Disciplina de Toxicologie

Data ultimei actualizări : 19.09.2016 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : P-ta Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon : 0256/494604
E-mail : cadehelean@umft.ro

 

Toxicologia constituie una dintre disciplinele de specialitate esenţiale pentru pregătirea viitorului farmacist, care se regăseşte în planul de învăţământ încă din anul 1994, odată cu începuturile Facultaţii de Farmacie din Timişoara.

Obiectivele didactice principale sunt reprezentate de studiul toxicităţii şi al elementelor de nocivitate induse de unii compuşi toxici industriali, clase de medicamente, droguri, pesticide, micotoxine, aditivi alimentari, detergenţi, substanţe toxice de luptă, radiaţii, precum şi aprofundarea principiilor generale ale toxicologiei. La sfârşitul studiilor universitare de 5 ani viitorul specialist în domeniul medicamentului trebuie să aibă o viziune cât mai amplă asupra riscurilor toxicologice multiple din lumea contemporană şi o orientare practică eficientă în relaţia cu pacienţii.

Disciplina de Toxicologie oferă o curiculă bogată în privinţa studiului în domeniul programelor de licenţă, rezidenţiat, masterat şi doctorat.

Oferta educaţională include următoarele cursuri obligatorii şi lucrări practice în cadrul programului de licenţă pentru farmacişti şi asistenţi de farmacie:

 • Toxicologie - an IV Farmacie semestrul II seriile română şi franceză
 • Toxicologie - an V Farmacie semestrul I seriile română şi franceză
 • Toxicologie – modul I - an II semestrul II Asistenţă de farmacie
 • Toxicologie – modul II - an III semestrul I Asistenţă de farmacie
 • Metodologia cercetării ştiinţifice - an IV Farmacie semestrul I seriile română şi franceză
 • Principii de metodologia cercetării ştiinţifice - an II Asistenţă de farmacie semestrul I
 • Medicamente biologice – an III semestrul I Farmacie seriile română şi franceză
 • Medicamente biologice – an III Asistenţă de farmacie semestrul II
 • Terminologie medicală – an II Farmacie semestrul I seria română şi franceză

Cursul referitor la Metodologia cercetării ştiinţifice are drept scop iniţierea şi acomodarea studentului din ciclul II de studii universitare cu sistemul de metode, procedee, tehnici, reguli, postulate, principii şi instrumente precum şi know-how-ul, toate angajate în procesul cunoaşterii ştiinţifice, elemente absolut necesare viitorului absolvent de farmacie.

Noţiunile cuprinse în cadrul cursului de Medicamente biologice vin în completarea cunoştinţelor dobândite despre medicament, în general şi pe clase specifice din cadrul altor materii de specialitate precum Farmacologie, Chimie farmaceutică, Toxicologie.

În cadrul cursului de Terminologie medicală se realizează la nivelul anului II o iniţiere şi acomodare corectă a viitorului farmacist cu limbajul medical specific, cu modalitatea ştiinţifică de compunere a cuvintelor de specialitate, cu decodarea originii şi a înţelesurilor în cadrul termenilor medico-farmaceutici specifici fiecărei specialităţi medicale.

De asemenea, de remarcat în cadrul ofertei educaţionale a disciplinei noastre sunt şi următoarele cursuri opţionale, care au rolul de a completa şi îmbunătăţi bagajul informaţional şi practic al viitorului farmacist:

 • Toxicomanii – an V Farmacie semestrul I seriile română şi franceză
 • Homeopatie - an V Farmacie semestrul I seriile română şi franceză
 • Plante toxice – an III Farmacie semestrul II seriile română şi franceză
 • Farmacovigilenţă – an IV Farmacie semestrul II seriile română şi franceză
 • Noţiuni de homeopatie – an II semestrul II Asistenţă de farmacie
 • Noţiuni de terminologie medicală – an II semestrul II Asistenţă de farmacie
 • Medicamente de uz veterinar- an III semestrul I Asistenţă de farmacie
 • Medicamente de uz veterinar- an IV Farmacie semestrul I seriile română şi franceză

Toate cursurile opţionale au rolul de a extinde aria de cunoştinţe teoretice şi de a îmbunătăţi perspectiva profesională individuală cu elemente noi privind patologii posibile secundare utilizării diverselor tipuri de medicamente, substanţe chimice, droguri, plante, precum şi alternative de remedii la situaţii care pot constitui certe realităţi în practica cotidiană a viitorului farmacist.

Începand cu anul 2015 disciplina de Toxicologie a introdus programul masteral cu durata de 2 ani intitulat: “Medicamente de tip OTC, suplimente alimentare, cosmetice”.Disciplinele de studiu din programul masteral oferă studenţilor competenţe şi abilităţi în domeniul preparatelor farmaceutice de tip OTC, suplimentelor alimentare şi cosmeticelor, ei fiind capabili să ofere consultanţă şi expertiză în domeniul medicamentelor care nu necesită prescripţie medicală, posibilitatea să explice şi să argumenteze recomandările medicale, să acorde consultanţă în domeniul preparatelor de origine vegetală, să consilieze clientela în privinţa produselor cosmetice, protetice şi parafarmaceutice, precum şi să ofere consultanţă privind siguranţa medicamentelor OTC, fitopreparatelor şi produselor cosmetice.

Pentru programul masteral „Formularea şi evaluarea produsului  dermato-cosmetic” se asigură cursul şi lucrările practice de Cosmetovigilenţă.

Se realizează cursuri şi stagii cu rezidenţii de la specialitatea de Farmacie clinică.

Cercetarea ştiinţifică în cadrul disciplinei de Toxicologie este centrată pe studii experimentale in vitro (culturi de linii celulare normale şi tumorale) şi in vivo (modele experimentale de cancer de piele şi mamar folosind animale de laborator-şoareci). De asemenea, se realizează studii de obţinere/caracterizare (profil toxicologic) a unor formulări (în special nanoformulări) cu impact terapeutic. Toate acestea se încadrează în profilul de cercetare al departamentului II de ştiinţe farmaceutice din care face parte disciplina.

Catedra de Toxicologie este într-o continuă colaborare ştiinţifică cu diferite discipline din cadrul unor universităţi naţionale cât şi internaţionale (departamente ale UMFVBT; UBB Cluj-Napoca; UMF Cluj-Napoca; USAMVB Timişoara; Institutiul de Materie Condensată Timişoara; Academia Română; Ungaria – University of Szeged, Germania – Goethe University Frankfurt; SUA – Northeastern University Boston ; Wright State University Ohio.

Proiecte de cercetare ştiinţifică ale membrilor disciplinei

Director de proiect Prof Dr Cristina A. Dehelean:

Director stiintific Axa 1 a POC - Apel de proiecte POC-A1- A1.1.4 – E-2015 - Utilizarea modelelor nutrigenomice pentru personalizarea tratamentelor dietetice in obezitate (NUTRIGEN) – valoare proiect 8.805.149,00 lei

CNCSIS Project AT 173/2007, Cristina A. Dehelean, 120 700 RON (total amount), The elaboration of some bioproducts with triterpenic compounds and cyclodextrins and efficacy/noxious analysis in their skin pathology applications.

CNCSIS (National Research Center), Project PN2 1257/2007, Cristina A. Dehelean, The study of implementation of some vegetal antitumor triterpenic bioproducts inclusive by inclusion in nanostructures, in cutaneous therapies by their efficacy/toxicity analysis, initial amount 950 000 RON.

Responsible for University of Medicine and Pharmacy Victor Babes, INOVARE Project 69/2007, Development of a phytopharmaceutical compound as adjuvant in treatment and prevention of breast cancer.

International Bilateral project 198/2009, Romania-China Antioxidant Activity Of Chinese Materia Medica And Its Chemical Composition.

Leader For a Partner group - UMF Victor Babes Timisoara in the project: “International photobiological interdisciplinary research of the interactions of environmental and genomic factors, and processing new diagnostic and therapeutic methods” (Registry Number: TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0001) – University of Szeged

Director For Bilateral Project Romania-Hungary Proiect internaţional bilateral România-Ungaria cu departamentul de Dermatologie la Universităţii din Szeged, titlul: Evaluarea impactului radiaţiilor UV şi al terapiei antitumorale asupra fibroblaştilor dermici şi în cancerul cutanat experiemntal, cod contract 665/2013 perioada 2013-2014

Membru în proiecte Prof Dr Cristina Dehelean:

Membru in 2 CEEX grant, director Monica Butnariu USAMVB Timisoara, total amount 280 000 RON, 2006 and 2007, area of research: New technologies regarding plants and metals accumulation and their therapeutically aspects, projects 30/2006 and 35/2006.

Membru in 2284 grant- Raman ands SERS investigations on tumor tissues.

Leonardo placement Project, RO/2004/PL 93056 TD Training of European Phytotherapists for Discovery of New Medications, Hungary Szeged, EU funding.6.

2010-2012. SEE-ERA.NET PLUS Joint project, reference number: ERA 139/01,”Systems to reduce mycotoxins contamination of cereals and medicinal plants in order to preservation native species and traditional products in Romania-Serbia-Croatia area”

Leonardo placement Project, RO/2004/PL 93056 TD Training of European Phytotherapists for Discovery of New Medications, Hungary Szeged, EU funding.6.

Project CEEX 20/PCD/2006  Titlul: The study of the synergic bioactivity of functionalized antioxidant aliments in reversibility of metabolic syndrome

Conf. Univ.Dr. Pînzaru Iulia Andreea

Director de grant naţional

CNCSIS PN II 168 / 2007 – valoare grant 30.000 lei Titlul: Markeri şi inhibitori ai ADN/ARN

Cercetător ştiinţific în cadru grant naţional

CNCSIS: PN II 62072 / 2008 – valoare grant 326.750 lei Titlul: Nanoparticule hepatoprotectoare cu biodisponibilitate crescută (Nano HEPAT)

Cercetător ştiinţific în cadru grant naţional CNCSIS: PN II 41070 / 2007 – valoare grant 100.000 lei, Titlul: Stabilirea acţiunii şi a efectelor stresprotectoare şi/sau imunostimulatoare ale unor noi materiale biologic active (IMUNONANOMAT)

Responsabil metabolomica - Axa 1 a POC - Apel de proiecte POC-A1- A1.1.4 – E-2015 - Utilizarea modelelor nutrigenomice pentru personalizarea tratamentelor dietetice in obezitate (NUTRIGEN) – valoare proiect 8.805.149,00 lei

Conf Univ Dr Farm Coricovac Dorina:

Director grant national: "Profilul farmacocinetic şi farmacodinamic in vitro şi in vivo al unor   nanoformulări cu compuşi triterpenici cu efect antitumoral" – PN-II-RU-TE-2014-4-2842, proiect "Tinere Echipe de cercetare" competitia  2014.

Director grant intern UMFVBT: Competiţia de granturi interne pentru tineri cercetători sub 35 de ani – PII-C2-TC-2014-16498-10: „Evaluarea farmaco-toxicologică a efectelor acidului betulinic formulat ca  nanoemulsie asupra procesului de progresie tumorală şi metastazare observate la modelul animal de melanom cu xenogrefă umană” – MEL-BET.

Responsabil grant intern UMFVBT: COMPETIŢIA PARTENERIATE ÎN CERCETAREA FUNDAMENTALĂ INOVATIVĂ - PROGRAMUL III-C1-PCFI-2014/2015 – LYMPHANGIOTRANSFER

Membru in proiectul ”Recuperarea avansată a produselor utile din deşeurile de catalizatori uzaţi” – PN-II-PT-PCCA-2013-4-0612, 110/2014

Membru în proiectul internaţional :Hungary-Romania Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013,  “Twinning Project for the Joint Development of the Research Infrastructure”- HURO-TWIN, cod 1101/082/2.2.1.

Membru în proiectul bilateral internaţional: România-Ungaria cu departamentul de Dermatologie la Universităţii din Szeged, titlul: Evaluarea impactului radiaţiilor UV şi al terapiei antitumorale asupra fibroblaştilor dermici şi în cancerul cutanat experimental, cod contract 665/2013 perioada 2013-2014

Sef Lucrări Dr Med Daniela Ionescu:

Responsabil temă în Grant CNCSIS tip A nr 71GR/2006(cod CNCSIS 565) sub egida Academiei Romane - Institutul de Chimie Timisoara; director :Dr. ing Simona Timofei Funar cu titlul: „Compuşi biologic activi, coloranţi si compuşi cu fosfor studiaţi prin relaţii cantitative structură - proprieţăti (QSAR/QSPR) si alte metode de chimie computaţionala”  2006-2009

Membru în:

Contract CEEX 10/2005 - ”Studiul bioactivităţii sinergice a alimentelor funcţionale antioxidante în reversibilitatea sindromului metabolic”. MET-ANTIOX; director de proiect Conf Univ Dr. Simona Dragan membru 2006-2008

Contract CEEX 44/2006 „Impactul alimentelor functionale multicomponent in combaterea obezitatii si aterosclerozei” ANTIATERO-ALIM director de proiect Conf Univ Dr. Simona Dragan 2006-2009

Proiect IMPACT 44/772/2007/CCFITO director de proiect Conf Univ Dr. Simona Dragan  2007-2010

PN II  39-4/ANCS Antioxidant activity of Chinese materia medica and its chemical composition  2009-2010

Grant PN-II-PT-PCCA-2013-4-0612/ 110/2014 Recuperarea Avansată A Produselor Utile Din Deşeurile De Catalizatori Uzaţi (REMACAT) Responsabil Partener P3: Prof. Dr. Simu Georgeta Maria derulat in perioada 2014-2016 valoare 1.437.500,00 Lei finantat prin UEFISCDI Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării)

 Asist Univ Dr.Moaca Alina – membru in urmatoarele proiecte

Program PN-II (NANOMAGPOLI), ctr. nr. 71-068/2007

Sisteme nanostructurate biocompatibile pe bază de nanoparticule magnetice şi polimeri cu răspuns la stimuli externi

Coordonator proiect: Institutul Naţional de CD pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj-Napoca

Partener 1: Academia Română – Filiala Timişoara, Centrul de Cercetări Tehnice, Fundamentale şi Avansate, Laboratorul de Lichide Magnetice

Responsabil proiect: Dr. Ladislau VÉKÁS, CS 1 Perioada: 2007-2010

Program PN-II (BIMAPAFLU), ctr. nr. 71-083/2007

Procesarea de nanostructuri magnetice avansate sub formă de nanoparticule şi nanofluide pe bază de Fe, pentru aplicaţii biomedicale

Coordonator proiect: Institutul Naţional de CD pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, Bucureşti

Partener 1: Academia Română – Filiala Timişoara, Centrul de Cercetări Tehnice, Fundamentale şi Avansate, Laboratorul de Lichide Magnetice

Responsabil proiect: Dr. Ladislau VÉKÁS, CS 1 Perioada: 2007-2010

Program PN-II (CFEEL), ctr. nr. 21-043/2007

Compatibilitatea funcţională a echipamentelor electrotehnice speciale, cu ferofluide magnetice (treceri izolate, transformatoare de măsură, ondulatoare pentru microparticule fizice, divizoare de tensiune la frecvenţă industrială)

Coordonator proiect: Institutul Naţional de CD pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, Bucureşti

Partener 2: Academia Română – Filiala Timişoara, Centrul de Cercetări Tehnice, Fundamentale şi Avansate, Laboratorul de Lichide Magnetice Responsabil proiect: Dr. Ladislau VÉKÁS, CS1 Perioada : 2007-2010

Program PN-II ERA-NET (MAFINCO), ctr. nr. 7-018/2009

Nanofluid magnetic – un nou mediu izolator şi de răcire pentru transformatoarele electrice Coordonator proiect: Universitatea “Politehnica” Timişoara, CNISFC

Partener 1: Academia Română – Filiala Timişoara, Centrul de Cercetări Tehnice, Fundamentale şi Avansate, Laboratorul de Lichide Magnetice

Responsabil proiect: Dr. Ladislau VÉKÁS, CS 1 Perioada: 2009-2011

Proiect FP7 (MAGPRO2LIFE)

Producere de nanoparticule magnetice avansate în procese şi produse inteligente pentru viaţă (Advanced Magnetic nanoparticles deliver smart Processes and Products for Life)

Coordonator proiect: SOLAE Co., Danemarca

Partener 11: Academia Română – Filiala Timişoara, Centrul de Cercetări Tehnice, Fundamentale şi Avansate, Laboratorul de Lichide Magnetice

Responsabil proiect: Dr. Ladislau VÉKÁS, CS1 Perioada: 2009-2013

Proiect ID_76 Ştiinţa suprafeţelor şi interfeţelor: fizică, chimie, biologie, aplicaţii

Coordonator proiect: Academia Română – Filiala Timişoara, Centrul de Cercetări Tehnice, Fundamentale şi Avansate, Laboratorul de Lichide Magnetice

Responsabil proiect: Dr. Victor SOFONEA, CS1 Perioada: 2012-2013

Proiect FP7 (RPF'S FP 2009 – 2010, Cipru)

Novel, multi-responsive cross-linked films with controlled architectures: synthesis, characterisation and application in icon restoration

Coordonator proiect: Universitatea din Cipru

Partener 2: Academia Română – Filiala Timişoara, Centrul de Cercetări Tehnice, Fundamentale şi Avansate, Laboratorul de Lichide Magnetice

Responsabil proiect: Dr. Ladislau Vékás, CS1 Perioada: 2013-2014

Program PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0538-MagNanoMicroSeal, ctr. nr. 157/2012

Nanofluide magnetice şi fluide magnetizabile nano-micro compozite cu magnetizaţie ridicată: aplicaţii în etanşări rotitoare pentru presiuni ridicate şi condiţii grele de exploatare, respectiv în dispozitive magnetoreologice de control

Coordonator proiect: Academia Română – Filiala Timişoara, Centrul de Cercetări Tehnice, Fundamentale şi Avansate, Laboratorul de Lichide Magnetice

Director proiect: Dr. Ladislau VÉKÁS, CS1 Perioada: 2012-2015

Proiect PN-II-RU-TE-2014-4-1587, ctr. nr. 142 din 01/10/2015

Nanopigmenţi inteligenţi cu reflexe în infra-roşu apropiat, obţinuţi prin metoda combustiei, destinaţi acoperirilor termoreflectorizante (reci) 

Coordonator proiect: Universitatea Politehnica Timişoara Director proiect: Ianoş Robert Gabriel Perioada: 2015-2017

Proiect PN-II-RU-TE-2014-4-0514, ctr. nr. 60 din 01/10/2015

Dezvoltarea de materiale compozite magnetice nanostructurate utilizate ca nanoadsorbanţi şi catalizatori de înaltă performanţă în aplicaţii de mediu

Coordonator proiect: Universitatea Politehnica TimişoaraDirector proiect: Stoia Marcela Elena Perioada: 2015-2017

Bibliografie de specialitate inclusiv cărţi scrise de membrii disciplinei:

 1. Cristina A. Dehelean, Dorina Gheorgheosu, Daniela Ionescu, Noţiuni de toxicologie generală, Ed. Victor Babeş Timişoara, 2013
 2. Bălălău D, Baconi D., Toxicologie generală, Ed. Tehnoplast Company, Bucureşti, 2005;
 3. Bălălău D, Baconi D. Toxicologia substanţelor organice naturale şi înrudite, Ed. Tehnoplast Bucureşti, 2001;
 4. Butnaru E., Proca M. Toxicologie vol II Ed Timpul, Iasi, 2001;
 5. Cotrău M., Proca M., Toxicologie analitică, Ed. Medicală, 1988;
 6. Cotrău M, et al Toxicologie, Ed didactică şi pedagogică Bucureşti, 1991;
 7. Dehelean C Toxicologie. Noţiuni generale de toxicologie Ed Mirton Timişoara, 2008;
 8. Hayes AW, Principles and methods of toxicology, fourth Ed., Taylor & Francis, 2001;
 9. Hodgson E., A textbook of modern toxicology, 3rd Ed., Wiley Interscience, 2004;
 10. Ionescu D., Drăgan S., Dehelean C. Elemente de toxicologie a medicamentului Ed Mirton, Timişoara, 2007;
 11. Loghin F Toxicologie generală Ed Med Universitară Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca, 2002;
 12. Loghin F. et al., Analize şi evaluări toxicologice, Ed. Med. Univ. Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca, 2003;
 13. Mogoş G., Sitcai N., Toxicologie clinică vol I si II Ed Medicală, Bucuresti, 1990;
 14. Proca M. Butnaru E. Toxicologie vol I Ed Timpul, Iasi, 2000;
 15. Ionescu D., Dehelean C., Ciurlea S. Toxicologie Lucrări practice, Ed Mirton, Timişoara, 2008;
 16. Viala A, Botta A., Toxicologie, Ed. Tec & Doc Lavoisier, 2007;
 17. Lauwers R. Toxicologie industrielle et intoxications professionnelles Masson, Paris, 2003;.
 18. Samuel Hanemann – Organon al artei vindecarii, Ed. Brumar, Timisoara 2005
 19. Dumitru Dobrescu – Farmacologie homeopaticavol I, Ed. Trei, Bucuresti, 2008
 20. Bungenţianu G, Chirilă  P Manual de Homeopatie Ed Medicală, Bucureşti 1983
 21. Ducot E Incursiune in homeopatie Ed Polirom 1999
 22. Vithoulkas G Un nou model de vindecare pe cale naturală Ed Polirom 1999
 23. Chappell P Vindecarea traumelor emoţionale prin homeopatie Ed Teora 1999
 24. Boeriche W Pocket manual of homeopathic Materia Medica and Repertory B Jain Publishers 1999 New Delhi
 25. Porot A., Porot M. Toxicomaniile Ed ştiintifică Buc 2000;
 26. Macovei R., Galatescu E. Elemente de toxicologie a drogurilor Ed. Focus Buc 2006;
 27. Gorun G S. Paradisuri artificiale Toxicomaniile. Ed Viata Medicala Romaneasca Buc 2003
 28. Lamarche J. L’accueil du toxicomane a l’officine Ed Masson Paris 2002
 29. Cristina A. Dehelean, Corina Danciu, Georgeta M. Simu, Codruţa M. Soica, Elemente de metodologia cercetării ştiinţifice, Ed. Victor Babeş Timişoara, 2013
 30. Popa, Lăcrămioara, Elemente de metodologia cercetării ştiinţifice în domeniul farmaceutic (Ediţia a II-a revizuită şi adăugită), Editura Printech, 2005, disponibilă la disciplină
 31. Gennaro, A.R., Remington: The Science and Practice of Pharmacy., 20th Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2000, pp. 60 – 88, disponibilă în biblioteca UMF V. Babeş Timişoara
 32. Armitage, P., Berry, G., Statistical Methods in Medical Research, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 2ndEdition,1987, disponibilă în biblioteca UMF V. Babeş Timişoara
 33. Maissoneuve, H., Redactarea ştiinţifică, Editura DAN, Bucureşti, 1999, disponibilă la disciplină sursa originală în limba franceză sub formă electronică
 34. O’Conner, M., Woodford, F.P., Writing scientific papers in english., Elsevier – Excerpta Medica – North Holland, Amsterdam, 1975, disponibilă la disciplină
 35. Ebel, H. F., Bliefert, C., Russey, W. E., The Art of Scientific Writing. From Student Reports to Professional Publications in Chemistry and Related Fields, Second Edition, Wiley – VCH, Weinheim, 2004, disponibilă la disciplină
 36. Russey, W.E., Ebel, H.F., Bliefert, C., How to Write a Successful Science Thesis. The Concise Guide for Students, Wiley – VCH, Weinheim, 2006, disponibilă la disciplină
 37. Bruneton J. Plantes toxiques-vegetaux dangereux pour l’homme et les animaux, Ed TEC&DOC, Paris, 1996;

Şef de disciplină

Prof. dr. farm.
Cristina Adriana Dehelean


Telefon : tel. 0256/494604
Email : cadehelean@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Prof. dr. farm.
Cristina Adriana Dehelean


Telefon : tel. 0256/494604
Email : cadehelean@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Conf univ dr ing chim
Iulia Andreea Pinzaru


Telefon : 0256/494604
Email : iuliapinzaru@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Conf. univ. dr. farm.
Dorina Elena Coricovac


Telefon : tel. 0256/494604
Email : dorinacoricovac@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Sef de lucrari dr. med.
Daniela Ionescu


Telefon : tel. 0256/494604
Email : daniela.ionescu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Asist. univ. dr. ing. chim.
Elena Alina Moaca


Telefon : 0256/494604
Email : alina.moaca@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >