Despre noi

Laborant - Disciplina Histologie

Data ultimei actualizări : 19.10.2016 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea postului de Laborant (cod COR 235906), în cadrul Disciplinei de Histologie al Facultăţii de Medicină - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara  

 I.              Data, locul şi ora concursului

Proba scrisă va avea loc în data de 19 octombrie 2016, ora 10.00, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2 – Disciplina de Histologie.

 II.            1. Comisia de concurs

Preşedinte:  Rector, Prof.univ.dr. Marius Raica

Membrii:        Prof.univ.dr. Anca Maria Cîmpean

                        Conf.univ.dr. Nela Puşa Gaje

Secretar:       Ec. Mihaela Stanca

     2. Comisia de contestaţie

Preşedinte:  Şef lucrări dr. Raluca Ceauşu

Membrii:        Şef lucrări dr. Silviu Cristian Suciu

                        Asist.univ.dr. Şerban Comşa

Secretar:       Ec. Mihaela Stanca

III. Tematica şi Bibliografia concursului

TEMATICĂ

 1. Managementul laboratorului de procesare primară histologică
 2. Noţiuni de securitate şi ergonomie a laboratorului de procesară histologică
 3. Microscopul: componente, aplicabilitate în tehnica histologică
 4. Bazele morfologice şi chimice ale coloraţiilor morfologice, histochimice şi imunohistochimice
 5. Tipuri de preparate histologice
 6. Procesarea primară tisulară pentru includerea la parafină
 7. Frotiuri: tehnică, metode de colorare
 8. Tehnica secţionării la criotom
 9. Microtomul şi tehnica secţionării la microtom
 10. Montarea secţiunilor
 11. Etapele preliminare aplicării tehnicilor de coloraţie.
 12. Coloraţii morfologice
 13. Coloraţii histochimice
 14. Noţiuni de bază pentru tehnica imunohistochimică
 15. Prepararea soluţiilor pentru coloraţiile morfologice şi histochimice
 16. Manipularea şi depozitarea substanţelor de laborator.

BIBLIOGRAFIE

 1. Suvarna K, Lazton C, Bancroft J. Bancroft,s Theory and Practice of Histological Techniques, 7th Edition, 2013
 2. Dabbs DJ. Diagnostic Immunohistochemistry. Theranostic and Genomic Applications, Sanders, 2010

IV. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 10.10.2016, ora 14.00 la Serviciul RUNOS al universităţii, prin Registratura universităţii, parter, cam.  1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 • a)    curriculum vitae;
 • b)    cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • c)    copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 • e)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • f)     cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului;
 • g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

V. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul

VI. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • perioada de probă este de cel mult 90 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

VII. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

1.    Condiţii minimale

 • studii superioare;
 • curs în domeniul IT;
 • cunoştinţe solide de limba engleză şi limba franceză

Alte cerinţe:

 • persoană dinamică şi organizată;
 • spirit analitic;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate – respectarea termenelor limită;
 • capacitate de lucru sub presiune, în ritm alert;
 • spirit de echipă;
 • foarte bune abilităţi de comunicare.

 2.    Responsabilităţile postului

1. Legat de activităţile specifice:

 • Responsabil cu preluarea, înregistrarea şi manipularea biopsiilor procesate în alte centre de anatomie patologică
 • Fixarea, incluzionarea, secţionare, colorarea şi montarea specimenelor tisulare procesate în laboratorul disciplinei de histologie al UMF Victor Babes Timisoara.
 • Cunoaşterea şi aplicarea protocoalelor de fixare, incluzionare, colorare a ţesuturilor pentru diagnostic
 • Adaptarea protocoalelor de procesare primară specifică fiecărei biopsii
 • Realizarea de preparate histologice pentru procesul didactic
 • Cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de realizare a frotiurilor şi colorare specifice pentru citologie
 • Prepararea coloranţilor şi a soluţiilor necesare pentru realizarea procedurilor de colorare morfologice şi histochimice
 • Păstrarea preparatelor biologice în parafină conform normelor în vigoare.
 • Capacitatea de a lucra în echipă şi de a se adapta cerinţelor membrilor acesteia
 • Cunoaşterea minimă a noţiunilor de colorare imunohistochimică şi capacitatea de a realiza acest tip de coloraţie în sistem manual şi automat.
 • Notiuni minime de interpretare a lamelor histologice.

2. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

Informaţii suplimentare se obţin la Serviciul RUNOS al universităţii sau la e-mail: concurs@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.7 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 533.09 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >