Disciplina de Chimie Fizică

Data ultimei actualizări : 27.10.2017 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : P-ta Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon : 0256/204476, int. 483
E-mail : ionut.ledeti@umft.ro

 

Disciplina de Chimie Fizică s-a constituit în anul universitar 1992–1993, odată ce prima generaţie a specializării Farmacie (înfiinţată în 1991) din cadrul Facultăţii de Medicină Generală din Timişoara a ajuns în anul II, unde se studiază această materie.

Primul şef de disciplină a fost prof.dr. Zeno Simon (membru corespondent al Academiei Române), secondat la lucrările practice de dr.chim. Ludovic Kurunczi, în acea perioadă cadru didactic asociat în regim de plata cu ora şi cercetător principal II la Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române. În scurt timp, dr.chim. Ludovic Kurunczi a preluat şi predarea cursului de Chimie fizică, iar din 1995 a devenit titular prin concurs al postului de conferenţiar universitar şi şef de disciplină. Începând cu 1998, conf.univ.dr. Ludovic Kurunczi a ocupat prin concurs poziţia de profesor titular al disciplinei Chimie fizică, asigurând până în februarie 2012 şi coordonarea disciplinei.

În perioada 2012-2017, coordonarea disciplinei este asigurată de regretata prof.univ.dr. Georgeta-Maria Simu. În septembrie 2017, disciplina de Chimie fizică suferă o pierdere fulgerătoare, prin trecerea în eternitate a celei care a fost cadru didactic apreciat, colegă extraordinară şi prietenă de nădejde, prof.univ.dr. Georgeta-Maria Simu.

Începând cu luna septembrie 2017, şef de disciplină devine conf.univ.dr. Ionuţ-Valentin Ledeţi.

În perioada 1993–1995, lucrările practice s-au desfăşurat sub supravegherea drd. chim. Traian Sulea în laboratorul de Chimie fizică al Universităţii de Vest Timişoara, disciplina nedispunând de laborator propriu. În perioada 1996–1999, conducerea lucrărilor practice revine doamnei chim. Gabriela Suru, cercetător ştiinţific la Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române. Totodată, în această perioadă s-a iniţiat amenajarea şi utilarea unui laborator propriu al disciplinei, într-o clădire pusă la dispoziţia studenţilor la Farmacie de către Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara. Dotarea cu aparatură a laboratorului s-a realizat ţinând cont de specificul disciplinei, în strânsă conexiune cu necesităţile disciplinelor de specialitate din domeniul farmaceutic.

Acreditarea definitivă a Facultăţii de Farmacie din Timişoara din anul 2000 a atras după sine şi o consolidare a disciplinei de Chimie fizică, prin obţinerea de noi dotări. În perioada 1999–2004, s-a alăturat disciplinei dl. asistent chimist Dan Fara, absolvent al Universităţii de Vest Timişoara, iar în perioada 2004–2008, postul de preparator universitar a fost ocupat de dra. Claudia Temereanca, absolventă a facultăţii noastre. Aceasta a deţinut postul de preparator universitar până în anul universitar 2007–2008. În octombrie 2008 se alătură disciplinei drd.chim. Ionuţ-Valentin Ledeţi, care ocupă ca titular prin concurs postul de preparator universitar în luna februarie 2009, preluând totodată conducerea lucrărilor practice la secţia cu predare în limba română.  Începând cu anul universitar 2015-2016, în cadrul disciplinei activează şi dna. asist.univ.drd. Alexandra Popescu, ca şi cadru didactic suplinitor. Din toamna anului 2017, disciplinei i se alătură şi drd. Sebastian-Claudiu Simu, în calitate de asistent universitar asociat.

În anul 1998 s-a înfiinţat formaţiunea de studiu Farmacie în limba franceză, care funcţionează şi la ora actuală în cadrul facultăţii. În perioada 1998-2009, cursurile de Chimie fizică în limba franceză au fost susţinute de prof.univ.dr. Ludovic Kurunczi, iar conducerea lucrărilor practice a fost preluată începând cu anul 1999 de regretata dr.chim. Georgeta-Maria Simu, în calitate de cadru didactic asociat, cercetător principal gradul II la Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române. În anul 2009, dr. Georgeta-Maria Simu ocupă prin concurs postul de conferenţiar universitar titular în cadrul disciplinei, preluând şi predarea cursurilor la secţia franceză.

Odată cu pensionarea domnului prof.univ.dr. Ludovic Kurunczi în anul 2012, predarea cursului de Chimie fizică a fost asigurată până în 2017 de prof.univ.dr. Georgeta-Maria Simu (semestrul I), respectiv de conf.univ.dr. Ionuţ-Valentin Ledeţi (semestrul al II-lea). De asemenea, disciplina a asigurat predarea cursurilor de Principii de Chimie fizică (2012-2016), actualmente Bazele fizico-chimice ale preformulării medicamentului la seria Asistenţă de Farmacie extensie Lugoj (începând cu anul universitar 2017/2018).

Disciplina de Chimie fizică a asigurat totodată susţinerea cursului „Principii de chimie fizică aplicate în tehnologia farmaceutică cosmetică” încă de la înfiinţarea programului masteral „Formularea şi evaluarea produsului dermatocosmetic” în urmă cu 10 ani, prin implicarea doamnei prof.univ.dr. Anca-Octavia Dragomirescu, coordonatorul acestei linii masterale. Cursul, asemeni programului masteral, prezintă o adresabilitate largă, atât către absolvenţi de studii farmaceutice şi medicale, dar şi tuturor celor interesaţi de „chimia pielii şi a produselor cosmetice”, precum biologi, chimişti şi ingineri tehnologi. În primii ani, cursurile şi seminarele au fost susţinute de prof.univ.dr. Ludovic Kurunczi, apoi de prof.univ.dr. Georgeta-Maria Simu. În prezent, cursul şi seminarul sunt susţinute de conf.univ.dr. Ionuţ-Valentin Ledeţi.

ROLUL DISCIPLINEI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ A FARMACIŞTILOR

În cadrul disciplinelor fundamentale studiate (anii de studiu I şi II specializarea Farmacie, respectiv anul I de studiu specializarea Asistenţă de Farmacie), Chimia fizică asigură familiarizarea studenţilor cu o serie de concepte absolut necesare înţelegerii „fenomenului chimic”, precum şi conştientizarea importanţei acestuia în abordarea disciplinelor de specialitate, precum Chimia farmaceutică, Biofarmacia, Farmacocinetica, Tehnologia farmaceutică, Analiza medicamentului etc.

Conţinutul cursurilor şi programele analitice ale disciplinei au fost în permenenţă îmbunătăţite, în prezent fiind în concordanţă cu cele ale disciplinelor similare din celelalte facultăţi de farmacie din ţară, dar şi din centre universitare prestigioase din Europa. La nivel european, în multe universităţi care prezintă formare profesională farmaceutică, disciplina Chimie Fizică este completată de cursuri de sine stătătoare de Chimie coloidală, Chimia stării solide sau capitole ale disciplinei sunt predate în sistem modular (Termodinamică, Spectroscopie, Cinetică, Electrochimie, Coloizi etc.). În cadrul facultăţii noastre, disciplina Chimie Fizică asigură predarea tuturor acestor capitole într-o programă analitică unitară. Astfel, cursul de Chimie Fizică din semestrul întâi îşi propune familiarizarea studenţilor cu termodinamica clasică şi statistică (termodinamica transformărilor de fază, constante de echilibru, potenţial chimic, căldură de reacţie etc.), prezintă importanţa existenţei legăturilor chimice şi a structurii în determinarea proprietăţilor fizice (polaritate, stări de agregare, etc.) şi chimice (reactivitate vs. stabilitate). Totodată, în semestrul I sunt prezentate unele noţiuni de bază legate de radiochimie, radionuclizi şi substanţe radiofarmaceutice. În semestrul II, cursul de Chimie Fizică este structurat în mai multe capitole: spectroscopia moleculară (bazele fizice ale apariţiei spectrelor şi importanţa acestora în analiza instrumentală a medicamentului), stări de agregare (proprietăţile fluidelor şi solidelor de interes în domeniul farmaceutic), electrochimia (formarea soluţiilor de electroliţi şi neelectroliţi, a semnificaţiei pH-ului şi a utilizării soluţiilor tampon, a caracterului acido-bazic al medicamentelor şi a formelor sub care acestea se găsesc in vivo), cinetica formală şi cinetica reacţiilor enzimatice, sisteme disperse (proprietăţile interfazice şi de adsorbţie, stabilitatea sistemelor disperse, metode de stabilizare şi importanţa acestora în tehnologia farmaceutică).

La ora actuală, lucrările practice sunt corelate şi adaptate în fiecare semestru cu conţinutul cursului. Astfel, în semestrul I se desfăşoară lucrări practice de termodinamică (mărimi molare parţiale, studiul echilibrului de partiţie, echilibrul binar solid-lichid, efecte termice la soluţii, proprietăţi coligative) şi structură (refractometrie, refracţie molară, polarimetrie). În semestrul al II-lea, se desfăşoară lucrări practice de cinetică chimică, determinări spectroscopice UV-Vis calitative şi cantitative, chimie coloidală şi electrochimie.

În cadrul lucrărilor de laborator, se practică din anul 2012 sistemul de tutoriat, prin care studenţi din anii III-V sunt implicaţi în desfăşurarea lucrărilor practice, îndrumându-i pe colegii lor mai tineri alături de asistentul de grupă. În acest sens, menţionăm studenţii Bogdan Dragoş (absolvent 2012), Elena Minea (absolvent 2014), Mihai Moghioroş (absolvent 2014), Diana Petrean (absolvent 2016), Ana-Maria Igaş (absolvent 2016), Marcela Marcu (absolvent 2017), Mădălina Ispas (absolvent 2017), Mălina Lupşescu (absolvent 2017), Sebastian Simu (absolvent 2017), Cătălin Grozav (absolvent 2017), Mădălina Mincan (absolvent 2017), Claudia Cărpenişan (absolvent 2017), Larisa Pop (absolvent 2017), Iulia Vladu (absolvent 2017), Buia Bogdan (anul V), precum şi studenţii de la seria franceză: Bouani Bouthaina (absolvent 2015), Fessi Sabrine (absolvent 2015), Ben Salah Ons, Ben Jmaa Slima, Haddad Edyl şi Cherni Asma (absolvenţi 2016).

Începând cu anul universitar 2016/2017, la programul de voluntariat pentru studenţi „Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică” (VADA) au participat cu rezultate excepţionale studenţii Iuliana Florea şi Vasiloni Ioan Paul (anul V). În prezent, în cadrul programului VADA activează trei studente „de zece la Chimie fizică”: Iuliana Florea (anul V),  Sara-Luiza Bîc (anul IV) şi Mirabela Romanescu (anul III).

În cadrul disciplinei activează încă din anul 2012 un cerc de cercetare ştiinţifică studenţesc: Aplicaţii ale chimiei fizice în studiul substanţelor farmaceutice şi/sau a compuşilor cu potenţială activitate biologică. Activităţile ştiinţifice ale cercului prevăd extinderea unor noţiuni discutate la curs şi vizează în special studenţii care îşi realizează lucrarea de licenţă în cadrul disciplinei.

Disciplina asigură în prezent predarea următoarelor cursuri opţionale:

 • Proiectarea medicamentului – adresat studenţilor din anul III seria Farmacie (semestrul al II-lea), dar şi celor aflaţi în anul III Asistenţă de Farmacie, extensie Lugoj (semestrul I). Cursul a fost introdus în anul 1995 sub denumirea Relaţii cantitative structură – activitate (QSAR) / Proiectarea medicamentelor. Cursul îşi propune familiarizarea studentului farmacist cu noţiuni referitoare la cercetarea medicamentului în faza preclinică de identificare a unor structuri moleculare cu potenţial de a deveni medicamente, precum şi stabilirea unor conexiuni între noţiunile dobândite de studenţi în cadrul disciplinelor fundamentale şi de specialitate privind faza de descoperire a medicamentului, respectiv completarea cunoştinţelor privind cercetarea medicamentului (proiectarea raţională).
 • Polimorfismul substanţelor medicamentoase –  adresat studenţilor din anul V seria Farmacie (semestrul I). Cursul a fost introdus în anul 2016 şi are ca obiective principale familiarizarea studentului cu importanţa stării solide a compuşilor bioactivi, a transformărilor polimorfe care pot apărea, dar şi aspecte legate de metode de obţinere şi caracterizare a unor forme polimorfe şi a importanţei acestora din punct de vedere al optimizării biodisponibilităţii. 

 

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI COLABORĂRI

În cadrul disciplinei de Chimie fizică, activitatea de cercetare este axată în trei direcţii, şi anume:

 1. Obţinerea, caracterizarea fizico-chimică (tehnici spectroscopice şi analiză termică) şi screening-ul activităţii biologice a unor noi compuşi organici de sinteză sau semisinteză, respectiv a unor combinaţii coordinative cu ioni tranziţionali  a acestora
 2. Studii de stabilitate termică în stare solidă a unor substanţe de interes farmaceutic sau cu potenţială activitate biologică folosind metode cinetice clasice şi izoconversionale, respectiv stabilirea mecanismului de descompunere a acestora;
 3. Studii de compatibilitate a unor substanţe de interes farmaceutic cu diverşi excipienţi farmaceutici în stare solidă (studii de preformulare) prin diverse tehnici instrumentale (analiză termică, difracţie de raze X pe pulbere, spectroscopie FTIR etc.).

Membrii disciplinei de Chimie fizică colaborează cu cadre didactice şi cercetători din cadrul unor instituţii de prestigiu:

 • Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie (conf.univ.dr.habil. Gabriela Vlase, prof.univ.dr.habil. Titus Vlase, prof.univ.dr. Nicolae Doca)
 • Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului (ş.l.dr. ing. Vasile-Nicolae Bercean, ş.l.dr. ing. Radu Lazău)

De asemenea, există colaborări strânse cu cadre didactice din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie :

 • Disciplina de Chimie Analitică : prof.univ.dr. Adriana-Violeta Ledeţi, asist.univ.drd. Denisa Cîrcioban
 • Disciplina de Toxicologie: prof.univ.dr. Cristina Dehelean
 • Disciplina de Chimie farmaceutică: prof.univ.dr. Codruţa Şoica, conf.univ.dr. Cristina Trandafirescu
 • Disciplina de Tehnologie farmaceutică : conf.univ.dr. Lenuţa-Maria Şuta

 

PROIECTE DE CERCETARE

În ultimii cinci ani (2012-2017), membrii disciplinei de Chimie fizică au participat în cadrul următoarelor proiecte de cercetare:

 1. Prof.univ.dr. Georgeta-Maria Simu – responsabil de proiect, Partener P3 (UMFT Victor Babeş Timişoara), Grant PN-II-PT-PCCA, contract 110/2014, „Recuperarea avansată a produselor utile din deşeurile de catalizatori uzaţi”, 2014-2017, Director de proiect: dr. Otilia Costişor, finanţare totală 1.250.000 RON;
 2. Ş.l.dr. Ionuţ-Valentin Ledeţi – director de proiect, Proiect PII-C2-TC-2014-16498-08, „Studii privind sinteza, caracterizarea, comportarea fizico-chimică şi evaluarea bioactivităţii prin screening complex a unor derivaţi triazolici şi triterpenici (SYNT)”, 2014, finanţare totală 22.500 RON;
 3. Ş.l.dr. Ionuţ-Valentin Ledeţi – responsabil de proiect, Partener P1 (UMFT Victor Babeş Timişoara), Proiect PIII-C1-PCFI-2014/2015-03, „Sinteza unor compuşi cu potenţială activitate antitumorală prin reacţii de derivatizare şi caracterizarea acestora prin tehnici hifenate. Evaluarea activităţii antiangiogenice, antineoplazice şi antiinflamatoare (SYNTANTITUM)”, 2014-2015, Director de proiect: Conf.univ.dr. Adriana-Violeta Fuliaş, finanţare totală 135.000 RON;
 4. Ş.l.dr. Ionuţ-Valentin Ledeţi – cercetător postdoctoral, membru al grupului ţintă, Proiectul POSDRU/159/1.5/S/137750, „Studiul interacţiunilor induse termic la compuşi bioactivi prin tehnici hifenate şi complementare”, 2014-2015.
 5. Conf.univ.dr. Ionuţ-Valentin Ledeţi – director de proiect, Programul PIII-C3-PCFI-2016/2017-02, „Cercetări fundamentale interdisciplinare privind monitorizarea, evaluarea şi corelarea proceselor litogenice cu aspectele etiopatogenice prin screening instrumental inovativ (STONES)”, finanţare totală 135.000 RON;
 1. Conf.univ.dr. Ionuţ-ValentinLedeţi – cercetător postdoctoral, Programul PN-II-RU-TE-2014-4-0515 - TE 189, Contract nr. 189/01.10.2015 „Neurodegenerarea şi bolile cerebrale: o nouă abordare instrumentală de analiză şi dezvoltare a unor forme farmaceutice”, 2015-2017, director de proiect: prof.univ.dr. Adriana-Violeta Ledeţi, finanţare totală 495.000 RON;

 

PUBLICAŢII REPREZENTATIVE

 • Membrii disciplinei de Chimie fizică sunt autori principali şi coautori la peste 130 articole ştiintifice publicate în reviste cotate ISI. Dintre acestea, cele mai recente sunt:
 • Chicu S. A., Schannen L., Putz M. V., Simu G. M.*, Hydractinia echinata test-system. IV. Toxic synergism of human pharmaceuticals in mixtures with iodoform, Ecotoxicology and Environmental Safety, 2016, 134, 80–85. IF=3,130/2015
 • Chicu S. A., Munteanu M., Cîtu I., Şoica C., Dehelean C., Trandafirescu C., Funar-Timofei S., Ionescu D., Simu G. M.: The Hydractinia echinata Test-System. III: Structure-Toxicity Relationship Study of Some Azo-, Azo-Anilide, and Diazonium Salt Derivatives, Molecules, 2014, 19, 9798-9817. IF = 2,428
 • Chicu S. A., Funar-Timofei S., Simu G. M., Hydractinia echinata test system. II. SAR toxicity study of some anilide derivatives of Naphthol-AS type. Chemosphere, 2011, 82 (11), 1578-1582, IF =1,311  
 • Grad M. E., Simu G .M., Muntean S. G., Ilia G.: Synthesis, characterization and colour determination using CIELAB colour space of stilbene dyes, J Iran Chem Soc., 2013, Doi 10.1007/s13738-012-0216-y ISSN 1735-207X, IF = 1,467
 • Muntean S.G., Paska O.M., Coseri S., Simu G.M., Grad M.E., Ilia G.: Evaluation of a functionalized copolymer as adsorbent on direct dyes removal process: kinetics and equilibrium studies, J. Appl. Polym. Sci., 2013, DOI: 10.1002/app.38017, 4409-4421, IF = 1,395
 • Ionuţ Ledeţi, Adriana Fuliaş*, Gabriela Vlase, Titus Vlase, Vasile Bercean, Nicolae Doca, Thermal behaviour and kinetic study of some triazoles as potential anti-inflammatory agents, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2013, 114(3): 1295-1305, DOI 10.1007/s10973-013-3123-2. IF=2,206/2013;
 • Ionuţ Ledeţi, Vasile Bercean*, Anda Alexa, Codruta Soica, Lenuta-Maria Suta, Cristina Dehelean, Cristina Trandafirescu, Delia Muntean, Monica Licker, Adriana Fulias, Preparation and Antibacterial Properties of Substituted 1,2,4-Triazoles, Journal of Chemistry, 2015, Article no. 879343, 1-5, DOI: 10.1155/2015/879343. IF=0,996/2015;
 • Ionuţ Ledeţi, Anda Alexa, Vasile Bercean, Gabriela Vlase, Titus Vlase, Lenuţa-Maria Şuta, Adriana Fuliaş*, Synthesis and Degradation of Schiff Bases Containing Heterocyclic Pharmacophore, International Journal of Molecular Sciences, 2015, 16 (1) 1711-1727, DOI: 10.3390/ijms16011711. IF=3,257/2015;
 • Ionuţ Ledeţi, Gabriela Vlase*, Titus Vlase, Vasile Bercean, Adriana Fuliaş, Kinetic of solid state degradation of transitional coordinative compounds containing functionalized 1,2,4 -triazolic ligand, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2015, 121(3): 1049-1057, DOI: 10.1007/s10973-015-4520-5. IF=1,781/2015;
 • Ionuţ Ledeţi, Vasile Bercean, Gabriela Vlase, Titus Vlase, Adriana Ledeti*, Lenuta Maria Suta, Betulonic Acid - Study of Thermal Degradation by Kinetic Approach, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2016; 125(2): 785-791, DOI: 10.1007/s10973-016-5299-8, IF=1,781/2015;
 • Ionuţ Ledeţi, Ştefana Avram*, Vasile Bercean, Gabriela Vlase, Titus Vlase, Adriana Ledeţi*, Istvan Zupko, Marius Mioc, Lenuţa-Maria Şuta, Codruta Soica, Cristina Dehelean, Solid-State Characterization and Biological Activity of Betulonic Acid Derivatives, Molecules, 2015, 20(12): 22691-22702, DOI: 10.3390/molecules201219876. IF=2,465/2015.
 • Ionuţ Ledeţi, Adriana Ledeti*, Gabriela Vlase, Titus Vlase, Petru Matusz, Vasile Bercean, Lenuta Maria Suta, Doina Piciu, Thermal stability of synthetic thyroid hormone L-thyroxine and L-thyroxine sodium salt hydrate both pure and in pharmaceutical formulations, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2016; 125: 33–40. IF=3,169/2015;
 • Ionuţ Ledeţi, Gabriela Vlase, Titus Vlase, Adriana Fulias*, Kinetic analysis of solid-state degradation of pure pravastatin versus pharmaceutical formulation, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 06/2015; 121(3):1103-1110, DOI:10.1007/s10973-015-4842-3. IF=1,781/2015;
 • Ionuţ Ledeţi, Gabriela Vlase, Titus Vlase, Adriana Fulias*, Lenuta-Maria Suta, Comparative thermal stability of two similar-structure hypolipidemic agents – Simvastatin and Lovastatin. Kinetic Study, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2016; 125(2): 769-775, DOI:10.1007/s10973-015-5071-5. IF=1,781/2015;
 • Ionuţ Ledeţi, Gabriela Vlase, Titus Vlase, Lenuta-Maria Suta, Anamaria Todea, Adriana Fulias*, Selection of solid-state excipients for simvastatin dosage forms through thermal and nonthermal techniques, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 06/2015; 121(3):1093-1102, DOI:10.1007/s10973-015-4832-5. IF=1,781/2015;

PENTRU STUDENŢI

Pentru pregătirea individuală, studenţii au la dispoziţie versiunea electronică (format pdf) a imaginilor proiectate în timpul predării cursurilor, precum şi o serie de cărţi redactate şi editate de membrii disciplinei:

 1. Kurunczi L.: Curs de chimie fizică şi coloidală pentru farmacişti, Editura Mirton, Timişoara, 2000;
 2. Simu G.M., Kurunczi L.: Chimie Physique: Notes de cours. Tome premier: Thermodynamique et structure de la matière, Ed. Victor Babeş, Timişoara, 2014, 228 pg, ISBN 978-606-8054-64-3, Vol I: 978-606-8054-65-0;
 3. Simu G.M., Kurunczi L., Ledeţi I.V.: Chimie Physique: Notes de cours. Tome second: Spectroscopie, cinétique et colloïdes, Ed. Victor Babeş, Timişoara, 2014, 212 pg, ISBN 978-606-8054-64-3, Vol II: 978-606-8456-01-0.
 4. Simu G. M., Ledeţi I.V.: Lucrări Practice şi Probleme de Chimie Fizică pentru Farmacişti, LITO UMF “Victor Babeş” Timişoara, 2008
 5. Simu G.M., Ledeţi I.V.: Chimie Physique Appliquée pour Pharmaciens, Ed. Mirton, Timişoara 2009, 125 pg, ISBN 978-973-52-0703-8.
 6. Ledeţi I.V., Simu G.M., Chimie Fizică aplicată pentru farmacişti, Vol. I. , Ed. Mirton, Timişoara 2010, 120 pg, ISBN 978-973-52-0908-7.
 7. Simu G.M., Ledeţi I.V. Chimie Fizică aplicată pentru farmacişti, Vol. II, Ed. Mirton, Timişoara 2011, 118 pg, ISBN 978-973-52-1006-9.
 8. Simu G. M. , Ledeti I. V. : Chimie Physique Appliquée. Thermodynamique Classique. Propriétés structurelles des molécules , Ed. Mirton, Timişoara 2011, 109 pg, ISBN 978-973-52-1103-5.
 9. Ledeţi I.V., Simu G.M., Chimie Physique Appliquée. Spectroscopie, Electrochimie, Cinétique chimique, Systèmes dispersés., Ed. Mirton, Timişoara 2012, 128 pg, ISBN 978-973-52-1207-0.

SURSE BIBLIOGRAFICE RECOMANDATE STUDENŢILOR

 1. Kim, Ch-j., Advanced Pharmaceutics. Physicochemical Principles, CRC PRress, Boca Raton, 2004.
 2. Connors, K. A., Thermodynamics of Pharmaceutical Systems. An introduction for Students of Pharmacy, Wiley-Interscience, Hoboken, 2002.
 3. Gennaro, A. R., Remington: The Science and Practice of Pharmacy, Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, 2000.
 4. Atkins, P.W., Tratat de chimie fizică, Fifth Edition, Oxford University Press, Oxford Melbourne Tokio, 1994; Traducere in limba română, Editura Tehnica, 1996.
 5. Sinko, P. J., Martin’s Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Physical Chemical and Biopharmaceutical Principles in the Pharmaceutical Sciences, Fifth Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2006.
 6. Arnaud, P., Chimie physique- cours, 4eme édition, Dunod, Paris, 1998.
 7. Arnaud, P., Chimie physique- cours et applications, 5eme édition, Dunod, Paris, 2001.
 8. Arnaud, P., Chimie physique: Exercices Résolus, 2eme édition, Dunod, Paris, 2002.
 9. Oprea T.I., Proiectarea moleculară a medicamentului, Editura Mirton, Timişoara, 1999.

LINKURI UTILE

NIST Chemistry WebBook, http://www.nist.gov/

Şef de disciplină

Conf. Univ. dr.
IONUȚ-VALENTIN LEDETI


Telefon : 0256/204250, int 1482
Email : ionut.ledeti@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Conf. Univ. dr.
IONUȚ-VALENTIN LEDETI


Telefon : 0256/204250, int 1482
Email : ionut.ledeti@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Asist. univ. drd.
ALEXANDRA POPESCU


Telefon : 0256/204250, int 1482
Email : alexandra.duca@umft.ro

 
Asist. univ. drd. - cadru didactic asociat
SEBASTIAN-CLAUDIU SIMU


Telefon : 0256/204250, int 1482
Email : simu.sebastian@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >