Facultatea de Medicină

Disciplina de Educaţie Fizică şi Sport

Data ultimei actualizări : 09.02.2016 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa :P-ATA EFTIMIE MURGU NR 2 TIMISOARA
Telefon : 0723427876
E-mail : doina_mircioaga@yahoo.com

 

La Disciplina de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul U.M.F. “Victor Babeş” Timişoara, studenţii anului I şi II, au posibilitatea să-şi perfecţioneze cunoştinţele tehnico-tactice din următoarele ramuri sportive: atletism, badminton, baschet, fotbal, handbal, tenis de masă, volei. În prima lecţie din semestrul I studenţii sunt informaţi de modul cum se vor desfaşura lecţiile, criteriile de evaluare şi notare. Notarea se face ţinând cont de următoarele criterii: probe de control, prezenţă la ore, participarea în competiţii.

Conţinutul activităţilor de Educatie fizică şi sport, desfaşurate de studenţii facultăţii, poartă amprenta bazei sportive existente, ce oferă posibilitatea studenţilor care au practicat un sport de performanta , să opteze pentru o anumită ramură sportivă.

Conform instrucţiunilor Ministerului Învăţamântului, Educaţia fizică este disciplină obligatorie în anii I şi II şi se organizează “opţional” pe ramuri de sport, insistându-se atât asupra pregătirii fizice generale şi specifice, precum şi asupra însuşirii şi perfecţionării unor cunoştinţe tehnico-tactice din anumite ramuri sportive, a însuşirii unor cunoştinţe teoretice privind scopul activităţii desfăşurate, corectarea sau ameliorarea unor deficienţe şi deformaţii de creştere şi dezvoltare. La sfârşitul fiecărui semestru studenţii au obligaţia de a trece probele de control stabilite de disciplină, iar la încheierea anului vor fi apreciaţi cu nota.

 Concepţia pe care se bazează procesul didactic de Educaţie fizică şi sport în U.M.F.Timişoara, pune pe primul loc pregătirea profesională, a studenţilor cu consecinţele şi tangenţele care vizează capacitatea fizică şi intelectuală, starea de sănatate şi capacitatea de muncă viitorilor medici. Din aceste motive procesul didactic trebuie să atingă urmatoatele obiective:

 • Menţinerea şi consolidarea stării de sănătate şi vigoare psiho-fizică
 • Influenţarea favorabilă a indicatorilor somatici, fiziologici şi motrici prin ridicarea nivelului de pregătire fizică şi sportivă
 • Însuşirea şi perfecţionare unor cunoştinţe tehnico-tactice din anumite ramuri sportive
 • Dezvoltarea fizică armonioasă
 • Creşterea rezistenţei generale a organismului, sub influenţa factorilor naturali de călire
 • Formarea deprinderii de practicare independentă şi sistematică a exerciţiilor fizice şi sporturilor preferate
 • Realizarea factorului compensator, de destindere psiho-fizică, eliminarea stărilor de oboseală şi a stresului cotidian
 • Corectarea sau ameliorarea unor deficienţe şi deformaţii de creştere şi dezvoltare (cultură fizică medicală)
 • Participarea în competiţii  a tuturor studenţilor  SPORTIVI care fac pare din echipele reprezentative ale universităţii.

Profesorii de Educaţie Fizică şi Sport sunt desingeri şi manageri ai programului de educaţie fizică şi sport. Ei trebuie să formeze şi să stabilească atitudinile favorabile ale studenţilor faţă  de activitatea sportivă. Studenţii medicinişi nu se pregătesc să devină profesori de educaţie fizică şi sport şi nici sportivi de performanţă.Totuşi ei au un drum lung şi snuos de parcurs şi fară o pregătire intelectuală şi fizică foarte bună nu vor putea să-i facă faţă.

CERINŢE:

Voi prezenţă în continuare cerinţele, probele şi normele de control pentru promovarea studenţilor din anii I şi II la Disciplina Educaţie Fizică şi Sport.

Cerinţele şi obligaţiile privitoare la frecvenţă, tinută, echipament, participarea la competiţiile interne, inter-universitare, internaţionale, trecerea probelor de control, înscrierea studenţilor care au practicat un sport de performantă în echipele reprezentative ale universităţii.

 Sistemul de apreciere şi notare

Evaluarea si aprecierea activitătii de educatie fizică si sport:

1.      Frecvenţa obligatorie la lecţii: 85 % din notă

Cei care au 1 lecţie în fiecare săptămână:

 • minim 10 prezenţe din 14 lecţii semestrial;
 • minim 20 prezenţe din 28 de lecţii anual.

Cei care au o lecţie la două săptămâni:

 • minim 6 prezenţe din 7 lecţii semestrial;
 • minim 12 prezenţe din 14 lecţii anual.

2.      Trecerea obligatorie a unor probe de control:

                În semestrele I şi III ,studenţii sunt verificaţi cu probe de control în sala de sport:

 • Naveta (al. viteză în regim de rezistenţă)
 • Săritura în lungime de pe loc
 • Abdomen / 30 secunde, studente
 • Flotari studenti.

             În semestrul II şi IV cu probe din atletism: 

 • Alergare de viteză pe 50 m, cu start din picioare, plecare liberă
 • Alergare 400 m plat studente, 800 m plat studenţi
 • Probele de verificare a însuşirii tehnicii unor ramuri de sport se vor testa pe toată durata anului universitar.

Probele de control vor fi susţinute în fiecare semestru în cadrul lecţiilor de educaţie fizică. Aprecierea studenţilor cu nota finală, se face in semestrele II şi IV, înainte de a începe sesiunea.

 Criteriile de evaluare sunt:

 • Probele de atletism, jocuri sportive  şi probe de sală
 • Participarea la lecţii
 • Pentru studenţii sportivi care şi-au ales opţional o ramură de sport, prezenţa se face în cadrul orelor de antrenament iar la notare se ţine cont de  participarea la competiţii şi parcurgerea probelor de control
 • Studenţii care nu pot efectua probele de control din motive de sănatate (în baza unei adeverinţe medicale emise de medicul specialist şi vizată de mediculuniversitatii) sunt cuprinşi in cadrul unui program de cultură fizică medicală şi fiecare va susţine un complex de 10-12 exerciţii specifice problemei de sănatate.
 • Nota finală este rezultatul mediei aritmetice între transformarea punctajului în nota pentru probele de atletism, jocuri sportive şi sală şi nota rezultată din procentajul prezenţelor la lecţii.

  Cursul de educaţie fizică şi sport

 • este cuprins în programul de învăţământ
 • se desfăşoară sub formă lucrări practice
 • se acordă  notă la finele fiecărui semestru, sau la finalul anului de studiu.                    

                                                                                                                                             

Forme de desfăşurare a activităţii

Activitatea de educaţie fizică şi sport desfaşurată cu studenţii cuprinde o multitudine de forme de organizare, dintre care menţionăm:

1. - Lectii de educaţie fizică pe profil de motricitate generală

 • baschet
 • volei
 • fotbal
 • handbal
 • gimnastică aerobică
 • fitness
 • dezvoltarea forţei
 • competiţii sportive de masă (ca spectator sau participant).

  2. - Lecţii de antrenament pe ramuri de sport (echipe reprezenţative) desfăşurate cu studenţii selecţionaţi din anii I –VI, masterat şi doctorat

 • atletism
 • badminton
 • baschet fete
 • baschet băieţi
 • fotbal băieţi
 • handbal fete 
 • handbal băieţi
 • volei fete
 • volei baieţi
 • tenis de masă
 • tenis de câmp.

3.      - Lecţii de cultură fizică medicală cu un conţinut specific în funcţie de principalele afecţuni morfo-funcţionale ale studenţlor care au recomandare medicală în acest sens;

 4.      Activitatea de performanţă a disciplinei de educaţe fizică şi sport cuprinde:

 • atletism;
 • baschet fete
 • baschet baieţi;
 • badminton
 • fotbal baieţi;
 • handbal fete 
 • handbal baieţi;
 • volei fete
 • volei baieţi;
 • tenis de masă
 • tenis de câmp.

Competiţii sportive:

 • Cupa Medicina; baschet, fotbal, volei  tenis de masă
 • Crosul sănatăţii
 • Cupa farmaciştilor
 • STUDENT SPORT
 • Festival studentesc SPORTFEST
 • Campionatele Naţionale Universitare – Etapa pe Centrul Universitar Timişoara şi etapa naţională
 • Participare la Campionatele Internaţionale cu studentii sportivi şi echipele reprezentative ale UMFT

Performanţe obţinute de  studenii sportivi, la nivel internaţional

 1. Olariu Sonia UMFT., An II Med. Gen. Locul III, CEUBadminton, 9th European Universities Badminton Championschip, 5-11 mai 2013 ,Uppsala Suedia.
 2. Olariu Sonia UMFT. An II Med. Gen. Locul I, Simplu Fete CM Badminton, 34th World Medical G Health Games-, 29 iunie -6 iulie 2013, Zagreb, Croatia
 3. Olariu Sonia UMFT. An II Med. Gen. Locul I, Dublu Mixt, CM Badminton, 34th World Medical G Health Games-, 29 iunie -6 iulie 2013, Zagreb, Croatia
 4. Olariu Sonia UMFT. An III Med. Gen. Locul II, Dublu Fete CM Badminton, 34th World Medical G Health Games-, 29 iunie -6 iulie 2013, Zagreb, Croatia
 5. Locul VI-  2012/ Baschet Feminin  “Euro Belgrade 2012”International Student Sport Tournament to be held in Belgrade, Serbia from October 11th to 15th.

 Performanţe obţinute de sportivii umft, la nivel naţional

 Badminton

 1. Olariu Sonia UMFT., An IV Med. Gen. Locul I, CNU Badminton 2015 Timisoara SIMPLU FETE
 2. Olariu Sonia UMFT., An IV Med. Gen. Locul I, CNU Badminton 2015 Timisoara DUBLU FETE
 3.  Olariu Sonia UMFT., An IV Med. Gen. Locul I, CNU Badminton 2015 Timisoara SIMPLU MIXT
 4. PUP Alexandra An I M.G. Locul II, CNU Badminton 2015 Timisoara SIMPLU FETE
 5. PUP Alexandra An I M.G. Locul II, CNU Badminton 2015 Timisoara DUBLU FETE
 6. PUP Alexandra An I M.G. Locul II, CNU Badminton 2015 Timisoara DUBLU MIXT

 BASCHET

 • 2008/Locu lII, Campionatul  National  Universitar de Baschet Feminin , 12-13-04.2008, Cluj Napoca
 •  2009/ Locui VI,  Campionatul  National  Universitar de Baschet Feminin,10-12-04.2009, Cluj Napoca
 • 2010/ Locu VI, Campionatul  National  Universitar de Baschet Feminin, Alba Iulia, 2010
 •  2012/ Locul V, Campionatul  National  Universitar de Baschet Feminin , Alba Iulia.  2012
 •  2011/ Participare cu echipele de fotbal si baschet feminin si masculin la Campionatul Universitar „STUDENT SPORT”,
 • 2012/ Participare la Campionatul  National  Universitar de Baschet Feminin , 3/3 locul III- Zona Vest, Oradea „STUDENT SPORT”,
 • 2012/ Participare la Campionatul  National  Universitar de Baschet Masculin 2012/ , 3/3 locul IV- Oradea„STUDENT SPORT”,
 •  2013 Participare la Campionatul  National  Universitar de Baschet Feminin , 3/3 locul V- Zona  Sibiu „STUDENT SPORT”,
 • 2013/ Participare la Campionatul  National  Universitar de Baschet Masculin 2013/ , 3/3 locul IV- SIBIU„STUDENT SPORT”,
 • 2015 /Locul  lII, Campionatul  Naţional  Universitar de Baschet Masculin, 22-24mai 2015 Pitesti

 Inot

 • 2010/ Locul II  Bob Laura Mihaela, BFKT,  4x50m liber F Campionatul National  Universitar de Inot Piteştifaza pe tara 14-15 mai2010
 • 2010 Inot fete  stafeta 4x 100 m mixt ,campionatul national universitar Pitesti , calificate in finala, faza pe tara (primele 8) Bob Laura in echipa
 • 2010 Locul I  Bob Laura Mihaela, BFKT,  4x50m liber F Campionatul National  Universitar faza pe centru ubiversitar.
 • 2008  Locul II – Szomoru Teodora – Campionatul National  Universitar Faza pe Centru Universitar , 2008 Timisoara

  Fotbal

 •   2012/ Participare la Campionatul  National  Universitar de Fotbal, loc III- Timisoara„ STUDENT SPORT”,
 •   2013/ Participare la Campionatul  National  Universitar de Fotbal,loc IV- 5-8.04 2013,Timisoara„ STUDENT SPORT

Tenis de masa

 • 2014. Locul lII, Nistor Gabriela, UMFT, an II Farmacie, Campionatul  Naţional  Universitar de Tenis de masa 21-22noe.,
 • 2014 . Locul lV, Pasare Mihnea UMFT, an I M.D. Campionatul  Naţional  Universitar de Tenis de masa 22-24noe.,                            

 ALTE  REZULTATE DIN COMPETITII:

 • 2006  Locul IV – Cupa “Ursus” Loc de desfasurare: Universitatea “  Politehnica Timisoara, mai 2006
 • 2010 / locul IV   “Cupa Traian Lalescu”, U.P.Timisoara
 • 2011 / locul III   “Cupa Traian Lalescu”, U.P.Timisoara
 • 2013/ locul IV   “Cupa Traian Lalescu”, U.P.Timisoara

 INOT:

 1. Grecu Titus loc I, 50m spate ,Sport Vest 2010/  
 2. Grecu Titus, loc II, 50m liber, Sport Vest. 2010/  
 3. Finatan  Ana ,loc III, 50m spate, Campionatul National  Universitar,  faza pe centru universitar,2010
 4. Mihailescu Narcis, loc III, 25m spate,  Sport Vest2010/  
 5. Mihailescu Narcis, 2 5 m flutue , Campionatul National  Universitar,  faza pe centru universitar,- 2010
 6. Scrum Cristian, 50 m spate, loc III, Campionatul National  Universitar,  faza pe centru universitar, 2010, Timisoara

SAH:

 1. 2008/ Sah: Locul II – Covaci Ondina – Campionat National de şah , 2008
 2. 2014 Sah, Campionatul  Naţional  Universitar de Sah, Bucuresti 22-24noe.locVI, Indre Alexandru  
 3. 2014 Alexandra Nevednicii, studentă la medicină anul III.locul I,
 4.  Indre Alexandru, UMFT, Locul I , FAZA ZONALA S-V, Campionatul  Naţional  Universitar de Tenis de masa14-15 noe.,Timisoara
 5. 11.  Untaru Marius, , Locul III , FAZA ZONALA S-V, Campionatul  Naţional  Universitar de Tenis de masa14-15 noe 2014.,Timisoara                       

Studentii sportivi din UMFT, care au participat in alte competitii nationale si internationale

  KERATE ARTE MARTIALE, KICK-BOX , POWERKIFTING

 • 2010.  Hajjar Wael loc I, Cupa Romaniei “International Kempo Open Cup”
 • 2011.  Zeif Eddine loc II, Kumite , 20.03.2011 Arad.
 • 2011.  Zeif Eddine loc III, Kumite  Echipe, 19. XI.2011
 • 2011.  Negrila Vlad, loc I, Kickboxing, Timisoara, 13.XI. 2011
 • 2012.  Al-Hadar Hadi, loc I, Cupa Internationala “1 Decembrie”, Salonta
 • 2012 . Zgriba Seif Eddine, loc III, Kumite,  1.04.2012. Arad
 • 2012.  Oprean Alexandra loc I,Inpins culcat, Campionat  National deJuniori
 • 2012.  Oprean Alexandra loc I,Indreptari , Campionat  National de Juniori
 • 2012.  Oprean Alexandra loc I,Genuflexsiuni , Campionat  National Juniori

 

LINK-URI UTILE:

Şef de disciplină

Conf. univ. Dr.
MIRCIOAGA DOINA ELENA


Email : doina_mircioaga@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Conf. univ. Dr.
MIRCIOAGA DOINA ELENA


Email : doina_mircioaga@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
Şef Lucrări Dr.
Paula Monica Bîcov


Email : paulasuru@hotmail.com
Vezi curriculum vitae
 
Şef Lucrări Dr.
Barzuca Mircioagă Alexandra


Email : alexia_tenis21@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
Asist. univ. dr.
Barzuca Dorian


Email : dorian.barzuca@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
 

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Activitatea disciplinei
 
Tip fişier : PPT | Dimensiune : 6.32 Mb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >