Disciplina de Propedeutică şi Materiale Dentare

Data ultimei actualizări : 20.12.2013 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : Timisoara, Bd. Revolutiei din 1989 nr.9, sc. C, et. IV,  cod 300070
Telefon : +40744646932
E-mail : mrominu@hotmail.com

 

Bazele Disciplinei de Propedeutică Stomatologică au fost puse în 1962 de către domnul Prof.Univ.Dr.Emanoil Popa, pe atunci şef de lucrări, secondat de Dr.Veronica Popa, asistent şi de Prof.Univ.Dr.Nicolae Marcu, preparator. Disciplina a funcţionat iniţial într-o încăpere din spaţiul Clinicii de Chirurgie Maxilo-Facială, unde existau două mese de lucru şi 12 motoare suspendate, laboratorul fiind coordonat de domnul tehnician dentar Paul Theiss.

În anul 1963, Conf.Dr Radu Roşiu, pe atunci şef de lucrări a condus pentru o perioadă simultan, atât Disciplina de Protetică Dentară, cât şi pe cea de Propedeutică Stomatologică. În activitatea sa, Dr.Radu Roşiu a fost secondat de asistenţii: Dr.Vlad Romulus, Dr.Cornel Laichici şi Dr.Mărioara Pop. Pe coridoarele localului Policlinicii III, la etajul III şi IV au fost construite din placaje de lemn şi sticlă nişte spaţii unde şi-a desfăşurat activitatea disciplina până în anul universitar 1988-1989.

În intervalul 1964-1968, disciplina a fost condusă de domnul Dr.Vlad Romulus, medic stomatolog şi medic primar chirurg maxilo-facial. Între 1968 şi 1977 la conducerea disciplinei a venit Dr.loan Bordeian, şef de lucrări.

În anul universitar 1977-1978 la conducerea disciplinei a fost doamna Dr.Mărioara Pop, şef de lucrări, iar în anul 1989, şefia disciplinei a fost preluată de către Prof.Univ.Dr.Dorin Bratu (pe atunci şef de lucrări).

În anul universitar 1988-1989 sediul disciplinei a fost mutat din Policlinica III în clădirea Medicină II, de pe Spl.T.Vladimirescu 14, prin strădaniile Prof.Univ.Dr.Emanoil Popa, decanul Facultăţii de Stomatologie şi rector interimar.

În anul 2000, după mutarea domnului Prof.Dr.Univ.Dorin Bratu la Catedra de Protetică Dentară, şefia disciplinei a fost preluată de domnul Prof.Univ.Dr.Mihai Romînu (pe atunci şef de lucrări), care o conduce şi în prezent.

În urma deciziei rectorului UMF „Victor Babeş” Timişoara, domnul Prof.univ.Dr.Şt.I.Drăgulescu, o parte a Disciplinei de Propedeutică şi Materiale Dentare a fost mutată în anul 2001 în clădirea Facultăţii de Medicină Dentară (fosta Policlinică III).

Din toamna anului 2006 întrega Disciplină de Propedeutică şi Materiale Dentare funcţionează în clădirea Facultăţii de Medicină Dentară, din Bd. Revoluţiei 1989 nr.9, sc.C, parter şi etaj IV (fig.1 si 2).

În perioada 1989-2000, cu strădaniile domnului Prof.Dr.Dorin Bratu şi al celorlalţi membri ai disciplinei, aceasta a suferit transformări semnificative, atât ca dotare tehnico-materială, cât şi ca încadrare cu personal auxiliar şi cadre didactice.

Baza tehnico-materială a fost continuu perfecţionată si dupa anul 2000, laboratoarele fiind dotate cu aparatură şi instalaţii moderne, care au permis atat ridicarea calităţii procesului de învăţământ, cât şi a cercetării ştiinţifice, membrii disciplinei având studii publicate în jurnale de specialitate din străinătate.

Astfel putem mentiona existenta in cadrul Laboratorului didactic si de cercetare care functioneaza în disciplina a unui sistem de frezare tridimensional dedicat , un sistem CAD/CAM (Wieland), un sistem de sudura inclusiv in cavitatea bucala prin sincristalizare (Italia), un sistem laser dioda, un sistem de realizare a lucrarilor protetice integral ceramice prin presare (eMax, Ivoclar) si un sistem de realizare a lucrarilor integral ceramice prin depunere electroforetica (WolCeram). De asemenea, disciplina dispune de un dispozitiv de incercari mecanice de tip Mecmesin Multitest 5i, respectiv de un microscop metalografic.

In urma colaborarilor internationale realizate cu Prof. Univ. Adrian Gh. Podoleanu (Universitatea din Kent, Canterbury, UK), Disciplina de Propedeutica si Materiale Dentare a castigat proiecte de cercetare in competitii de profil nationale avad ca topic aplicatiile tomografiei optic coerente in medicina dentara. Publicatiile realizate in aceasta perioada sunt salutate de cercetatorii de profil, marcand primele investigatii OCT in tehnica dentara (defectoscopie in ceramica, polimeri si compozite dentare), ortodontie, implantologie si protetica. Din anul 2009, în cadrul disciplinei exista primul sistem national OCT Time Domain dedicat aplicatiilor in Medicina Dentara (fig.3), iar din 2011 exista primul sistem national Spectral OCT dedicat aplicatiilor clinice in Medicina Dentara (fig.4). Membrii disciplinei utilizeaza tehnologiai OCT si in alte domenii, in colaborare cu alte discipline si proiecte de cercetare, acoperind o arie majoră de interes (medicina generala, muzeografie, arheologie, arta, etc.).

Validari ale rezultatelor cercetarii au fost realizate in urma colaborarii cu University at Buffalo, New York, SUA, utilizand tehnologia MicroCT, Univ. of Medicine , Novi Sad, Serbia si ETH – Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Elveţia utilizand tehnologiile microscopiei electronice de transmisie (TEM) si criogenie.

Un aspect major il are colaborarea continua cu Universitatea Politehnica din Timisoara, partener de incredere si de anduranta in lumea cercetarii fundamentale, in diferite directii de interes comun.

In anul 2011 Disciplina a fost implicata in utilizarea investigatiilor neinvazive utilizand radiatia de tip Synchrotron, ca urmare a colaborarii cu Elettra, Trieste (Italia). Reconstructiile tridimensionale ale scanurilor obtinute de la Synchrotron au fost prelucrate în cadrul Universita Politechnica delle Marche, Ancona, Italia, colaborare realizata in cadrul unui program european de tip COST (MP1005). Evaluarile efectuate in absorbtie au permis deschiderea unor noi drumuri de cerecatre in medicina dentara cu un impact major asupra nivelului cercetarii.

De-a lungul anilor in cadrul Disciplina de Propedeutica si Materiale Dentare desfasoara activitate de cercetare si studenti ai Facultatii de Medicina Dentara, rezultatele fiind prezentate la o serie de congrese studentesti nationale si internationale, o parte dintre acesta obtinand premii valoroase (Novi Sad, Serbia, Dubai, Emiratele Arabe, Moscova, Rusia, etc).

Cursuri şi lucrări practice - Proces de învăţământ obligatoriu

Facultatea de Medicină Dentară, Specializarea Medicină Dentară :

 • anul I  - Morfologia funcţională a sistemului stomatognat (semestrul II)
 • anul II - Tehnologia protezelor dentare (semestrele I şi II)
 • anul III - Materiale Dentare (semestrul I)

Specializarea Tehnică Dentară : 

 • anul I  - Morfologia dinţilor şi a arcadelor dentare (semestrul I)
 • anul II - Tehnologia protezelor parţiale fixe (semestrul I)
 • anul III- Tehnica metalo-ceramică (semestrul II)

Specializarea Asistenţă Dentară : anul I  - Morfologia dinţilor şi a arcadelor dentare (semestrul II)

Specializarea Asistenta de Profilaxie Stomatologică: anul I - Morfologia dinţilor şi a arcadelor dentare (semestrul II)

Cursuri şi lucrări practice - Proces de învăţământ opţional

Facultatea de Medicină Dentară, Specializarea Medicină Dentară: anul III - Cercetari de avangarda in domeniul materialelor dentare (semestrul I)

Proiecte de cercetare

 • Metode neconventionale de analiza neinvaziva si prognostic in medicina dentara, PN II, Programul Resusrse Umane, TE 101/2010, Director: Şef lucr. dr. Sinescu Cosmin, UMFVB Timişoara (pentru mai multe informaţii click aici)
 • Metode neconventionale de analiza si prognostic pentru tehnologii moderne de realizare a protezelor dentare, PNII, Programul IDEI, contract ID_1741/2008. Director: Şef lucr. dr. Sinescu Cosmin, UMFVB Timişoara
 • Optimizarea comportamentului biomecanic al protezelor parţiale prin introducerea unui nou sistem special de mentinere sprijin stabilizare şi generarea unor masuri moderne de igienizare şi întreţinere. Programul: CNCSIS A 1032/2007. Director: Conf. dr. Negruţiu Meda Lavinia, UMFVB Timişoara
 • Prognosticul oportunităţii, securităţii şi eficienţei mezostructurilor şi a suprastructurilor protetice în funcţie de designul acestora şi materialul din care sunt realizate în terapia implantologică . Programul: CEEX ET-5862/2006. Director: Şef lucr. dr. Sinescu Cosmin, UMFVB Timişoara
 • Metode moderne de investigaţie, evaluare şi prognostic nedistructive în medicina dentară . Programul: CEEX ET- 1422/2006. Director: Şef lucr. dr. Sinescu Cosmin, UMFVB Timişoara
 • Tehnici neconvenţionale de evaluare şi optimizare a protezelor dentare . Programul: CEEX ET-1446/2006. Director: Conf. dr. Negruţiu Meda Lavinia, UMFVB Timişoara
 • Elaborarea unei tehnologii şi instalaţii de generare a protezelor parţiale fixe şi studiul interfeţelor acestora cu ţesuturile dure dentare. Programul: CNCSIS At 13/2005. Director: Conf. dr. Negruţiu Meda Lavinia, UMFVB Timişoara
 • Studii numerice şi experimentale ale procedeelor restauratoare directe şi indirecte ale aparatului dento-maxilar cu materiale heterogene. Programul: CNCSIS At 54/2002. Director: Prof.univ. dr.Mihai Rominu

Direcţii de cercetare

 1. Biomateriale, Nanomateriale si aplicatiile lor in medicina dentară, tehnici de criogenie utilizate în tandem cu infuzie de nanoparticule pentru maparea 3D a biostructurilor până la nivel micro şi nanodimensional
 2. Tehnici adezive directe si indirecte
 3. Tehnici moderne de solidarizare în medicina dentară, solidarizare a polimerilor; sudură cu laser; solidarizare prin sincristalizare; studii de biocompatibilitate a zonelor îmbinate; testări legate de coroziunea zonelor îmbinate; testări de microstructură a îmbinărilor în medicina dentară.
 4. Tehnologii alternative de realizare a protezelor dentare din:
  1. polimeri: injectare; termo-baro-fotopolimerizare pentru PPF polimerice fara componenta metalica; frezări CAD/CAM a PPF sau infrastructuri pentru PPF polimerice fara componenta metalica)
  2. metale şi aliaje:topire/turnare; galvanoformare; SLS/SLM; CAD/CAM; tehnologii electrochimice (coroziune controlată pe baza unor tipare 3D); Prelucrări 3D a pieselor metalice cu jet de apă)
  3. Mase ceramice (Sinterizare; Presare; CAD/CAM :CAD pe baza unui model virtual obţinut prin scanare (cu lumină naturală sau laser) sau profilometrie respectiv CAD pe baza unui model virtual reprezentat de o hologramă; Electrodepunere; Electroeroziune; SLS; Tehnologii atipice)
 5. Metode moderne de analiză, prognostic şi investigare invazivă în medicina dentară: testari mecanice, tehnici metalografice; analiza microspectrală cu laser; metode fotoacustice; investigaţii legate de transfer termic corelate cu proprietăţile şi interacţiunile biomaterialelor utilizate în medicina dentară; fotoelasticitate (bi şi tridimensională, statică şi dinamică); tensiometrie rezistivă; investigaţii elecrochimice; spectrometrie de masă MALDI; fractografie
 6. Metode moderne de analiză, prognostic şi investigare neinvazivă în medicina dentară :modelare 3D în medicina dentară; simulare numerică (indirect, pe modele generate 2D şi 3D în prealabil sau direct pe structuri digitalizate în timp real); microscopie optică; X-ray pentru control al integrităţii aliajelor dentare; CT/RMN pentru diferite biostructuri; termografie; investigatii dinamice pentru control (filmări la diferite frame-uri per second); optoelectronice: OCT (Time Domain şi Spectral Domain), OCT + CM, OCT si fluorescenţă, MicroCT, holografie, interferometrie;

Colaborări

Naţionale: Universitatea Politehnica Timisoara; Universitatea de Vest Timisoara

Internaţionale:

 • University of Kent, Canterbury, UK
 • University at Buffalo, New York, SUA;
 • Univ. of Medicine , Novi Sad, Serbia
 • ETH – Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Elveţia,
 • ELLETRA SYNCROTRON TRIESTE, Italia
 • Universita Politechnica delle Marche, Ancona, Italia

Rezultate semnificative

 • Analiza interfetelor restaurarilor directe si indirecte
 • Primele sisteme nationale de investigare OCT în Time Domain şi Spectral Domain dedicate pentru Medicina Dentară

Publicaţii

 • 28 articole ISI  - in reviste cu factor de impact: 
 • Prosthetic Dentistry, Quintessence International, Journal of Biomedical  Optics,  Lasers In Medical Science,
 • Physica A-Statistical Mechanics and its Applications, Computer Methodsin Biomechanics and Biomedical
 • Engineering , European Cells and Materials Journal, Revista de Chimie, Materiale Plastice, Metalurgia International
 • 43 proceedings-uri ISI
 • Proceedings of SPIE, Proceedings of WSEAS, Proceedings of DAAM etc.
 • 35 articole si proceedings-uri publicate in reviste BDI (in străinătate)
 • 32 articole publicate in reviste incadrate B si B+ de către CNCS
 • peste 75 articole si proceedings-uri publicate in reviste C şi D sau neincadrate CNCS
 • peste 100 lucrări ştiinţifice prezentate la conferinte internationale (în străinătate)
 • peste 230 lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale, cu participare internaţională (în ţară)

Şef de disciplină

Prof. univ. dr.
Mihai ROMÎNU


Telefon : +40744646932
Email : mrominu@hotmail.com

 

Membri

Prof. univ. dr.
Mihai ROMÎNU


Telefon : +40744646932
Email : mrominu@hotmail.com

Prof. univ. dr.
Meda-Lavinia NEGRUTIU


Telefon : +40745166620
Email : meda_negrutiu@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
 
Prof. univ. dr.
Cosmin SINESCU


Telefon : +40722280132
Email : minosinescu@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
Ș.L. dr.
Roxana-Otilia ROMÎNU


Telefon : +40723207320
Email : roxanarominu@yahoo.com

 
Asist. dr.
Daniela-Maria POP


Telefon : +40724485181
Email : popdanielamaria@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
Asist. dr.
Adelina-Elena STOIA


Telefon : +40727857709
Email : adelinaelenastoia@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
 
Asist. univ. dr.
Emanuela-Lidia CRĂCIUNESCU (PETRESCU)


Telefon : +40744616009
Email : emanuelapetrescu@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
tehnician dentar instructor
Ileana PATULEA SEVERINEANU


Telefon : 0726055900
Email : ileana.patulea@yahoo.com

 
tehnician dentar instructor
Nicolae VIRUZAB


Telefon : 0724952073
Email : viruzab_nicolae@yahoo.com

tehnician dentar principal instructor
Mircea PIELMUSI


Telefon : 0744578737
Email : pielmusi_emanuel@yahoo.com

 
tehnician dentar principal instructor
Cristina MODIGA


Telefon : 0745584632
Email : modigacristina@gmail.com

tehnician dentar colaborator
Raluca TODOR


Telefon : 0723738747
Email : ralucatodor777@yahoo.com

 
DR.
Cezar Şerban CLONDA


Telefon : 0757574451
Email : cezarclonda@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
DR.
Marius ENESCU


Telefon : 0723398116
Email : ucsenesuiram@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
 
Dr. - Cadru didactic asociat
Alin GABORVezi curriculum vitae
Dr. - Cadru didactic asociat
Hajaj TAREQVezi curriculum vitae
 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >