Despre noi

Laborant - Pedodonţie

Data ultimei actualizări : 28.02.2017 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea postului de Laborant (cod COR 235906), perioadă determinată, în cadrul Disciplinei Pedodonţie - Facultatea de Medicină Dentară - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

 I.  Data, locul şi ora concursului

 Proba scrisă va avea loc în data de 15.02.2017, ora 10.00, la sediul Disciplinei de Pedodonţie a       Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, Bulevardul Revoluţiei din 1989 nr.9, etajul I.

II.  1. Comisia de concurs

Preşedinte:    Conf. univ. Dr. Alexandru Simion Ogodescu

Membri:           As. univ. Dr. Magda Luca

                      As. univ. Dr. Andreea Lazea

Secretar:         Ec.Stanca Mihaela - Serviciul RUNOS

     2. Comisia de contestaţie

Preşedinte:   Şef lucrări Dr. Mălina Popa                   

Membri:         As. Univ. Dr. Ana Emilia  Ogodescu

                      As. Univ. Dr. Cristina Lazăr

 Secretar:         Ec.Stanca Mihaela - Serviciul RUNOS

III. Dosarele de concurs se vor depune până în data de06.02.2017, ora 14.00 la ServiciulRUNOS, prin Registratura universităţii, parter, cam. 1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 • a)    cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • b)    curriculum vitae;
 • c)    copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 • e)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • f) cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului;
 • g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

IV. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul

 V. Informaţii privind postul, conform art.17 dinCodul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 4 ore/zi,  respectiv 20 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • perioada de probă este de cel mult 30 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederileCodului muncii, republicat şi a legilor speciale.

 VI. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

 1.  Condiţii minimale

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • constituie un avantaj continuarea studiilor, în domeniul medico-farmaceutic;
 • cunoştinţe bune de operare PC;
 • cunoştinţe bune de limba engleză;

     Alte cerinţe:

 • persoană dinamică şi organizată;
 • abilităţi  de comunicare şi relaţionale cu studenţii;
 • spirit analitic;
 • atenţie la detalii;
 • manualitate;
 • punctualitate – respectarea termenelor limită;
 • capacitate de lucru sub presiune, în ritm alert;
 • spirit de echipă;
 • foarte bune abilităţi de comunicare.

 2.  Responsabilităţile postului

 2.1. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul  său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi     interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

 2.2. Sarcinile şi responsabilităţile laborantului în cadrul Disciplinei de Pedodonţie

 • pregătirea sălilor pentru lucrări practice
 • păstrarea materialelor dentare conform normelor în vigoare
 • aprovizionarea cu materiale necesare activităţilor de stagiu;
 • curăţarea şi dezinfecţia unităţilor de lucru;
 • pregătirea unităţilor de lucru şi materialului demonstrativ pentru desfăşurarea stagiilor cu studenţii;
 • întreţinerea aparaturii şi ustensilelor de laborator
 • eliminarea deşeurilor conform normelor în vigoare
 • primirea şi arhivarea corespondenţei din cadrul Disciplinei de Pedodonţie

 VII. Bibliografie

 1. Bratu E., Glavan F-Practica Pedodontica, Timisoara,Ed. Orizonturi Universitare, 2005
 2. ORDIN Nr. 961- pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor,in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare, publicat în M.Of.Nr.681 din 2 septembrie 2016.
 3. Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)
 4. Regulamentul intern al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (www.umft.ro)

  Informaţii suplimentare se obţin la Serviciul RUNOS al universităţii sau la e-mail: concurs@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultatele probei scrise
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.74 Kb
Descarca Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.45 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 532.94 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >