Disciplina de Farmacognozie

Data ultimei actualizări : 19.09.2016 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa: P-ta Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon: 0256/ 494604
E-mail: corina.danciu@umft.ro

 

Disciplina de Farmacognozie există din 1993, de la momentele de început ale  Facultăţii de Farmacie din Timişoara. Aceasta a fost condusă la început de Dr.farm. Handrea Marius. Ulterior au activat ca şefi de disciplină Ş.l .dr. Toma Claudia, iar din 2008 până în 2014 de †Ş.l. dr. farm Peev Camelia. Conducerea disciplinei  a fost preluată de S.l. Avram Ştefana, iar actualmente de către Conf.dr. Danciu Corina.

Cursurile şi lucrările practice de Farmacognoziese desfăşoară pe parcursul a două semestre şi se adresează studenţilor din anul III de studiu în cadrul Specializării Farmacie atât pentru secţia cu predare în limba română cât şi franceză, respectiv studenţilor din anul II în cadrul specializării Asistenţă de Farmacie. Disciplina include şi o materie opţională, de semestru, Fitoterapia, adresată studenţilor din anul V de studiu în cadrul Specializării Farmacie atât pentru secţia cu predare în limba română cât şi franceză, respectiv studenţilor din anul II în cadrul specializării Asistenţă de Farmacie

Prin structura definiţiei, această disciplină corelează aspecte de farmacobotanică, fitochimie şi fitoterapie, realizând multiple conexiuni interdisciplinare legate de plantele medicinale ca surse de compuşi activi cu aplicabilitate terapeutică. Farmacognozia studiază plantele medicinale organizate în funcţie de clasele majore de principii active conţinute de acestea (oze, poliholozide, heterozide, derivaţi polifenolici, compuşi terpenici, lipide, alcaloizi).

Din punct de vedere didactic obiectivele principale ale disciplinei sunt ca studenţii să dobândească cunoştinţe legate de recunoaşterea, identificarea şi obţinerea produselor vegetale utilizate în fitoterapie, de fixare a caracteristicilor botanice a speciilor vegetale de interes, cunoaşterea compoziţiei chimice a acestora, de asociere a acestor produse cu acţiuni farmacologice şi întrebuinţări fitoterapeutice, de cunoaştere a efectelor adverse a unor extracte vegetale respectiv substanţe naturale pure. În vederea unor bune abilităţi de consiliere a pacienţilor în ceea ce priveşte folosirea fitopreparatelor, se fac referiri la cunoaşterea formelor farmaceutice care conţin principii active naturale şi însuşirea dozelor terapeutice/ toxice, precum şi a interacţiunilor între principii active - medicamente, alimente.

În cadrul lucrărilor de laborator studenţii deprind metode de extracţie, de analiză calitativă şi cantitativă a produselor vegetale, în vederea efectuării controlului calităţii acestor produse. Identificarea şi dozarea principiilor active se efectuează prin reacţii chimice, metode cromatografice, spectrofotometrice şi/sau biologice.

Activitatea de cercetare a disciplinei vizează studiul farmacognostic a diferitelor specii din flora spontană şi de cultură, în ceea ce priveşte compoziţia chimică şi activitatea farmaco-toxicologică. Colectivul disciplinei desfăşoară studii complexe asupra activităţii biologice a compuşilor naturali de tipul polifenolilor, triterpenelor, prin metode in vitro şi in vivo, în vederea stabilirii acţiunii chemopreventive, antiinflamatoare, antiangiogenice, antibacteriene. Aceste cercetări sunt realizate şi cu participarea activă a studenţilor din anii III, IV şi V în vederea realizării lucrării de licenţă la disciplina Farmacognozie. Membrii disciplinei de farmacognozie  colaborează cu universităţi de prestigiu din  ţară şi din străinătate. Membrii disciplinei sunt afiliaţi la diverse organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale, respectiv fac parte din colectivul de redacţie al unor reviste ISI (CV).

Proiecte de cercetare:

 • „O nouă abordare fitofarmaceutică a melanomului murinic: incorporarea izoflavonoidei genisteină în nanostructuri cu livrare ţintă pentru receptorul PDGF ß”. Competiţie internă UMFT-15250-19.12.2012 (2013-2014)-Director proiect Conf. univ. dr.Danciu Corina
 • „Noi abordări farmaceutice pentru modularea biodisponibilităţii unor flavonoide cu potenţial chemopreventiv pentru melanomul malign”- Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă-PIII-C2-PCFI-2015/2016acronim  FLAVOFORM, Director Proiect Prof. Univ. Cristina Dehelean, Responsabil proiect Conf. univ. dr.Danciu Corina, Membru în echipa de cerectareAsist. Univ. Drd Pavel Ioana Zinuca
 •  „Parteneriat strategic pentru creşterea calităţii cercetării ştiinţifice din universităţile medicale prin acordarea de burse doctorale şi postdoctorale – DocMed.Net_2.0, 2007-2013 POSDRU/159/1.5/S/136893 “-Director Proiect Prof.Univ. Dr. Felicia Loghin, Membrii în echipa de cerectare Conf. univ. dr.Danciu Corina, Ş.l. dr. Avram Ştefana
 • „Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetarii” POSDRU/88/1.5/S/63117 (2010-2013)- Director Proiect Prof. Univ.  Dr. Simona Drăgan, Membru în echipa de cerectare Conf. univ. dr. Danciu Corina
 •  „Evaluarea impactului radiaţiilor UV şi al terapiei antitumorale asupra fibroblaştilor dermici şi in cancerul cutanat experimental”- Modul III Cooperări bilaterale Nr. 665-22.04.2013- Director Proiect Prof. Univ.   Dr.Cristina Dehelean, Membru în echipa de cerectare Conf. univ. dr. Danciu Corina
 •  „Evaluarea unor formulări farmaceutice moderne obţinute prin complexarea unor triterpene pentaciclice cu derivaţi polizaharidici funcţionalizaţi”-Modul III Cooperări bilaterale Nr.674-22.04.2013-  Director Proiect Prof. Univ. Dr.Codruţa Marinela Şoica, Membrii în echipa de cerectare Conf. univ. dr. Danciu Corina, Ş.l. dr. Avram Ştefana
 • „Nanostructuri cu aurone, chalcone şi extracte vegetale standardizate: dezvoltarea unui nou prototip de agent chemopreventiv şi antiinflamator”, proiect bilateral international România-Franta, in colaborare cu Laboratorul de Farmacognozie al Facultatii de Farmacie a Universitătii din Marseille, contract RO-FR 789/30.06.2014, Director Proiect Prof.Univ. Dr.Antal Diana, Membrii în echipa de cerectare Conf. univ. dr. Danciu Corina, Ş.l. dr. Avram Ştefana
 • „Melanomul malign cu mutaţie N-RAS: abordare experimentală ţintită prin compuşi naturali”, CAMMelRasNa, Competiţie internă UMFT Victor Babes, PII-C2-TC-2014, Director proiect Ş.l. dr. Avram Ştefana
 • „Sinteza unor compuşi cu potenţială activitate antitumorală prin reacţii de derivatizare şi caracterizarea acestora prin tehnici hifenate. Evaluarea activităţii antiangiogenice, antineoplazice şi antiinflamatoare”, SYNTANTITUM,  Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă, PROGRAMUL III - C1 – PCFI - 2014/2015, UMFT Victor Babes, Responsabil proiect Ş.l. dr. Avram Ştefana
 • „Implementation Of Some Vegetal Antitumor Triterpenic Bioproducts Inclusive By Inclusion In Nanostructures, In Cutaneous Therapies By Their Efficacy/Toxicity Analysis”, Proiectul UEFISCDI, PN II ID_1257/2007, Director de proiect: Conferenţiar Cristina Dehelean, Membru în echipa de cerectare Ş.l. dr. Avram Ştefana
 • „Lymphangiogenesis in molecular subtypes of breast cancer: a prerequisite for targeted therapy of lymph node metastasis”,  Proiectul UEFISCDI, Idei,  345/2011 Director de proiect: Profesor Marius Raica, Membru în echipa de cerectare Ş.l. dr. Avram Ştefana
 • Cercetări experimentale privind efectele unui derivat de acid maslinic la nivel mitocondrial în urma expunerii la radiaţii ultraviolete şi zinc  - UVB-ZN-MITO. PII-C4-TC-2016 - Director proiect Asist. Univ. Drd PAVEL Ioana Zinuca
 • Profilul farmacocinetic şi farmacodinamic in vitro şi in vivo al unor nanoformulări cu compuşi triterpenici cu efect antitumoral. PN-II-RU-TE-2014-4-2842 (2015-2017) - Membru în echipa de cerectareAsist. Univ. Drd Pavel Ioana Zinuca

Lucrări  ISI reprezentative:

 • Danciu C, Soica C, Csanyi E, Ambrus R, Feflea S, Peev C, Dehelean C- Changes in the anti-inflammatory activity of soy Isoflavonoid genistein versus genistein incorporated in two types of cyclodextrin derivatives, Chem Cent J, 6: 58, doi:10.1186/1752-153X-6-58, 2012
 • Codruţa Şoica, Cristina Dehelean, Corina Danciu, Hai Ming Wang, Gerhard Wenz, Rita Ambruş, Florina Bojin, Mariana Anghel- Betulin Complex in γ-Cyclodextrin Derivatives: Properties and Antineoplasic Activities in In Vitro and In Vivo Tumor Models, Int. J. Mol. Sci., 13: 14992-15011; doi:10.3390/ijms131114992, 2012
 • Corina Danciu, Florin Borcan, Florina Bojin, Istvan Zupko, Cristina Dehelean- Effect of the Isoflavone Genistein on Tumor Size, Metastasis Potential and Melanization in a B16 Mouse Model of Murine Melanoma, Nat. Prod. Comm., 8(3):343-346 ,2013
 • Corina Danciu, Alexandra Falamas, Cristina Dehelean, Codruta Soica, Heinfried Radeke, Lucian Barbu-Tudoran, Florina Bojin, Simona Cîntă Pînzaru, Melania F Munteanu- A characterization of four B16 murine melanoma cell sublines : molecular fingerprint and proliferation behavior, Cancer Cell Int, 13:75, doi:10.1186/1475-2867-13-75, 2013
 • Danciu C, Soica C, Oltean M, Avram S, Borcan F, Csanyi E, Ambrus R, Zupko I, Muntean D, Dehelean CA, Craina M, Popovici RA- Genistein in 1:1 inclusion complexes with ramified cyclodextrins: theoretical, physicochemical and biological evaluation, Int J Mol Sci. 2014 Jan 27;15(2):1962-82. doi: 10.3390/ijms15021962
 • Soica C, Danciu C (corresponding author), Savoiu-Balint G, Borcan F, Ambrus R, Zupko I, Bojin F, Coricovac D, Ciurlea S, Avram S, Dehelean CA, Olariu T, Matusz P- Betulinic acid in complex with a gamma-cyclodextrin derivative decreases proliferation and in vivo tumor development of non-metastatic and metastatic B164A5 cells., Int J Mol Sci. 2014 May 9;15(5):8235-55. doi: 10.3390/ijms15058235
 • Soica C, Oprean C, Borcan F, Danciu C, Trandafirescu C, Coricovac D, Crăiniceanu Z, Dehelean CA, Munteanu M-The synergistic biologic activity of oleanolic and ursolic acids in complex with hydroxypropyl-γ-cyclodextrin., Molecules. 2014 Apr 17;19(4):4924-40. doi: 10.3390/molecules19044924
 • Soica C, Trandafirescu C, Danciu C, Muntean D, Dehelean C, Simu G- New Improved Drug Delivery Technologies for Pentacyclic Riterpenes: A Review, Protein and peptide letters, 21 (11):1137-1145, 2014
 • Danciu Corina, Caraba Alexandru, Bojin Florina, Soica Codruta, Simu Georgeta, Ciurlea Sorina ,Peev Camelia, Citu Ioana Mihaela, Panzaru Iulia - Genistein does not induce caspase 2 activation in vitro on B16 melanoma cell lines, Revista Farmacia, 62(4),2014
 • Danciu C, Vlaia L, Fetea F, Hancianu M, Coricovac DE, Ciurlea SA, Şoica CM, Marincu I, Vlaia V, Dehelean CA, Trandafirescu C.- Evaluation of phenolic profile, antioxidant and anticancer potential of two main representants of Zingiberaceae family against B164A5 murine melanoma cells, Biol Res.,48(1):1,2015
 • Danciu C, Oprean C, Coricovac DE, Andreea C, Cimpean A, Radeke H, Soica C, Dehelean C- Behaviour of four different B16 murine melanoma cell sublines: C57BL/6J skin, Int J Exp Pathol., doi: 10.1111/iep.12114,2015
 • Pfarr K*, Danciu C* (equal contribution), Arlt O, Neske C, Dehelean C, Pfeilschifter JM, Radeke HH-Simultaneous and dose dependent melanoma cytotoxic and immune stimulatory activity of betulin, PLoS One. 2015 Mar 10;10(3):e0118802. doi: 10.1371/journal.pone.0118802. eCollection 2015
 • Corina Danciu, Codruta Soica, Cristina Dehelean, Istvan Zupko, Erzsebet Csanyi, and Iulia Pinzaru- Preliminary In Vitro Evaluation of Genistein Chemopreventive Capacity as a Result of Esterification and Cyclodextrin Encapsulation, Analytical Cellular Pathology, vol. 2015, Article ID 262930, 8 pages, 2015.
 • Corina Danciu, Florin Borcan, Codruta Soica, Istvan Zupko, Erzsébet Csány, Rita Ambrus, Delia Muntean, Camelia Sass , Diana Antal, Claudia Toma and Cristina Dehelean- Polyurethane Microstructures-a Good or Bad in vitro Partner for the Isoflavone Genistein, Nat. Prod. Comm., 10(6):951-954 ,2015
 • Danciu C, Berkó S, Varju G, Balázs B, Kemény L, Németh IB, Cioca A, Petruş A, Dehelean C, Cosmin CI, Amaricai E, Toma CC- The Effect of Electroporation of a Lyotroic Liquid Crystal Genistein-Based Formulation in the Recovery of Murine Melanoma Lesions, Int J Mol Sci. 2015 Jul 8;16(7):15425-41. doi: 10.3390/ijms160715425
 • Boglárka Balázs, Péter Sipos, Corina Danciu, Stefana Avram, Codruta Soica, Cristina Dehelean, Gábor Varju,Gábor Erős, Mária Budai-Szűcs,  Szilvia Berkó, and Erzsébet Csányi- An ATR-FTIR and Raman spectroscopic investigation of the electroporation-mediated transdermal delivery of a nanocarrier system containing an antitumour drug, 7(1):67-78, 2016, doi: 10.1364/BOE.7.000067, Biomedical Optics Express
 • Corina Danciu, Cosmin Citu, Istvan Zupko, Roxana Ghiulai, Petru Matusz,Ioana Zinuca Pavel, Alexandra Popescu, Iulia Pinzaru, Georgeta Simu, Vlad C Daliborc-  In vitro antiproliferative activity of flavonols:fisetin, quercetin and kaempferol and their cyclodextrin complexes, Revista Farmacia,2015, 63(6):858-864
 • Oprean C, Zambori C, Borcan F, Soica C, Zupko I, Minorics R, Bojin F, Ambrus R, Muntean D, Danciu C, Pinzaru IA, Dehelean C, Paunescu V, Tanasie G, Anti-proliferative and antibacterial in vitro evaluation of the polyurethane nanostructures incorporating pentacyclic triterpenes, Pharm Biol. 2016 May 9:1-9
 • Codruta Soica, Dorina Coricovac, Cristina Dehelean, Iulia Pinzaru, Marius Mioc, Corina Danciu, Adriana Fulias, Maria Puiu and Cassian Sitaru. Nanocarriers as Tools in Delivering Active Compounds for Immune System Related Pathologies, Recent Patents on Nanotechnology, 10(2): 128-145,2016
 • Dehelean CA, Soica C, Pinzaru I, Coricovac D, Danciu C, Pavel I, Borcan F, Spandidos DA, Tsatsakis AM, Baderca F, Sex differences and pathology status correlated to the toxicity of some common carcinogens in experimental skin carcinoma, Food Chem Toxicol. 2016 Sep;95:149-58. doi: 10.1016/j.fct.2016.07.007. Epub 2016 Jul 11
 • Danciu C, Bojin F, Ambrus R, Muntean D, Soica C, Paunescu V, Cristea M, Pinzaru I, Dehelean C. Physico-chemical and biological evaluation of flavonols: fisetin, quercetin and kaempferol alone and incorporated in beta cyclodextrins., Anticancer Agents Med Chem. 2016 Jun 20. [Epub ahead of print]
 • Oprean C, Mioc M, Csányi E, Ambrus R, Bojin F, Tatu C, Cristea M, Ivan A, Danciu C, Dehelean C, Paunescu V, Soica C. Improvement of ursolic and oleanolic acids' antitumor activity by complexation with hydrophilic cyclodextrins, Biomed Pharmacother. 2016 Aug 20;83:1095-1104. doi: 10.1016/j.biopha.2016.08.030. [Epub ahead of print]
 • Oprean C, Borcan F, Pavel I, Dema A, Danciu C, Soica C, Dehelean C, Nicu A, Ardelean A, Cristea M, Ivan A, Tatu C, Bojin F. In Vivo Biological Evaluation of Polyurethane Nanostructures with Ursolic and Oleanolic Acids on Chemically-induced Skin Carcinogenesis, In Vivo. 2016 09-10;30(5):633-8
 • Avram (Feflea) S, Cimpean AM, Raica M, Behaviour of P1.HTR mastocytoma cell line implanted on chick embryo chorioallantoic membrane, Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 2013, 46: 52-57
 • Dehelean CA, Feflea S (corresponding author), Gheorgheosu D, Ganta S, Cimpean AM,  Muntean D, Amiji MM, Anti-angiogenic and anti-cancer evaluation of betulin nanoemulsion in chicken chorioallantoic membrane and skin carcinoma in Balb/c mice, Journal of Biomedical Nanotechnology, 2013 9(4): 577-589
 • Feflea S, Cimpean AM, Ceausu RA, Gaje P, Raica M, Effects of Antibodies to EG-VEGF on Angiogenesis in the Chick Embryo Chorioallantoic Membrane, In Vivo, 2012, 26(5): 793-797
 • Dehelean CA, Feflea S, Molnár J, Zupko I, Soica C, Betulin as Antitumor Agent Tested in vitro on A431, HeLa and MCF7 and as Angiogenic Inhibitor in vivo on CAM Assay, Natural Product Communication, 2012, 7(8): 981-985
 • Avram SI, Pacureanu LM, Bora A, Crisan L, Avram S, Kurunczi L, ColBioS-FlavRC: a collection of bioselective flavonoids and related compounds filtered from HTS outcomes, Journal of chemical information and modeling, 2014, 54(8):2360−2370
 • Avram SI, Crisan L, Bora A, Pacureanu LM, Avram S, Kurunczi L, Retrospective group fusion similarity search based on eROCE evaluation metric, Bioorg Med Chem, 2013, 21(5):1268-1278
 • Dehelean CA,  Feflea S, Ganta S, Amiji M, Anti-Angiogenic Effects of Betulinic Acid Administered in Nanoemulsion Formulation using Chorioallantoic Membrane Assay, J Biomed Nanotechnol, 2011, 7(2): 317-324
 • Dehelean CA, Soica C, Peev C, Ciurlea S, Feflea S, Kasa Jr. P, A Pharmaco-Toxicological Evaluation Of Betulinic Acid Mixed With Hydroxipropilgamma Cyclodextrin On In Vitro And In Vivo Models,  Farmacia, 2011, 59(1): 51-59; FI: 0.6690 (2011)
 • Cimpean AM, Seclaman E, Ceauşu R, Gaje P, Feflea S, Anghel A, Raica M, Ribatti D, VEGF-A/HGF induce Prox-1 expression in the chick embryo chorioallantoic membrane lymphatic vasculature, Clin Exp Med, 2010, 10(3): 169-172; FI: 1.6 (2010), SRI:  0.71306 (2010)
 • Ledeţi I, Avram Ş, Bercean V, Vlase G, Vlase T, Ledeţi A, Zupko I, Mioc M, Şuta LM, Şoica C, Dehelean C. Solid-State Characterization and Biological Activity of Betulonic Acid Derivative, Molecules. 2015 Dec 18;20(12):22691-702. doi: 10.3390/molecules201219876.
 • Avram SI, Avram S (equal contribuition), Crisan L, Kurunczi L, Pacureanu LM, Bora A, Self-organizing map classification model for the prediction of mek1 inhibitors, Revue Roumaine de Chimie, 60(2-3):167-173
 • Ferician O, Cimpean AM, Avram S, Raica M, Endostatin Effects on Tumor Cells and Vascular Network of Human Renal Cell Carcinoma Implanted on Chick Embryo Chorioallantoic Membrane, Anticancer Research. 2015. 35(12): 6521-6528
 • Fuliaş A, Ledeţi I, Vlase G, Vlase T, Şoica C, Dehelean C, Oprean C, Bojin F, Şuta L-M, Bercean V, Avram Ş, Thermal degradation, kinetic analysis, and apoptosis induction in human melanoma for oleanolic and ursolic acids, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 10.1007/s10973-015-5052-8
 • Heller L, Knorrscheidt A, Flemming F, Wiemann J, Sommerwerk S, Pavel IZ, Al-Harrasi A, Csuk R. Synthesis and proapoptotic activity of oleanolic acid derived amides. Bioorg Chem. 2016 Aug 6;68:137-151. doi: 10.1016/j.bioorg.2016.08.004

Cărţi /Capitole în tratate internaţionale:

 • Corina Danciu - Implicaţiile fitoestrogenilor cu structură izoflavonoidică în recuperarea leziunilor tegumentare de tip melanom malign, Editura Victor Babeş, 2013, ISBN 978-606-8456-05-8
 • Cristina Adriana Dehelean, Corina Danciu, Georgeta Maria Simu, Codruţa Marinela Şoica-Elemente de metodologia cercetării ştiinţifice, Editura Victor Babeş, 2013, ISBN 978-606-8456-13-3
 • Corina Danciu, Cristina Dehelean, Codruta Soica- Natural Compound Genistein: From Consecrated to New Utilizations and Formulations  , in Biotechnology - Drug Discovery, Vol.7, Chapter 2, pp 43-61, Series ISBN:    1-62699-022-0, Vol. ISBN:1-62699-015-8, 2014, Studium Press, LLC, USA
 • Codruţa Şoica, Cristina Trandafirescu, Florin Borcan, Corina Danciu, Georgeta Simu, Cristina Dehelean-Nanoformulations with cyclodextrins as carriers for skin targeting of active drugs, in Biotechnology- Novel Drug Delivery, Vol. 8, pag 29-56,  Series ISBN: 1-62699-015-8, Vol. ISBN No.: 1-62699-023-9, 2014, Studium press LLC, USA
 • Corina Danciu, Stefana Avram, Ioana Zinuca Pavel-Farmacognozie-Partea I, Editura Victor Babeş, 2015, ISBN 978-606-8456-44-7
 • Corina Danciu-Pharmacognosie.Notes de cours-Partie I, Editura Victor Babeş, 2015, ISBN 978-606-8456-74-4

Surse bibliografice:

 • Brouneton J – Pharmacognosie. Phytochimie. Plantes medicinales, ed. a II-a, Technique et Documentation, Lavoisier, 1993.
 • Ciulei I, Grigorescu E, Stanescu U – Plante medicinale, fitochimie si fitoterapie, vol I si vol II, Editura Medicala,   Bucuresti, 1993.
 •  Ciulei I, Istudor V, Palade M, Albulescu D, Gard C – Analiza farmacognostica si fitochimica a produselor vegetale, vol I si II, Editura Tehnoplast Company S.R.L., 1995.
 •  Danciu C, Avram S, Pavel IZ-Farmacognozie. Partea I, Editura Victor Babes, 2015.
 •  Danciu C-Pharmacognosie.Notes de cours-Partie I, Editura Victor Babeş, 2015, ISBN 978-606-8456-74-4
 •  Esianu S, Csedo C - Curs de Farmacognozie, vol. I-II, Targu Mures, 1999.
 •  Hanganu D- Materii prime naturale cu compusi aromatici, Editura Medicala Universitara” Iuliu Hatieganu”Cluj Napoca 2005.
 •  Istudor V – Farmacognozie. Fitochimie. Fitoterapie, vol II, Editura Medicala, Bucuresti, 2001.
 •  Istudor V – Farmacognozie. Fitochimie. Fitoterapie, vol III, Editura Medicala, Bucuresti, 2005.
 •  Istudor V – Farmacognozie. Fitochimie. Fitoterapie. vol I, Editura Medicala, Bucuresti, 1998.
 •  Oniga I - Farmacognozie, Alcaloizi. Editura Medicala Universitara” Iuliu Hatieganu”Cluj Napoca 2001.
 •  Oniga I, Benedec D, Hanganu D - Analiza produselor naturale medicinale, Universitatea de Medicina si Farmacie Cluj- Napoca, 2003.
 •  Peev C – Analiza in laborator a produselor naturale medicinale, Ed.Mirton, Timisoara, 2006.
 •  Stanescu U, Miron A, Hancianu M, Aprotosoaie C – Bazele farmaceutice, farmacologice si clinice ale fitoterapiei, vol.I – II, Ed. Gr. T. Popa, U.M.F. Iasi, 2002.
 •  Stanescu U, Miron A, Hancianu M, Aprotosoaie C- Plante medicinale de la A la Z, vol.I – II, Ed. Gr. T. Popa, U.M.F. Iasi, 2004.
 • * * * FR X, Editura Medicala, Bucuresti, 1993

Şef de disciplină

Conf. univ. dr.
Danciu Corina


Telefon : O256/ 494604
Email : corina.danciu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Conf. univ. dr.
Danciu Corina


Telefon : O256/ 494604
Email : corina.danciu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Ș.L. univ. dr.
Avram Ștefana


Telefon : 0256/ 494604
Email : stefana.avram@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Asist. univ. drd.
Pavel Ioana Zinuca


Telefon : 0256/ 494604
Email : ioanaz.pavel@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Asist. univ. dr.
Minda Daliana


Telefon : 0256/ 494604
Email : daliana.minda@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >