Facultatea de Medicină

Disciplina de Biochimie

Data ultimei actualizări : 29.01.2019 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : P-ta Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon : 0256/204250, interior 1413
E-mail : biochim@umft.ro

 

Primul profesor care a onorat, cu prestigiul său, în perioada 1945-1946,  Disciplina de Chimie şi Chimie Biologică, a fost Prof. Dr. Mircea D. Mezincescu. Activitatea ştiinţifică a Prof. Dr. Mircea D. Mezincescu a constat în contribuţii valoroase în domeniul nutriţiei, al metabolismului azotat şi al etiologiei unor boli carenţiale. Pentru evaluarea nutriţiei azotate a propus un test biochimic simplu (determinarea activităţii xantin oxidazei hepatice).

În perioada  1946 - 1969 titularul Disciplinei de Chimie Biologică a fost Prof. Dr. Mihai Vanghelovici, unul din fondatorii şcolii medicale din Timişoara. Ca o recunoaştere a meritelor sale pe linie didactică şi ştiinţifică a avut titlurile de: doctor docent, membru al Societăţii de Chimie din Franţa. În 1934, profesorul Vanghelovici a emis o ipoteză asupra faptului că scualenul ar fi intermediar în biosinteza colesterolului, iar în 1936 a adus şi dovezile experimentale aferente.

În perioada 1969-1976, Catedra de Chimie Biologică şi Biochimie Clinică este condusă de Prof. Dr. Doc. Tănăsescu Gheorghe, care  a condus între anii 1971-1976 şi Laboratorul de Medicină Experimentală.

În perioada  1976 - 1997, Disciplina de Biochimie-Biotehnică a fost condusă de Prof. Dr. Geza Deutsch, membru al Societăţii Europene de Medicină Nucleară din 1974, membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale din 1994, membru titular al Academiei Europene pentru Ştiinţe şi Arte Salzburg din 1996.

În domeniul activităţii medicale Prof. Dr. Geza Deutsch este cel care a introdus în premieră înTimişoarautilizările izotopilor radioactivi pentru diagnostic şi cercetare ştiinţifică. În cercetarea ştiinţifică a abordat probleme cum ar fi: hemoglobinele glicozilate în diabet şi în insuficienţa renală, hexozele bisfosfat în controlul biochimiei funcţionale, metoda RIA pentru determinarea angiotensinei II din plasmă, metoda radiochimică perfecţionată de determinare a tiroxinei serice, metode de investigare în cardiologia nucleară.

În perioada 1997 - 2004, Catedra de Biochimie a fost condusă de Prof. Dr. Vasile Rusu. Activitatea de cercetare ştiinţifică a Prof. Dr. Vasile Rusu, se concretizează prin elaborarea de noi metode microspectrometrice pentru determinarea monoxidului de carbon, noi metode microspectrometrice de determinare a cromului în starea de oxidare trei, a arsenului, a acidului ascorbic, oxalaţilor, formiaţilor, hidrazinei, 1,4-dihidrazinoftalazină folosind reactivi argentosulfonamidici în mediu alcalin.

Din anul 2004 Disciplina de Biochimie este condusă de Prof. Dr. Andrei Anghel,  care a desfăşurat cercetări legate de introducerea  markerilor  genetici şi a tehnicilor  de biochimie si biologie moleculară în diagnosticul, prognosticul şi orientarea terapeutică în boli degenerative, inclusiv metoda genotipării în identificarea individuală. Iniţiază si realizează primul studiu clinic de aplicare a terapiei  genice angiogenetice.  La nivel didactic se introduce cursul de Biochimie Clinică orientat pe aplicaţii diagnostice si terapeutice.

Disciplina de Biochimie îşi desfăşoară activitatea în clădirea principală (Pţa Eftimie Murgu nr. 2) a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, având următoarele spaţii de activitate:

 • la demisol, Amfiteatrul de Biochimie şi laboratoare pentru studenţii Facultăţii de Medicină Generală şi Colegiilor de Asistenţă Medicală
 • la etajul I, laboratoare de cercetare ştiinţifică şi laboratoare pentru studenţii Facultăţii de  Medicină Generală
 • la etajul II, laboratoare pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară, Facultăţii de Farmacie şi Colegiilor de Asistenţă Medicală

Pentru crearea unui cadru optim desfăşurării unui învăţământ de calitate având ca obiectiv însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice, sunt asigurate cursuri teoretice şi îndrumătoare de lucrări practice tipărite şi revizuite periodic, pentru toate programele de studiu. Prezentarea bazei teoretice a cursurilor este asociată permanent cu aplicaţiile cunoştinţelor de biochimie teoretică în practica medicală a majorităţii disciplinelor clinice.

Cursurile teoretice de chimie şi biochimie, editate de către colectivul disciplinei de Biochimie, care se găsesc în Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara sunt:

 1. Biochimie clinică pentru studenţii facultăţilor de medicină,  Andrei Anghel, Edward Şeclăman, Dana David, Cătălin Marian, Liviu Tămaş, Ovidiu Sîrbu, 2017, Editura Victor Babeş, Timişoara, 978-606-786-055-9.
 2. Biochimie medicală pentru studenţii facultăţilor de medicină. Materia vie - structură şi compoziţie, Andrei Anghel, Edward Şeclăman, Liviu Tămaş, 2016, Editura Victor Babeş, Timişoara, 978-606-786-016-0.
 3. Tratat comprehensiv vol I. Bazele biochimiei, Gârban Zeno, 2014, Editura Academiei Române, Bucureşti, 978-973-272-509-2.
 4. Biochimie metabolică cu aplicaţii clinice, Andrei Anghel, Liviu Tamaş, Edward Şeclăman, 2013, Editura Eurostampa, Timişoara, 978-606-569-558-0.
 5. Biochime medicală pentru studenţii facultăţilor de medicină. Constituenţii materiei vii – structură şi funcţie, Andrei Anghel, Edward Şeclăman, 2009, Editura Eurostampa, Timişoara, 978-973-687-922-7.
 6. Chimie generală pentru studenţii facultăţilor de medicină, Andrei Anghel, Marilena Motoc, Edward Şeclăman, Liviu Tămaş, Adriana Kaycsa, Corina Samoilă, 2009, Editura Eurostampa, Timişoara, 978-973-687-923-4.
 7. Biochimie clinică - semnalizarea şi procesarea informaţiei- pentru studenţii facultăţilor de medicină, Andrei Anghel, Dana David, Edward Şeclăman, Liviu Tămaş, 2009, Editura Eurostampa, Timişoara, 978-973-687-929-6.
 8. Metabolism- biochimie medicală, Andrei Anghel, 2008, Editura Eurostampa, Timişoara, 978-973-687-701-8.
 9. Noţiuni de chimie şi biochimie a cavităţii bucale, dinţilor şi materialelor dentare, Marilena Motoc, Andrei Anghel, Corina Samoilă, Felicia Sfrijan, Corina Flangea, Alina Şerb, Daniela Grecu, 2006, Editura Eurostampa, Timişoara, 973-687-496-6.
 10. Biochimie medicală - structura şi funcţiile biomoleculelor, Andrei Anghel, Edward Seclaman, Adriana Kaycsa, Liviu Tămaş, 2006, Editura Eurostampa, Timişoara, 973-687-360-9.
 11. Acizii nucleici şi procesarea informaţiei. Semnalizarea la nivel celular - Biochimie medicală pentru studenţii facultăţii de medicină vol. III,  Andrei Anghel, Cătălin Marian, Diana David, Liviu Tămaş, 2006, Editura Eurostampa, Timişoara, 973-687-494-X.
 12. Biochimie clinică, Andrei Anghel, Adrian Mihala, Liviu Tămaş, Daniela Grecu, Felicia Sfrijan, 2005, Editura Eurostampa, Timişoara, 973-687-325-0.
 13. Biochimie medicală – Metabolism, Andrei Anghel, Geza Deutsch, Vasile Rusu, 2005, Editura Eurostampa, Timişoara, 973-687-359-5.
 14. Xenobiochimie: Tratat comprehensiv. Vol. IV, Gârban Zeno, 2005, Editura Eurobit , Timişoara, 973-620-020-5.
 15. Biochimie Dentară, Constantin Dogaru, Marilena Motoc, Corina Flangea, 2004, Editura Tempus, Timişoara, 973-87105-1-0.
 16. Biochimie clinică vol. III, Constantin Dogaru, Dana David, Felicia Sfrijan, Cristina Caraion, 2002, Editura Eurostampa, Timişoara, 973-8244-75-7.
 17. Biochimie: Tratat comprehensiv. Vol.II. Efectori biochimici, ediţia 2-a, Gârban Zeno, 2002, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti,  973-30-2415-15.
 18. Biochimie clinică, Constantin Dogaru, Dana David, Ioan Moldovan, 2000, Editura Eurostampa, Timişoara, 973-8027-79-9.
 19. Biochimie. Tratat comprehensiv vol I. Bazele biochimiei, Garban Zeno, 1999, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti,  973-30-2757-X.
 20. Speciile reactive ale oxigenului, Mederle Claudia, 1998, Editura Mirton, Timişoara, 973-578-459-9.
 21. Tratat Elementar de Biochimie, Vol.I., Bioconstituenţi, Partea 2, Gârban Zeno, 1996, Editura Mirton,  Timişoara,  973-578-046-1.
 22. Biochimie medicală generală vol II. Metabolismul proteinelor. Reglarea hormonală, Deutsch G, Rusu V, Ianoşi M., 1995, Editura Mirton, Timişoara.
 23. Tratat Elementar de Biochimie,  Vol. I., Bioconstituenţi, Partea 1, Gârban  Zeno,1993, Editura Mirton, Timişoara,   973-95904-9-7.

Îndrumătoarele de lucrări practice de chimie şi biochimie, editate de către colectivul disciplinei de Biochimie, care se găsesc în Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara sunt:

 1. Lucrări practice de chimie şi biochimie medicală -  pentru studenţii Facultăţilor de Medicină, Andrei Anghel, Edward Şeclăman, Liviu Tămaş, Marilena Motoc, Eugen Şişu, Adriana Kaycsa, Dana David, Ioan Ovidiu Sîrbu, Cătălin Marian, Corina Samoilă, Daniela Grecu, Felicia Sfrijan, Alina Georgescu, Anca Marcu, Ramona Buzatu, Diana Bonţe, Camelia Gurban, Anda Alexa, Georgeta Bujor, Adrian Mihala, Liana Mărieş, 2017, Editura Victor Babeş, Timişoara, 978-606-786-054-2.
 2. Lucrări practice de chimie şi biochimie medicală -  pentru studenţii Facultăţilor de Medicină, Andrei Anghel, Edward Şeclăman, Liviu Tămaş, Marilena Motoc, Eugen Şişu, Adriana Kaycsa, Dana David, Ioan Ovidiu Sîrbu, Catalin Marian, Corina Samoilă, Daniela Grecu, Felicia Sfrijan, Alina Georgescu, Anca Marcu, Ramona Buzatu,  Diana  Bonţe, Camelia Gurban, Anda Alexa, Georgeta Bujor, Adrian Mihala,  2016, Editura Victor Babes, Timişoara, 978-606-786-015-3.
 3. Lucrări practice de chimie şi biochimie medicală -  pentru studenţii Facultăţilor de Medicină, Andrei Anghel, Edward Şeclăman, Liviu Tămaş, Marilena Motoc, Eugen Şişu, Adriana Kaycsa, Dana David, Ioan Ovidiu Sîrbu, Cătălin Marian, Corina Samoilă, Daniela Grecu, Felicia Sfrijan, Alina Georgescu, Anca Marcu, Ramona Buzatu, Diana Bonţe, Camelia Gurban, Anda Alexa, Georgeta Bujor, Adrian Mihala,  2015, Victor Babes, Timisoara,  978-606-8456-76-8. 
 4. Lucrări practice de chimie şi biochimie medicală -  pentru studenţii Facultatilor de Medicina, Andrei Anghel, Edward Şeclăman, Liviu Tămaş, Marilena Motoc, Eugen Şişu, Adriana Kaycsa, Dana David, Ioan Ovidiu Sîrbu, Cătălin Marian, Corina Samoilă, Daniela Grecu, Felicia Sfrijan, Alina Şerb, Anca Marcu, Ramona Buzatu, Diana Bonţe, Camelia Gurban, Anda Alexa, Georgeta Bujor, Adrian Mihala, Raluca Dumache, 2014, Editura Victor Babeş, Timişoara, 978-606-8456-36-2.
 5. Lucrări practice de chimie şi biochimie medicală,  Andrei Anghel, Edward Şeclăman, Liviu Tămaş, Adriana Kaycsa, Marilena Motoc, Eugen Şişu, Corina Samoilă, Daniela Grecu, Felicia Sfrijan, Dana David, Diana Nariţa, Adrian Mihala, Diana Bonţe, Camelia Gurban, Cristiana Bujor, Anda Alexa,  2010, Editura Eurostampa, Timişoara, 978-606-569-149-0.
 6. Lucrări practice de chimie şi biochimie medicală, Andrei Anghel, Vasile Rusu, Adriana Kaycsa, Edward Şeclăman, Liviu Tămaş, Cătălin Marian, Corina Samoilă, Daniela Grecu, Felicia Sfrijan, Dana David, Adrian Mihala, Diana Nariţa, Ioan Moldovan, Corina Flangea, Diana Bonţe, Eugen Şişu, 2001, Editura Eurostampa, Timişoara, 973-687-355-2.
 7. Metode de laborator în biochimie, Constantin Dogaru, 1998, Editura Mirton, Timişoara, 973-578-180-8.

Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor, în cadrul disciplinei de Biochimie, este o componentă importantă în formarea lor profesională şi se bazează pe implicarea, susţinerea permanentă şi stimularea studenţilor în activitatea de cercetare, prin organizarea cercului ştiinţific de biochimie, îndrumare în elaborarea lucrărilor pentru sesiunile ştiinţifice studenţeşti şi a lucrărilor de dipomă. De asemenea, sunt implicaţi în activitatea de cercetare ştiinţifică doctoranzi şi medici rezidenţi, rezultatele cercetării fiind valorificate prin elaborarea de teze de doctorat şi prin publicarea de articole în reviste de specialitate naţionale şi internaţionale.

Începând cu anul universitar 2013-2014, în cadrul disciplinei de Biochimie s-a implementat sistemul de tutoriat, studenţii Facultăţii de Medicină Generală, din anii terminali, cu cele mai bune rezultate la învăţătură fiind implicaţi în activitatea didactică în cadrul lucrărilor practice/seminarii şi în activitatea de cercetare ştiinţifică, pe baza unui contract de voluntariat.

În spaţiile de cercetare s-au dezvoltat următoarele laboratoare specializate:

 • Laboratorul de Diagnostic Molecular, Certificare Gednap, GermanDNAProfiling, ISO 9001:2008
 • Laboratorul de Biomarkeri în Boli Degenerative
 • Platformă de cercetare dedicată terapiilor genice şi celulare

 

Dintre realizările ştiinţifice semnificative ale disciplinei enumerăm:

 • Prima utilizare în România a genotipării ADN în identificarea de persoane şi expertiza filiaţiei în scop medico-legal
 • Prima utilizare în România a markerilor genetici pentru diagnostic şi prognostic în boli degenerative
 • Iniţierea primelor studii de cercetare aplicată privind introducerea terapiei genice angiogenetice în boli cardiovasculare
 • Studii privind rolul retinoizilor în embriogeneza membrului superior la mamifere
 • Primul studiu de farmacogenetică în cancerul de sân

 

Cele mai reprezentative lucrări ştiinţifice cotate ISI, publicate de către colectivul disciplinei de Biochimie, sunt:

 1. Anghel A., Ţăranu G., Şeclăman E., Rata A., Tămaş L., Moldovan H., Ursoniu S., Samoilă C., Ionac M., Popa-Wagner A., Safety of vascular endothelial and hepatocyte growth factor gene therapy in patients with critical limb ischemia, Curr Neurovasc Res. 2011 Aug 1;8(3):183-9.
 2. Anghel A., Raica M., Marian C., Ursoniu S., Caraion C., Mitrasca O., Combined profile of the tandem repeatsCAG, TA and CA of the androgen  and estrogen genes in breast cancer, 2006, Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, Nov;132(11):727-33.
 3. Sala-Cîrtog M., Marian C., Anghel A., New insights of medicinal plant therapeutic activity—The miRNA transfer, Biomedicine & Pharmacotherapy, Volume 74, August 2015,  228–232.
 4. Anghel A., Enache A., Şeclăman E., Gruin G., Ursoniu S., Alexa A., Antonescu M., Marian C.,  Genetic polymorphism data on 15 autosomal STR markers in a Western Romanian population sample, Leg Med (Tokyo). 2014 Jul;16(4):238-40. doi: 10.1016/j.legalmed.2014.04.001.
 5. Şeclăman E., Nariţa D., Anghel A., Cireap N., Ilina R., Sîrbu I.O., Marian C., MicroRNA Expression in Laser Micro-dissected Breast Cancer Tissue Samples - a Pilot Study. Pathol Oncol Res. 2017 Oct 28. doi: 10.1007/s12253-017-0343-y.
 6. Llanos A.A., Marian C., Brasky T.M., Dumitrescu R.G., Liu Z., Mason J.B., Makambi K.H., Spear S.L., Kallakury B.V., Freudenheim J.L., Shields P.G., Associations between genetic variation in one-carbon metabolism andLINE-1DNAmethylation in histologically normal breast tissues. Epigenetics. 2015; 10(8):727-35. doi: 10.1080/15592294.2015.1062205.
 7. Balacescu O., Petruţ B., Tudoran O., Feflea D., Bălăcescu L., Anghel A., Sîrbu I.O., Şeclăman E., Marian C., Urinary microRNAs for prostate cancer diagnosis, prognosis, and treatment response: are we there yet? Wiley Interdiscip Rev RNA. 2017;8(6). doi: 10.1002/wrna.1438.
 8. Hempel  A.,  Kühl  S.J.,  Rothe  M.,  Rao  Tata P., Sîrbu  I.O.,  Vainio  S.J.,  Kühl  M., The  CapZ interacting protein Rcsd1 is required for cardiogenesis downstream of Wnt11a in Xenopus laevis. Dev Biol. 2017 424(1):28-39.
 9. Enătescu V.R., Papava I., Enătescu I., Antonescu M., Anghel A., Şeclăman E., Sîrbu I.O., Marian C., Circulating Plasma Micro RNAs in Patients with Major Depressive Disorder Treated with Antidepressants: A Pilot Study. Psychiatry Investig. 2016 Sep;13(5):549-557.
 10. Nariţa D., Şeclăman E., Anghel A., Ilina R., Cireap N., Negru S., Sîrbu I.O., Ursoniu S., Marian C., Altered levels of plasma chemokines in breast cancer and their association with clinical and pathological characteristics, Neoplasma, 2016;63(1):141-9. doi: 10.4149/neo_2016_017.
 11. Şerb A.F., Şişu E., Vukelić Ž., Zamfir A.D., Profiling and Sequencing of Gangliosides from Human Caudate Nucleus by Chip-Nanoelectrospray Mass Spectrometry, J Mass Spectrom., 2012: 47(12):1561-1570.
 12. Matos Do Canto L., Marian C., Varghese R.S., Ahn J., Da Cunha P.A., Willey S., Sidawy M., Rone J.D., Cheema A.K., Luta G., Nezami Ranjbar M.R., Ressom H.W., Haddad B.R., Metabolomic profiling of breast tumors using ductal fluid. Int J Oncol. 2016 Dec;49(6):2245-2254. doi: 10.3892/ijo.2016.3732.
 13. Do Canto L.M., Marian C., Willey S., Sidawy M., Da Cunha P.A., Rone J.D., Li X., Gusev Y., Haddad B.R., MicroRNA analysis of breast ductal fluid in breast cancer patients. Int J Oncol. 2016 May;48(5):2071-8. doi: 10.3892/ijo.2016.3435.
 14. Ciucanu I., Pilat L., Ciucanu C.I., Şişu E., Dumitraşcu V., Simultaneous analysis of neutral monosaccharides, fatty acids and cholesterol as biomarkers from a drop of blood, Bioanalysis, 2016, 8(20), 2147-2156.
 15. Ochs-Balcom H.M., Marian C., Nie J., Brasky T.M., Goerlitz D.S., Trevisan M., Edge S.B., Winston J., Berry D.L., Kallakury B.V., Freudenheim J.L., Shields P.G., Adiposity is associated with p53 gene mutations in breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2015 Oct;153(3):635-45. doi: 10.1007/s10549-015-3570-5.
 16. Pandur P., Sîrbu I.O., Kühl S.J., Philipp M., Kühl M., Islet1 expressing cardiac progenitor cells: A comparison across species, Development, Genes and Evolution, 223(1-2):117-29, 2013.
 17. Ghiulai R.M., Galusca M.,ŞişuI., Şişu E., Zamfir A.D., High resolution mass spectrometric characterization of amino linked oligosaccharides a preliminary study, Cent. Eur. J. Chem. 2013,11(8),1309-1319.
 18. Tata P.R., Tata N.R., Kühl M., Sîrbu I.O., Identification of a novel epigenetic regulatory region within the pluripotency associated microRNA cluster, EEmiRC. Nucleic Acids Res. 39(9):3574-81, 2011.
 19. Woltering J.M., Vonk F.J., Müller H., Bardine N., Tuduce I.L., de Bakker M.A., Knöchel W., Sîrbu I.O., Durston A.J., Richardson M.K., Axial patterning in snakes and caecilians: evidence for an alternative interpretation of the Hox code. Dev Biol.332(1): 82-89, 2009.

 

Proiectele de cercetare de referinţă, derulate în cadrul colectivului disciplinei de Biochimie, sunt:

 1. PN II – Parteneriate direcţia de cercetare - contract de finanţare nr 41-052I/24.09.2007, 4 – sănătate, Tratamentul complicaţiilor vasculare periferice în diabetul zaharat şi în arteriopatiile nondiabetice utilizând terapia genică angiogenetică A. Anghel director de program.
 2. Programul PN II – Capacităţi (modul I, tip PI)- contract de finanţare nr 98/cp/I/14.09.2007, Centru de expertiză pentru determinarea biomarkerilor în boli degenerative (cancer, diabet, boli cardiovasculare) A. Anghel director de program.
 3. Contract CNCSIS nr.73GR/08.05.2006 cod CNCSIS 748/2006, Identificarea de noi ţinte terapeutice în cancerul de sân la nivelul domeniilor  funcţionale ale receptorului pentru estrogen. A. Anghel director de program.
 4. PN-II-PT-PCCA-2013-4-0443, Transfered microRNAs as biomarkers for evaluating the impact of genetically modified organisms on the end consumer. A. Anghel director de proiect.
 5. PN -II -80 -2012 , Cellular Therapeutic  approaches for regenerative stroke. A. Anghel director de program.
 6. ID-2494, Investigarea capacităţii de reparare endotelială a celulelor progenitoare endoteliale - un nou biomarker în evaluarea predispoziţiei, atitudinii terapeutice şi a prognosticului în sindromul metabolic. A. Anghel director de proiect.
 7. PN-II-ID-PCE-2012-4-0279, Prostate cancer specific miRNAs: evaluation as biomarkers in biological fluids and their role in the carcinogenic process. C. Marian director de proiect.
 8. PN-III-P2-2.1-PED-2016-0735,  Plasma microRNA biomarkers in Parkinson's disease. I.O. Sîrbu director de proiect.
 9. PN-III-P4-ID-PCE-2016-0371,  Long non coding RNAs (lncRNAs) in biological fluids: potential biomarkers in prostate cancer and their role in the carcinogenic process.C. Marian director de proiect.
 10. PN-II-ID-PCE-2012-4-0575, Retinoic acid-Wnt signaling interactions during early axial development of the mouse embryo. I. O. Sîrbu director de proiect.
 11. PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-087, Obtaining functionalized polysaccharides for applications in biomedicine and biotechnology. E. Şişu director de proiect.
 12. PD -43-2011, Determination and structural analysis of glycolipid biomarkers in brain metastases of human tumors by high performance electrospray mass spectrometry. A. Şerb director de proiect.

Şef de disciplină

Prof. Univ. Dr.
ANGHEL Andrei


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : biochim@umft.ro

 

Membri

Prof. Univ. Dr.
ANGHEL Andrei


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : biochim@umft.ro

Prof. Univ. Dr.
MOTOC Marilena


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : marilena_motoc@yahoo.com

 
Prof. Univ. Dr.
SISU Eugen


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : sisueugen@umft.ro

Prof. univ. dr.
MARIAN Catalin


Telefon : 0256/204250 interior 1413
Email : cmarian@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Conf. Univ. Dr.
ŞECLĂMAN Edward


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : eseclaman@umft.ro

Conf. Univ. Dr.
KAYCSA Adriana


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : adrianakaycsa@yahoo.com

 
Conf. Univ. Dr.
DAVID Dana


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : danalianadavid@yahoo.com

Conf. Univ. Dr.
SIRBU Ioan Ovidiu


Telefon : 0256/204250 interior 1413
Email : ovidiu.sirbu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Sef Lucrari Dr.
GRECU Daniela


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : grecu.daniela@umft.ro

Sef Lucrari Dr.
SFRIJAN Felicia


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : feliciasfrijan@yahoo.co.uk

 
Sef Lucrari Dr.
SAMOILA Corina


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : corsamol@yahoo.com

Sef Lucrari Dr.
GEORGESCU Alina


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : aserb@umft.ro

 
Sef Lucrari Dr.
TAMAS Liviu


Telefon : 0256/204250 interior 1413
Email : tliviu33@yahoo.com

Sef Lucrari Dr.
GURBAN Camelia


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : camelia_gurban@yahoo.com

 
Sef Lucrari Dr.
BONTE Diana


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : dia_bonte@yahoo.com

As. Univ. Dr.
MIHALA Adrian


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : adimihala@yahoo.com

 
As. Univ. Dr.
BUJOR Geta


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : geta.bujor@yahoo.com

As. Univ. Dr.
ALEXA Anda


Telefon : 0256/204250 interior 1413
Email : alexa.anda@umft.ro

 
As. Univ. Dr.
MARCU Anca


Telefon : 0256/204250 interior 1413
Email : marcu.anca@umft.ro

As. Univ. Dr.
BUZATU Alina Ramona


Telefon : 0256/204250 interior 1413
Email : buzatu.ramona@umft.ro

 
As. Univ. Dr.
SALA CIRTOG Maria


Telefon : 0256/204250 interior 1413
Email : mariasala.cirtog@gmail.com

As. Univ. Dr.
MĂRIEȘ Liana


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : liana.maries@yahoo.com

 
Asistent cercetare
ANTONESCU Mirela


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : mirela_simona86@yahoo.com

Asistent cercetare
BEJINAR Cristina


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : tynabej@yahoo.com

 
Tehnician principal
OPREA Vera


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : opreavera@yahoo.com

Tehnician
TAUTZENBERGER Dana


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : danatautz@yahoo.com

 
Tehnician
KOCH Claudia Roxana


Telefon : 0256/204250, interior 1413
Email : koch.claudia24@gmail.com

 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >