Despre noi

Instalator apă-canal

Data ultimei actualizări : 06.04.2017 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea postului de Instalator apă-canal (cod COR 712602 ), în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

  I.              Data, locul şi ora concursului

Proba scrisă va avea loc în data de 21 martie  2017, ora 10.00, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2.

 II.            1. Comisia de concurs

Preşedinte:  Prof. Fiat Filip – Director General Administrativ

Membri:         Ing. Grecu Gruia – Şef Serviciul Tehnic

                        Subing. Mircea Călărăşanu – Şef Biroul Tehnic                      

Secretar:       Ec.Stanca Mihaela - Direcţia Resurse Umane

                 2. Comisia de contestaţii

Preşedinte:  Ing.Sbârnă Sever –Şef Serviciu Aprovizionare

Membri:       Filip Graţiela- Şef Serviciu Social

                     Hinţ Cristian – Consilier juridic

Secretar:       Ec.Stanca Mihaela - Direcţia Resurse Umane

 III. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 10.03.2017, ora 14.00 la Serviciul RUNOS al universităţii, prin Registratura universităţii, parter, cam.  1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 • a)    curriculum vitae;
 • b)    cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • c)    copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 • e)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • f)        cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului;
 • g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

 IV. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul

 V. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână;
 • perioada de probă este de cel mult 90 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

 VI. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

1.    Condiţii minimale

 • studii generale;
 • experienţă in domeniu;
 • diplomă de calificare.

Alte cerinţe:

 • persoană dinamică şi organizată;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate;
 • bune abilităţi de comunicare;
 • îndemânare;

 2.    Responsabilităţile postului

1. Legat de activităţile specifice:

 • Lucrări de instalaţii apă-canal,
 • Activităţi specifice instalatorului apă-canal.

2. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

 VII. Bibliografie

 1. Manualul instalatorului sanitar
 2. Regulamentul Intern UMFT.

Informaţii suplimentare se obţin la Serviciul RUNOS al universităţii sau la e-mail: concurs@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.91 Kb
Descarca Rezultatele probei scrise
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.55 Kb
Descarca Rezultatul selecției dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.58 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 531.16 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >