HeteroTerA

Data ultimei actualizări : 26.11.2020 | Tipăreşte pagina

Titlul proiectului: Sinteza şi evaluarea de noi bioconjugati de nanoparticule de aur-triazol-triterpene, utilizate ca agenţi activi în melanomul malign

Project title: Synthesis and assessment of novel triazole-triterpene-gold nanoparticle bioconjugates, used as active agents in malignant melanoma

Acronim: HeteroTerA

  • Contract: PD 154 din 24/08/2020
  • Cod proiect (project code): PN-III-P1-1.1-PD-2019-1078

 

Echipa proiectului:

  • Director proiect: Sl. Dr. Mioc Marius
  • Mentor: Prof. Dr. Soica Codruta

Rezumatul proiectului

Cancerul este o patologie intens studiată, reprezentând a doua cauză principală de deces la nivel mondial. Compuşii naturali din plante sunt o sursă importantă pentru dezvoltarea de medicamente cu efect anticanceros, cu mecanism de acţiune selectiv şi cu efecte adverse reduse. Una dintre cele mai studiate astfel de clase pentru activitatea lor antitumorala, este reprezentată de triterpenele pentaciclice. Dezavantajul utilizării lor ca tratament eficient in cancer, este reprezentat de hidrofobicitatea crescută a acestor molecule, care se corelează cu o biodisponibilitate scăzută. In această directie, o multitudine de derivaţi triterpenici sintetizaţi, au fost raportati în literatura de specialitate, mulţi astfel de compuşi prezentând activităţi antitumorale superioare. Recent a fost extensive investigata utilizarea nanoparticulelor de aur ca transportori pentru compuşi cu activitate antitumorala. Nanoparticulele de aur oferă mijloace excelente pentru sinteza controlată (formă şi dimensiune), funcţionalizare uşoară şi capacitatea de a transporta şi proteja cantităţi mari de medicamente încărcate. Actualul proiect îşi propune să obţină derivaţi triterpenici de triazol şi formularea lor ulterioară sub formă de bioconjugati cu nanoparticule de aur, cu activitate potenţială în melanomul malign. Triterpenele selectate pentru derivatizare, acid ursolic, oleanolic şi betulinic sunt substanţe cu efect antiproliferativ raportat în melanom, care vor fi funcţionalizat la gruparea COOH printr-o reacţie de condensare cu o grupare amino primară prezentă în structura unor 3-R-4 -amino-5-mercapto-1,2,4-triazoli. Selecţia triazolilor penrtu sinteza şi funcţionalizarea a triterpenelor, va fi efectuată folosind metode de screening virtual bazate pe andocare, prin ţintirea unor enzime cheie supraexprimate în melanomul malign. Noii derivaţi sintetizaţi şi formulările lor cu nanoparticule de aur vor fi evaluate biologic pentru activitatea lor antitumorala în melanomul malign.

Project abstract

Cancer is an intensively studied pathology, representing the second leading cause of death worldwide. Plant natural occurring compounds are an important source for the development of drugs with anticancer effect, with a more targeted mechanism and reduced adverse effects. One of the most studied such classes for their anticancer activity, is represented by pentacyclic triterpenes. The main drawback of using such compounds as an efficient anticancer treatment is represented by the increased hydrophobicity of these molecules, which correlates with a low bio-availability. On this note, a large plethora of synthesized triterpene derivatives were reported in the literature, multiple such compounds showing superior anticancer activities. Recently the use of gold nanoparticles as carriers for compounds with anticancer activity is extensively investigated. Gold nanoparticles provide excellent means for controlled synthesis (shape and size), easy functionalization, and the ability to transport and protect large amounts of loaded drugs. The current proposal aims to obtain triazole-triterpene derivatives and their subsequent formulation as gold nanoparticles bioconjugates, with potential activity in malignant melanoma. Triterpenes selected for derivatization, ursolic, oleanolic and betulinic acid, are substances with already reported antiproliferative effect in melanoma, which will be functionalized at the COOH group through a condensation reaction with a primary amino group present in the structure of several 3-R-4-amino-5-mercapto-1,2,4-tri azole derivatives. The selection of triazole structures to be synthesized and used to functionalize triterpenes will be performed using docking based virtual screening methods, by targeting key enzymes overexpressed in malignant melanoma. The synthesized novel triterpene derivatives and their gold nanoparticles formulations will be biologically assessed for their antiproliferative activity in malignant melanoma.

Obiectivul general

Obiectivul general al prezentului proiect urmăreşte obţinerea unor derivaţi triazolici a unor acizi triterpenici (cu activitate antiproliferativa documenatată) şi formularea ulterioară a acestora ca bioconjugaţi cu nanoparticule de aur. Derivaţii de triazol utilizaţi pentru derivatizarea triterpenelor vor fi selectaţi în urma unui proces de screening virtual în urma căruia vor fi alese structuri cu potenţial antiproliferativ pe melanom uman. Scopul final este de a obţine o formulare a cărei constituenţi să posede fiecare în parte efectul antiproliferativ căutat, pentru a asigura un efect terapeutic sinergic. În final formularile obţinute vor fi testate biologic pentru a valida efectul biologic prezis si  pentru a observa posibile mecanisme de actiune.

General objective

The general objective of this project is to obtain triazole derivatives of triterpene actions (with documented antiproliferative activity) and their subsequent formulation as bioconjugates with gold nanoparticles. The triazole derivatives used for the derivation of triterpenes will be selected following a virtual screening process following which structures with antiproliferative potential on human melanoma will be chosen. The ultimate goal is to obtain a formula whose constituents have each put together the desired antiproliferative effect, in order to ensure a synergistic therapeutic effect. Finally, the forms obtained will be biologically tested to validate the predicted biological effect and to observe the possible mechanism of action.

Rezultate estimate

Acest proiect se va finaliza prin obţinerea unor derivaţi de triazol a unor triterpene pentaciclice, formulaţi ca bioconjugaţi cu nanoparticule de aur. Noile formulări vor fi obţinute pentru potenţialul lor efect citotoxic pe linii celulare de melanom malign, cuantificat prin teste biologice. De altfel derivaţii de triazol-triterpene sintetizaţi vor fi structuri noi care vor fi şi ele testate biologic, ca atare, pentru efectul antiproliferativ asupra liniilor celulare de melanom malign. Rezultatele obţinute vor fi diseminate prin publicarea a 2 articole ISI si participarea la 2 conferinte internationale.

Estimated results

The current proposal will be completed by obtaining triazole derivatives of pentacyclic triterpenes, formulated as gold nanoparticles-bioconjugates. The new formulations are obtained for their potential cytotoxic effect on malignant melanoma cell lines, effect quantified by biological assessment. Moreover, the synthesized triazole-triterpene derivatives will be novel structures that will also be biologically tested, as such, for their antiproliferative effect on malignant melanoma cell lines. The obtained results will be disseminated by publishing 2 ISI articles and participating in 2 international conferences.

Durata de derulare a proiectului – 02.09.2020 – 01.09.2020 (24 luni)
Project time frame - 02.09.2020 – 01.09.2020 (24 months)

 

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >