Disciplina de Toxicologie si Industria medicamentului

Data ultimei actualizări : 04.02.2019 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : P-ta Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon : 0256/494604
E-mail : cadehelean@umft.ro

 

Disciplina de Toxicologie face parte din categoria Ştiinţelor Farmaceutice de Specialitate şi a fost fondată şi introdusă în programa analitică a Facultăţii de Farmacie odată cu înfiinţarea acesteia în anul 1991. Toxicologia a fost descrisă ca ştiinţă autonomă încă din anul 1815, de către fondatorul toxicologiei moderne, Mathieu Joseph Bonaventura Orfila, şi de atunci a cunoscut un progres semnificativ transformându-se dintr-o ştiinţă descriptivă într-o ştiinţă cu caracter aplicativ.

Toxicologia este considerată o ştiinţă translaţională, în cadrul acesteia regăsindu-se principii de chimie, biochimie, patologie, fiziologie, imunologie, ecologie, biomatematică şi statistică, care se îmbină cu cele clinice în scopul determinării şi soluţionării/reducerii riscurilor pentru sănătatea organismului uman.

Principalele direcţii de activitate ale toxicologiei constau în:

 • studiul toxicelor, ce se pot găsi normal sau accidental în organism, din punct de vedere al originii, proprietăţilor fizice, chimice şi biologice, a modalităţii şi mecanismelor de acţiune, izolare, identificare, dozare şi a măsurilor de combatere a acţiunilor nocive ale acestora
 • analiza apariţiei, naturii, incidenţei, mecanismului de acţiune şi a factoriilor de risc ai efectelor adverse induse de o substanţă toxică
 • analiza efectelor adverse ce apar la administrarea în limite terapeutice a compuşilor medicamentoşi (farmacotoxicologia) care delimitează trecerea barierei terapeutice a unei substanţe medicamentoase înspre zona toxică
 • identificarea mecanismelor de acţiune ale toxicilor cu ajutorul a diferite tehnici (ex. tehnici de biologie moleculară), pentru cunoaşterea şi înţelegerea proceselor implicate în carcinogeneză sau metabolismul xenobioticelor

Scurt istoric al disciplinei

Începând cu anul 2004, Disciplina de Toxicologie este coordonată de către Prof. univ. dr. farm primar. Habil. Cristina Adriana Dehelean, care s-a preocupat constant de creşterea calităţii activităţii didactice, dar şi de creşterea vizibilităţii din punct de vedere ştiinţific, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Din această perspectivă sunt organizate anual cursuri postuniversitare, cercuri ştiinţifice, Şcoli de vară şi workshop-uri pentru studenţi şi specialişti din domeniu, cu invitaţi de marcă din ţară şi din străinătate. În vederea creşterii calităţii activităţii de cercetare, s-a achiziţionat aparatură performantă, ceea ce a dus la noi oportunităţi şi direcţii de cercetare pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii disciplinei.

În prezent, disciplina dispune de un laborator unde se desfăşoară activităţile practice cu studenţii (Etaj V, Clădirea Nouă a Facultăţii de Farmacie), de o sală de documentare pentru masteranzi şi doctoranzi (Etaj V, Clădirea Nouă a Facultăţii de Farmacie), dar şi de laboratoare de cercetare pentru: (1) obţinerea de extracte vegetale, izolarea de compuşi biologic activi, derivatizarea acestora şi/sau obţinerea de formulări de tip micro şi nano cu extracte şi compuşi biologic activi de interes, caracterizarea fizico-chimică a acestora; (2) studii in vitro pe culturi celulare (celule sănătoase şi tumorale) şi (3) studii in vivo non-invazive (Etaj II, Clădirea Veche a Facultăţii de Farmacie).

Coordonatorul disciplinei, Prof.univ. dr. Cristina Dehelean coordonează lucrări de licenţă, disertaţie şi doctorat. Membrii disciplinei coordonează un număr de minim 25 de lucrări de diplomă anual ale absolvenţilor Facultăţii de Farmacie - secţia română şi secţia franceză şi ale absolvenţilor programului scurt de studiu – Asistenţă de Farmacie, precum şi minim 5 lucrări de disertaţie anual.

Activitatea de cercetare desfăşurată de către membri disciplinei este una bogată, concretizată în: mai multe proiecte de cercetare, finanţate din fonduri naţionale şi internaţionale, un număr de peste 200 de lucrări ISI publicate, vizibile pe Web of Science şi participări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Obiectivele didactice principale sunt reprezentate de studiul toxicităţii şi al elementelor de nocivitate induse de unii compuşi toxici industriali, clase de medicamente, droguri, pesticide, micotoxine, aditivi alimentari, detergenţi, substanţe toxice de luptă, radiaţii, precum şi aprofundarea principiilor generale ale toxicologiei. La sfârşitul studiilor universitare de 5 ani viitorul specialist în domeniul medicamentului trebuie să aibă o viziune cât mai amplă asupra riscurilor toxicologice multiple din lumea contemporană şi o orientare practică eficientă în relaţia cu pacienţii.

Disciplina de Toxicologie si Industria medicamentului oferă o curiculă bogată în privinţa studiului în domeniul programelor de licenţă, rezidenţiat, masterat şi doctorat.

Oferta educaţională include următoarele cursuri obligatorii şi lucrări practice în cadrul programului de licenţă pentru farmacişti şi asistenţi de farmacie:

 • Toxicologie – an IV Farmacie semestrul II seriile română şi franceză
 • Toxicologie – an V Farmacie semestrul I seriile română şi franceză
 • Toxicologie – modul I - an II Asistenţă de farmacie semestrul II
 • Toxicologie – modul II - an III Asistenţă de farmacie semestrul I
 • Industria medicamentului si biotehnologii farmaceutice – an V Farmacie semestrul I seriile română şi franceză
 • Industria medicamentului si biotehnologii farmaceutice – an III Asistenţă de farmacie semestrul I
 • Metodologia cercetării ştiinţifice – an IV Farmacie seriile română şi franceză semestrul I
 • Principii de metodologia cercetării ştiinţifice – an II Asistenţă de farmacie semestrul I
 • Medicamente homeopate si medicamente veterinare - an IV Farmacie semestrul II seriile română şi franceză
 • Medicamente biologice – an III Farmacie semestrul I seriile română şi franceză
 • Medicamente biologice – an III Asistenţă de farmacie semestrul II
 • Bioetica si deontologie – an II Farmacie semestrul II seriile romana si franceza
 • Bioetica si deontologie farmaceutica – an II Asistenţă de farmacie semestrul II
 • Sanatate publica – an II Farmacie semestrul I seriile romana si franceza
 • Masuri de prim ajutor – an I Farmacie semestrul I seriile romana si franceza
 • Terminologie medicală – an I Farmacie semestrul I seria română şi franceză
 • Terminologie farmaceutica si medical – an I Asistenţă de farmacie semestrul II

Cursul referitor la Metodologia cercetării ştiinţifice are drept scop iniţierea şi acomodarea studentului din ciclul II de studii universitare cu sistemul de metode, procedee, tehnici, reguli, postulate, principii şi instrumente precum şi know-how-ul, toate angajate în procesul cunoaşterii ştiinţifice, elemente absolut necesare viitorului absolvent de farmacie.

Noţiunile cuprinse în cadrul cursului de Medicamente biologice vin în completarea cunoştinţelor dobândite despre medicament, în general şi pe clase specifice din cadrul altor materii de specialitate precum Farmacologie, Chimie farmaceutică, Toxicologie.

În cadrul cursului de Terminologie medicală se realizează la nivelul anului II o iniţiere şi acomodare corectă a viitorului farmacist cu limbajul medical specific, cu modalitatea ştiinţifică de compunere a cuvintelor de specialitate, cu decodarea originii şi a înţelesurilor în cadrul termenilor medico-farmaceutici specifici fiecărei specialităţi medicale.

De asemenea, de remarcat în cadrul ofertei educaţionale a disciplinei noastre sunt şi următoarele cursuri opţionale, care au rolul de a completa şi îmbunătăţi bagajul informaţional şi practic al viitorului farmacist:

 • Toxicomanii – an V Farmacie semestrul I seriile română şi franceză
 • Homeopatie - an V Farmacie semestrul I seriile română şi franceză
 • Plante toxice – an III Farmacie semestrul II seriile română şi franceză

Introducere în cercetare şi documentare – an III Farmacie semestrul I seriile română şi franceză

 • Farmacovigilenţă – an IV Farmacie semestrul II seriile română şi franceză
 • Medicamente de uz veterinar- an III Asistenţă de farmacie semestrul I

Toate cursurile opţionale au rolul de a extinde aria de cunoştinţe teoretice şi de a îmbunătăţi perspectiva profesională individuală cu elemente noi privind patologii posibile secundare utilizării diverselor tipuri de medicamente, substanţe chimice, droguri, plante, precum şi alternative de remedii la situaţii care pot constitui certe realităţi în practica cotidiană a viitorului farmacist.

Începand cu anul 2015 disciplina de Toxicologie a introdus programul masteral cu durata de 2 ani intitulat: “Medicamente de tip OTC, suplimente alimentare, cosmetice”.Disciplinele de studiu din programul masteral oferă studenţilor competenţe şi abilităţi în domeniul preparatelor farmaceutice de tip OTC, suplimentelor alimentare şi cosmeticelor, ei fiind capabili să ofere consultanţă şi expertiză în domeniul medicamentelor care nu necesită prescripţie medicală, posibilitatea să explice şi să argumenteze recomandările medicale, să acorde consultanţă în domeniul preparatelor de origine vegetală, să consilieze clientela în privinţa produselor cosmetice, protetice şi parafarmaceutice, precum şi să ofere consultanţă privind siguranţa medicamentelor OTC, fitopreparatelor şi produselor cosmetice.

Pentru programul masteral „Formularea şi evaluarea produsului  dermato-cosmetic” se asigură cursul şi lucrările practice de Cosmetovigilenţă.

Se realizează cursuri şi stagii cu rezidenţii de la specialitatea de Farmacie clinică.

Cercetarea ştiinţifică în cadrul disciplinei de Toxicologie este centrată pe studii experimentale in vitro (culturi de linii celulare normale şi tumorale) şi in vivo (modele experimentale de cancer de piele şi mamar folosind animale de laborator-şoareci). De asemenea, se realizează obţinerea de extracte brute şi standardizate din plante, izolare de compuşi biologic activi, studii de obţinere/caracterizare (profil toxicologic) a unor formulări (în special nanoformulări) cu impact terapeutic. Toate acestea se încadrează în profilul de cercetare al departamentului II de ştiinţe farmaceutice din care face parte disciplina.

Catedra de Toxicologie si Industria medicamentului este într-o continuă colaborare ştiinţifică cu diferite discipline din cadrul unor universităţi naţionale cât şi internaţionale (departamente ale UMFVBT; UBB Cluj-Napoca; UMF Cluj-Napoca; USAMVB Timişoara; Institutiul de Materie Condensată Timişoara; Academia Română; Ungaria – University of Szeged, Germania – Goethe University Frankfurt; SUA – Northeastern University Boston ; Wright State University Ohio.

Şef de disciplină

Prof. dr. farm.
Cristina Adriana Dehelean


Telefon : 0256/494604
Email : cadehelean@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Prof. dr. farm.
Cristina Adriana Dehelean


Telefon : 0256/494604
Email : cadehelean@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Conf. univ. dr. Ing.
Dan Aurel Dragos


Telefon : +40722503157
Email : dan.dragos@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Conf. dr. med.
Daniela Flondor (Ionescu)


Telefon : 0256/494604
Email : daniela.ionescu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Conf. univ. dr. ing. chim.
Iulia Andreea Pinzaru


Telefon : 0256/494604
Email : iuliapinzaru@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Conf. univ. dr. farm.
Dorina Elena Coricovac


Telefon : tel. 0256/494604
Email : dorinacoricovac@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Ș.L. dr. ing. chim.
Elena Alina Moaca


Telefon : 0256/494604
Email : alina.moaca@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Asist. univ. dr.
Oana Andrada Iftode


Telefon : 0256494604
Email : andradaiftode@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Asist. univ. drd.
Ioana Gabriela Macasoi


Telefon : 0256494604
Email : macasoi.ioana@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Asist. univ. drd.
George Andrei Draghici


Telefon : 0256494604
Email : draghici.george-andrei@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >