Despre noi

Laborant Biochimie

Data ultimei actualizări : 09.12.2016 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea postului de Laborant (cod COR 235906), perioadă determinată, în cadrul Disciplinei de Biochimie al Facultăţii de Medicină - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara 

I.              Data, locul şi ora concursului

Proba scrisă va avea loc în data de 28 noiembrie 2016, ora 10.00, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2 – Disciplina de Biochimie.

 II.            1. Comisia de concurs

Preşedinte:   Prof.univ.dr. Andrei Anghel

Membrii:        Conf.univ.dr . Seclaman Edward                             

                         Prof.univ. dr. Marian Catalin

Secretar:       Ec. Mihaela Stanca– Direcţia Resurse Umane

     2. Comisia de contestaţie

Preşedinte:  Conf.univ.dr. Kaycsa Adriana

Membrii:        SL.dr. Samoila Corina

                        SL..dr. Tamas Liviu

Secretar:       Ec. Mihaela Stanca- Direcţia Resurse Umane

III. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 18.11.2016, ora 14.00, la Direcţia Resurse Umane a universităţii, prin Registratura universităţii, parter, cam.  1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 • a)    curriculum vitae;
 • b)    cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • c)    copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 • e)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • f)     cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului;
 • g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

IV. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul

V.  Bibliografia de concurs

Anghel Andrei, et al.,Lucrari practice de chimie si biochimie medicala, Editura Victor Babes, Timisoara 2014, ISBN 978-606-8456-36-2.

VI. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • perioada de probă este de cel mult 90 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

     VII. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

1.    Condiţii minimale

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • experienţă în domeniul biochimiei sau chimiei organice experimentale;
 • cunoştinţe de limba engleză;
 • cunoştinţe de operare PC.

         Alte cerinţe:

 • persoană muncitoare, pedanta si meticuloasa;
 • punctualitate;
 • spirit de echipă;

2.    Responsabilităţile postului

Legat de activitatile specifice postului 

 • pregatirea si executarea operatiilor de laborator (aparate, materiale, solutii, metode  ) de chimie sau biochimie
 • intretinerea si gestionarea aparaturii si materialelor de laborator
 • mentinerea conditiilor de lucru, in conformitate cu reglementarile privind protectia muncii, PSI, prim ajutor
 • opereaza pe calculator, documente curente legate de procesul didactic si de cercetare.

Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

 Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane a universităţii sau la e-mail: concurs@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.18 Kb
Descarca Rezultatul probei scrise
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.54 Kb
Descarca Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.4 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 533.15 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >