Despre noi

Laborant - Disciplina Morfopatologie

Data ultimei actualizări : 19.10.2016 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea postului de Laborant (cod COR 235906), perioadă determinată, în cadrul Disciplinei de Morfopatologie - Facultatea de Medicină - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

  I.              Data, locul şi ora concursului

Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie 2016, ora 9.00, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2 – Disciplina de Morfopatologie.

 II.                      1. Comisia de concurs

Preşedinte:   Conf.univ.dr. Mărioara Cornianu

Membri:        Conf.univ.dr. Anca Mureşan

                      Şef lucrări dr.Codruţa Lăzureanu

Secretar:       Ec.Stanca Mihaela- Serviciul RUNOS

                       2. Comisia de contestaţie

Preşedinte:   Asist.univ.dr. Octavia Viţa

Membri:        Asist.univ. dr. Remus Cornea

                      Asist.univ.Adriana Văduva

Secretar:       Ec.Stanca Mihaela- Serviciul RUNOS

III. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 04.10.2016, ora 14.00 la Serviciul RUNOS, prin Registratura universităţii, parter, cam.  1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 • a)    cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • b)    curriculum vitae;
 • c)    copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 • e)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • f)     cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului;
 • g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

IV. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul

 V. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • perioada de probă este de cel mult 60 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

 VI. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

1.    Condiţii minimale

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • cunoştinţe de calculator;
 • constituie avantaj studii în domeniul medical, chimie sau biologie;
 • cunoaşterea limbii engleze;

 Alte cerinţe:

 • persoană dinamică şi organizată;
 • spirit analitic;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate – respectarea termenelor limită;
 • capacitate de lucru sub presiune, în ritm alert;
 • spirit de echipă;
 • foarte bune abilităţi de comunicare.

 2.    Responsabilităţile postului

 1. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

Sarcinile si responsabilitatile laborantului in cadrul Disciplinei de Morfopatologie

Laborantul are urmatoarele sarcini si responsabilitati:

 • Preluare si verificare (receptia) probelor biologie;
 • Inregistrarea probelor in repertoar;
 • Prelucrarea histologica a pieselor (orientarea, includerea la parafina, sectionarea, colorarea si montarea);
 • Efectuarea coloratiilor Hematoxilina-eozina, a coloratiilor histochimice si imunohistochimice (IHC);
 • Colorarea frotiurilor;
 • Notarea diagnosticului histopatologic in registrul de biopsii;
 • Redactarea buletinelor histopatologice in calculator, in registrul de biopsii;
 • Pastrarea rezervelor din probele biologiece (fragmente de tesut, piese de rezectie) timp de 3 luni dupa eliberarea diagnosticului final microscopic;
 • Eliminarea deseurilor conform normelor in vigoare;
 • Pastrarea reactivilor conform normelor in vigoare;
 • Arhivarea blocurilor, lamelor, registrelor;
 • Intretinerea pieselor macroscopice din muzeul Disciplinei de Morfopatologie;
 • Sectionarea si colorarea preparatelor histopatologice necesare lucrarilor practice de microscopie optice ale studentilor (anul II Medicina Dentara, anul III Medicina Generala toate sectiile ai anul III Asistenta medicala generala);
 • Primirea, trimiterea si arhivarea corespondentei oficiale din cadrul Disciplinei de Morfopatologie;
 • Pregatirea salilor de microscopie pentru lucrari practice

Informaţii suplimentare se obţin la Serviciul RUNOS al universităţii sau la e-mail: concurs@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.57 Kb
Descarca Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.89 Kb
Descarca Tematică şi Bibliografie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 15.11 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >