Facultatea de Medicină

Disciplina de Microbiologie

Data ultimei actualizări : 20.10.2017 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : Str. Victor Babes Nr. 16
Telefon : 0256/492101
E-mail : moldovan.roxana@umft.ro

 

Disciplina de Microbiologie a fost înfiinţată în anul 1946 de către Prof. Dr. Ioan Mesrobeanu. Până în anul 1952, dl. profesor a fost şeful disciplinei, după care a plecat la Bucureşti, ca director al Institutului “I. Cantacuzino” şi profesor al Catedrei de Microbiologie a I.M.F. Bucureşti. În anii următori, catedra de Microbiologie a fost condusă pe rând de: Conf. Dr. Iancu Ivan, Conf. Dr. Maria W. Zalman, Conf. Dr. Anuţa Elias, Şef Lucrări Dr. Csáky Nicolae, Prof. Dr. Lazăr Zoe.

Virusologia a fost introdusă ca disciplină independentă în anul 1950, titular fiind Prof. Dr. Gheorghe Badenski. După transferarea domniei sale la IMF Cluj Napoca, virusologia s-a predat în cadrul Disciplinei de Microbiologie.

Începând cu anul 1997, Disciplina de Microbiologie şi Virusologie s-a separat de cea de Parazitologie, iar conducerea catedrei de Microbiologie a fost preluată de D-na Prof. Dr. Roxana Moldovan.

Cursul de Microbiologie-Virusologie este unul din cursurile obligatorii, fiind prezent în programa anului II a tuturor facultăţilor şi specializărilor, atât la secţiile cu predare in limba română, cât şi la secţiile cu predare în limbile engleză şi franceză.

Membrii disciplinei participă frecvent la manifestări naţionale şi internaţionale.

Pregatirea oferită de Catedra de Microbiologie -Virusologie ocupă un loc important în formarea viitoarelor cadre medicale. Din acest motiv, o importantă latură a activităţii catedrei este reprezentată de activitatea de cercetare. Activitatea de cercetare a disciplinei a fost polarizată pe studiul rezistenţei la chimioterapice, fenotiparea şi genotiparea germenilor cu potenţial nosocomial din secţii cu risc.

Un accent deosebit în cadrul catedrei este pus pe formarea continuă a personalului, prin participarea la cursuri postuniversitare. Bucurându-se de un colectiv tânăr şi profesionist, implicat, cu o participare constantă la simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale, activitatea de cercetare a disciplinei de microbiologie este recunoscută pe plan naţional şi chiar internaţional, datorită rezultatelor obţinute.

Colaboratori externi

D-na Prof. univ. Dr. Monica Licker este în prezent reprezentant al Societăţii Române de Microbiologie (SRM) în International Federation of Infection Control (IFIC) şi European Network to Promote infection Prevention for Patient Safety (Eunetips); în perioada 2007-2008, D-na Profesor Licker a fost punct naţional de contact pentru România în cadrul reţelei europene Hospitals in Europe Linked for Infection Control throught surveillance-Improving patients safety (HELICS-IPSE). În această calitate, a participat la întâlnirile periodice ale societăţilor/reţelelor mai sus menţionate, aducându-şi contribuţia (prin informaţiile aduse şi raportările datelor de rezistenţă la nivel internaţional), la desfăşurarea unei mai bune activităţi de control a germenilor multirezistenţi şi implicit, controlul infecţiilor nosocomiale în partea de vest a ţării.

Pentru studenţi

Programa de curs este structurată pe trei secţiuni: prima parte cuprinde noţiuni generale de microbiologie, partea a doua cuprinde noţiuni de microbiologie specială, iar partea a treia cuprinde noţiuni de virusologie. În cadrul lucrărilor practice, sunt prezentate atât teme generale, cât şi teme specifice. Cursul predat în cadrul Facultăţii de Medicină Generală, secţia Medicină Generală cuprinde 30 ore curs şi 30 ore lucrări practice în fiecare semestru. Cursurile de Microbiologie – Virusologie sunt adaptate specificului fiecărei specializări, catedra având şi un curs de Microbiologie Clinică, pentru studenţii anului IV.

Catedra de Microbiologie – Virusologie dispune de două laboratoare didactice, precum şi de un laborator de cercetare, acesta din urmă fiind folosit şi pentru demonstraţii practice care necesită condiţii sau aparatură speciale. Aparatura multimedia disponibilă este folosită intensiv în cadrul procesului de predare, precum şi în cadrul lucrărilor practice de laborator. Laboratorul de cercetare este dotat cu un analizor Vitek 2, analizor Osiris – Evolution (Bio-Rad), analizor API (BioMerieux), analizor Bactec (Novaintermed), precum şi cu un microscop marca Olympus BH-2-2467 cu set de microfotografiere şi dispozitiv de lumină fluorescentă.

Activitate ştiinţifică (proiecte)

Grant CNCSIS 42612/2000, finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României: "Monitorizarea rezistenţei dobândite la antibiotice a tulpinilor microbiene cu potenţial nosocomial izolate din spitalele clinice universitare", desfăşurat în perioada 2001-2002, Director Prof. univ. Dr. Licker Monica

“Rezistenţa la chimioterapicele antiinfecţioase a tulpinilor de Pseudomonas izolate din secţii cu risc crescut in clinici universitare din Timişoara”, Director Şef lucrări Dr. Dan L.. Proiect CNCSIS, tip “AT” 2002

“Fenotipuri de rezistenţă circulante în secţii cu risc nosocomial crescut”, Director Dr. Muntean D., Grant CNCSIS, tip “TD” 2002

Proiect Viasan 310/2004 „Evaluarea rezistenţei la chimioterapicele antiinfecţioase a tulpinilor de Escherichia coli şi Klebsiella sp. şi evidenţierea genelor SHVşi TEM la tulpinile producătoare de beta-lactamaze cu spectru extins izolate din vestul ţării”, desfăşurat în perioada 2004-2006, Director Prof. univ. Dr. Licker Monica

PNII 42121/01.10.2008 ”Studiul determinanţilor moleculari ai multirezistenţei tulpinilor bacteriene nosocomiale şi comunitare din Sud-Vestul României”, câştigat prin competiţie, Programului Parteneriate în domenii prioritare, desfăşurat în perioada 2008-2011, Director Prof. univ. Dr. Licker Monica.

PNII 41-011/2007 ”Optimizarea metodelor de prevenţie pentru eficientizarea managementului pacientului allergic”, Programul Parteneriate în domenii prioritare, cu finalizat în 2009, director proiect: Prof. Dr. Bunu Carmen, responsabil proiect din partea Institutului de Sănătate Publică ” Prof. Dr. Leonida Ggeorgescu” Timişoara, Prof. univ. Dr. Moldovan Roxana.

Trial clinic Tetraphase Pharmaceuticals TP-434-P2-cIAI-1 (2012), Prof. univ Dr. Licker Monica, membru

Link-uti utile

  • www.asm.org: American Society for Microbiology (ASM),
  • www.almr.ro: Asociaţia Laboratoarelor Medicale din România (ALMR),
  • www.srm.ro: Societatea Română de Microbiologie (SRM), afiliată la Asociaţia Medicală Română (AMR),
  • www.fems-microbiology.org: Federaţia Societăţilor Europene de Microbiologie (FEMS),
  • www.theific.org : International Federation of infection Control (IFIC),
  • www.infection-prevention.eu: European Network to Promote infection Prevention for Patient Safety (Eunetips).

Şef de disciplină

Prof. univ. Dr.
Moldovan Roxana Liana


Telefon : 0256/492101
Email : moldovan.roxana@umft.ro

 

Membri

Prof. univ. Dr.
Moldovan Roxana Liana


Telefon : 0256/492101
Email : moldovan.roxana@umft.ro

Prof. univ. Dr.
Licker Monica Sorina


Telefon : 0256/492101
Email : licker.monica@umft.ro

 
Șef lucrări Dr.
Berceanu-Văduva Delia Mira


Telefon : 0256/492101
Email : berceanu.delia@umft.ro

Șef lucrări Dr.
Crăciunescu Mihaela Cristiana


Telefon : 0256/492101
Email : craciunescu.mihaela@umft.ro

 
Șef lucrări Dr.
Dugăeşescu Dorina Ileana


Telefon : 0256/492101
Email : dugaesescu.dorina@umft.ro

Șef lucrări Dr.
Hogea lena


Telefon : 0256/492101
Email : hogea.elena@umft.ro

 
Asist. univ.
Stânga Livia


Telefon : 0256/492101
Email : stanga.livia@umft.ro

Asist. univ.
Popa Mihaela Diana


Telefon : 0256/492101
Email : popa.mihaela@umft.ro

 
Asist. univ.
Horhat Florin George


Telefon : 0256/492101
Email : horhat.florin@umft.ro

Asist. univ.
Muntean Delia


Telefon : 0256/492101
Email : muntean.delia@umft.ro

 
Asist. univ.
Rădulescu Matilda


Telefon : 0256/492101
Email : radulescu.matilda@umft.ro

Preparator univ.
Adamuţ Marcela


Telefon : 0256/492101
Email : adamut.marcela@umft.ro

 
Preparator univ.
Piluţ Ciprian Nicolae


Telefon : 0256/492101
Email : pilutu.ciprian@umft.ro

Preparator univ.
Pirvan Ramona Elena


Telefon : 0256/492101
Email : pirvan.ramona@umft.ro

 
Preparator univ.
Şerban Denis Mihai


Telefon : 0256/492101
Email : serban.denis@umft.ro

 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >