Facultatea de Medicină

Disciplina de Morfopatologie

Data ultimei actualizări : 12.05.2017 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa: P-ta Eftimie Murgu Nr. 2
Telefon: 0256/204476, interior 446
E-mail: morfopat@umft.ro

 

The Pathology Department of the University of Medicine and Pharmacy “Victor Babes” Timisoara, Romania, invites pathologists and pathology residents to attend PATHOTIM 2016 - RECENT ADVANCES IN GENITOURINARY, GASTROINTESTINAL AND SKIN PATHOLOGYThe course is scheduled to take place in Timisoara, Romania, September 8th-10th, 2016.

This interactive postgraduate course is the sixth in the yearly series of Pathology Days in Timisoara (PATHOTIM) and we are proud to announce our well-known speakers:

  • Jonathan I. Epstein, Johns Hopkins Hospital Baltimore, USA,
  • Gregory Y. Lauwers, Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, USA,
  • Steven Billings, Cleveland Clinic, USA.

The course combines lectures with slide seminars. Participants are encouraged to bring their own difficult or rare cases for discussion.

The course has been given 15 CME credits by the Romanian College of Physicians (CMR).

Details regarding the course program and registration procedure can be found on the dedicated website: https://sites.google.com/site/pathotim2016

Petur G. Nielsen and Alis Dema
Course Directors

 

Morfopatologia se predă în cadrul Universităţii noastre începând din anul 1948.

Primul titular al disciplinei a fost Prof. Dr. Benedict Menkes, care a pus bazele organizării învăţământului de morfopatologie prin înfiinţarea laboratoarelor de tehnică histopatologică, a serviciilor de prosectură şi a Muzeului de anatomie patologică, muzeu care este şi în prezent o bază importantă de instruire practică a studenţilor.

Între anii 1956-1959, conducerea disciplinei a fost deţinută de Conf. Dr. Augustin Mureşanu, a cărui activitate s-a axat în principal pe predarea cursului de morfopatologie.

În perioada 1960-1991, ca şef de disciplină a funcţionat Prof. Dr. Leonida Georgescu, sub îndrumarea căruia a fost definitivată programa analitică a învăţământului de morfopatologie, corelată cu programa analitică a celorlalte centre universitare medicale din ţară, a cunoscut o extindere deosebită investigaţia morfologică în practica medicală prin biopsii postoperatorii, biopsii extemporanee şi examene citologice, s-a dezvoltat activitatea de cercetare ştiinţifică prin aportul microscopiei electronice, al imunomorfologiei, histoenzimologiei etc. Colectivul disciplinei a elaborat, în acea perioadă, trei manuale de morfopatologie, trei cursuri şi un îndreptar de lucrări practice, a colaborat la redactarea mai multor monografii tratând aspecte din patologia renală, hepatică, placentară, etc şi a numeroase lucrări ştiinţifice care au fost publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate.

Între 1991-1992, disciplina a fost condusă de Prof. univ. dr. Elena Potencz, care ulterior a coordonat învăţămantul de morfopatologie din cadrul facultăţii de Stomatologie, anul II.

Între anii 1992 - 2004, şeful disciplinei de morfopatologie a fost Prof. univ. dr. Nicolae Tudose, perioadă în care disciplina de morfopatologie se afirmă ca o prestigioasă şcoală de pregătire a medicilor anatomo-patologi şi de cercetare ştiinţifică orientată în principal spre creşterea performanţei diagnosticului morfologic în patologie prin utilizarea tehnicilor de histochimie şi imunohistochimie.

Între anii 2004-2011, disciplina de Morfopatologie a fost condusă de Prof. univ. Dr. Elena Lazăr, perioadă în care s-a dezvoltat şi completat diagnosticul anatomo-patologic şi activitatea de cercetare prin introducerea unor metode noi de diagnostic, în special în patologia tumorală. Sub coordonarea ei s-au organizat cursuri postuniversitare care s-au bucurat de o participare largă şi de o apreciere din partea specialiştilor din domeniu.

Începând cu octombrie 2011, coordonator de disciplină este Prof. Univ. Dr. Alis Dema, ce s-a preocupat activ de toate aspectele ce depind de buna desfăşurare a orelor teoretice şi practice de morfopatologie pentru studenţi, dar şi pentru medicii rezidenţi aflaţi în specialitatea de anatomie patologică din Centrul Universitar Timişoara. Acest aspect este evidenţiat şi prin organizarea de cursuri postuniversitare, precum şi conferinţe şi work-shopuri având invitaţi de marcă din ţară şi din străinatate. Ca notă particulară, menţionăm organizarea anuală a „Zilelor patologiei în Timişoara” / PATHOTIM având ca speakeri personalităţi recunoscute în diversele domenii ale patologiei clinice şi participanţi din ţară şi străinătate în număr mereu crescător.

În scopul îmbunătăţirii calităţii diagnosticului histopatologic şi al activităţii de cercetare, în toată această perioadă s-a completat paleta de investigaţii imunohistochimice, s-a implementat metoda de hibridizare in situ în patologia tumorală mamară şi gastrică, s-a achiziţionat aparatură performantă în domeniul cu specific morfopatologic şi s-au deschis noi oportunităţi de cercetare oncopatologică prin activitatea doctoranzilor disciplinei.

Disciplina de Morfopatologie funcţionează în clădirea U.M.F. "Victor Babeş" Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, la etajul III, într-un spaţiu complet renovat şi dispune de o sală de curs proprie, de 3 săli de lucrări practice, un muzeu, 2 săli de laborator şi de cabinete pentru cadrele didactice.

Colectivul disciplinei este alcătuit din 12 cadre didactice şi 1 tehnician de laborator. Dotarea tehnico-materială permite desfăşurarea în condiţii optime a procesului didactic cu studenţii, a învăţământului postuniversitar şi a activităţii de cercetare ştiinţifică.

Morfopatologia se predă la anul III Medicină generală (în limba română, engleză şi franceză), anul II Medicină dentară (în limba română şi engleză), Asistenţă Medicală Generală – extensia Lugoj anul I, respectiv Asistenţă Medicală Generală anul III şi Asistenţă Profilaxie Stomatologică anul I. De asemenea disciplina noastră este implicată în susţinerea cursurilor facultative de Neuroştiinţe, anul II Medicină generală (în limba română, engleză şi franceză) şi de Patologie clinică, anul V Medicină generală (în limba română, engleză şi franceză).

Între 1995 - 2002, sub conducerea şefului disciplinei, Prof. univ. dr. N. Tudose, au fost redactate şi puse la dispoziţia studenţilor cursul de morfopatologie şi ghidul de lucrări practice apărute în 3 ediţii succesive. A fost redactat cursul de morfopatologie în limba engleză şi cursul de morfopatologie pentru studenţii Secţiei de Fiziokinetoterapie. Totodată, prin grija Prof. univ. dr. Elena Potencz, au fost elaborate 2 cursuri pentru studenţii Facultăţii de Stomatologie. Din 2004 până în 2011 s-au reeditat şi completat alte 4 ediţii ale cursurilor de morfopatologie şi ghidului lucrărilor practice pentru studenţii MG an III sub coordonarea prof. univ. dr. Elena Lazăr, cît şi noi ediţii pentru studenţii anului II Medicină dentară şi anul III MG limba engleză. Sub îndrumarea d-nei profesor dr. Alis Dema începând cu anul 2012 şi până în prezent s-au editat şi revizuit alte 3 ediţii ale cărţilor de curs de Morfopatologie (generală şi specială). Pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară s-au editat cartea de curs şi lucrări practice de morfopatologie, sub coordonarea d-nei conf. Marioara Cornianu.

La toţi anii de învăţământ, predarea cursurilor şi demonstraţiile practice beneficiază de o foarte bogată şi demonstrativă iconografie color - diapozitive, CD-uri, înregistrări video şi lame histopatologice scanate. Muzeul disciplinei, cu bogata sa colecţie de preparate macroscopice, ca şi prosecturile spitalelor asigură învăţământului de morfopatologie posibilitatea ilustrării substratului lezional macroscopic al diverselor boli.

În cadrul disciplinei de morfopatologie se desfăşoară o apreciabilă activitate de cercetare ştiinţifică în care pe lângă cadrele didactice sunt antrenaţi doctoranzi, medici rezidenţi, studenţi, activitate ale cărei rezultate sunt reflectate în tezele de doctorat efectuate şi în numărul mare de lucrări publicate sau prezentate la diverse manifestări ştiinţifice. Concomitent cu activitatea didactică şi de cercetare, cadrele didactice asigură asistenţă medicală de specialitate în laboratoare de profil. În cadrul disciplinei funcţionează compartimentul de prestări de servicii care oferă asistenţă de specialitate de înaltă competenţă, prin tehnici de histopatologie şi imunohistochimie, solicitanţilor din Timişoara şi arealul limitrof.

Sub îndrumarea cadrelor didactice ale disciplinei au fost şi sunt şi în prezent coordonaţi şi îndrumaţi peste 180 medici rezidenţi din specialitatea de anatomie patologică şi din alte specialităţi medicale, în perioada 1991-2016 fiind confirmaţi prin examen peste 75 de medici specialişti anatomo-patologi.

Cadre didactice asociate

Nume Titulatura E-mail Telefon
LAZAR ELENA Prof. Univ. Dr. Med gene_lazar@yahoo.com 0256/204476/ int. 446
VĂDUVA ADRIAN Dr. Med. vaduva.adrian@umft.ro 0256/204476/ int. 446
DERBAN MIHNEA  Dr. Med. mihneaderban@gmail.com 0256/204476/ int. 446
BĂLINIŞTEANU BOGDAN  Dr. Med. med_bogdan@yahoo.com 0256/204476/ int. 446

 

Colaboratori externi

Disciplina de Morfopatologie colaborează activ cu instituţii de profil din ţară şi străinătate: Harvard Medical School Boston, Weill Cornell New York, Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi, INCD “Victor Babeş” Bucureşti.

Pentru studenţi

Link-uri utile:

Activitate ştiinţifică (proiecte)

Membrii Disciplinei de Morfopatologie sunt implicaţi, atât ca director de proiect cât şi ca membri activi, în diferite proiecte de cercetare, dintre care menţionăm: "Laboratorul de Anatomie Patologică- formare profesională şi organizaţională prin implementarea managementului calităţii" şi "Abordarea complexă a cancerului de prostată din perspectiva unor biomarkeri implicaţi în diagnosticul primar, predicţia evoluţiei, evaluarea hormonorezistenţei şi în managementul terapeutic", «Multicenter study regarding the use of robotic approach for correlation of decrease level of circulating adipokines from obesity with risk for pelvic cancer», «Biomarker evaluation in advanced stage cervical cancer by an international working group. Tumor stages 1B2-4. BIO-RAIDs IC 2013-0».

Temele de cercetare ale Disciplinei de Morfopatologie :

  1. Evaluarea prin tehnici imunohistochimice şi moleculare a tumorilor maligne cu diverse localizări
  2. Markeri predictivi-prognostici în boli inflamatorii hepatice şi intestinale
  3. Studiul markerilor imunohistochimici/moleculari implicaţi în terapia ţintită

Şef de disciplină

Prof. univ. dr.
Alis DEMA


Telefon : 0256/204476/ int. 446
Email : dema_alis@yahoo.com

 

Membri

Prof. univ. dr.
Alis DEMA


Telefon : 0256/204476/ int. 446
Email : dema_alis@yahoo.com

Conf. dr.
Sorina TĂBAN


Telefon : 0256/204476/ int. 446
Email : sorinataban@yahoo.com

 
Conf. dr.
Mărioara CORNIANU


Telefon : 0256/204476/ int. 446
Email : marioaracornianu@yahoo.com

Conf. dr.
Anca MUREŞAN


Telefon : 0256/204476/ int. 446
Email : ancamuresan12@gmail.com

 
Ș.L. dr.
Codruţa LĂZUREANU


Telefon : 0256/204476/ int. 446
Email : dordecodru@yahoo.com

Asist. dr.
Remus CORNEA


Telefon : 0256/204476/ int. 446
Email : cornearemus@yahoo.com

 
Asist. dr.
Octavia VITA


Telefon : 0256/204476/ int. 446
Email : liaciucea@yahoo.com

Asist. drd.
Adrian VADUVA


Telefon : 0256/204476/ int. 446
Email : malamutza@gmail.com

 
Asist. drd.
Mihnea DERBAN


Telefon : 0256/204476/ int. 446
Email : mihneaderban@gmail.com

Asist. drd.
Aura JURESCU


Telefon : 0256/204476/ int. 446
Email : aurajurescu@yahoo.com

 
Asist. drd.
Adelina GHEJU


Telefon : 0256/204476/ int. 446
Email : ade.benescu@yahoo.com

Asist. drd.
Ioana MIHAI


Telefon : 0256/204476/ int. 446
Email : Joana.mihai@yahoo.com

 
laborant
Mihaela BRAN


Telefon : 0256/204476/ int. 446
Email : brangeorgianamihaela@gmail.com

 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >