Facultatea de Medicină

Disciplina de Chirurgie I

Data ultimei actualizări : 21.09.2016 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Timişoara, Romania
Telefon : 0040 356 433 366,  0040 356 433 153, 0040 356 433 363
E-mail : olariu.sorin@umft.ro
Website: http://www.chirurgietimisoara.ro/

 

Clinica I Chirurgicală a luat fiinţă o data cu intrarea în funcţiune a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara în anul 1974. Nucleul iniţial al clinicii a fost condus de ACADEMICIAN PIUS BRÎNZEU având în componenţă pe Şef de Lucrări Dr. Petru Ignat, asistent universitar dr. E. Caba, asistent universitar dr. N. Bota, la care s-au adăugat medici încadraţi în reţea: Dr. M. Marcu şi Dr. N. Mocanu. În 1976 colectivul clinicii s-a completat cu 2 asistenţi universitari: Dr. M. Teodorescu şi Dr. J. Avram iar în 1981 cu încă un asistent universitar, Dr. V. Ivan. După anul 1990 colectivul clinicii a crescut substanţial prin venirea în clinică a: şef de lucrări I. O. Rada, şi a asistenţilor universitari Dr. S. Olariu, Dr. F. Cădariu, Dr. S. Pop, Dr. B. Totolici, Dr. M. Tilincă şi a preparatorilor Dr. M Pavkov şi Dr. C. Burtică. În ultima perioadă s-au adăugat: Ş.l. Dr Daniela Radu şi asistenţii universitari: Dr. D. Roşu, Dr. M. Murariu, Dr. I. Avram, Dr. A. Cucui, iar pe reţea Dr. I. Icma.

Prin Academician PIUS BRÎNZEU, Clinica I Chirurgicală era considerată descendentă şi continuatoare a şcolii chirurgicale franceze iniţiată la Strassbourg de prof. dr. RENE LERICHE, personalitate care a dominat chirurgia mondială în perioada interbelică.

Academicianul PIUS BRÎNZEU, chirurg de excepţie, om de o înaltă cultură şi formator de şcoală chirurgicală este considerat întemeietorul flebologiei în România. Datorită personalităţii şi activităţii sale, Clinica I Chirurgicală din Timişoara are cea mai bogată experienţă din ţară în acest domeniu şi este considerată ca centru de referinţă.

Prin personalitatea sa ştiinţifică şi medicală remarcabilă a determinat recunoaşterea şi impunerea clinicii în lumea chirurgicală şi universitară. Membru titular al Academiei Române şi membru al Prezidiului Academic de Ştiinţe Medicale, medic şi profesor universitar emerit, doctor docent în ştiinţe medicale, medic primar chirurg gradul I, laureat al Facultăţii de Medicină din Strassbourg, creator de şcoală chirurgicală, om de înaltă cultură, Acad. Pius Brînzeu a imprimat prin exemplul său o ţinută academică şi un înalt profesionalism întregului colectiv al clinicii.

Din anul 1981 conducerea clinicii este preluată de CONF.UNIV. DR. PETRU IGNAT. Format la şcoala clujeană de chirurgie şi colaborator apropiat al profesorului Brînzeu, conferenţiarul şi apoi profesorul Ignat a continuat şi a întărit prestigiul clinicii. Membru şi reprezentant al României în Uniunea Internaţională de Flebologie, profesorul Petru Ignat a înfiinţat în 1983 un Cabinet de Flebologie unic în ţară, a fost iniţiatorul Societăţii Române de Flebologie şi a organizat primele manifestări ştiinţifice de flebologie cu participare internaţională.

După pensionarea în 1995 a profesorului Petru Ignat clinica a fost condusă de PROF. UNIV. DR. MARIUS TEODORESCU care a continuat menţinerea profesionalismului clinicii la un nivel ridicat, promovând în special chirurgia laparoscopică. Prin multitudinea de doctorate conduse şi efectuate în clinică a ridicat prestigiul şi calitatea ştiinţifică a activităţii chirurgicale.

PROF. UNIV. DR. JECU AVRAM a fost şeful compartimentului de chirurgie vasculară în clinică. A organizat şi participat la numeroase manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. A făcut parte din conducerea comitetului executiv al Forumului Vascular European. A extins şi aplicat chirurgia laparoscopică în domeniul vascular şi a fost adeptul utilizării alogrefelor în chirurgia reconstructivă a peretelui abdominal.

În prezent şeful clinicii este PROF. UNIV. DR. SORIN OLARIU, personalitate cu vederi largi şi moderne în practicarea chirurgiei. Format la şcoala profesorului Petru Rădulescu are preocupări deosebite în chirurgia laparoscopică, bariatrică, a vaselor mari retroperitoneale, chirurgia viscerală abdominală. Este adeptul colaborărilor interdisciplinare în rezolvarea unor aspecte complexe de patologie chirurgicală prin care să se reducă la minim agresiunea actului operator. Membru a numeroase societăţi chirurgicale naţionale şi internaţionale continuă activitatea ştiinţifică, didactică şi chirurgicală a predecesorilor săi ducând înainte prestigiul Clinicii I Chirurgicale

Clinica I Chirurgie este astăzi una din marile clinici de chirurgie generală din ţară, a cărei activitate medicală din 1974 până în prezent a cuprins peste 100.000 internări si peste 80.000 de operaţii din întreaga gamă de patologie chirurgicală. În clinica noastră se practica intervenţii moderne, cu rezultate încurajatoare: gastric banding pentru obezitate morbidă, rezecţii hepatice prin radiofrecvenţă, cura varicelor cu laser endovenos, aloplastiile in eventraţiile mari, multirecidivate, o paletă largă de intervenţii laparoscopice, chirurgie endocrină şi toate tipurile de intervenţii chirurgicale abdominale.

Funcţionând ca serviciu de chirurgie de urgenţă, colectivul clinicii s-a preocupat de problemele ridicate de diagnosticul şi tratamentul traumatismelor, al abdomenului acut chirurgical, al şocului. În clinică se efectuează numeroase reintervenţii la cazurile operate în alte servicii, în special din judeţele limitrofe, intervenţii care pun probleme deosebite de tehnică şi strategie chirurgicală.

Membrii clinicii, fiind cadre universitare se preocupă de instruirea chirurgicală a studenţilor din anul IV de la Facultatea de Medicina Generala. Se pune un mare accent pe activitatea teoretică şi practică a studenţilor, pe examinarea corectă a bolnavilor şi însuşirea manevrelor necesare în practica medicală. Studenţii sunt antrenaţi în activitatea de cercetare şi un număr relativ mare dintre ei îşi fac lucrarea de diplomă in cadrul clinicii. Au fost introduse metode noi in predarea cursurilor: lecţii integrate interdisciplinar, video live din sala de operaţie, proiecţii cu un bogat material iconografic şi video.

Clinica I Chirurgie a funcţionat de la înfiinţare ca un prestigios centru de învăţământ  postuniversitar, pentru medicii rezidenţi şi de perfecţionare pentru medicii specialişti şi primari.

Activitatea ştiinţifică din clinică a fost axată pe mai multe domenii chirurgicale:

 • patologia venoasă şi arterială periferică: domeniu tradiţional şi prioritar în care ne mândrim cu cea mai bogată experienţă din tară,
 • patologia chirurgicală digestivă,
 • chirurgia bariatrică
 • patologia peretelui abdominal

Contribuţia ştiinţifică a colectivului Clinicii I Chirurgie s-a realizat pe mai multe planuri dar aportul cel mai valoros fiind adus în patologia venoasă, domeniu în care au fost realizate peste 10.000 de operaţii, ceea ce reprezintă una din marile statistici europene. În clinică avem un Compartiment de Flebologie staţionar şi ambulatoriu, unic in tara. Societatea Romana de Flebologie, înfiinţată de Clinica I Chirurgie are o bogată activitate ştiinţifică şi organizează congrese naţionale cu participare internaţională cu o periodicitate de 2 ani. Experienţa clinicii în patologia venoasă este recunoscută pe plan naţional şi internaţional. In acest domeniu am publicat monografii, am elaborat teze de doctorat şi am realizat numeroase lucrări ştiinţifice care au fost comunicate la manifestări ştiinţifice din tară, străinătate şi publicate în reviste de specialitate.

O parte din volumele de specialitate publicate de membrii clinicii noastre sunt:

 1. Bolile arterelor (in Patologia Chirurgicala, sub red. Burghele) . P.Brinzeu ( 1975)
 2. Abdomenul – Vol. I si II sub red. P. Brînzeu ( 1977)
 3. Ghid terapeutic in bolile cardio-vasculare, P.Brinzeu, S.Gavrilescu (1975)
 4. Angiologia in practica medicala ,P. Brînzeu ( 1977)
 5. Bolile venelor in Clinica Medicala sub red. Negoita, Vlaicu ; P. Ignat (1983)
 6. Insuficienta venoasa cronica a membrelor inferioare , P. Ignat (1985)
 7. Chirurgia sistemului venos al membrelor inferioare , P. Ignat, J. Avram, N. Bota, V. Ivan, M.Teodorescu ( 1985)
 8. Îndreptar in chirurgia laparoscopică , M.Teodorescu, D.Radu ( 1994)
 9. Patologia vasculara periferica , J.Avram si colab. ( 1998)
 10. Anevrismele aortei, S.Olariu ( 1999)
 11. Varicele membrelor inferioare. Terapia sclerozantă , V.Ivan ( 2000)
 12. Chirurgia reparatorie a CBP , B.Totolici ( 2001)
 13. Elemente de patologie chirurgicala. Vol. I, J.Avram si colab. (2001)
 14. Chirurgia insuficientei venoase cornice a membrelor inferioare , M.Teodorescu, V.Ivan , S.Olariu, D.Radu, N.Bota ( 2002)
 15. Chirurgia proctologică, S.Olariu., N.Bota (2002)
 16. Varicele recidivate ale membrelor inferioare, B.Totolici, N.Bota, M.Teodorescu ( 2002)
 17. Evoluţia concepţiilor chirurgicale in tratamentul ulcerului duodenal complicat , D.Radu (2003)
 18. Elemente de patologie chirurgicala. Vol.II, J.Avram si colab. ( 2003)
 19. Chirurgia vaselor mari retroperitoneale , S.Olariu, N.Bota ( 2004)
 20. Varicele membrelor inferioare - terapie chirurgicala,V.Ivan, C.Ivan ( 2004)
 21. Chirurgia fistulelor arterio-venoase terapeutice, B.Totolici, N.Bota ( 2005)
 22. Curs de chirurgie generala pentru fiziokinetoterapie, V.Ivan si colab.(2006)
 23. Icterele mecanice, D.Radu , M.Teodorescu, D.Gruion, N.Bota (2006)
 24. Patologie chirurgicala – tub digestive si anexe, S.Olariu, N.Bota ( 2006)
 25. Patologie chirurgicala – traumatisme torace, perete abdominal, S.Olariu, N.Bota ( 2006)
 26. Surgery for students, S.Olariu ( 2006)
 27. Ulcerul venos de gamba, N.Bota, M.Soames ( 2007)
 28. Reinsertia psihosociala si socioprofesionala a bolnavilor cu amputatii ale membrelor inferioare, E.Vancu, D.Radu, M.Teodorescu, R.Vancu (2008).

Nenumăratele articole publicate in revistele: International Angiology, Chirurgia, Cercetari Experimentale Medico-Chirurgicale, Revista Română de Flebologie, Radiologia, Phlebologie, Lyon Chirurgical, Journal of Angiology Medical Vascular Surgery , Ann.d’Anatomie-pathologique, Archive de L’Union Medicale Balcanique, Presse Medicale, Viata Medicala, Timisoara Medical Journal, Info-Medica, Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, rez. în Romanian J. of Angiology and Vascular Surgery etc. dovedesc activitatea de cercetare ştiinţifica si preocupările permanente ale membrilor Clinicii I Chirurgie.

Clinica I Chirurgie are în componenţă şi medici angajaţi pe reţeaua Ministerului Sănătăţii după cum urmează:

Nume Titulatura Email Telefon
Teodorescu Marius Prof. Univ. Dr. pensionar   0748331270
Ivan Vasile Medic primar Dr. codrutivan@gmail.com 0748331274
Tilinca Mircea Medic primar mtilinca@yahoo.com 0748331283
Icma Ion Medic primar nutu75@yahoo.com 0749276227
Bistrian Emilian Medic primar b_emil2000@yahoo.com 0721406084

Şef de disciplină

Prof. Univ. Dr.
Olariu Sorin


Telefon : 0748331273
Email : srnolariu@yahoo.com

 

Membri

Prof. Univ. Dr.
Olariu Sorin


Telefon : 0748331273
Email : srnolariu@yahoo.com

Ș.L. Dr.
Radu Daniela


Telefon : 0722241037
Email : daniela_radu@hotmail.com

 
Ș.L. Dr.
Murariu Marius Sorin


Telefon : 0748331286
Email : murariu.marius@umft.ro

Ș.L. Dr.
Ivan Codruț


Telefon : 0723249123
Email : codrutivan@gmail.com

 
Asist. Univ.Dr.
Cădariu Florentina


Telefon : 0722955276
Email : cadariuf@yahoo.com

Asist. Univ.Dr.
Pop Sabin


Telefon : 0748331280
Email : sabinpop@yahoo.com

 
Asist. Univ. Dr.
Roșu Dan Cristian


Telefon : 0748331284
Email : dancristianrosu@gmail.com
Vezi curriculum vitae
Asist. Univ. Dr.
Cucui-Cozma Alexandru


Telefon : 0744794409
Email : alexandrucucui@gmail.com

 
Asist. Univ. Dr.
Avram Mihaela-Flavia


Telefon : 0745599161
Email : avram.mihaela@umft.ro

 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >