Facultatea de Medicină

Disciplina de Imunologie şi alergologie

Data ultimei actualizări : 20.10.2017 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : Str. Tudor Vladimirescu, nr. 14
Telefon : 0256/490507
E-mail : gtanasie@umft.ro

 

Disciplina de Imunologie funcţionează din anul 1996 fiind coordonată iniţial de către Prof. dr. Doina Drugărin, iar ulterior de către Prof. dr. Virgil Păunescu, acesta fiind şi la ora actuală coordonatorul disciplinei. În primii ani programa de studiu a fost axată în special pe aspecte de imunologie fundamentală, iar în timp programul curricular a fost îmbogăţit şi include o serie de aspecte de imunologie clinică. De asemenea, îmcepând cu anul 2011 în cadrul acestei discipline se predă un curs opţional de Alergologie primit cu mare interes de către studenţi.

Activitatea de cercetare se desfăşoară în cadrul Centrului de Imunofiziologie si Biotehnologii, centru al UMF Timişoara, recunoscut pe plan naţional. Pornind de la faptul ca Prof. Dr. Virgil Paunescu a coordonat echipa de imunologi care a participat la realizarea primului transplant autolog (2000) si a primului transplant alogen (2002) de măduvă hematopoietică din România, cercetările colectivului de Imunologie au abordat domeniul terapiilor celulareşi al medicinei regenerative. Se remarcă realizarea în anul 2003, în colaborare cu Institutul de Boli Cardiovasculare din Timişoara a primului trial clinic naţional privind aplicarea terapiei cu celule stem AC133 in infarctul miocardic acut şi recent. În general, cercetările au avut ca obiect studiul plasticităţii celulei stem hematopoietice şi mezenchimale, imunoterapia bolilor neoplazice şi rolul celulelor stem in geneza şi progresia tumorală. Studiile abordate au contribuit la descrierea unei subpopulaţii de celule stem mezenchimale, fibroblastele asociate tumorilor (TAF), implicate în progresia si metastazarea tumorală. În colaborare cu un grup de cercetători de la Universitatea din Frankfurt au fost derulate studii care au demonstrat că în micromediul tumoral se regăsesc precursori hematopoietici care ar putea reprezenta celule ţintă a unei abordări terapeutice antitumorale.

Prof. Virgil Păunescu a coordonat echipa din România implicată în proiectul integrat GENOSTEM (FP6, LSHB1.1./503161/2003-2006). Proiectul a reunit 23 de echipe europene de prestigiu în domeniul studiului celulelor stem mezenchimale şi al terapiilor celulare în boli ale ţesutului conjunctiv. Acest proiect a reprezentatunica participare românească în cadrul unui proiect integrat la competiţia FP6 pe domeniul „Life Sciences and Health”.

Centrul de Imunofiziologie şi Biotehnologii Timişoara, cuprinde următoarele compartimente: culturi celulare, flowcitometrie şi imunohistochimie, biologie moleculară, biochimie şi imunotoxicologie, crioprezervare celule, experiment animal. Echipa de studii in vivo pe animal a stat la baza iniţierii a o serie de modele experimentale animale. Rezultatele obţinute au fost publicate, şi a fost depus un brevet de invenţie („Aparat de respiraţie artificială pentru animale mici de laborator (şobolan, cobai) cu un nou tip de valvă expiratorie” A-00783-6.10.2006 , OSIM Bucureşti) Cele mai recente direcţii de dezvoltare a activităţii de cercetare ştiinţifiăa includ crearea compartimentului de culturi de celule stem embrionare umane şi a compartimentului de vectorologie. Activitatea desfăşurată în cadrul acestora permite astfel folosirea unor instrumente de vârf ale biologiei moleculare şi alinierea cercetării medicale românesti cu cea internaţională.

Colaboratori externi

 • Departamentul de celule stem, Institul de transfuziologie şi imunohematologie Frankfurt, Germania, Prof. Dr. Erhard Seifried, Prof. Dr. Reinhard Henschler,
 • Departamentul de celule stem, Institul de transfuziologie şi imunohematologie Dresda, Germania, Prof. dr. Torsten Tonn
 • Departamentul de biochimie si biologie celulara, Universitatea Albuquerque, New Mexico, USA, Prof. Dr. T.I.Oprea
 • US Geological Survey, Dr. William Orem
 • Universitatea Szeged, Facultatea de Medicina, Ungaria, Clinica de Dermatologie si alergologie, Prof. dr. Lajos Kemeny, Prof. dr. Zsuzsana Bata
 • Laboratorul de hematopoieza, Universitatea Francois Rabelais Tours, Franta, Prof. Dr. Pierre Charbord
 • Clinica de Reumatologie, Universitatea Montpellier, Franta, Prof. Dr. Christian Jorgensen
 • Bioskeletal Laboratory, Hebrew University, Hadassah Medical Center, Jerusalim, Israel, Prof. Dr. Dan Gazit

Activitate ştiinţifică

Proiecte de cercetare reprezentative

Proiecte de cercetare internationale:

 • Regenerating Bone defects using New biomedical Engineering approaches (REBORNE), program FP7, contract nr. 241879 (2009-2012)
 • Cultivated Adult Stem Cells as Alternative for Damaged tissue (CASCADE), program FP7, contract nr. FP7-223236 (2008-2011)
 • Adult mesenchymal stem cells engineering for connective tissue disorders. From the bench to the bed side (GENOSTEM) - program FP 6 – Health contract nr. LSHB-CT-2003-506161 (2004-2008)
 • Development of pan-European standards and criteria for the inspection of blood establishments.(EU-Blood-Inspection – EUBIS) –program SANCO, contract nr. 2006202 (2007-2009)
 • European Optimal Blood Use Project. (EUOBUP) program SANCO, contract nr. 2006209 (2007-2009)
 • Implementation of European quality management system network for blood safety (EU-Q-Blood-SOP), program SANCO, contract nr. 2004217 (2005-2007)
 • European Quality Management System Network for Blood Safety (EU-QMS-BLOODNET), program SANCO (2003-2006)
 • European Quality System for Tissue Banking, program SANCO, contract nr. 2003209 (2004-2007)

Proiecte de cercetare nationale

 • Programul postdoctoral interdisciplinar “Biotehnologii celulare şi moleculare cu aplicaţii în medicină, program POS-DRU, contract nr. ID 60746 (2010-2012)
 • Studii privind diferenţierea in vitro a celulelor stem mezenchimale spre linia adipocitară şi validarea factorilor moleculari implicaţi în adipogeneză, program PNCDI II – IDEI, contract nr. 1748/2008 (2008-2011)
 • Optimizarea metodelor de prevenţie pentru eficientizarea managementului pacientului alergic (PREVALERG), program PN II – Parteneriate, contract nr. 41-011/2007 (2007-2010)
 • Mecanisme moleculare si celulare implicate in diferentierea celulei stem mezenchimale spre linia epiteliala, program PN II – IDEI, contract nr. 198/2007 (2007-2010)
 • Ingineria genetică a celulelor stem tumorale în perspectiva modulării răspunsului imun în cancere de origine non-virală (ONCOSTEM), program PNCDI II – Parteneriate, contract nr. 41-019/2007 (2008-2010)
 • Terapia cu celule stem pentru regenerare şi reconstrucţie vasculară (ANGIOSTEM), program CEEX - VIASAN, contract nr. 44/2005 (2005-2008)
 • Dezvoltarea de terapii inovative în reconstrucţia osteoarticulară (CELLART), program CEEX - VIASAN, contract nr. 45/2005 (2005-2008)

Articole reprezentative

 • Paunescu V, Bojin FM, Tatu CA, Gavriliuc OI, Rosca A, Gruia AT, Tanasie G, Bunu C, Crisnic D, Gherghiceanu M, Tatu FR, Tatu CS, Vermesan S, Tumor-associated fibroblasts and mesenchymal stem cells: more similarities than differences, J Cell Mol Med. 2011, 15(3):635-646
 • Boleman AI, Tanasie G, Galuscan A, Cristea MI, Bojin FM, Panaitescu C, Paunescu V, (2012), Studies regarding the in vitro wound healing potential of mouse dental pulp stem-like progenitor cells, Biotechnology & Biotechnological equipment, 26(1): 2781-2785 DOI: 10.5504/BBEQ.2011.0144
 • Bojin FM, Gavriliuc OI, Cristea MI, Tanasie G, Tatu CS, Panaitescu C, Paunescu V. Telocytes within human skeletal muscle stem cell niche. J Cell Mol Med. 2011; 15(10):2269-2272
 • Bojin FM, Gavriliuc OI, Cristea MI, Tanasie G, Tatu CS, Panaitescu C, Paunescu V. Telocytes within human skeletal muscle stem cell niche. J Cell Mol Med. 2011; 15(10):2269-2272
 • Gruia AT, Barbu-Tudoran L, Mic AA, Ordodi VL, Paunescu V, Mic FA. Arachidonic acid accumulates in the stromal macrophages during thymus involution in diabetes. Histochem Cell Biol. 2011; 136: 79-92
 • Bojin F, Ordodi V, Anghel S, Gruia A,Gavriliuc O, Georgescu R, Vintila R, Tatu C, Bunu C, Tatu CA, Tanasie G,Paunescu V. Mesenchymal stem cells admix with biological scaffold heal bone defects in rat model. Rom Biotech Lett. 2011; 16(3): 6218-6225
 • Tanasie G, Bojin F, Ordodi V, Gruia A, Gavriliuc O, Cristea M, Dehelean C, Vintila R, Tatu CA, Bunu C, Paunescu V. Epithelization of skin lesions in animal model treated with mesenchymal stem cells and derivatives. Rom Biotech Lett. 2011; 16(2): 6072-6080
 • Deak E , Göttig S, Rüster B, Paunescu V, Seifried E, Gille J, Henschler R. Bone marrow–derived cells in the tumor microenvironment contain cells with primitive hematopoietic phenotype. J Cell Mol Med. 2010; 14(7): 1946-52
 • Ordodi VL, Paunescu V, Mic FA, Optimal Access to the Rat Heart by Transverse Bilateral Thoracotomy with Double Ligature of the Internal Thoracic Arteries, J Am Assoc Lab Anim. 2008; 47 (5): 44-46
 • Ordodi VL, Paunescu V, Ionac M, Sandesc D, Mic AA, Tatu CA, Mic FA. Artificial Device for Extracorporeal Blood Oxygenation in Rats. Artif Organs. 2008; 32(1):66-70 (5)
 • Paunescu V, Deak E, Herman D, Siska IR, Tanasie G, Bunu C, Anghel S, Tatu CA, Oprea TI, Henschler R, Rüster B, Bistrian R, Seifried E. In vitro Differentiation of Human Mesenchymal Stem Cells to Epithelial Lineage. J Cell Mol Med. 2007; 11(3):502-508
 • Mic AA, Mic FA, Tatu CA, Ionac M, Ordodi VL, Paunescu V, Indomethacin inhibits thymic involution in mice with streptozotocin-induced diabetes. Comparative Med. 2007, 57: 476-481
 • Orem W, Tatu C, Pavlovic N, Bunnell J, Lerch H, Paunescu V, Ordodi V, Flores D, Corum M, Bates A, Health effects of toxic organic substances from coal: Toward "panendemic" nephropathy. Ambio. 2007, 36(1):98-102
 • Kemeny L, Koreck A, Kis K, Kenderessy-Szabo A, Bodai L, Cimpean A, Paunescu V, Raica M, Ghyczy M. Endogenous Phospholipid Metabolite Containing Topical Product Inhibits Ultraviolet Light-Induced Inflammation and DNA Damage in Human Skin. Skin Pharmacol Physiol. 2007 Jan 17, 20(3):155-161
 • Ordodi VL, Paunescu V, Mic AA, Gabor L, Ionac M, Toma O, Sandesc D, Mic FA, A pressure-controlled rat ventilator with electronically preset respirations. Artif Organs. 2006 Dec; 30(12):965-8
 • Koreck A, Kis K, Szegedi K, Paunescu V, Cioaca R, Olariu R, Negru S, Bata-Csorgo Z, Kemeny L, Dobozy A, Szell M. TLR2 and TLR4 polymorphisms are not associated with acne vulgaris. Dermatology. 2006, 213(3):267-9
 • Ordodi VL, Paunescu V, Mic AA, Ionac M, Sandesc D, Mic FA. A small scale oxygenator for cardiopulmonary bypass in rats. Int J Artif Organs. 2006 Aug, 29(8):750-5
 • Cioca DP, Deak E, Cioca F, Paunescu V. Monoclonal antibodies targeted against melanoma and ovarian tumors enhance dendritic cell-mediated cross-presentation of tumor-associated antigens and efficiently cross-prime CD8+ T cells, J Immunother. 2006 Jan-Feb, 29(1):41-52
 • Ordodi VL, Mic FA, Mic AA, Sandesc D, Paunescu V. A simple device for intubation of rats, Lab Anim (NY). 2005 Sep, 34(8):37-9
 • Orem WH, Tatu CA, Lerch III HE, Maharaj SVM, Pavlovic N, Paunescu V, Dumitrascu V. Identification and Environmental Significance of the Organic Compounds in Water Supplies associated with a Balkan Endemic Nephropathy Region in Romania. J. Environ. Health Res. 2004, 3(2): 53-61
 • PaunescuV, Suciu E, Tatu C, Plesa A, Herman D, Siska IR, Suciu C, Crisnic D, Nistor D, Tanasie G, Bunu C, Raica M. Endothelial cells from hematopoietic stem cells are functionally different from those of human umbilical vein, J Cell Mol Med 2003, 7(4):455-60
 • Orem WH, Tatu CA, Feder GL, Finkelman RB, Lerch HE, Maharaj S, Szilagyi D, Dumitrascu V, PaunescuV, Margineanu F. Environment, geochemistry, and the etiology of Balkan Endemic Nephropathy: lessons from Romania.Facta Universitatis, Medicine and Biology 2003;9: 39-46.

Link-uri utile

Şef de disciplină

Prof. univ. dr.
VIRGIL PĂUNESCU


Telefon : 0256/490507
Email : vpaunescu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Prof. univ. dr.
VIRGIL PĂUNESCU


Telefon : 0256/490507
Email : vpaunescu@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Asist. univ. dr.
RAMONA GABRIELA CIOACĂ


Telefon : 0256/490507
Email : ramonacioaca@umft.ro

 
Asist. univ. dr.
OANA ISABELLA GAVRILIUC


Telefon : 0256/490507
Email : gavriliuc.oana@umft.ro

 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >