvard.edu] (Harvard University Herbarium, Cambridge / Missouri Botanical Garden, St. Louis, USA, www page), Raino Lampinen (Botanical Museum, Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, Finland; www page), Shunguo Liu [cathay (at) cathay.net] (SHL Systemhouse, Edmonton, Canada; www page) şi Keith McCree (Oakridge, Oregon; www page).

Pagina de origine: 

Lampinen, R., S. Liu, A. R. Brach & K. McCree (1996-). The Internet Directory for Botany. - [http://www.botany.net/IDB/].

Brach, A. R. & S. Liu. (1996-). The Internet Directory for Botany: Alphabetical List. - [http://www.botany.net/IDB/botany.html].

De aici spot fi accesate o serie de ghiduri online din domeniul biologiei, clasificări, grădini botanice, societăţi cu activitate în domenii diverse (de ex. studiul ferigilor, plantelor tropicale, florele anumitor ţări, reviste de specialitate...)

http://www.ibiblio.org/pub/academic/biology/ecology+evolution/bioguide/

A Biologist's Guide to Internet Resources

Conţine un sinoptic cu liste de resurse internet gratuite din domeniul biologiei.

http://www.ars-grin.gov/duke/syllabus/

A Mini-Course in Medical Botany Syllabus by James A. Duke

Conţine informaţii etnobotanice şi fitochimice despre un număr mare de plante medicinale. Informaţiile pot fi accesate din puncte variate, interconectate: după anumite substanţe active, după regiunea în care se utilizează în fitoterapie, numele plantei etc.

http://pharmacy63.cade.uic.edu/pharmacy/garden/search.asp

Se pot accesa figuri şi scurte caracterizări fitochimice ale plantelor cultivate în Grădina Dorothy Bradley Atkins de Plante Medicinale

http://delta-intkey.com

Watson, L., Dallwitz, M.J. [1992-2007]. The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval.

Botanicus Digital Library, http://www.botanicus.org/ permite vizionarea a aproape 600 de cărţi şi reviste din domeniu.

Index Herbariorum http://sciweb.nybg.org/science2/Index Herbariorum.asp este o bază de date on-line care cuprinde informaţii despre 3 382 de Herbare publice din 168 de ţări, precum şi despre peste 10 000 de membri ai colectivelor asociate acestor Herbare. Proiectul a luat naştere în urma colaborării Asociaţiei Internaţionale pentru Taxonomie vegetală (IAPT) cu Grădina Botanică din New York şi facilitează schimburile de eşantioane herborizate, achiziţia de seminţe şi cercetarea taxonomică sau de altă natură a plantelor

http://longvilliers.free.fr/divers/champis%20longvilliers%2022%20oct%202011.ppt prezentare ppt a ciupercilor in limba franceza

Prezentari power point realizate de cadre didactice ale Universitatii din Lyon, pe tema sistematicii botanice si a taxonomiei (in limba franceza):

http://botanique.univ-lyon1.fr/cours%20botanique%202009%202010%20web%20partie%201.pdf

http://botanique.univ-lyon1.fr/cours%20botanique%202009%202010%20web%20partie%202.pdf

Studentii pot accesa fotografii originale ale unor plante medicinale in stare naturala, ale unor planse de herbar, precum si ale unor sectiuni la adresa: https://www.flickr.com/photos/botanicafarmaceuticatm/sets

Şef de disciplină

Prof. univ. dr. farm.
Diana Simona ANTAL


Telefon : 0256/494604
Email : diana.antal@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Prof. univ. dr. farm.
Diana Simona ANTAL


Telefon : 0256/494604
Email : diana.antal@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Asist. univ. dr.
Florina ARDELEAN


Telefon : 0256/494604
Email : florina_ardelean87@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
 
Asist. univ. dr.
Aimée Rodica CHIŞ


Telefon : +40256494604
Email : aimee.chis@yahoo.com

Asist. univ. dr.
Ionuţ Florin PALICI


Telefon : 0256/494604
Email : palici.ionut@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >