Disciplina de Chimie Farmaceutică

Data ultimei actualizări : 19.09.2016 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : P-ta Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon : 0256/ 494604
E-mail : codrutasoica@umft.ro

 

Disciplina de Chimie Farmaceutică este o disciplină de specialitate obligatorie din cadrul Facultăţii de Farmacie, încadrată în planul de învăţământ odată cu înfiinţarea facultăţii, care funcţionează în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Victor Babeş, Timişoara, din anul 1991. Începuturile acestei discipline se datorează activităţii susţinute a d-nei prof. dr. Georgeta Lupuţiu care a coordonat intreaga activitate didactică şi de cercetare.

Chimia Farmaceutică are drept obiectiv proiectarea si obţinerea de noi farmaconi precum şi studiul substanţelor medicamentoase utilizate în terapie, sub aspectul metodelor de obţinere,  proprietăţilor fizico-chimice, proprietăţilor farmacologice şi al relaţiilor structură chimică – activitate biologică. Conform definiţiei comisiei IUPAC, Chimia  medicamentului se ocupă cu descoperirea, dezvoltarea, identificarea şi interpretarea modului de acţiune la nivel molecular a compuşilor biologic activi. Obiectivul este fixat pe substanţa medicamentoasă, dar interesul acestei discipline se extinde şi asupra studiului, identificării şi sintezei produşilor metabolici a farmaconilor şi a compuşilor înrudiţi. Chimia Farmaceutică este o ştiintă interdisciplinară, care acoperă un domeniu destul de vast, situat la graniţa dintre chimia organică şi stiinte ca farmacologia, biochimia, imunologia, toxicologia, pe de o parte şi discipline bazate pe chimie cum sunt chimia fizică, cristalografia, spectroscopia, pe de altă parte.

Disciplina cuprinde patru semestre de învăţământ, pe parcursul anilor III şi IV de studiu. Activitatea didactică, atât cursurile cât şi lucrările practice, se desfăşoară în limbile română şi franceză, în cadrul Facultăţii de Farmacie funcţionând şi secţia cu predare în limba franceză. Disciplina Chimie Farmaceutica coordoneaza si unele module de studii din cadrul programului de masterat “Medicamente de tip OTC, suplimente alimentare, cosmetice” – coordonator Prof. Dr. Cristina Dehelean. 

Cursul susţinut în cadrul disciplinei este axat pe studiul complex al substanţelor farmaceutice, din punct de vedere al denumirii comune internaţionale, formulă structurală, relaţii structură chimică-activitate biologică , metode de obţinere, proprietăţi fizico-chimice, mecanism de acţiune, indicaţii terapeutice, reacţii adverse. În cadrul lucrărilor de laborator, se realizează controlul purităţii, identificarea şi dozarea substanţelor farmaceutice, precum şi sinteza unor substanţe medicamentoase organice.

Aceste consideraţii susţin faptul recunoscut că disciplina de Chimie Farmaceutică ocupă un loc important în pregătirea profesională a viitorului farmacist, ea având la bază toate noţiunile primite de la disciplinele fundamentale pentru o abordare exhaustiva a substantei medicamentoase.

Activitatea de cercetare a membrilor disciplinei se axează pe optimizarea proprietăţilor farmacologice a substanţelor active (diuretice, chimioterapice antimicrobiene şi anticanceroase,) prin complexare cu diverse molecule-carrier, preponderent cu ciclodextrine, urmat de studiul fizico-chimic al noilor compuşi.

Teme de cercetare:

Sinteza şi evaluarea fizico-chimică a unor compuşi de sinteză şi semisinteză, cu activitate antimicrobiană şi anticanceroasă

Obţinerea şi analiza unor nanostructuri (ciclodextrine, poliuretani, lipozomi) cu substanţe farmacologic active, cu potenţială acţiune antitumorală.

Proiecte de cercetare:

 1. Proiect bilateral Ro-Hu, contract 674 – 2013, Evaluarea unor formulari farmaceutice moderne obtinute prin complexarea unor triterpene pentaciclice cu derivati polizaharidici functionalizati – director prof. dr. Codruţa Şoica, membrii: ş.l. dr. Cristina Trandafirescu
 2. PN II, 665/2013, Impact assessment of UV radiation and antitumor therapy on dermal fibroblasts and in experimental skin cancer – director prof. dr. Cristina Dehelean, membru prof. dr. Codruta Soica
 3. Bilateral Ro-Franta – RO-FR 789/30.06.2014, Nanostructures with aurones, chalcones and standardized vegetal extracts: development of a new prototype of anti-inflammatory and chemopreventive agent – director prof. dr. Diana Antal, membru prof. dr. Codruta Soica
 4. Bilateral RO-FR 791/30.06.2014, Obtinerea micro-cristalelor de triterpene pentaciclice si studiul modificarilor lor – director S.l. dr. Mirela Nicolov, membru prof. dr. Codruta Soica
 5. PN-II- 110/2014, Advanced recovery of useful products from used catalysers wastes (REMACAT) – responsabil UMFT prof. dr. Georgeta Simu, membru prof. dr. Codruta Soica
 6. PN II cod 1257/2007 Study of implementation of vegetal antitumor bioproducts of triterpenic type by nanostructure formation, in skin therapies, by efficacy/toxicity analysis – director prof. dr. Cristina Dehelean , membru prof. dr. Codruţa Şoica
 7. AT 173/ 2007 Elaboration of bioproducts with triterpenic compounds and cyclodextrins and their efficacy/toxicity analysis in skin pathologies – director prof. dr. Cristina Dehelean, membru prof. dr. Codruţa Şoica
 8. PN II PHYTOMEDAS Proiect INOVARE, 69/2007 – director prof. dr. Cristina Dehelean, membru prof. dr. Codruţa Şoica
 9. ET 35/2006 Biotechnologies for bioproducts preparation using the valorification of vegetal indicators of metals from soil – director Monica Butnariu USAMVBT, membru prof. dr. Codruţa Şoica
 10. Bilateral project RO-China, 198/2009 - Antioxidant activity of chinese materia medica and its chemical composition – director prof. dr. Cristina Dehelean, membru prof. dr. Codruţa Şoica

Colaborări:

 • Universitatea Szeged, Facultatea de Farmacie, Ungaria
 • Universitatea Saarland, Saarbrucken, Germania

Lucrări reprezentative:

 • Balazs, B; Sipos, P; Danciu, C; Avram, S; Soica, C; Dehelean, C; Varju, G; Eros, G; BudaiSzucs, M ; Berko, S; Csanyi E, ATRFTIR and Raman spectroscopic investigation of the electroporationmediated transdermal delivery of a nanocarrier system containing an antitumour drug BIOMEDICAL OPTICS EXPRESS, 2016, 7(1): 6778, DOI: 10.1364/BOE.7.000067
 • Corina Danciu, Codruta Soica, Cristina Dehelean, Istvan Zupko, Erzsebet Csanyi, and Iulia Pinzaru, Preliminary In Vitro Evaluation of Genistein Chemopreventive Capacity as a Result of Esterification and Cyclodextrin Encapsulation, Analytical Cellular Pathology, vol. 2015, Article ID 262930, 8 pages, 2015. doi:10.1155/2015/262930
 • Andoni, M; Patrascu, JM; Dehelean, CA; Simu, GM; Soica, C; Antal, D; Pop, R, Comparisons Between Tridentate Bis(benzazoles)pyridine and Bis(benzazoles)triazine Ligands: a Theoretical Study, Croatica Chemica Acta 2015;  88(3):  241-246 Doi: 10.5562/Cca2647
 • Ledeti, I; Avram, S; Bercean, V; Vlase, G; Vlase, T; Ledeti, A; Zupko, I ; Mioc, M ; Suta, LM; Soica, C; Dehelean, C, Solid State Characterization and Biological Activity of Betulonic Acid Derivatives, Molecules 2015; 20(12):  22691-22702 Doi: 10.3390/Molecules201219876
 • Antal, DS; Citu, C; Ardelean, F; Dehelean, C; Vlaia, L; Soica, C; Vlaia, V; Biris, M; Sas, I, Metallome Of Origanum Vulgare: The Unknown Side Of A Medicinal And Aromatic Plant Used Worldwide, FARMACIA 2015; 63(4): 534-538
 • Danciu, C; Borcan, F; Soica, C; Zupko, I; Csanyi, E; Ambrus, R; Muntean, D; Sass, C; Antal, D; Toma, C; Dehelean, C, Polyurethane Microstructures: a Good or Bad in vitro Partner for the Isoflavone Genistein?, Natural Product Communications 2015; 10(6): 951-954
 • Adriana Fuliaş, Gabriela Vlase, Titus Vlase, Lenuţa-Maria Şuta, Codruţa Şoica, Ionuţ Ledeţi, Screening and characterization of cocrystal formation between carbamazepine and succinic acid, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.2015; 121(3): 1081-1086; DOI: 10.1007/s10973-015-4473-8
 • Ionuţ Ledeţi, Vasile Bercean, Anda Alexa, Codruţa Şoica, Lenuţa-Maria Şuta, Cristina Dehelean, Cristina Trandafirescu, Delia Muntean, Monica Licker, Adriana Fuliaş, Preparation and Antibacterial Properties of Substituted 1,2,4-Triazoles, Journal of Chemistry, vol. 2015, Article ID 879343, 5 pages, 2015. doi:10.1155/2015/879343
 • Codruta Soica, Adriana Fuliaş, Gabriela Vlase, Cristina Dehelean, Titus Vlase, Ionuţ Ledeţi, Synthesis and thermal behavior of new ambazone complexes with some transitional cations, J Ther Anal Cal, 2014, 118(2): 1305-1311
 • Sergiu Adrian Chicu, Melania Munteanu, Ioana Cîtu, Codruta Şoica, Cristina Dehelean, Cristina Trandafirescu, Simona Funar-Timofei, Daniela Ionescu, Georgeta Maria Simu, The Hydractinia echinata Test-System. III: Structure-Toxicity Relationship Study of Some Azo-, Azo-Anilide, and Diazonium Salt Derivatives, Molecules, 2014, vol. 19, nr. 7, p. 9798-9817
 • Soica, C.; Danciu, C.; Savoiu-Balint, G.; Borcan, F.; Ambrus, R.; Zupko, I.; Bojin, F.; Coricovac, D.; Ciurlea, S.; Avram, S.; Dehelean, C.A.; Olariu, T.; Matusz, P. Betulinic Acid in Complex with a Gamma-Cyclodextrin Derivative Decreases Proliferation and in Vivo Tumor Development of Non-Metastatic and Metastatic B164A5 Cells. Int. J. Mol. Sci. 2014, 15, 8235-8255.
 • Codruţa Şoica, Camelia Oprean, Florin Borcan, Corina Danciu, Cristina Trandafirescu, Dorina Coricovac, Zorin Crăiniceanu, Cristina Dehelean, Melania Munteanu, The synergistic biologic activity of oleanolic and ursolic acids in complex with hydroxypropyl-γ-cyclodextrin, Molecules 2014, 19, 4924-4940
 • Codruţa Şoica, Cristina Trandafirescu, Corina Danciu, Danina Muntean, Cristina Dehelean, Georgeta Simu - New Improved Drug Delivery Technologies for Pentacyclic Triterpenes: A Review, Protein Pept Lett, 2014, vol. 21, nr. 11, 1137-1145
 • Cristina Trandafirescu, Árpád Gyéresi, Zoltán Szabadai, Mihály Kata, Zoltán Aigner – Solid-state characterization of bifonazole – beta-cyclodextrin binary systems. Note I, Farmacia, vol. 62, nr. 3, 2014, 521-531
 • Gheorgheosu DDuicu O, Dehelean C, Soica C, Muntean D. Betulinic Acid as a Potent and Complex Antitumor Phytochemical: A Minireview. Anticancer Agents Med Chem., 2014; 14(7): 936-45
 • Corina Danciu, Alexandra Falamas, Cristina Dehelean, Codruta Soica, Heinfried Radeke, Lucian Barbu-Tudoran, Florina Bojin, Simona Cîntă Pînzaru, Melania F Munteanu, A characterization of four B16 murine melanoma cell sublines molecular fingerprint and proliferation behaviour, Cancer Cell International 2013, 13:75
 •  Cristina Trandafirescu, Gyéresi Á., Szabadai Z., Pătruţescu C., Kata M., Aigner Z., - Solid-state characterization of bifonazole – random methyl-beta-cyclodextrin binaez szstems, Farmacia, vol. 61, nr. 3, p. 609-616, 2013
 • Dehelean CAFeflea SMolnár JZupko ISoica C, Betulin as an antitumor agent tested in vitro on A431, HeLa and MCF7, and as an angiogenic inhibitor in vivo in the CAM assay. Nat Prod Commun. 2012, 7(8):981-5
 •  Florin Borcan, Codruta M Soica, Srinivas Ganta, Mansoor M Amiji, Cristina A Dehelean, Melania F Munteanu, Synthesis and preliminary in vivo evaluations of polyurethane microstructures for transdermal drug deliveryChemistry Central Journal 2012, 6:87
 • Simona Cîntă-Pînzaru, Cristina A Dehelean, Codruta Soica, Monica Culea, Florin Borcan, Evaluation and differentiation of the Betulaceae birch bark species and their bioactive triterpene content using analytical FT-vibrational spectroscopy and GC-MSChemistry Central Journal 2012, 6:67
 • CorinaTiulea Danciu, Codruta Soica, Erzsebet Csanyi, Rita Ambrus, Stefana Feflea, Camelia Peev, Cristina Dehelean,Changes in the anti-inflammatory activity of soy isoflavonoid genistein versus genistein incorporated in two types of cyclodextrin derivativesChemistry Central Journal 2012, 6:58
 • Cristina A Dehelean, Codruta Soica, Ionut Ledeti, Mihaela Aluas, Istvan Zupko, Atena Galuscan, Simona Cinta-Pinzaru, Melania Munteanu, Study of the betulin enriched birch bark extracts effects on human carcinoma cells and ear inflammationChemistry Central Journal 2012, 6:137 (19 November 2012)
 • Codruta ŞoicaCristina DeheleanCorina DanciuHai Ming WangGerhard WenzRita AmbrusFlorina Bojin and Mariana AnghelBetulin Complex in γ-Cyclodextrin Derivatives: Properties and Antineoplasic Activities in In Vitro and In Vivo Tumor ModelsInt. J. Mol. Sci. 2012, 13(11), 14992-15011
 • H. M. Wang, C. Soica, G. Wenz, A comparison investigation on the solubilization of betulin and betulinic acid in cyclodextrin derivatives, Nat Prod Comm, 2012, 7(3): 289-291.
 • A. Fǎlǎmaş, S. Cîntǎ Pînzaru, C. A. Dehelean, C. I. Peev and C. Soica, Betulin and its natural resource as potential anticancer drug candidate seen by FT-Raman and FTIR spectroscopy, J Raman Spectrosc (2011),  42(1), 97-107
 • Şoica C, Peev C, Dehelean C, Aluas M, Zupko I, Kasa Peter, Alexa E, Physico-chemical comparison study of betulinic acid, betulin and birch bark extract and in vitro investigation of their cytotoxic effects towards skin epidermoid carcinoma (A431), breast carcinoma (MCF7) and cervix adenocarcinoma (HeLa) cell-lines, Natural Product Research, 2012, 26(10): 968-974
 • Codruţa Şoica, Florin Borcan, Cristina Trandafirescu, Chimia şi acţiunea antisepticelor şi dezinfectantelor, Ed. Victor Babeş Timişoara, 2013
 • Codruţa Şoica, Cristina Trandafirescu, Chimie Farmaceutică: Medicaţia aparatelor şi sistemelor. Vol. I, Ed. Victor BabeşTimişoara, 2013
 • Codruţa Şoica, Chimie farmaceutică. Terapia cu antibiotice antibacteriene, Ed. Mirton, Timişoara, 2007
 • Cristina Trandafirescu, Codruţa Şoica, Cristina Pătruţescu, Florin Borcan, Chimie farmaceutică. Lucrări de laborator, Ed. Mirton, Timişoara, 2012
 • Codruţa Şoica, Cristina Trandafirescu, Cristina Pătruţescu – Chimie Farmaceutică. Lucrări practice de laborator, Ed. Mirton, Timişoara, 2008

 

Cărţi elaborate de colectivul disciplinei (cursuri, lucrări practice):

Surse bibliografice:

 1. Abraham D.J., Burger’s medicinal chemistry and drug discovery, 6th ed., vol I – VI, Wiley & Sons Inc.
 2. Block J.H., Beale J.M., Wilson and Gisvold'sTextbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, ed. a XI-a, Ed. Lippincott Williams &Wilkins, 2004
 3. Dăescu C., Chimia şi tehnologia medicamentelor, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994
 4. Dăescu C., Industria medicamentelor, Ed. Uni-Press, Bucureşti, 1999
 5. Dănilă G., Medicamente moderne de sinteză, Ed. All, 1994, Bucureşti
 6. Dănilă G., Chimie farmaceutică, vol. I, Ed. All, Bucureşti, 1996
 7. Fischer J., C. Ganellin R.C., Analogue based drug discovery, Wiley-VCH Verlag GmbH&Co, 2006
 8. Haţieganu E., Stecoza C., Chimie Terapeutică, vol. I şi vol. II, Ed. Medicală, Bucureşti, 2008
 9. Jie Jack Li et al., Contemporary drug synthesis, Wiley Interscience, 2004 – pe CD
 10. Johnson D., Jie Jack Li, The art of drug synthesis, Wiley & Sons, 2007 – pe CD
 11. Kirkiacharian S., Guide de Chimie Pharmaceutique, Ed. Ellipses, Paris, 1996
 12. Landry Y., Rival Y., Dictionnaire pharmaceutique. Pharmacologie et chimie des medicaments, Ed. Lavoisier, 2007
 13. Lupuţiu Georgeta, Doina Ghiran, Medicaţia antiinfecţioasǎ. Chimioterapice cu specificitate limitatǎ, Casa de editurǎ Sarmis, Cluj-Napoca, 1995
 14. Lednicer D., Strategies for organic drug synthesis and design, second ed., Wiley &Sons Inc., New Jersey, 2009
 15. Lemke T., Review of organic functional groups, 4th ed., Ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2003
 16. Machin D., Michael J. Campbell, Design of studies for medical research, Wiley & Sons Ltd., 2005
 17. Mukund S. Chorghade, Drug discovery and development, vol. 2, Wiley Interscience, 2007 – pe CD
 18. Mureşan Ana, Mariana Palage, Chimie Terapeuticǎ. Medicamente utilizate în afecţiuni cardiovasculare, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2000
 19. Mureşan Ana, Mariana Palage, Medicaţia afecţiunilor sistemului nervos central, Ed. Medicalǎ Universitarǎ Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, 2006
 20. Oniga O., Brânduşa Tiperciuc, Antiseptice şi dezinfectante, Ed. Medicalǎ Universitarǎ Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, 2002
 21. Oniga O., Brânduşa Tiperciuc, Antibiotice antibacteriene, Ed. Medicalǎ Universitarǎ Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, 2003
 22. Neidle S., Cancer Drug Design and discovery, Elsevier Inc., 2008 – pe CD
 23. Newton D., Chemistry of drugs, Fact on File Inc., New York, 2007
 24. Rama Rao Nadendla, Principles of organic medicinal chemistry, New Age International Ltd., 2005, New Delhi – pe CD
 25. Rick N.G., Drugs: from discovery to approval, Wiley-Liss, 2004 – pe CD
 26. Rusu G., Gheorghe Dănilă, Medicamente chinolonice. Prezent şi viitor în chimioterapia antiinfecţioasă, Ed. Gh. Asachi, Iaşi, 2001
 27. Tamas Barfai, Graham V. Lees, Drug discovery – from Bedside to Wall Street, Elsevier Academic Press, 2006
 28. Vardanyan R.S., Hruby V.J., Synthesis of essential drugs, Elsevier Inc., 2006 – pe CD
 29. Williams D.A., Lemke T.L., Foye’s principles of Medicinal Chemistry, ed. a V-a , Ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2002
 30. Ziwei Huang, Drug discovery research. New frontiers in the post-genomic era, Wiley Interscience, 2007 – pe CD
 31. *** Drugs in pregnancy and the first year of life: a pharmacopoeia, BMJ Publishing Group, 2003 – pe CD

Şef de disciplină

Prof. univ. dr. farm.
Codruţa Şoica


Telefon : 0256/494604
Email : codrutasoica@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Prof. univ. dr. farm.
Codruţa Şoica


Telefon : 0256/494604
Email : codrutasoica@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Ş. l. dr. farm.
Cristina Trandafirescu


Telefon : 0256/494604
Email : trandafirescu.cristina@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Ş. l. dr. farm.
Roxana Ghiulai


Telefon : 0256/494604
Email : roxana.ghiulai@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Asist.univ. dr.
Roxana Băbuța


Telefon : 0256/ 494604
Email : babuta.roxana@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Asist. univ. drd.
Marius Mioc


Telefon : 0256/ 494604
Email : marius.mioc@umft.ro

Asist. univ. dr.
Florina Andrica


Telefon : 0256/ 494604
Email : florina.andrica@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >