Disciplina de Legislaţie, Management şi Marketing Farmaceutic

Data ultimei actualizări : 16.09.2016 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : P-ta Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon : 0256/494604
E-mail : dragan.liana@umft. ro

 

Activitatea disciplinei cuprinde în prezent:

  • Curs şi seminar – Legislaţie şi deontologie farmaceutică, pentru studenţii anului IV, secţia română şi franceză
  • Curs şi seminar - Management şi marketing farmaceutic pentru studenţii anului V, secţia română şi franceză 
  • Curs şi seminar – Legislaţie şi deontologie farmaceutică  pentru anul II specializarea Asistenţă de Farmacie
  • Elemente de Management şi marketing farmaceutic  pentru anul III specializarea Asistenţă de Farmacie
  • Modul de Legislaţie  pentru rezidenţii anului II specialitatea Farmacie clinică.

LEGISLAŢIE FARMACEUTICĂ

Este o disciplină de specialitate, obligatorie, prevăzută în tematica de licenţă, rezidenţiat şi examenele de specialitate

In cadrul disciplinei este studiată legislaţia farmaceutică actuală şi reglementările româneşti în raport cu normele internaţionale atât în ceea ce priveşte legislaţia în domeniul sănătăţii, exercitarea profesiei de farmacist, regimul legal al medicamentelor de uz uman şi a medicamentelor cu regim special cât şi normele legale referitor la numeroase alte aspecte ale activităţii farmaceutice: obţinerea materiilor de interes medicinal, cercetarea, autorizarea de punere pe piaţă a medicamentelor rezultate şi fabricarea lor, distribuţia şi eliberarea lor către populaţie.

Studiază normele şi regulile de îndeplinit pentru asigurarea calităţii în activitatea farmaciei comunitare (RBPF- Reguli de bună practică farmaceutică).

Cunoaşterea normelor legislative aplicabile în sectorul farmaceutic, în raport cu normele internaţionale, este cu atât mai importantă cu cât Diploma de licenţă în farmacie obţinută în România este recunoscută pe întreg teritoriul spaţiului european ceea ce le conferă viitorilor farmacişti posibilitatea de a-şi exercită profesia şi în alte state membre din Uniunea Europeană.

MANAGEMENT ŞI MARKETING FARMACEUTIC

Profesia de farmacist a cunoscut schimbări fundamentale în ultimii ani. Ea a ieşit din tiparele cunoscute în care farmacistul era preparator de  medicamente magistrale şi oficinale.  Astăzi farmacistul trebuie să fie în acelaşi timp un bun profesionist, dar şi manager, antreprenor, comunicator, leader.

De aceea cursul şi seminariile de Management farmaceutic au ca obiectiv formarea aptitudinii studenţilor pentru organizarea şi conducerea unei unităţi de profil (farmacie comunitară, farmacie de spital,  depozit, laborator farmaceutic, fabrică de medicamente) precum şi dobândirea competenţelor de comunicare şi relaţionare psiho-sociale, de gestionare şi administrare a resurselor umane şi financiare, de organizare şi coordonare, de proiectare şi reprezentare specifice sectorului farmaceutic. Managementul eficient al farmaciei este foarte important pentru utilizarea la maximum a tuturor resurselor disponibile (materiale şi umane) şi menţinerea la un nivel adecvat a serviciilor oferite de farmacie în scopul satisfacerii depline a pacienţilor.

Totodată, în cadrul modului de Marketing farmaceutic, studenţii îşi vor putea însuşi conceptele de baza ale planificării strategice de marketing, cunoştinţe privind strategia de produs, de preţ, de distribuţie şi de promoţie dar îşi vor putea  dezvolta şi capabilităţi de identificare a strategiei optimale pentru planul de marketing şi de aplicarea acestuia la nivelul produsului medicamentos şi a unităţilor farmaceutice.

O prioritate în cadrul disciplinei va fi elaborarea unor materiale didactice moderne, precum şi editarea de cursuri necesare procesului de învăţare a studenţilor.

La nivelul disciplinei există un suport de curs pentru studenţi:

  • Liana Drăgan - Noţiuni fundamentale de marketing farmaceutic, Editura Eurobit   Timişoara, 2011 

Alte surse bibliografice pentru studenţi, unele existente, iar altele care sperăm ca în curând să poată fi consultate la sediul disciplinei sunt:

  • Profesiunea de farmacist. Probleme de legislaţie, Ofelia Crişan, Editura Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, 2007
  • Marketing, Management 14e édition, Philip Kotler, Kevin Keller, Delphine Manceau
  • Le marketing pharmaceutique en question(s), Alain Olivier, Claude Hurteloup
  • Pharmaceutical management, Sachin  C. Itkar

Disciplina a propus şi va propune în continuare teme de actualitate privind noutăţile din legislaţia farmaceutică, aspecte de management şi marketing la nivelul farmaciei pentru a fi susţinute specialiştilor din domeniu (farmacişti, asistenţi de farmacie) în cadrul cursurilor postuniversitare creditate EFC, organizate la nivelul UMF "Victor Babeş" Timişoara.

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >