Facultatea de Medicină

Disciplina Limbi Moderne şi Limba Română

Data ultimei actualizări : 04.02.2019 | Tipăreşte pagina

Contactează-ne

Adresa : P-ţa Eftimie Murgu nr.2
Telefon : -
E-mail : luca.gabriela@umft.ro, boc.sinmarghitan.diana@umft.ro, silindean.daniela@umft.ro

 

Limbile moderne şi limba română se predau în Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din anul 1950. În cei 69 de ani de curs practic, printr-o permanentă şi asiduă adaptare, cadrele didactice ale disciplinei au încercat să întreţină nealterat spiritul cultural universal. Disciplina noastră desfăşoară o activitate extrem de variată: cursuri de limbi moderne aplicate - limbaj medical, antropologie culturală, cursuri de cultură şi civilizaţie, cursuri postuniversitare, teste de competenţă lingvistică, module intensive de limbă străină pentru stagiarii proiectelor de mobilitate academică, sesiuni ştiinţifice interdisciplinare, conferinţe internaţionale, lansări de carte, mese rotunde etc.

În cadrul disciplinei de Limbi Moderne şi Limba Română se predau limbile engleză, franceză, germană şi română. Cursul practic de limba română, cultură şi civilizaţie românească se adresează studenţilor străini înscrişi la secţiile cu predare în limbile română (Medicină, Medicină Dentară, Farmacie), engleză (Medicină, Medicină Dentară) şi franceză (Medicină, Farmacie). Cursul este astfel conceput pentru a prezenta valorile de fond ale locului unde îşi vor petrece anii formării profesionale. Odată cu anul al doilea de studiu se urmăreşte familiarizarea cu limbajul medical şi dezvoltarea abilităţilor de formulare a discursului de specialitate.

Cursurile au ca suport manuale actuale şi se desfăşoară modern, interactiv, cu suport audio – video etc. Studenţii acumulează vocabularul specific stilului medical şi aprofundează, simultan, subtilităţile lexico-gramaticale în vederea realizării comunicării (scrise şi orale) în domeniul medical, bazându-se pe descriptorii prevăzuţi în Cadrul european comun de referinţă pentru limbi. Rezultatele cercetării desfăşurate de membrii echipei noastre sunt concretizate în articole de specialitate, volume de autor sau colective, participări la prestigioase manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

 • Gabriela-Mariana Luca este titular UMFTVB din 1997. Doctor în ştiinţe umaniste din 2004 (istorie – cu o teză de antropologie culturală: Vraciul, preotul şi medicul. Tipuri de iniţiere) al Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi absolvent al Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, studii aprofundate, lucrare de licenţă în antropologie literară, susţinută la catedra de semiotică franceză, an predoctoral în antropologie culturală la EHESS – Toulouse. Autor unic a 3 volume, co-autor a 7 manuale universitare (limba franceză, limba română, antropologie), coordonator a 3 volume colective internaţionale şi autor a peste 50 de studii şi articole prezente în baze de date ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Din 1997 până în prezent, a fost implicată în dezvoltarea secţiilor cu predare în limba franceză ale Facultăţilor de Farmacie şi Medicină Generală, organizând cursuri postuniversitare de limba franceză, traduceri de texte de specialitate / consultanţă limba franceză, domeniul ştiinţe medicale. Este organizatorul principal a 8 conferinţe internaţionale de antropologie culturală (2010-2018) şi este iniţiatorul seriilor de workshop-uri studenţeşti No Border (din 2013) şi Ars et Medica (din 2016), coordonează lucrări de licenţă în antropologia conceptului de sănătate.
 • Iulia Cristina Frînculescu este conferenţiar la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara. Titular în învăţământul universitar din 2000, cu activitate de predare a limbii engleze, limbaje specializate (medical, I.T., economic etc.). Doctor în filologie din 2009, cu teza de doctorat: „Aspecte ale terminologiei medicale româneşti de după 1990 (cu specială referire la influenţa engleză)”, conducător ştiinţific Prof. Univ. Dr. Dr. H. C. Mult. Maria Iliescu (Institut für Romanistik, Universitatea din Innsbruck, Austria). Peste 70 de publicaţii, dintre care 14 cărţi (7 autor unic) şi peste 54 de articole, studii şi publicaţii literare apărute în reviste din România, Norvegia, Franţa, Italia, Canada. Coautor la 2 monografii internaţionale: Arguments in Favour of Cooperation in Medical Terminology Research, Peter Lang, Frankfurt am Main, Germania, 2017 şi L’intercompréhension et les nouveaux défis pour les langues romanes, Union Latine, Paris, Franţa, 2011. Coautor lingvist la un tratat medical, publicat la Editura Academiei Române (2010), distins cu Premiul Victor Babeş al Academiei Române, în 2012. Membru în societăţi ştiinţifice filologice internaţionale din Elveţia şi Franţa.
 • Diana Boc-Sînmărghiţan este din 2012 şef de lucrări titular la UMFTVB unde predă cursuri de limba română ca limbă străină, limbaj general şi medical. Absolventă, în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, a Facultăţii de Litere, Filozofie şi Istorie, în 2003, a masterului ̶ Limba română în sincronie şi diacronie, în 2005 şi a unui doctorat în filologie, în 2009. Autoare a două dicţionare, cinci manuale universitare şi a unui volum tematic, precum şi a numeroase studii din domeniul de specialitate, apărute la edituri din ţară şi din străinătate. Între lucrările de referinţă menţionăm: Dicţionarul toponimic al Banatului (văile Bistra şi Sebeş) (2017), Vitamina. Româna ca limbă străină, Locuri şi terapie prin exerciţii de cultivare a limbilor română şi franceză (2018), Sincron. Limba română pentru medicinişti (2013). Organizatoare de sesiuni de comunicări, ateliere pentru studenţi, şcoli de vară, cercuri studenţeşti, coordonatoare în proiecte de cercetare, editor de volume şi reviste din domeniul de specialitate. În activitatea de cercetare şi predare abordează aspecte de interes actual în domeniul lingvisticii: onomastică, lexicologie, istorie a limbii sau a didacticii de specialitate, interesul fiind acela de a găsi metode şi mijloacele optime pentru o învăţare activă care să ajute la îndeplinirea unui scop comunicativ într-un timp cât mai scurt.
 • Patricia-Dorli Dumescu-Pop a absolvit în 2003 Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Universitatea de Vest din Timişoara. În 2006 a absolvit Masteratul de Studii Americane la UVT, iar în 2011 a primit titlul de Doctor în Filologie, distincţia Magna cum laude tot în cadrul Universităţii de Vest. Din 2003, profesor colaborator al Universităţii de Vest, iar din 2005 colaborator, asistent şi apoi şef lucrări la UMFT. Predă limbile germană şi engleză la toate cele trei facultăţi UMFT, adaptând cursurile pentru: medicină generală, farmacie, medicină dentară.
 • Daniela Kohn este din 2013 şef de lucrări titular la Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara, departamentul XVI, Disciplina de Limbi Moderne şi Limba Română unde predă cursuri de limba germană şi română ca limbi străine, limbaj general şi medical. Pe lângă numeroase articole şi cărţi publicate, este autoarea manualului de limba română ca limbă străină recunoscut internaţional, Puls. Manual de limba română ca limbă străină, Editura Polirom, Iaşi, 2009 (vol. I, nivel A1-A2), 2012 (vol. II, nivel B1-B2). Din 2013 este evaluator certificat pentru limba germană, Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD). Din 2016 este membru afiliat al ALTE (The Association of Language Testers in Europe). Din ianuarie 2018 este membru supleant în comisia de concurs a Institutului Limbii Române pentru ocuparea posturilor de lector de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate.
 • Alina Mazilu a studiat filologia la Universitatea de Vest din Timişoara, obţinând titlul de doctor în anul 2011. A fost secretar literar la TGST, apoi la Teatrul Naţional „Radu Stanca“ Sibiu şi la Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu. A coordonat colecţia de carte a Festivalului, realizând selecţia pentru Antologia de piese prezentate în secţiunea spectacole-lectură. Este coeditor al volumului Das rumänische Theater nach 1989. Seine Beziehungen zum deutschsprachigen Raum (Frank&Timme, Berlin, 2011), iar, în calitate de autor, traducător şi redactor, a colaborat cu numeroase edituri din ţară şi din străinătate. A publicat poezie în „România literară“, „Orizont“, „Viaţa Românească“ şi „Luceafărul de dimineaţă“ obţinând diverse premii, printre care şi premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru poezie (Neptun, 2017). A publicat volumele Judecata de pe locul mortului. Jurnal de repetiţii (2014), La vita è bella (2017) şi Ana Simon. Neobişnuitele întâlniri (2018, în colaborare) la editura Diacritic. Are în vedere proiecte de cercetare axate pe dramaturgie română contemporană şi pe leadership cultural.
 • Simona Olaru-Poşiar este absolventă a Universităţii de Vest din Timişoara, secţia engleză-germană. Teza sa de doctorat- Das Motiv des Wahnsinns in der deutschen Literatur- von Georg Büchner bis Patrick Süskind, este primul studiu din sud-estul Europei redactat din dublă perspectivă – cea a unui filolog, dar şi a unui psiholog clinician cu drept de liberă practică, lucrare ce îmbină noţiuni din psihologie, literatură şi psihiatrie. Autoare a două cărţi publicate în ţară – Motivul nebuniei în literatura germană- de la Georg Büchner la Patrick Süskind şi Literatur und Medizin. Wahn und Wahnsinn in der deutschen Literatur a colaborat în străinătate la o monografie intitulată Language in the Digital Era. Challenges and Perspectives, redactând capitolul 3 intitulat Training and Development in the Digital Era, studiu publicat la editura De Gruyter, Berlin. În cadrul Facultatii de Medicină Dentară coordonează începând cu 2014 un cerc de dezbateri – Debate for a better understanding of the world, cerc ce reuneşte semestrial un număr de 50 de studenţi.
 • Simona Nicoleta Staicu este angajată a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara din anul 2002 (plata cu ora), titulară prin concurs din martie 2004 ca preparator limba engleză, asistent universitar limba engleză din 2006, şef de lucrări limba engleză din 2014; doctor în filologie din anul 2012 (cu o teză în terminologie medicală Limbajul medical românesc actual. Perspectivă sincronică) al Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie; absolventă a Universităţii din Craiova, Facultatea de Litere şi Istorie, specializarea: Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Engleză, Masterat la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Anglistică şi Americanistică. Studii de Traductologie. Autoare a 3 monografii – autor unic, 5 volume în colaborare, 6 articole ISI proceedings publicate in extenso, autor unic indexate ISI WEB OF SCIENCE şi autoare a peste 40 de articole BDI. Coordonator de cerc studenţesc - Translation Studies, membru în comitetul de organizare şi comitetul ştiinţific al workshop-ului aflat la a patra ediţie Medical Presentations - A Practical Approach for Students. Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniul filologic: terminologie cu aplicaţii în terminologia medicală, terminografie, lexicologie, lexicografie, traductologie, limbaje specializate, semantică, stilistică funcţională, lingvistica corpusului, lingvistica textului, analiza discursului, traducere specializată.
 • Daniela Şilindean este absolventă a Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie (2003) şi a Masteratului Literatura şi mentalităţile (2005), doctorat în filologie cu teza Modele dramatice: Eugène Ionesco, Matei Vişniec (2008), cu distincţia magna cum laude, UVT; autoare a două volume şi co-autoare a unui manual de limba română (Vitamina). Arts editor al revistei culturale „Orizont” (revistă indexată BDI – CEEOL), traducătoare a şapte texte literare (piese de teatru, un volum de istoria artei), autoare de studii publicate în volume colective, redactor de carte; domenii de cercetare: teatru, dramaturgie, literatură contemporană. Critic de teatru, membră a Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru – secţia română, membră a Uniunii Scriitorilor din România.
 1. Teste de competenţă lingvistică: română, engleză, germană, franceză
 2. Cercuri ştiinţifice studenţeşti:
 • Cercul de Antropologie Culturală al UMFVBT, A.C.U.M.
 • Language, Culture and Civilisation
 • Cercul de Studiu şi Aprofundare a Limbii Române pentru Studenţii Străini ai UMFT
 • Translation Studies (Ro-En, En-Ro)
 1. Conferinţe internaţionale, sesiuni naţionale de comunicări şi ateliere pentru studenţi:

ANTROPOLOGIE CULTURALĂ –Transdisciplinaritate (2010-2018)

COMPARATISM ŞI DIVERSITATE ÎN BANAT. LOCURI ŞI TERAPIE. ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ (2015-2018)

 • Sesiune de comunicări, prima ediţie: Comparatism şi diversitate în Banat. Despre locuri şi proprietăţile lor terapeutice. Abordare interdisciplinară, 8 aprilie, 2015
 • Ateliere, prima ediţie: Comparatism şi diversitate în Banat. Despre locuri şi proprietăţile lor terapeutice. Abordare interdisciplinară, 15 aprilie, 2015

MEDICAL PRESENTATIONS – A PRACTICAL APPROACH FOR STUDENTS (2016-2018)

ŞCOALA DE VARĂ:

 • Limba română, limbaj medical: Romanian for Medical Professionals (2016-2018)

(https://rlsmed.wordpress.com/summer-school/).

 1. Coordonare lucrări de licenţă, coordonare lucrări ştiinţifice (a se consulta activitatea fiecărui cadru didactic)
 2. Proiecte de finanţare a cercetării:
 • Comparatism şi diversitate în Banat. Locuri şi terapie. Abordare interdisciplinară,proiectnr. 21114, din data de 12.11.2018, finanţat de Consiliul Judeţean Timiş prin Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Timiş (ş.l.dr. Diana Boc Sînmărghiţan, coorganizatori: conf. univ. dr. Gabriela Luca, conf. univ. dr. Elena Amăricăi, asist. univ. dr. Georgeta Sînmărghiţan, UMFTVB, lector dr. Cosmina Lungoci, UVT) (http://www.cjtimis.ro/upload/Agenda%20culturala%202018%20Post%20comisie%20selectie.pdf)
 • Corpul mut. Discursurile tăcerii/ The Silent Body. Discourses of Silence, Identificator: PN-II-ID-WE-2012- 4, Domain: Social Sciences and Humanities/ SH5, Cultures and cultural production: literature, visual and performing arts, music, cultural and comparative studies, SH5_11: Cultural studies, cultural diversity, scor 4,6/5 (GM. Luca, Coorganizator, prof.dr. Jose Luis Grosso, Universidad de Catamarca, Argentina)
 • Mobilitate CNCSIS, PN- II- RU- MC-2008- 2, GM. Luca,: From Land to Book and Finaly to Money a History of the Sense of Property of the Romanians in thwe XXIst Century, Auckland, Noua Zeelandă.
 1. Pagină profil limba română:

 https://rlsmed.wordpress.com/

Şef de disciplină

Conf.univ.dr.
Gabriela-Mariana Luca


Email : luca.gabriela@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Membri

Conf.univ.dr.
Gabriela-Mariana Luca


Email : luca.gabriela@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Conf.univ.dr.
Iulia Cristina Frînculescu


Email : frinculescu.iulia@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Șef de lucrări dr.
Diana Boc-Sînmărghițan


Email : boc.sinmarghitan.diana@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Șef de lucrări dr.
Patricia-Dorli Dumescu


Email : dumescu.patricia@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Șef de lucrări dr.
Daniela Kohn


Email : kohn.daniela@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Șef de lucrări dr.
Alina Mazilu


Email : mazilu.alina@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Șef de lucrări dr.
Simona Olaru-Poşiar


Email : olaru-posiar.simona@umft.ro
Vezi curriculum vitae
Șef de lucrări dr.
Simona Nicoleta Staicu


Email : staicu.simona@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 
Șef de lucrări dr.
Daniela Șilindean


Email : silindean.daniela@umft.ro
Vezi curriculum vitae
 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >