Facultatea de Medicină

Disciplina de Epidemiologie

Data ultimei actualizări : 18.09.2012 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : Centrul Regional de Sănătate Publică Timişoara - Bd. Victor Babeş, nr.16, cod 300226
Telefon : 0040.256.492.101
E-mail : epidemiologie@umft.ro

 

Disciplina de Epidemiologie a fost înfiinţată în anul 1947 şi de atunci până în 1952 a fost condusă de Conf.Univ.Dr. David Petru care a redactat şi primul curs pentru studenţi. În perioada 1952-1957, Disciplina de Epidemiologie a fost unificată cu Disciplina de Boli Infecţioase sub conducerea Profesorului Dr.Vladimir Buşilă. Din anul 1957 Disciplina de Epidemiologie redevine independentă şi este condusă timp de 30 ani de către Dr. Pop Oliver, ca Şef Lucrări, Conferenţiar şi în final Profesor. Profesor Dr. Eufimia Anghelescu a activat în cadrul disciplinei începând din anul 1960 şi a condus disciplina în perioada 1987-1992.

De-a lungul timpului în cadrul Disciplinei de Epidemiologie au activat o serie de cadre didactice şi de cercetare: Dr. Gorcea Valeriu, Dr.Vălceanu Mihai, Dr. Novac Emil şi biolog specialist Adela Stroie, care alături de şefii de disciplină mai sus menţionaţi, au contribuit la elaborarea cursurilor pentru studenţi, a peste 500 lucrări stiinţifice, 3 invenţii şi un număr reprezentativ de cărţi cu titlu didactic şi monografic. De asemenea la nivelul disciplinei au fost conduse peste 200 lucrări de diplomă şi au fost organizate o serie de cursuri de perfecţionare şi cursuri de pregătire prin secundariat şi ulterior prin rezidenţiat.

În anul 1990 a ocupat prin concurs postul de asistent universitar Dr. Emilian Damian Popovici, medic primar epidemiolog, doctor în medicină iar din anul 1993 disciplina a mai dobândit un asistent, pe Dr. Sorina Laitin, medic primar epidemiolog, medic specialist de boli infecţioase, doctor în medicină, promovată Şef de lucrări prin concurs în anul 2004. În anul 2003 Dr. Luminiţa Mirela Bădiţoiu, medic specialist epidemiolog, a ocupat prin concurs postul de asistent universitar iar în anul 2007 d-na Mariana Anghel pe cel de chimist, prefigurând noua pondere pe care Disciplina de Epidemiologie o va avea în cadrul învăţământului medico- farmaceutic timişorean.

Începând cu anul 1995, cursurile cu anul VI M.G., anul IV Medicină Dentară şi ulterior anul IV Fiziokinetoterapie au fost susţinute de către Dr. Emilian Damian Popovici, la început ca Şef Lucrări şi apoi Conferenţiar Universitar. Tot începând cu anul 1995 acesta ocupă funcţia de Şef al Disciplinei şi coordonator rezidenţiat în Specialitatea Epidemiologie .

Activitatea didactică se desfăşoară atât în spaţiile didactice ale Centrului Regional de Sănătate Publică Timisoara cât şi în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, permitând contactul direct dintre student şi pacient pentru aplicaţii practice dar şi familiarizarea cu dotările moderne din laboratoarele Secţiei de Epidemiologie (Analizor Elisa CODA BIO- RAD; Analizor ELFA miniVIDAS - bioMerieux ; Sistem PCR cantitativ Mx 3005P QPCR System – Stratagene USA,etc.).

Cursul este structurat pe 2 părţi, prima cuprinzând noţiuni generale de Epidemiologie şi descrierea factorilor procesului epidemiologic iar cea de-a doua se axează pe epidemiologia bolilor transmisibile de etiologie bacteriană şi virală.

Lucrările practice abordează domenii ca imunoprofilaxia cu Programul Naţional de Vaccinare, armonizarea acestuia cu strategia de vaccinare europeană/internaţională dar şi ancheta epidemiologică sau noţiuni de asepsie, antisepsie, dezinfecţie.

Preocupările ştiinţifice sunt axate pe diferite teme:

  • Profilaxia primară şi secundară a hepatitelor virale,
  • Starea de portaj în Hepatita virală B,
  • Infecţii nosocomiale şi multirezistenţa bacteriană,
  • Implementarea metodelor de epidemiologie moleculară în investigarea tulpinilor bacteriene.

Învăţământ postuniversitar: Disciplina a organizat în 2006 cursul postuniversitar „Actualităţi în Epidemiologia clinică” iar în 2007 „Invesigarea unei epidemii”. Membrii disciplinei sunt implicaţi în prezentarea de cursuri postuniversitare pentru medicii de familie, cursuri pentru cadre medicale medii, etc.

Proiecte de cercetare

  • Proiect CEEX 631/03.10.2005 - „Promovarea tehnologiilor inovative şi durabile pentru tratarea apei destinate consumului uman” - Titular contract Cosma Cristiana (Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industrială INCD-ECOIND); Popovici Emilian Damian - membru în colectivul partenerului ISPT;
  • Proiect CEEX 10/05.10.2005 - „Studiul bioactivităţii antioxidante sinergice a alimentelor funcţionale îmbogăţite cu extracte antioxidante naturale şi microelemente în tratamentul cancerului mamar” - Titular contract Simona Drăgan (unitate coordonatoare UMF Timişoara); Popovici Emilian Damian - coordonator proiect parte subcontractantă ISPT;
  • Proiect CEEX nr.158/2006 - „Investigarea unor mecanisme moleculare din genomul HCV cu implicaţii în dezvoltarea unor sisteme de diagnostic şi terapeutice” - Titular contract Oprişan Gabriela (Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie Cantacuzino Bucureşti); Popovici Emilian Damian - membru în colectivul partenerului ISPT;
  • Proiect 51-034/2007 PNCDI2 – Program 4 Parteneriate în domenii prioritare: „Lanţuri epidemiologice posibile şi modalităţi de control în criptosporidioză la animale si om”- Titular contract Prof. univ. Dr. Gheorghe Dărăbuş (unitate coordonatoare USAMVBT); Popovici Emilian Damian – coordonator proiect din partea partenerului CRSPT; Bădiţoiu Luminiţa Mirela - membră în colectivul de cercetare din partea CRSPT;
  • Proiect 41121/01.10.2008 PNCDI2 – Program 4 Parteneriate în domenii prioritare: “Studiul determinanţilor moleculari ai multirezistenţei tulpinilor bacteriene nosocomiale şi comunitare din Sud Vestul Romaniei” - Titular contract Prof. univ. Dr. Monica Licker (unitate coordonatoare UMFT Timişoara); Bădiţoiu Luminiţa Mirela, Anghel Mariana – membre în colectivul de cercetare din partea UMFT.

Şef de disciplină

Conf. univ. Dr. med.
Emilian Damian Popovici


Telefon : 0744206030
Email : popovicitmro@yahoo.com

 

Membri

Conf. univ. Dr. med.
Emilian Damian Popovici


Telefon : 0744206030
Email : popovicitmro@yahoo.com

S.L. Dr. med.
Sorina Maria Denisa Laitin


Telefon : 0722714210
Email : sorina_laitin@yahoo.com

 
Asist. univ. Dr. med.
Luminiţa Mirela Bădiţoiu


Telefon : 0727746440
Email : luminitabaditoiu@gmail.com

Chimist
Mariana Anghel


Telefon : 0726390817
Email : epimara@yahoo.com

 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >