Disciplina de Farmacognozie

Data ultimei actualizări : 25.01.2019 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa: P-ta Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon: 0256/ 494604
E-mail: corina.danciu@umft.ro

 

Disciplina de Farmacognozie există din 1993, de la momentele de început ale  Facultăţii de Farmacie din Timişoara.  Actualmente coordonatorul disciplinei de Farmacognozie este Conf.univ. dr.habil. farm. Danciu Corina.

Cursurile şi lucrările practice de Farmacognoziese desfăşoară pe parcursul a două semestre şi se adresează studenţilor din anul III de studiu în cadrul Specializării Farmacie atât pentru secţia cu predare în limba română cât şi franceză, respectiv studenţilor din anul II în cadrul specializării Asistenţă de Farmacie. Disciplina include şi o materie opţională, de semestru, Fitoterapia, adresată studenţilor din anul IV de studiu în cadrul Specializării Farmacie atât pentru secţia cu predare în limba română cât şi franceză, respectiv studenţilor din anul II în cadrul specializării Asistenţă de Farmacie

Prin structura definiţiei, această disciplină corelează aspecte de farmacobotanică, fitochimie şi fitoterapie, realizând multiple conexiuni interdisciplinare legate de plantele medicinale ca surse de compuşi activi cu aplicabilitate terapeutică. Farmacognozia studiază plantele medicinale organizate în funcţie de clasele majore de principii active conţinute de acestea (oze, poliholozide, heterozide, derivaţi polifenolici, compuşi terpenici, lipide, alcaloizi).

Din punct de vedere didactic obiectivele principale ale disciplinei sunt ca studenţii să dobândească cunoştinţe legate de recunoaşterea, identificarea şi obţinerea produselor vegetale utilizate în fitoterapie, de fixare a caracteristicilor botanice a speciilor vegetale de interes, cunoaşterea compoziţiei chimice a acestora, de asociere a acestor produse cu acţiuni farmacologice şi întrebuinţări fitoterapeutice, de cunoaştere a efectelor adverse a unor extracte vegetale respectiv substanţe naturale pure. În vederea unor bune abilităţi de consiliere a pacienţilor în ceea ce priveşte folosirea fitopreparatelor, se fac referiri la cunoaşterea formelor farmaceutice care conţin principii active naturale şi însuşirea dozelor terapeutice/ toxice, precum şi a interacţiunilor între principii active - medicamente, alimente.

În cadrul lucrărilor de laborator studenţii deprind metode de extracţie, de analiză calitativă şi cantitativă a produselor vegetale, în vederea efectuării controlului calităţii acestor produse. Identificarea şi dozarea principiilor active se efectuează prin reacţii chimice, metode cromatografice, spectrofotometrice şi/sau biologice.

Activitatea de cercetare a disciplinei vizează studiul farmacognostic a diferitelor specii din flora spontană şi de cultură, în ceea ce priveşte compoziţia chimică şi activitatea farmaco-toxicologică. Colectivul disciplinei desfăşoară studii complexe asupra activităţii biologice a compuşilor naturali de tipul polifenolilor, triterpenelor, prin metode in vitro şi in vivo, în vederea stabilirii acţiunii chemopreventive, antiinflamatoare, antiangiogenice, antibacteriene. Aceste cercetări sunt realizate şi cu participarea activă a studenţilor din anii III, IV şi V în vederea realizării lucrării de licenţă la disciplina Farmacognozie.  Incepand cu anul 2018 Conf.univ.dr.farm. Danciu Corina este conducător de studii doctorale.Membrii disciplinei de farmacognozie sunt lectori în programul de master- Medicamente de tip OTC, suplimente alimentare, cosmetice pentru materiile: Aspecte particulare în fitoterapie, respectiv, Asigurarea calităţii fitopreparatelor.

Membrii disciplinei de farmacognozie  colaborează cu universităţi de prestigiu din  ţară din străinătate. Membrii disciplinei sunt afiliaţi la diverse organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale, respectiv fac parte din colectivul de redacţie al unor reviste ISI (CV).

Teme de cercetare:

 • Compuşi naturali şi/ sau extracte totale cu efect anticanceros pentru diferite tipuri de cancer in vitro (linii celulare) şi  in vivo (model animal experimental). Modulări fizico-chimice pentru creşterea potenţialului anticanceros
 • Compuşi naturali şi/ sau extracte totale cu efect antiangiogenic. Modulări fizico-chimice pentru creşterea potenţialului antiangiogenic
 • Compuşi naturali şi/ sau extracte totale cu efect antiinflamator. Modulări fizico-chimice pentru creşterea potenţialului antiinflamator
 • Compuşi naturali şi/ sau extracte totale cu efect antimicrobian şi antifungic. Modulări fizico-chimice pentru creşterea potenţialului antimicrobian şi antifungic

 

Prestigiu profesional:

 • Conf.univ.dr. habil.farm. Danciu Corina
  H-index (2018): 13 (Google Scholar); 10 (Web of Science)
 • Conf. univ. dr. farm. Avram Ştefana
  H-index (2018): 10 (Google Scholar); 9 (Web of Science)
 • Asist. univ. dr. farm. Ioana Zinuca Pavel
  H-index (2018): 5 (Google Scholar); 3 (Web of Science)
 • Asist. univ. dr. farm. Minda Ionela Daliana
  H-index (2018): 2 (Google Scholar); 1 (Web of Science)

 

Proiecte de cercetare:

Conf.univ.dr. habil. farm. Danciu Corina

 • “O nouă abordare fitofarmaceutică a melanomului murinic: incorporarea izoflavonoidei genisteină în nanostructuri cu livrare ţintă pentru receptorul PDGF ß”. CI-15250-19.12.2012 (2013-2014)-director proiect
 • “Noi abordări farmaceutice pentru modularea biodisponibilităţii unor flavonoide cu potenţial chemopreventiv pentru melanomul malign”- Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă-PIII-C2-PCFI-2015/2016 acronim  FLAVOFORM-responsabil proiect
 • “Parteneriat strategic pentru creşterea calităţii cercetării ştiinţifice din universităţile medicale prin acordarea de burse doctorale şi postdoctorale – DocMed.Net_2.0, POSDRU/159/1.5/S/136893 “-membru   in echipa de cercetare
 • “ Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetarii”POSDRU/88/1.5/S/63117 (2010-2013)- membru in echipa de cercetare
 • “Evaluarea impactului radiaţiilor UV şi al terapiei antitumorale asupra fibroblaştilor dermici şi in cancerul cutanat experimental”- Modul III Cooperări bilaterale Nr. 665-22.04.2013- membru in echipa de cercetare
 •  “Evaluarea unor formulări farmaceutice moderne obţinute prin complexarea unor triterpene pentaciclice cu derivaţi polizaharidici funcţionalizaţi”-Modul III Cooperări bilaterale Nr.674-22.04.2013-  membru in echipa de cercetare
 •  “Nanostructuri cu aurone, chalcone şi extracte vegetale standardizate: dezvoltarea unui nou prototip de agent chemopreventiv şi antiinflamator”, proiect bilateral international România-Franta, in colaborare cu Laboratorul de Farmacognozie al Facultatii de Farmacie a Universitătii din Marseille, contract RO-FR 789/30.06.2014- membru in echipa de cercetare
 • “Formulări pe bază de betulină şi nanoparticule de aur în combaterea procesului de îmbătrânire a pielii”, PN-III-P2-2.1-BG-2016-0354, Contract de finaţare 115/2016, -  membru in echipa de cercetare
 • ”Potenţialul antiinflamator, chemopreventiv şi antitumoral în cancerul mamar al unor extracte vegetale standardizate din Melissa officinalis L. în nanoformulări cu ciclodextrine"- III-C5-PCFI-2017/2018-04  (roinextramam)- membru in echipa de cercetare
 • “Centru de dezvoltare a abilitatilor practice in domeniul plantelor medicinale”- CNFIS-FDI-2018-0159   - membru in echipa de implementare

 

Conf. univ. dr. farm. Avram Ştefana

 • “Potenţialul antiinflamator, chemopreventiv şi antitumoral în cancerul mamar al unor extracte vegetale standardizate din Melissa officinalis L. in nanoformulări cu ciclodextrine” ROINEXTRAMAM Competiţie internă Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă UMFT Victor BabesIII-C5-PCFI-2017/2018-04  -director proiect
 • “Melanomul malign cu mutaţie N-RAS: abordare experimentală ţintită prin compuşi naturali”, CAMMelRasNa Competiţie internă Tineri cercetatori UMFT Victor Babes, PII-C2-TC-2014,  -director proiect
 • ”Sinteza unor compuşi cu potenţială activitate antitumorală prin reacţii de derivatizare şi caracterizarea acestora prin tehnici hifenate. Evaluarea activităţii antiangiogenice, antineoplazice şi antiinflamatoare“, SYNTANTITUM Competiţie internă Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă, UMFT Victor Babes, PROGRAMUL III - C1 – PCFI - 2014/2015– responsabil proiect
 • “Compuşi naturali cu efecte la nivel mastocitar : implicaţii în procesul angiogenezei“,  Bursă Postdoctorală, sub egida Fondului Social European, Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contract nr. POSDRU/159/1.5/S/136893 - membru in echipa de cercetare
 • “Profilul farmacocinetic şi farmacodinamic in vitro şi in vivo al unor   nanoformulări cu compuşi triterpenici cu efect antitumoral“, Proiectul UEFISCDI, PN-II-RU-TE-2014-4-2842, proiect "Tinere Echipe de cercetare" competitia  2014. - Director grant :-  membru in echipa de cercetare
 • “Nanostructuri cu aurone, chalcone şi extracte vegetale standardizate: dezvoltarea unui nou prototipl de agent chemopreventiv şi antiinflamator"Grant de mobilitate international UEFISCDI: proiect bilateral international Romania-Franta, in colaborare cu Laboratorul de Farmacognozie al Facultatii de Farmacie a Universitatii din Marseille, contract RO-FR 789/30.06.2014,  -  membru in echipa de cercetare
 • “Evaluarea unor formulări farmaceutice moderne obţinute prin complexarea unor triterpene pentaciclice cu derivaţi polizaharidici funcţionalizaţi“,  Modul III Cooperări bilaterale Nr.674-22.04.2013, -  membru in echipa de cercetare
 • “Implementation Of Some Vegetal Antitumor Triterpenic Bioproducts Inclusive By Inclusion In Nanostructures, In Cutaneous Therapies By Their Efficacy/Toxicity Analysis“,  Proiectul UEFISCDI, PN II ID_1257/2007,  -  membru in echipa de cercetare
 • “Lymphangiogenesis in molecular subtypes of breast cancer: a prerequisite for targeted therapy of lymph node metastasis“ Proiectul UEFISCDI, Idei,  345/2011, -  membru in echipa de cercetare

 

Asist. univ. dr.farm. Ioana Zinuca Pavel

 • “Potenţialul antiinflamator, chemopreventiv şi antitumoral în cancerul mamar al unor extracte vegetale standardizate din melissa officinalis l. În nanoformulări cu ciclodextrine” - ROINEXTRAMAM. PIII-C5-PCFI-2017/2018 - membru în echipa de cercetare
 • “Formulări pe bază de betulină şi nanoparticule de aur în combaterea procesului de îmbătrânire a pielii” - PN-III-P2-2.1-BG-2016-0354, Contract de finaţare 115/2016, -  membru în echipa de cercetare
 • “Cercetări experimentale privind efectele unui derivat de acid maslinic la nivel mitocondrial în urma expunerii la radiaţii ultraviolete şi zinc” - UVB-ZN-MITO. PII-C4-TC-2016 - director de proiect
 • “Noi abordări farmaceutice pentru modularea biodisponibilităţii unor flavonoide cu potenţial chemopreventiv pentru melanomul malign”- FLAVOFORM. Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă-PIII-C2-PCFI-2015/2016 - membru în echipa de cercetare
 • “Profilul farmacocinetic şi farmacodinamic in vitro şi in vivo al unor nanoformulări cu compuşi triterpenici cu efect antitumoral”. PN-II-RU-TE-2014-4-2842 - membru în echipa de cercetare

 

Asist. univ. dr.farm. Minda Ionela Daliana

 • “Potenţialul antiinflamator, chemopreventiv şi antitumoral în cancerul mamar al unor extracte vegetale standardizate din Melissa officinalis L. in nanoformulări cu ciclodextrine” ROINEXTRAMAM Competiţie internă Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă UMFT Victor BabesIII-C5-PCFI-2017/2018-04  -  membru în echipa de cercetare
 • “Centru de dezvoltare a abilitatilor practice in domeniul plantelor medicinale”- CNFIS-FDI-2018-0159   - membru in echipa de implementare

 

Lucrări  ISI  reprezentative (autor principal  din 2015-prezent):

 • Danciu C, Vlaia L, Fetea F, Hancianu M, Coricovac DE, Ciurlea SA, Şoica CM, Marincu I, Vlaia V, Dehelean CA, Trandafirescu C.- Evaluation of phenolic profile, antioxidant and anticancer potential of two main representants of Zingiberaceae family against B164A5 murine melanoma cells, Biol Res., 48(1):1, 2015, IF 1,328
 • Danciu C, Oprean C, Coricovac DE, Andreea C, Cimpean A, Radeke H, Soica C, Dehelean C- Behaviour of four different B16 murine melanoma cell sublines: C57BL/6J skin, Int J Exp Pathol., doi: 10. 1111/iep. 12114, 2015, IF  2.125
 • Pfarr K*, Danciu C* (equal contribution), Arlt O, Neske C, Dehelean C, Pfeilschifter JM, Radeke HH-Simultaneous and dose dependent melanoma cytotoxic and immune stimulatory activity of betulin, PLoS One, 10(3): e0118802. doi: 10.1371/journal.pone.0118802. eCollection 2015, IF 3,057
 • Danciu C, Soica C, Dehelean C, Zupko I, Csanyi E, Pinzaru I- Preliminary In Vitro Evaluation of Genistein Chemopreventive Capacity as a Result of Esterification and Cyclodextrin Encapsulation, Analytical Cellular Pathology, Article ID 262930, 8 pages, doi:10.1155/2015/262930, 2015, IF 0,459
 • Danciu C, Borcan F, Soica C, Zupko I, Csány E, Ambrus R, Muntean D, Sass C, Antal D, Toma C, Dehelean C- Polyurethane Microstructures-a Good or Bad in vitro Partner for the Isoflavone Genistein, Nat. Prod. Comm., 10(6):951-954, 2015, IF 0,884
 • Danciu C, Biris M, Boglárka B, Csanyi E, Pavel IZ, Pop G, Soica C, Ceuta L, Nita L, Morgovan C, Stoian D- Pro-apoptotic effect of soy total extract incorporated in lyotropic liquid crystals formulation, Revista de Chimie, 66(7): 1038-1041 , 2015, IF 0,956
 • Danciu C, Berkó S, Varju G, Balázs B, Kemény L, Németh IB, Cioca A, Petruş A, Dehelean C, Cosmin CI, Amaricai E, Toma CC- The Effect of Electroporation of a Lyotroic Liquid Crystal Genistein-Based Formulation in the Recovery of Murine Melanoma Lesions, Int J Mol Sci, 16(7):15425-41. doi: 10.3390/ijms160715425, 2015, IF 3,257
 • Danciu C, Citu C, Zupko I, Ghiulai R, Matusz P, Pavel IZ, Popescu A, Pinzaru I, Simu G, Daliborc VC-  In vitro antiproliferative activity of flavonols:fisetin, quercetin and kaempferol and their cyclodextrin complexes, Revista Farmacia, 63(6):858-864, 2015, IF 1,162
 • Danciu C, Bojin F, Ambrus R, Muntean D, Soica C, Paunescu V, Cristea M, Pinzaru I, Dehelean C. Physico-chemical and biological evaluation of flavonols: fisetin, quercetin and kaempferol alone and incorporated in beta cyclodextrins., Anticancer Agents Med Chem, 17(4):615-626. doi: 10.2174/ 1871520616666160621105306, 2017, IF 2,598
 • Andor B, Danciu C (equal contribution), Alexa E, Zupko I, Hogea E, Cioca A, Coricovac D, Pinzaru I, Pătraşcu JM, Mioc M, Romeo C, Soica C, DeheleanC- Germinated and Ungerminated Seeds Extract from Two Lupinus Species: Biological Compounds Characterization and In Vitro and In Vivo Evaluations, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Article ID 7638542, 8 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2016/7638542, 2016, IF 1,931
 • Oprean C, Borcan F, Pavel I, Dema A, Danciu C (corresponding author), Soica C, Dehelean C, Nicu A, Ardelean A, Cristea M, Ivan A, Tatu C, Bojin F- In Vivo Biological Evaluation of Polyurethane Nanostructures with Ursolic and Oleanolic Acids on Chemically-induced Skin Carcinogenesis, In Vivo, 30(5):633-8, 2016, IF 0,974
 • Danciu C, Avram S, Pavel I, Ghiulai R, Dehelean C, Ersilia A, Minda ID, Petrescu C, Moaca E, Soica C- Main  isoflavones found in dietary sources as natural anti-inflammatory agents, Curr Drug Targets, doi: 10.2174/1389450118666171109150731, 2017, IF 3,236
 • Danciu C, Alexa E, Avram S, Minda ID, Pavel IZ, Babuta R, Mioc M, Ledeti I, Dehelean C- Total polyphenol content and antiproliferative activity of green tea extracts collected from romanian pharmaceuticals market, Revista de chimie, 68 (6):1174-1176, 2017, IF 0,956
 • Danciu C, Soica C, Antal D, Ersilia A, Ghiulai R, Pavel I, Ardelean F, Babuta R, Popescu A, Dehelean C- Natural Compounds in the Chemoprevention of Malignant Melanoma., Anticancer Agents Med Chem, doi: 10.2174/1871520617666171121142522, 2017, IF 2,598
 • Danciu C, Pavel IZ, Babuta R, Alexa E, Pop G, Soica C, Dehelean C, Radulov I, Oana S- Total phenolic content,  FTIR analysis, and antiproliferative evaluation of lupin seeds harvest from western Romania, Ann Agric Environ Med, 24(4):726-731. doi: 10.26444/aaem/80795, 2017, IF 0,829
 • Cocan I, Alexa E, Danciu C (corresponding author), Radulov I, Galuscan A, Obistioiu D, Morvay AA, Sumalan RM, Poiana MA, Pop G, Dehelean CA- Phytochemical screening and biological activity of Lamiaceae family plant extracts, Experimental and therapeutic medicine, https://doi.org/10.3892/etm.2017.5640, 2017, IF 1,261
 • Corina Danciu , Iulia Andreea Pinzaru , Cristina Adriana Dehelean , Monica Hancianu , Istvan Zupko , Dan Navolan , Monica Licker , Roxana Maria Ghiulai , Codruţa Marinela Şoica , Antiproliferative and antimicrobial properties of pure and encapsulated rutin, Farmacia,66 (2):302-308, 2018, Impact factor 1.507
 • Corina Danciu, Iulia Pinzaru, Dorina Coricovac, Florina Andrica, Ioana Sizemore, Cristina Dehelean, Flavia Baderca, Voichita Lazureanu, Codruta Soica, Marius Mioc, Heinfried Radeke, Betulin silver nanoparticles qualify as efficient antimelanoma agents in in vitro and in vivo studies, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Eur J Pharm Biopharm. 2019 Jan;134:1-19. doi: 10.1016/j.ejpb.2018.11.006, Impact factor 4.491
 • Corina Danciu, Istvan Zupko , Andrea Bor , Anja Schwiebs , Heinfried Radeke , Monica Hancianu , Oana Cioanca , Ersilia Alexa , Camelia Oprean , Florina Bojin , Codruta Soica,  Virgil Paunescu , Cristina Adriana Dehelean- Botanical therapeutics:phytochemical screening and biological assessment of chamomile, parsley and celery extracts against A375 human melanoma and dendritic cells, Int. J. Mol. Sci. 2018, 19(11), 3624; doi:10.3390/ijms19113624, Impact factor 3.687
 • Danciu Corina , Muntean Delia , Alexa Ersilia ,Farcas Claudia ,Oprean Camelia,Zupko Istvan , Bor Andrea , Minda Daliana , Proks Maria , Buda Valentina , Hancianu Monica , Cioanca Oana , Soica Codruta, Popescu Sofia , Dehelean Cristina Adriana, Phytochemical Characterization and Evaluation of the Antimicrobial, Antiproliferative and Pro-Apoptotic Potential of Ephedra alata Decne. Hydroalcoholic Extract against the MCF-7 Breast Cancer Cell Line, Molecules 2019, 24(1), 13; https://doi.org/10.3390/molecules24010013, Impact factor 3.098
 • Dorina Coricovac, Claudia Farcas, Cristian Nica, Iulia Pinzaru, Sebastian Simu, Dana Stoian, Codruta Soica, Maria Proks, Stefana Avram, Dan Navolan, Catalin Dumitru, Ramona Amina Popovici, and Cristina Adriana Dehelean, Ethinylestradiol and Levonorgestrel as Active Agents in Normal Skin, and Pathological Conditions Induced by UVB Exposure: In Vitro and In Ovo Assessments, Int J Mol Sci. 2018 Nov; 19(11): 3600, doi: 10.3390/ijms19113600 (3.687)
 • Moacă, E.A.; Farcaş, C.; Ghiţu, A.; Coricovac, D.; Popovici, R.; Cărăba-Meiţă, N.L.; Ardelean, F.; Antal, D.S.; Dehelean, C.; Avram, Ş., A Comparative Study of Melissa officinalis Leaves and Stems Ethanolic Extracts in terms of Antioxidant, Cytotoxic, and Antiproliferative Potential. Evidence-based Complement Altern Med. 2018;2018:11–4, https://doi.org/10.1155/2018/7860456 (1.74)
 • Avram S, Coricovac DE, Pavel IZ, Pinzaru I, Ghiulai R, Baderca F, Soica C, Muntean D, Branisteanu DE, Spandidos DA, Tsatsakis AM, Dehelean CA- Standardization of A375 human melanoma models on chicken embryo chorioallantoic membrane and Balb/c nude mice.Standardization of A375 human melanoma models on chicken embryo chorioallantoic membrane and Balb/c nude mice, Oncology Reports 38(1), 2017, IF 2.662
 • Caunii A, Oprean C, Cristea M, Ivan A, Danciu C, Tatu C, Paunescu V, Marti D, Tzanakakis G, Spandidos D, Tsatsakis A, Susan R, Soica C, Avram S, Dehelean C- Effects of ursolic and oleanolic on SK‑MEL‑2 melanoma cells: In vitro and in vivo assays. Int. J. Oncol, 51(6): 1651–1660, 2017, IF 3.079
 • Avram S, Avram S (corresponding author), Dehelean C- Effective Predictor of Human Mast Cell Tryptase Inhibitors, Rev Chim (Bucharest),  67 (1): 119-122 issn 0034-7752, 2016, IF 0.956
 • Avram S, Danciu C, Pavel  IZ, Ceausu RA, Avram S, Dehelean C, Raica M- Polyphenols, antioxidant activity and anti-angiogenic potential of red and white grapes, Rev Chim (Bucharest), 67 (2): 382-385, 2016, IF 0.956
 • Bora A, Avram S, Ciucanu I, Raica M, Avram S- Predictive Models for Fast and Effective Profiling of Kinase Inhibitors, J Chem Inf Model. J Chem Inf Model, 56(5):895-905. doi: 10.1021/acs.jcim.5b00646 rosu, 2016, IF 3.738
 • Comşa S, Popescu R, Avram S, Ceauşu RA, Cîmpean AM, Raica M- Bevacizumab Modulation of the Interaction Between the MCF-7 Cell Line and the Chick Embryo Chorioallantoic Membrane, In Vivo, 31(2): 199-203, 2017, IF 0.953
 • Fuliaş A, Ledeţi I, Vlase G, Vlase T, Şoica C, Dehelean C, Oprean C, Bojin F, Şuta L-M, Bercean V, Avram Ş- Thermal degradation, kinetic analysis, and apoptosis induction in human melanoma for oleanolic and ursolic acids, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 125(2): 759–76810.1007/s10973-015-5052-8, 2016, IF 1.781
 • Ledeţi I, Avram Ş, Bercean V, Vlase G, Vlase T, Ledeţi A, Zupko I, Mioc M, Şuta LM, Şoica C, Dehelean C- Solid-State Characterization and Biological Activity of Betulonic Acid Derivative, Molecules, 20(12):22691-702. doi: 10.3390/molecules201219876. Galben, 2015, IF 2.416
 • Avram SI, Avram S (equal contribuition), Crisan L, Kurunczi L, Pacureanu LM, Bora A, Self-organizing map classification model for the prediction of mek1 inhibitors, Revue Roumaine de Chimie, 60(2-3):167-173, 2015, IF 0,393
 • Ferician O, Cimpean AM, Avram S, Raica M- Endostatin Effects on Tumor Cells and Vascular Network of Human Renal Cell Carcinoma Implanted on Chick Embryo Chorioallantoic Membrane, Anticancer Research,  35(12): 6521-6528, 2015, IF 1.826
 • Pavel IZ, Duicu OM, Danciu C, Dehelean C, Bojin FM, Paunescu V, Muntean DM, Sturza A, Noveanu L- Immune and Bioenergetic Profiling of a Human Dermal Fibroblast Cell Line. Revista de Chimie, 66. No. 11, 1755-1758, 2015, IF 0.956
 • Dehelean CA, Soica C, Pinzaru I, Coricovac D, Danciu C, Pavel I, Borcan F, Spandidos DA, Tsatsakis AM, Baderca F- Sex differences and pathology status correlated to the toxicity of some common carcinogens in experimental skin carcinoma. Food Chem Toxicol, 95:149-58. doi: 10.1016/j.fct.2016.07.007, 2016, IF 3.778
 • Heller L, Knorrscheidt A, Flemming F, Wiemann J, Sommerwerk S, Pavel IZ, Al- Harrasi A, Csuk R. Synthesis and proapoptotic activity of oleanolic acid derived amides. Bioorg Chem, 68:137-151. doi: 10.1016/j.bioorg.2016.08.004, 2016,  IF 3.231
 • Pavel IZ, Danciu C, Oprean C, Dehelean CA, Muntean D, Csuk R, Muntean DM- In Vitro Evaluation of the Antimicrobial Ability and Cytotoxicity on Two Melanoma Cell Lines of a Benzylamide Derivative of Maslinic Acid. Anal Cell Pathol (Amst). 2016;2016:2787623. doi: 10.1155/2016/2787623. Epub, 2016,  IF 1.078
 • Pavel IZ, Heller L, Sommerwerk S, Loesche A, Al-Harrasi A, Csuk R- Drotaverine - a Concealed Cytostatic! Arch Pharm (Weinheim). 2017 Jan;350(1). doi: 10.1002/ardp.201600289. Epub,  2016, IF 1.994
 • Pavel IZ, Dehelean CA, Farczadi L, Muntean DM, Vlase L, Danciu C, Csuk R, Birsasteanu F, Muntean DM- Assessment of a maslinic acid derivative and its metabolite in rat blood by liquid chromatography coupled with mass spectrometry. Revista de chimie, 68. No 5, 1089-1094,2016, IF 1.232
 • Pavel IZ, Iftode OA, Pinzaru I, Coricovac D, Moaca A, Farcas C, Simu SC, Soica C, Dehelean C, Motoc A- Skin specific cells and uvb damage an experimental assessment. Revista de chimie, 68. No 6, 1227-1231, 2017, IF  1.232
 • Pavel IZ, Pârvu AE, Dehelean CA, Vlase L, Csuk R, Muntean DM- Assessment of the antioxidant effect of a maslinic acid derivative in an experimental model of acute inflammation. Farmacia,  65(3), 390-395, 2017, IF  1.348
 • Muntean D, Adrian S, Pavel I, Duicu O- Modulation of Cancer Metabolism by Phytochemicals - A Brief Overview. Anticancer Agents Med Chem,  doi: 10.2174/1871520617666171114102218, 2017, IF 2.598
 • Mioc M*, Pavel IZ* (*equal contribution), Ghiulai R, Coricovac DE, Farcaş C, Mihali CV, Oprean C, Serafim V, Popovici RA, Dehelean CA, Shtilman MI, Tsatsakis AM, Şoica C. The Cytotoxic Effects of Betulin-Conjugated Gold Nanoparticles as Stable Formulations in Normal and Melanoma Cells. Front Pharmacol. 2018 May 3;9:429. doi: 10.3389/fphar.2018.00429. eCollection 2018. IF=3.831
 • SL Coşarcă, EA Moacă, C Tanase, DL Muntean, IZ Pavel, CA Dehelean. Spruce And Beech Bark Aqueous Extracts: Source Of Polyphenols, Tannins And Antioxidants Correlated To In Vitro Antitumor Potential On Two Different Cell Lines. Wood Science and Technology, 2018. IF = 1.706
 • Minda ID, Pavel IZ, Borcan F, Coricovac D, Pinzaru I, Andrica F, Morgovan C, Nita LD, Soica C, Muntean D, Toma CC- Beneficial Effects of a Lupeol-Cyclodextrin Complex in a Murine Model of Photochemical Skin Carcinoma. Revista de chimie, 66.No 3, 373-377, 2015, IF 0.81

 

Cărţi /Capitole în tratate internaţionale:

 • Corina Danciu - Implicaţiile fitoestrogenilor cu structură izoflavonoidică în recuperarea leziunilor tegumentare de tip melanom malign, Editura Victor Babeş, 2013, ISBN 978-606-8456-05-8
 • Cristina Adriana Dehelean, Corina Danciu, Georgeta Maria Simu, Codruţa Marinela Şoica-Elemente de metodologia cercetării ştiinţifice, Editura Victor Babeş, 2013, ISBN 978-606-8456-13-3
 • Corina Danciu, Cristina Dehelean, Codruta Soica- Natural Compound Genistein: From Consecrated to New Utilizations and Formulations  , in Biotechnology - Drug Discovery, Vol.7, Chapter 2, pp 43-61, Series ISBN: 1-62699-022-0, Vol. ISBN:1-62699-015-8, 2014, Studium Press, LLC, USA
 • Codruţa Şoica, Cristina Trandafirescu, Florin Borcan, Corina Danciu, Georgeta Simu, Cristina Dehelean-Nanoformulations with cyclodextrins as carriers for skin targeting of active drugs, in Biotechnology- Novel Drug Delivery, Vol. 8, pag 29-56,  Series ISBN: 1-62699-015-8, Vol. ISBN No.: 1-62699-023-9, 2014, Studium press LLC, USA
 • Corina Danciu, Stefana Avram, Ioana Zinuca Pavel-Farmacognozie-Partea I, Editura Victor Babeş, 2015, ISBN 978-606-8456-44-7
 • Corina Danciu, Stefana Avram, Ioana Zinuca Pavel-Farmacognozie-Partea I-Format electronic, Editura Victor Babeş, 2015, ISBN 978-606-8456-58-4
 • Corina Danciu-Pharmacognosie.Notes de cours-Partie I, Editura Victor Babeş, 2015, ISBN 978-606-8456-74-4
 • Stefana Avram , Corina Danciu, , Ioana Zinuca Pavel-Farmacognozie-Partea II, Editura Victor Babeş, 2017, ISBN
 • Stefana Avram, Roxana Ghiulai, Ioana Zinuca Pavel, Marius Mioc, Roxana Babuta, Mirela Voicu, Dorina Coricovac, Corina Danciu, Cristina Dehelean and Codruta Soica (2017). Phytocompounds Targeting Cancer Angiogenesis Using the Chorioallantoic Membrane Assay, Natural Products and Cancer Drug Discovery, Dr. Farid Badria (Ed.), Chapter 3, InTech, DOI: 10.5772/intechopen.68506. Print ISBN 978-953-51-3313-1
 • Danciu Corina, Soica Codruta, Antal Diana, Alexandra Popescu, Stefana Avram, Roxana Ghiulai, Ioana Zinuca Pavel, Minda Ionela Daliana, Cristina Dehelean- An update of  natural compounds and their modern formulations for the management of malignant melanoma, "Phytochemistry - Natural Products and Cancer", ISBN 978-953-51-3314-8, Print ISBN 978-953-51-3313-1, Intech 2017
 • Corina Danciu, Suciu Oana,  Diana Simona Antal , Florina Ardelean , Aimée Rodica Chiş , Codruţa Şoica , Florina Andrica , Cristina Dehelean, Vlaicu Brigitha- New insights regarding the potential health benefits of isoflavones, "Flavonoids", ISBN 978-953-51-5338-2, Intech 2017
 • Codruta Soica, Diana Antal, Florina Andrica, Roxana Babuta, Alina Moaca, Florina Ardelean, Roxana Ghiulai, Stefana Avram, Corina Danciu, Dorina Coricovac and Cristina Dehelean- Lupan-skeleton pentacyclic triterpenes with activity against skin cancer:preclinical trials evolution, "Unique Aspects of Anti-cancer Drug Development", ISBN 978-953-51-3348-3, Print ISBN 978-953-51-3347-6, Intech 2017
 • Codruta Soica ,Iulia Pinzaru, Cristina Trandafirescu, Florina Andrica, Corina Danciu, Marius Mioc, Dorina Coricovac, Cassian Sitaru, Cristina Dehelean-Silver, gold and iron based metallic nanoparticles: biomedical applications as therapeutic agents for cancer,p161-241 in Design of nanostructures for theranostics applications, Ed.AM Grumezescu, Elsevier 2018, ISBN-978-0-12-813669-0

 

Surse bibliografice:

Bibliografie

Cursuri, lucrări practice in format power-point

Cărţi:

 • Danciu C, Avram S,Pavel IZ -Farmacognozie-Partea I, Editura Victor Babeş, 2015, ISBN 978-606-8456-44-7
 • Danciu C- Pharmacognosie.Notes de cours-Partie I, Editura Victor Babeş, 2015, ISBN 978-606-8456-74-4
 • Avram S, Danciu C, Pavel IZ -Farmacognozie-Partea a II-a, Editura Victor Babeş, 2017
 • Stanescu U, Hancianu M, Cioanca O, Aprotosoaie AC, Miron A, Plante medicinale de la A la Z, Ed. Polirom, Iasi, 2014
 • Antal D,  Practicum de Biologie vegetala farmaceutica, Ed. Mirton, Timisoara, 2009.
 • Ciulei I, Grigorescu E, Stanescu U, Plante medicinale, fitochimie si fitoterapie, vol I, Editura Medicala, Bucuresti, 1993.
 • Esianu S, Csedo C,  Curs de Farmacognozie, vol. I-II, Targu Mures, 1999.
 • Eşianu S, Laczko ZE, Produse vegetale medicinale - Curs pentru specializarea Asistenţă de Farmacie, Litografia UMF Tîrgu-Mureş, 2007
 • Hanganu D,  Materii prime naturale cu compusi aromatici, Editura Medicala Universitara” Iuliu Hatieganu”Cluj Napoca 2005
 • Gîrd CE, Duţu LE, Popescu ML, Iordache AT, Tudor I, Costea T, Bazele teoretice şi practice ale analizei farmacognostice, Curtea Veche, Bucureşti, 2010
 • Istudor V,  Farmacognozie. Fitochimie. Fitoterapie. vol I, Editura Medicala, Bucuresti, 1998.
 • Istudor V,  Farmacognozie. Fitochimie. Fitoterapie, vol II, Editura Medicala, Bucuresti, 2001.
 • Oniga I, Benedec D, Hanganu D, Analiza produselor naturale medicinale, Universitatea de Medicina si Farmacie Cluj- Napoca, 2003
 • Peev C,  Analiza in laborator a produselor naturale medicinale, Ed.Mirton, Timisoara, 2006
 • Stanescu U, Miron A, Hancianu M, Aprotosoaie C,  Bazele farmaceutice, farmacologice si clinice ale fitoterapiei, vol.I, II, III, Ed. Gr. T. Popa, U.M.F. Iasi, 2002.
 • Stanescu U, Miron A, Hancianu M, Aprotosoaie C,  Plante medicinale de la A la Z, vol.I – II, Ed. Gr. T. Popa, U.M.F. Iasi, 2004.

* * * British Pharmacopoeia, 2009

* * * FR X, Editura Medicala, Bucuresti, 1993

***  European Pharmacopoeia 7th edition, Council of Europe, Strasbourg, 2010

II. Bibliografie facultativă

 • Barnes J, Anderson LA, Phillipson JD, Herbal Medicines, Third edition, Pharmaceutical Press, London, 2007
 • Brouneton J,  Pharmacognosie. Phytochimie. Plantes medicinales, ed. a II-a, Technique et Documentation, Lavoisier, 1993.
 • Capasso F, Grandolini G, Pescitelli R, La fitoterapia in uno sguardo, Springer-Verlag, Milano, 2009
 • Capasso R, Borrelli F, Longo R, Capasso F, Farmacognosia applicata: Controllo di qualità delle droghe vegetali, Springer-Verlag, Milano, 2007
 • Evans WC, Trease GE, Evans D, Saunders WB, Trease and Evans' pharmacognosy, 15th Ed, University of Michigan, 2002
 • Fleming T, PDR for Herbal Medicines, Second Edition, Montvale NJ, Medical Economics Company, 2000
 • Gideon Polyia, Biochemical targetes of plant bioactive compounds, CDC Press, 2003.
 • Hänsel R, Sticher O, Pharmakognosie,  Phytopharmazie, Springer Medizin Verlag, Heidelberg, 2007
 • Heinrich M, Barnes J, Gibbons S, Williamson EM, Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy, Second Edition, Elsevier Health Sciences, 2012
 • Schulz V, Hansel R, Blumenthal M, Tyler VE, Rational Phytotherapy, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2004
 • Schneider G, Hiller K,  Arzneidrogen, Ed. Spektrum, Heidelberg, 1999.
 • Wagner H,  Arzneidrogen und ihre Inhaltsstoffe, Ed. Wissenschaftliche Stuttgart, 1999.
 • William CE, Trease and Evans' Pharmacognosy E-Book, Elsevier Health Sciences, 0702041890, 9780702041891, ISBN 2009

Şef de disciplină

Conf. univ. dr. habil. farm.
Danciu Corina


Telefon : O256/ 494604
Email : corina.danciu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Conf. univ. dr. habil. farm.
Danciu Corina


Telefon : O256/ 494604
Email : corina.danciu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Conf. univ. dr. farm.
Avram Ștefana


Telefon : 0256/ 494604
Email : stefana.avram@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Asist. univ. dr. farm.
Pavel Ioana Zinuca


Telefon : 0256/ 494604
Email : ioanaz.pavel@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Asist. univ. dr. farm.
Minda Daliana


Telefon : 0256/ 494604
Email : daliana.minda@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >