Facultatea de Medicină

Disciplina de Medicina Muncii

Data ultimei actualizări : 27.10.2017 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : Bd. Revoluţiei 1989 nr.12, Cod poştal 300041
Telefon : 0040/256/498 087
E-mail : medicinamuncii@umft.ro

 

Medicina muncii este o specialitate medicală complexă care se adresează păturii active a populaţiei. Studiază relaţia fiziologică şi patologică dintre organismul uman şi muncă şi are drept obiectiv principal promovarea şi păstrarea stării de sănătate a fiecărui salariat, aşa cum o defineşte OMS, în relaţie cu munca.

Disciplina de Medicina Muncii, în forma nouă, a fost înfiinţată în 1974 de către şef de lucrări Dr. Petru Ţurcan, unic cadru didactic până în 1979. Anterior a funcţionat sub denumirea de Igienă a muncii, fondatorul în Timişoara fiind profesorul dr. Gh. Cădariu, care a condus-o în perioada 1948-1965. Următorii şefi de disciplină au fost prof. dr. C. Ursoniu (1956-1972) apoi şef de lucrări dr. N. Pucă (1972-1974). Sediul disciplinei se afla la Institutul de Igienă unde pentru scurtă vreme a funcţionat şi o secţie cu paturi.

Pentru patologia profesională, baza de învăţământ actuală este Clinica de Medicina Muncii care funcţionează cu 20 de paturi în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă. În al doilea semestru al anului universitar 2005 – 2006 s-a inaugurat o sală nouă de lucrări practice, spaţioasă, modernă, cu materiale didactice, aparatură medicală şi mijloace audio-vizuale performante, internet, finanţate de către UMFT şi din fonduri proprii, (organizare şi susţinere de cursuri postuniversitare), proiect Phare.

Până în 1990 şeful disciplinei a fost prof. dr. Petru Ţurcan, apoi şef de lucrări dr. Delia Căiman, până în 2004, an în care conducerea disciplinei a fost preluată de către dr. Elena-Ana Păuncu, actualul şef de disciplină.

Principala activitate este cea didactică, instructiv-educativă cu studenţii. În cadrul disciplinei se predă ”Medicina muncii” pentru studenţii medicinişti (an IV, secţiile română, engleză şi franceză) un semestru, 14 ore de curs şi 14 ore de lucrări practice şi “Ergonomie şi protecţia muncii în laboratorul de tehnică dentară” pentru studenţii cu specializarea tehnică şi profilaxie dentară (an III), un semestru, câte 28 ore de curs şi lucrări practice. Începând cu anul 2009, studenţii de la specializarea radiologie şi imagistică medical studiază în cadrul disciplinei noastre timp de un semestru Radiologie, radioprotecţie şi legislaţia medicinei muncii.

O parte importantă a activităţii didactice este consacrată formării de specialişti, respectiv pregătirii medicilor rezidenţi de medicina muncii, ca primă sau a doua specialitate. La ora actuală se formează prin rezidenţiat cu repartiţie în centrul universitar Timişoara un număr de peste 25 de medici, coordonaţi de către d-na şef de lucrări Dr. Florina Georgeta Popescu.

În cadrul învăţământului postuniversitar activitatea de perfecţionare a medicilor este asigurată prin programe de educaţie medicală continuă pe teme variate.

Activitatea de cercetare ştiinţifică se finalizează prin lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice de profil în ţară şi peste hotare. Studenţii sunt cooptaţi în cercetare. Ei propun teme noi şi derulează studii în teren finalizate ca lucrări de licenţă şi comunicări ştiinţifice la manifestările studenţeşti.

Până în 2003 în cadrul disciplinei, având conducător ştiinţific de doctorat pe domnul profesor Dr. Petru Ţurcan s-au finalizat 9 teze de doctorat valoroase cu teme diferite.

Pentru că medicina muncii este percepută de studenţi ca specialitate greoaie, dificilă, colectivul disciplinei şi-a propus să aplice metode noi, care să o transforme într-o disciplină atractivă. Utilizarea videoproiectorului şi computerului permit prezentarea sistematică a datelor şi aducerea în sala de curs a imaginilor de la locul de muncă. Cazurile rare ori atipice pot veni oricând în faţa studentului prin intermediul internetului. Aplicarea învăţământului la distanţă şi a cazurilor virtuale face înţelegerea facilă cu efort minim din partea utilizatorului.

Disciplina de Medicina Muncii a UMFT este membru al EASOM, Asociaţia Europeană a Şcolilor de Medicina Muncii începând cu anul 2006. Din 2011 şeful disciplinei, dr. Elena-Ana Păuncu este membru în board-ul asociaţiei.

Au fost organizate de către Disciplina de Medicina Muncii două congrese naţionale cu participare internatională la Buziaş (2001) şi Timişoara (2008) şi două şcoli international de vară ale EASOM în Timişoara, în 2013 şi 2016.

Pentru studenţi

Activitate ştiinţifică (proiecte)

AGROSH+ - “OSH+ for the European Agriculture sector - Stimulating growth in rural areas through capacity building for providers (and beneficiaries) of occupational medicine and OSH services” ("SSM+ pentru sectorul agricol european - Stimularea creşterii economice în zonele rurale prin cresterea capacităţii furnizorilor (şi beneficiarilor) de servicii de medicina muncii şi de servicii de SSM"), program ERASMUS+, Acţiunea cheie 2 / Parteneriate Strategice, Contractul 2016-1-RO01-KA202-024790 semnat de Fundaţia ROMTENS (responsabil de proiect) cu Agenţia Naţionala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP). UMFVBT este partener in proiect. Prof. Dr. Elena-Ana Pauncu este directorul cursului C2 “Occupational Medicine for Agriculture”.

EMUTOM - Modulul de invatamant universitar (studenti) in Medicina Ocupationala (European Module on Undergraduate Teaching in Occupational Medicine) Lifelong Learning Programme - ERASMUS (Grant contract no. 2010-3481/001-001 EACEA”, Proiectul no. 510272- LLP-1-2010-1-BE- ERASMUS- ECDEM) 2010-2012. Proiectul s-a finalizat la 1 octombrie 2012.

„NetWoRM3 – Net Teaching in Work-Related Medicine” – Sustainability, INTERNATIONAL, LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007 - 2013 Version 1-2007, ICT, Dissemination and exploitation of results, Agreement Contract n. 2007 – 2003 / 001 – 001 TRA MULPRO, The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Păuncu Elena-Ana: director al părţii române. Durara programului este de 24 luni. A început la 01/01/2008 şi s-a încheiat în 31/12/2009.

„NetWoRM – Net Teaching in Work-Related Medicine” (NetWoRM – Învăţarea Computerizată în Medicina Muncii), in cadrul acordului cadru Nr. 11647-CP-1-2004-1-DE-MINERVA-M, pe baza Deciziei Consiliului European 95/EC privind programul SOCRATES. Pauncu Elena-Ana: director al părţii române. Durata programului este de 36 luni. A inceput in 01/10/2004 si s-a incheiat in 30/09/2007.

Link-uri utile

Şef de disciplină

Prof. univ. dr.med.
Păuncu Elena-Ana


Telefon : 0724319442
Email : eapauncu@gmail.com
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Prof. univ. dr.med.
Păuncu Elena-Ana


Telefon : 0724319442
Email : eapauncu@gmail.com
Vezi curriculum vitae
Ș.L. dr.med.
Popescu Florina Georgeta


Telefon : 0256/498087
Email : gflorinag@yahoo.com

 
Asist. univ. drd.
Borcan Livia Cristina


Telefon : 0256/498087
Email : medicinamuncii@umft.ro

Asist. univ. dr. med.
Hanna Madia Celita Paraschiva


Telefon : 0256/498087
Email : medicinamuncii@umft.ro

 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >