Facultatea de Medicină

Disciplina de Farmacologie

Data ultimei actualizări : 14.09.2016 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : P-ta Eftimie Murgu Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon : 0256204476
E-mail : farmacologie@umft.ro

 

Învăţământul la Disciplina de Farmacologie a debutat în anul universitar 1947/1948, an în care a fost înfiinţat şi Laboratorul de Farmacologie de către Prof. Dr. Ilie Georgescu.

În anii 1951 - 1952 disciplina a fost condusă de catre Prof. Dr. Doc. Ioan Cotăescu, iar apoi o lungă perioadă (1953 - 1983) de către distinsul Prof. Dr. Nicolae Dragomir. După pensionarea domniei sale a urmat la conducerea disciplinei timp de 3 ani Sef de lucrări Dr. Mihai Plauchitiu, între anii 1986 - 1997 Prof. Dr. Virginia Gligor, căreia i-a urmat, în perioada 1997 - 2014 Prof. Dr. Rodica Cinca. Din anul 2014  şi până în prezent şeful Disciplinei de Farmacologie este Domnul Prof. Dr. Victor Dumitraşcu.

Un rol esenţial în organizarea şi dezvoltarea învăţământului la Disciplina de Farmacologie l-a avut Prof. Dr. Nicolae Dragomir, care pe lângă faptul că a condus disciplina, a făcut parte şi din conducerea institutului ca Director Adjunct de Studii (1956 - 1964) şi Decan al Facultăţii de Medicină Generală (1964 - 1976). În paralel cu activitatea desfăşurată de Prof. Dr. Nicolae Dragomir la Disciplina de Farmacologie, bazele acestui învăţământ pentru Facultatea de Pediatrie şi Stomatologie au fost puse de catre Prof. Dr. Maria Mihăilescu, care a ocupat şi funcţia de Prodecan la Facultatea de Medicină Generală (1976 – 1980) şi Decan la Facultatea de Stomatologie (1980 - 1983).

Şeful de lucrări Dr. Mihai Plauchitiu a înfiinţat o biobază pe lângă laboratorul de Farmacologie, a realizat împreună cu colectivul pe care l-a condus mai multe contracte de cercetare în cadrul Centrului de Medicină Experimentală şi Farmacologie.

Doamna Prof. Dr. Rodica Cinca a realizat strânse legături de colaborare cu Disciplinele de Farmacologie din ţară şi străinătate, fapt concretizat prin prezentarea şi publicarea unor lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate valoroase, multiple proiecte comune şi prin organizarea Congresului Naţional de Farmacologie, Terapeutică şi Toxicologie clinică, cu o numeroasă participare internaţională, la Timişoara. În acest timp au fost modernizate sălile de curs şi lucrări practice, s-au realizat filme didactice, prezentări în format Power Point, cu creşterea implicării studenţilor în procesul didactic. Pentru o cât mai bună verificare a cunoştinţelor au fost concepute şi realizate teste cu răspunsuri multiple, care s-au bucurat de o reală apreciere a studenţilor.

La rândul ei, cercetarea ştiinţifică s-a axat spre medicaţia psihotropă, spre inducţia enzimatică şi pe receptorii SNV. Au mai fost studiate efectele adverse ale unor medicamente cu acţiune asupra SNC, în urma asocierii acestora cu alte substanţe. În ultimii ani, în colaborare cu alte discipline, au fost iniţiate şi dezvoltate studii privind medicamentele hepatoprotectoare, anticoagulante, antitumorale, antidiabetice şi antiinflamatorii. De asemenea, s-au realizat studii în domeniul farmacoepidemiologiei.

Prof. Dr. Victor Dumitraşcu, prodecan al UMF ``V. Babeş`` Timişoara este şi şeful Laboratorului Clinic Central al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ``Pius Brânzeu`` Timişoara, în cadrul căruia a dezvoltat un compartiment de Toxicologie şi Monitorizare terapeutică, precum şi unul de Biologie celulară şi moleculară. În aceste compartimente se desfăşoară atât o activitate didactică cât şi una ştiinţifică, dl. Prof. Dr. Victor Dumitraşcu fiind implicat împreună cu colaboratorii în numeroase proiecte interdisciplinare şi studii pe diverse teme: dezvoltarea de biotehnologii pentru realizarea unor vaccinuri cu celule dendritice în imunoterapia tumorilor solide; studiu multicentric, randomizat, dublu orb, dublu placebo, pe grupuri paralele, cu doze variabile de SR123781A administrate subcutanat, comparativ cu un grup etalon pe enoxaparină, pentru prevenirea tromboembolismului venos la pacientii supuşi intervenţiei chirurgicale elective pentru protezare totală de şold; noi strategii terapeutice alternative ale imunosenescenţei şi senescenţei precoce; abordarea complexă a cancerului de prostată din perspectiva unor biomarkeri implicaţi în diagnosticul primar, predicţia evoluţiei, evaluarea hormonorezistenţei în managementul terapeutic; studiul determinanţilor moleculari ai multirezistenţei tulpinilor bacteriene nozocomiale şi comunitare din S-V României; studii privind compuşii biologic activi din extractele de Momordica Charantia şi Viscum Album implicaţi în terapia antitumorală; relevanţa diagnostică a podocitelor urinare ca markeri de citoprevenţie; incidenţa tulpinilor de Streptococcus Pneumoniae la pacienţii cu otite medii din spital şi ambulator. Strategii de tratament şi profilaxie.

În anii 1989 şi 2009, au fost înregistrate la OSIM două brevete de invenţie, iar în 2014 un model de utilitate.

Sub conducerea  Prof. Dr. Victor Dumitraşcu în cadrul disciplinei de Farmacologie se desfăşoară anual cursul postuniversitar "Farmaco-toxicologia clinică. Aplicaţiile farmacovigilenţei"; cercul ştiinţific dedicat studenţilor cu următoarele teme de cercetare: Identificarea medicamentelor din diferite matrici biologice prin tehnica cromatografiei de lichide cuplată cu spectrometria de masă (LC-MS); Identificarea medicamentelor/substanţelor xenobiotice din diferite matrici biologice prin tehnica cromatografiei de gaze cuplată cu spectrometria de masă (GC-MS); Identificarea elementelor metalice şi nemetalice prin spectroscopia de absorbţie atomică (AAS); Tehnici de laborator utilizate în monitorizarea terapeutică; Medicaţia în geriatrie; Medicaţia în sarcină; Particularităţile farmacocinetice la nou-nascutul prematur; Bolile dermatologice. Aplicaţii farmacoterapeutice; Managementul terapeutic actual în bolile cardiovasculare, workshopul pentru studenti: ``Tehnici moderne utilizate în practica farmacologică``în aşa fel încât să se poată aplica cunoştinţele dobândite la farmacologie, atât în cadrul specialităţilor clinice, cât şi în proiecte de cercetare, lucrări de dizertaţie sau doctorat, dl. Prof. Dr. Victor Dumitraşcu fiind conducator de doctorate, precum şi lector la masterul: Medicamente de tip OTC.  Disciplina Interacţiuni medicamentoase – alt tip de medicament din cadrul Facultăţii de Farmacie a universităţii noastre.

Din punct de vedere al infrastructurii Disciplina de Farmacologie are acces la următoarele aparate: cromatograf de gaze cuplat cu spectrometru de masă de tip trapă ionică ( Varian); cromatograf de lichide cuplat cu spectrometru de masă de tip triplu quadrupol ( Varian); spectrofotometru de absorbţie atomică în tub de grafit ( Varian); analizor pentru imunotestare ( VITROS FS 5.1 ); sistem FAST Real Time PCR, 7900 HT; microscop inversat Axio observer (Zeiss).

Disciplina de Farmacologie a editat cursuri şi lucrări practice pentru studenţii si rezidenţii aflaţi în stagiu: Farmacologie generală; Farmacologie specială; Îndreptar pentru utilizarea raţională a medicamentelor; Ghid de studiu in farmacologie; Produse farmaceutice în practica stomatologică; Farmacocinetica în practica medicală; Rolul mediatorilor, citochinelor şi hormonilor; Farmacologia in laboratorul clinic; Farmacologie. Medicamente antimicrobiene; Tratamentul farmacologic al epilepsiei infantile şi juvenile; Farmacologie. Toxicologie.

Şef de disciplină

Profesor
Dumitraşcu Victor


Telefon : 0256204476 interior 1448
Email : dumitrascu.victor@umft.ro

 

Membri

Profesor
Dumitraşcu Victor


Telefon : 0256204476 interior 1448
Email : dumitrascu.victor@umft.ro

Conferenţiar
Vlad Daliborca Cristina


Telefon : 0256204476
Email : Vlad.daliborca@umft.ro

 
Şef de lucrari
Chevereşan Adelina


Telefon : 0256204476
Email : adedent@yahoo.com

Şef de lucrari
Ana Ioana


Telefon : 0256204476
Email : anaioana1@yahoo.com

 
Şef de lucrari
Maliţa Ioana


Telefon : 0256204476
Email : malitaumft@yahoo.com

Şef de lucrari
Barac Beatrice


Telefon : 0256204476
Email : beabarac@yahoo.com

 
Şef de lucrari
Flangea Corina


Telefon : 0256204476
Email : flangeacorina@yahoo.com

Asistent
Ana Dorin


Telefon : 0256204476
Email : anadorin@yahoo.com

 
Asistent
Şipoş Simona


Telefon : 0256204476
Email : simosipos@yahoo.com

Asistent
Vlad Cristian Sebastian


Telefon : 0256204476
Email : cristivlad32@yahoo.com

 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >