Despre noi

Îngrijitoare

Data ultimei actualizări : 28.02.2017 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea a unui post de Îngrijitoare (cod COR 515301 ), pe perioadă nedeterminată, în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

 I.              Data, locul şi ora concursului

Interviul va avea loc în data de 15 februarie 2017, ora 10.00, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2 .

 II.            1. Comisia de concurs

Preşedinte:  Filip Graţiela – Şef Serviciu Social

Membri:         Crăciun Rodica– Administrator

                        Ing.Grecu Gruia- Şef Serviciu Tehnic                 

Secretar:       Ec.Stanca Mihaela

 2.     Comisia de contestaţii

Preşedinte:  Ing. Sever Sbârnă – Şef Birou Achiziţii

Membri:         Subing. Mircea Călărăşanu – Şef Biroul Tehnic

                        Cons. Juridic. Dr. Codrina Levai              

Secretar:       Ec.Stanca MIhaela

III. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 06 februarie 2017, ora 14.00 la Serviciul RUNOS al universităţii, prin Registratura universităţii, parter, cam.  1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 •  a)    curriculum vitae;
 • b)    cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • c)    copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 • e)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • f)     cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului;
 • g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

 IV. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 2 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • interviul

 V. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână;
 • perioada de probă este de cel mult 30 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

 VI. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

1.    Condiţii minimale

-     studii generale;

 Alte cerinţe:

 • persoană dinamică şi organizată;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate;
 • bune abilităţi de comunicare;
 • îndemânare;

 2.    Responsabilităţile postului

1. Legat de activităţile specifice:

 • Îngrijire birouri, săli de cursuri, clădiri, măturat, spălat, şters praf etc.,
 • Activităţi specifice îngrijitorului, privind curăţenia.

 2. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • păstrarea confidenţialităţiiinformaţiilorşi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

 Informaţii suplimentare se obţin la Serviciul RUNOS al universităţii sau la e-mail: concurs@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 544.5 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 530.77 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >