Disciplina de Chimie Analitică

Data ultimei actualizări : 15.09.2016 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa :  Facultatea de Farmacie, P-ta Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon : +40256494604
E-mail : afulias@umft.ro; fborcan@umft.ro.

 

Chimia analitică, ca disciplină fundamentală, constituie punctul de pornire al tuturor disciplinelor care necesită orice fel de analiză chimică. Cunoştinţele acumulate în domeniul chimiei analitice se răsfrâng asupra tuturor celorlalte discipline chimice şi medicale, de aceea, în cadrul studiului universitar, însuşirea acestora este foarte importantă în procesul de formare a farmaciştilor.

În cadrul Facultăţii de Farmacie a Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, Disciplina de Chimie analitică şi analiză instrumentală din cadrul Departamentului I Farmacie, oferă studenţilor din anii I şi II cursuri şi lucrări practice de laborator de Chimie analitică calitativă, Chimie analitică cantitativă şi Analiza instrumentală, în limbile română şi franceză, iar studenţilor din anul I Asistenţă de Farmacie, cursul şi laboratorul de Principii de chimie analitică.

În prezent, în cadrul acestei discipline activează din anul 2005, Conf. Dr. Adriana Ledeţi (ex. Fuliaş), iar din 2014 Şef lucrări Dr. Florin Borcan.

La disciplina de chimie analitică au mai activat următoarele cadre didactice: Prof. univ Dr. Veronica Chiriac, Prof. univ. Dr. Dumitru Tiţa, Şef lucrări Dr. Gabriel Balea, Şef lucrări Dr. Adrian Grozav, Şef lucrări Dr. Vicenţiu Vlaia şi Şef lucrări Dr. Ion Bogdan Tiţa.

Disciplina face obiect de studiu al studenţilor din anul I (semestrul II: 2 ore de curs şi 2 ore de lucrări practice) şi anul II (semestrul I: 2 ore de curs şi 3 ore lucrări practice), respectiv semestrul II: (2 ore de curs şi 3 ore de lucrări practice).

În cadrul orelor de curs se urmăreşte prezentarea principiilor teoretice cu privire la principalele metode de analiză, pe când în cadrul lucrărilor practice se urmăreşte exemplificarea şi aprofundarea noţiunilor teoretice, respectiv formarea deprinderilor necesare diverselor metode de analiză şi familiarizarea studenţilor cu aparatura utilizată.

Disciplina dispune de o sala de balanţe, 2 laboratoare mari şi moderne (chimie analitică calitativă şi chimie analitică cantitativă / analiză instrumentală), şi o sală de preparare a reactivilor şi de cercetare.

Membrii disciplinei noastre sunt în permanenţă conectaţi la schimbările din domeniul analizei instrumentale moderne; astfel, prin colaborările noastre cu colegi din cadrul altor departamente ale universităţii, caracterizăm probe complexe prin analiză HPLC, evaluăm mărimea şi stabilitatea unor nanostructuri utilizabile ca transportori de medicamente şi efectuăm studii de comportare termică al probelor, iar începând cu anul 2016, identificăm compuşi macromoleculari (în special proteine, glucide) prin tehnica MALDI-TOF/TOF şi realizăm analize de citometrie în flux.

Cercetările efectuate în cadrul disciplinei se axează pe studiul medicamentelor, în special în ceea ce priveşte stabilitatea şi compatibilitatea acestora prin utilizarea cu precădere a analizei termice, o tehnică de lucru modernă, rapidă, exactă şi tot mai mult utilizată în domeniul farmaceutic. De asemenea, se urmăreşte prepararea şi caracterizarea unor noi compuşi biologic activi, de obicei combinaţii complexe / co-cristale ale unor substanţe biologic-active. O altă direcţie de cercetare ştiinţifică a disciplinei de Chimie analitică este axată pe Studiul termic şi cinetic al unor substanţe cu potenţial bio-farmaceutic: stabilitatea termică, cinetica neizotermă şi izotermă, timpul de viaţă, interacţiuni cu diferiţi excipienţi.

Colaborări

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Centrul de Analize Termice în probleme de mediu (Conf.dr.ing. Titus Vlase, Conf.dr. Gabriela Vlase, Prof.dr. Nicolae Doca).

O primă etapă în descoperirea unor noi substanţe biologic active este modelarea computaţională bazată pe relaţii cantitative între structura chimică a compuşilor studiaţi şi activitatea lor biologică. În acest domeniu de cercetare, colaborăm de peste 5 ani cu Universitatea Bucureşti (Prof.Dr. S. Avram).

Administrarea trans-cutanată pentru tot mai multe medicamente, utilizarea unor mediatori care facilitează transportul transmembranar, ţintit, al substanţelor biologic active, precum şi optimizarea biodisponibilităţii unor compuşi naturali cu potenţial farmaceutic demonstrat prin diverse modificări structurale sunt doar câteva dintre provocările transdisciplinare (medicină-farmacie-biologie-chimie) ale ultimului deceniu. La nivelul disciplinei există preocupări pentru obţinerea de nanostructuri polimerice utilizabile ca transportori de medicamente, respectiv colaborări cu colegii din cadrul disciplinelor de Chimie Farmaceutică, Imunologie şi Toxicologie pentru caracterizarea fizico-chimică şi testarea in vitro şi in vivo a acestor noi compuşi de sinteză.

PROIECTE DE CERCETARE

În cadrul disciplinei de Chimie analitică există / au existat în derulare mai multe proiecte de cercetare de tip grant, şi un proiect de cercetare postdoctorală la care membrii disciplinei au avut funcţia de director de proiect:

  1. Director de proiect, conf. univ. dr. Fuliaş Adriana-Violeta, Proiectul de cercetare Tinere Echipe- PNII-RU-TE-2014-4-0515, Perioada de finanţare: 24 luni, 495000 lei, 2015-2017.
  2. Director de proiect, conf. univ. dr. Fuliaş Adriana-Violeta, Programul Parteneriate în cercetarea fundamentalǎ inovativǎ UMFT, III-C1-PCFI-2014/2015, Proiect SYNTANTITUM, „Sinteza unor compuşi cu potenţială activitate antitumorală prin reacţii de derivatizare şi caracterizarea acestora prin tehnici hifenate. Evaluarea activităţii antiangiogenice, antineoplazice şi antiinflamatoare”, 30000 euro, 2014-2015.
  3. Director de proiect, Ş.l. dr. Borcan Florin, „Implementarea unor noi directii de biosinteză cu dublă funcţionalizare pentru triterpene pentaciclice cu potenţial antitumoral”, 5000 euro, 2013, finanţator: UMF Timişoara, grant competiţie internă 15250 / 19.12.2012.
  4. Director de proiect, conf. univ. dr. Fuliaş Adriana-Violeta, „Studiul termic şi cinetic al unor substanţe cu potenţial bio-farmaceutic din clasa triazolilor şi triterpenelor”, Contract de Grant Nr. 15250 / 19.12.2012 UMFT, 5000 euro, 2013.
  5. Director de proiect, Ş.l. dr. Borcan Florin, „Nanocapsule polieter-uretanice utilizate ca vehicule de transport transdermic pentru substanţe biologic active”, valoare 300.000 lei, 2010-2012, finanţator: CNCSIS, grant RU-PD586 / 2010.
  6. Director de proiect, Ş.l. dr. Borcan Florin, „Nanotehnologii de poliuretani acoperiţi cu strat antimicrobian”, valoare 32.000 lei, 2007-2008, finanţator: CNCSIS, grant TD137 / 2007.
  7. Director de proiect, conf. univ. dr. Fuliaş Adriana-Violeta, Proiect CNCSIS „Tineri Doctoranzi” – TD – competiţia septembrie 2007; TD-513, „Stabilitatea termică a unor substanţe cu acţiune farmaceutică şi a formelor galenice corespunzătoare”
  8. Proiect de cercetare bursă POSTDOC, conf. univ. dr. Fuliaş Adriana-Violeta, Proiectul POSDRU/159/1.5/S/136893, Nr. 3975 / 12.05.2014 – 17 luni „Obţinerea şi caracterizarea fizico-chimică de noi co-cristale farmaceutice”

Şef de disciplină

Conf. univ. dr.
ADRIANA VIOLETA LEDEŢI ( FULIAȘ)


Telefon : +40256494604
Email : afulias@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Conf. univ. dr.
ADRIANA VIOLETA LEDEŢI ( FULIAȘ)


Telefon : +40256494604
Email : afulias@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Șef lucrări Dr.
FLORIN BORCAN


Telefon : +40256494604
Email : fborcan@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >