Facultatea de Medicină

Disciplina de Fiziopatologie

Data ultimei actualizări : 20.09.2016 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 14, 300173 Timisoara
Telefon : 0256/493085
E-mail : fiziopatologie@umft.ro

 

Fiziopatologia este ştiinţa biomedicală ce constituie exemplul tipic de interdisciplinaritate (Fiziologie, Biochimie, Biofizică, Biologie Celulară & Moleculară, Genetică Medicală) fiind considerată interfaţa dintre disciplinele fundamentale şi medicina clinică. Ea nu se limitează doar la descrierea modificărilor structurale şi funcţionale ale celulelor, ţesuturilor şi organelor care produc/sunt produse de boală, aspecte ce constituie obiectul de studiu al (Morfo)Patologiei.  Fiziopatologia este ştiinţa integrativă ce permite cunoaşterea şi înţelegerea:

  • mecanismelor ce stau la baza iniţierii, progresiunii, compensării şi în final,  vindecării proceselor patologice;
  • relaţiei dintre modificările morfo-funcţionale la nivel de ţesut/organ şi efectele acestora asupra întregului organism;
  • originii manifestărilor clinice ale bolilor (semne, simptome) printr-o abordare logică de tip cauză-efect;
  • diagnosticului patogenetic pe baza algoritmilor de explorare a tulburărilor funcţionale şi lezionale proprii unei maladii;
  • substratului raţional al corectării dezechilibrelor funcţionale, terapiei şi profilaxiei entităţilor patologice.

Bazele învăţământului de Fiziopatologie au fost puse în anul 1952 de către Prof. Dr. Ioan Cotăescu, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale, care a condus disciplina până în anul 1977. Sub îndrumarea Domniei sale au fost amenajate laboratoarele de învăţământ şi cercetare şi s-a desfăşurat un program complex de cercetări în domeniul mecanismelor metabolice ale proceselor funcţionale celulare şi supracelulare, normale şi patologice.

Între anii 1977-1979 disciplina a fost condusă de Prof. Dr. Adrian Creţu.

În perioada 1979-2009, sub conducerea Prof. Dr. Alexandru Cristescu, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale şi formatorul Şcolii timişorene de Fiziopatologie, s-a iniţiat un program de modernizare a activităţii didactice şi ştiinţifice, prin introducerea unor metode moderne de instruire şi examinare asistate de calculator precum şi prin implementarea unor sisteme de achiziţie şi prelucrarea automată a datelor experimentale şi de explorare funcţională. A fost introdus sistemul modular de predare unitară la specializarea Medicină Generală şi au fost editate cursuri şi îndreptare unice de lucrări practice, atât în limba română, cât şi în limbile engleză şi franceză. Disciplina are o îndelungată tradiţie în domeniul cercetării cardiovasculare, una dintre direcţiile prioritare fiind studiul leziunilor induse de ischemia/reperfuzia miocardică şi a strategiilor de cardioprotecţie.  În cadrul unor contracte de cercetare finanţate de Academia de Ştiinţe Medicale, au fost realizate instalaţia de mapping electrocardiografic de suprafaţă şi cea de de explorare neinvazivă a circulaţiei periferice şi a fost condusă faza de testare preclinică a unor medicamente. Sub conducerea Domniei sale au fost puse bazele Laboratorului de Explorări Funcţionale, a Laboratorului de Electrofiziologie Experimentală şi respectiv, a Laboratorului de Studii Experimentale In Vitro.

Începând cu anul 2009, coordonarea disciplinei a fost preluată de Prof. Dr. Danina M. Muntean care s-a preocupat în mod constant de creşterea calităţii procesului de învăţământ atât din perspectiva modernizării metodelor de predare, cât şi a accesului la informaţie. În acest sens, pentru specializarea Medicină Generală, începând cu anul 2009, cursul unic al disciplinei a fost pus la dispoziţie studenţilor în format electronic pe site-ul http://pathophysiology.umft.ro fiind actualizat anual; site-ul conţine şi informaţii actualizate privind structura procesului didactic, programarea seminariilor,a  verificărilor pe parcurs şi a examenelor,  toate având caracter unitar.

Atât în cadrul cursurilor cât şi a lucrărilor practice de Fiziopatologie, activitatea didactică este centrată pe student, fiind stimulat permanent aspectul interactiv al comunicării cu studenţii, în vederea motivării acestora spre a corela mecanismele de producere ale maladiilor (prezentate la curs) cu modificările paraclinice pe care acestea le induc (detaliate şi exemplificate prin studii de caz în cadrul lucrărilor practice). Dobândirea unei viziuni unitare asupra conceptului de boală şi formarea unei gândiri medicale analitice sunt condiţii esenţiale pentru pregătirea studenţilor în vederea formulării diagnosticului  în practica clinică. Activitatea de lucrări practice se desfăşoară în cinci laboratoare şi are drept obiectiv principal exemplificarea algoritmilor diagnostici prin analiza sistematică a buletinelor de laborator şi de explorări funcţionale (ECG, spirometrie, EMG) în cadrul studiilor de caz în vederea deprinderii formulării diagnosticului paraclinic pozitiv şi diferenţial. Am efectuat demersurile necesare privind dotarea unuia dintre laboratoare cu calculatoare performante şi respectiv, programe soft dedicate ce permit simularea tulburărilor funcţionale corespunzătoare anumitor patologii (ex., modificarile asociate dezechilibrelor acido-bazice şi hidro-electrolitice, şocului etc.) în vederea intrunirii cerinţelor unui  învăţământ modern interactiv, asistat de calculator. De asemenea, au fost realizate lucrări cu filme demonstrative ale modelelor experimentale pe organ (cord, inele vasculare) şi organit (mitocondrie) izolat precum şi cu metodele moderne de cercetare  utilizate curent în cadrul activităţii de cercetare a disciplinei (unele dintre acestea în premieră naţională – ex.,  respirometria de înaltă rezoluţie pe fibre miocardice permeabilizate cu ajutorul oxigrafului 2K-Oroboros şi analiza consumului de oxigen cuplată cu cea a ratei de acidifiere extracelulară cu ajutorul analizorului de flux Seahorse XF24e).

Studenţii interesaţi în activitatea de cercetare sunt cooptaţi în cadrul Cercului Ştiinţific Studenţesc „Semnalizarea, cinetica şi bioenergetica proceselor celulare patologice si adaptative” realizat în colaborare cu Disciplina de Biofizică a Departamentului III-Ştiinţe Funcţionale, lucrează sub directa îndrumare a cadrelor didactice ale disciplinei, participă activ la sesiunile ştiinţifice studenţeşti naţionale şi finalizează lucrări de licenţă.

Ca o continuare a tradiţiei disciplinei în domeniul cercetării cardiovasculare translaţionale, în ultimii 5 ani colectivul s-a preocupat de implementarea unor noi modele experimentale şi respectiv, a unor tehnici moderne de cercetare, în intenţia de a deveni un partener competitiv pe piaţa cercetării europene şi de a identifica/consolida parteneriate internaţionale. Astfel, o atenţie deosebită continuă să fie acordată investigării cardioprotecţiei la reperfuzie (fenomenele de pre- şi postcondiţionare ischemică/farmacologică/anestezică) pe cord izolat şi in situ, fiind introdusă ca temă prioritară de cercetare, de mare actualitate la nivel internaţional şi de pionierat la nivel naţional, studiul disfuncţiei mitocondriale ca potenţială ţintă terapeutică la nivelul cordului senescent în prezenţa diferitelor comorbidităţi. Recent, evaluarea disfuncţiei mitocondriale a fost extinsă pe pe modele animale de carcinogeneză în cadrul unor parteneriate interdisciplinare naţionale şi internaţionale. De asemenea, alte direcţii importante de cercetare în parteneriat cu prestigioase echipe din străinătate, sunt reprezentate de: disfuncţia endotelială experimentală – de la etiopatogeneză la abordări terapeutice inovative, precum şi evaluarea modificărilor rezistenţei arteriale şi respectiv, a contribuţiei rigidităţii arteriale la patogeneza diverselor patologii.

Granturile de cercetare derulate în cadrul disciplinei din anul 2006 şi până în prezent au permis dotarea acesteia cu echipamente de cercetare performante şi crearea de noi laboratoare, după cum urmează: Laboratorul de Biologie Moleculară şi Electrofiziologie (2013), Laboratorul de Microscopie Confocală (2012), Laboratorul de Studii Experimentale In Vivo (2010) şi Laboratorul de Studii Mitocondriale (2008). În anul 2014 a fost propusă înfiinţarea Centrului de Cercetare Translaţională şi Medicina Sistemelor, aprobat de Senatul universităţii, în cadrul căruia se derulează, în parteneriat preclinic-clinic, activitate de cercetare interdisciplinară menită să contribuie la creşterea vizibilităţii internaţionale a UMFVBT.

O atenţie deosebită este acordată dezvoltării resursei umane tinere înalt calificate - doctoranzi, postdoctoranzi - care au beneficiat/beneficiază de burse/stagii de pregătire în străinătate, precum şi atragerii studenţilor în activitatea de cercetare, ceea ce a condus la obţinerea în ultimii ani de numeroase premii de către tinerii cercetători atât la manifestări ştiinţifice naţionale cât  şi internaţionale.

De asemenea, disciplina a fost gazda studenţilor din străinătate care au optat pentru universitatea noastră în cadrul programului de vară Research Exchange IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations).

Şef de disciplină

Prof.univ. dr.
MUNTEAN MIRELA DANINA


Telefon : 0256/493085
Email : daninamuntean@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Prof.univ. dr.
MUNTEAN MIRELA DANINA


Telefon : 0256/493085
Email : daninamuntean@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Prof.univ. Dr.
BORZA CLAUDIA


Telefon : 0256/493085
Email : claudia_borza@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
 
Conf.univ. Dr.
MOZOŞ IOANA MONICA


Telefon : 0256/493085
Email : ioana_mozos@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
Conf. univ. Dr.
DUICU OANA MARIA


Telefon : 0256/493085
Email : oana.duicu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Conf. univ. Dr.
NOVEANU LAVINIA


Telefon : 0256/493085
Email : noveanu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Conf. univ. Dr.
STURZA ADRIAN


Telefon : 0256/493085
Email : sturza.adrian@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Șef lucrări Dr.
ŞERBAN MARIA CORINA


Telefon : 0256/493085
Email : dr.corinaserban@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
Asist. Univ. Dr.
LASCU ANA


Telefon : 0256/493085
Email : analascu@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
 
Asist. Dr. Supl.
DĂNILĂ MARIA DANIELA


Telefon : 0256/493085
Email : danila.nefro@gmail.com
Vezi curriculum vitae
Asist. Dr. Supl.
MARIȘ MIHAELA IOANA


Telefon : 0256/493085
Email : mipasztori@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
 
Ing. Electronist
HÂNCU MIRCEA


Telefon : 0256/493085
Email : mirceah58@gmail.com
Vezi curriculum vitae
Laborant Studii Superioare
PRIVISTIRESCU ANDREEA IONELA


Telefon : 0256/493085
Email : andreea_nella@yahoo.com
Vezi curriculum vitae
 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >