Licenţă 2018

Data ultimei actualizări : 14.05.2018 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ – LICENŢĂ

Extras din Regulamentul  privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă aprobat prin  H.S. nr. 11/2191/22.02.2018

 • 01.06.2018 – este termenul limită privind înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă, individual, la decanatul facultăţii, prin depunerea lucrării de licenţă, a certificatelor de competenţă şi a  declaraţiei pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării, semnată de absolvent şi  coordonatorul ştiinţific;
 •  03.07.2018  - Examen de licenţă - Proba scrisă;
 • 06 – 07. 07. 2018 – Susţinerea lucrărilor de licenţă;

 Extras din Metodologia antiplagiat

 • Lucrările de licenţă ce urmează a fi verificate cu softul antiplagiat utilizat de Universitate vor fi trimise pe e-mail in format Word până cel târziu in data de 12.06.2018 la adresa de e-mail: evb@umft.ro.
 • Lucrările se verifică în forma completă, finală, o singură dată.
 • In e-mail, la subiect, se va trece numele candidatului la examenul de licenţă
 • Pentru a evita aglomeraţia din ultimile zile, vă rugăm să trimiteţi lucrările din timp, începând din data de 30.04.2018.
 • Documentele care atestă originalitatea lucrării verificate se eliberează la Editura  Victor Babeş (Medicină 1, cam. 316), de Luni până Vineri: orele 13-15, ing. Katalin Luzan – tel: 0747058112.

IMPORTANT!

15.06.2018 - termen limită pentru depunerea de către studenţi la decanatul facultăţii a documentelor care se obţin în urma verificării originalităţii conţinutului cu ajutorul programului antiplagiat al universităţii, semnate şi înregistrate.

---------------------------------------------------

În cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, susţin examen de licenţă absolvenţii proprii ai programelor de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, din promoţia curentă şi promoţiile anterioare, care au promovat toate examenele de evaluare pe parcursul programelor de studii universitare de licenţă.

Absolvenţii programelor de studii acreditate sau ai programelor de studii autorizate să funcţioneze provizoriu din cadrul UMF „Victor Babeş” din Timişoara se înscriu la decanatele facultăţilor şi susţin examenul de licenţă în cadrul UMF „Victor Babeş” din Timişoara.

Pentru un program de studii universitare, examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii. 

Candidaţii la examenul de licenţă prezintă la înscriere un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de disciplina de profil a UMF „Victor Babeş” din Timişoara sau de către o altă instituţie specializată, naţională ori internaţională, recunoscută de catedra de profil a Universităţii.

Universitatea va informa candidaţii despre perioadele de examene de finalizare a studiilor, condiţiile şi perioadele de înscriere, tematica, bibliografia, programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregătire etc., prin secretariatele facultăţilor, prin afişare la sediul instituţiei şi/sau pe pagina web. 

La programele de studii universitare de licenţă cu 300 de credite transferabile, respectiv 360 de credite transferabile, toate lucrările de licenţă se verifică, cu ajutorul programului antiplagiat al Universităţii.

La programele de studii universitare de licenţă cu 180-240 de credite transferabile, un procent de 10% din lucrările de licenţă se verifică, prin sondaj, cu ajutorul programului antiplagiat al Universităţii.

Documentele care se obţin în urma verificării originalităţii conţinutului cu ajutorul programului antiplagiat al universităţii, semnate şi înregistrate, se vor depune de către studenţi la decanatul facultăţii înainte de susţinerea lucrării de licenţă, până cel târziu în data de 15.06.2018.

Pentru absolvenţii promoţiei 2017-2018, examenul de licenţă se desfăşoară la sediul Universităţii, conform structurii anului universitar, aprobate de Senatul universitar, în două sesiuni, organizate în aceleaşi condiţii, astfel:

 a) în luna iulie 2018 – toate programele de studii din cadrul Facultăţilor de Medicină şi Medicină Dentară, respectiv programul de studii Asistenţă de Farmacie din cadrul Facultăţii de Farmacie:

 • 03.07.2018, ora 1000 – proba scrisă (pentru toate programele de studii din cadrul Facultăţilor de Medicină şi Medicină Dentară, respectiv pentru Asistenţă de Farmacie din cadrul Facultăţii de Farmacie);
 • 04-05.07.2018 – proba practică (pentru programele de studii Medicină Dentară şi Tehnică Dentară);
 • 06-07.07.2018 – susţinerea lucrărilor de licenţă (pentru toate programele de studii din cadrul Facultăţilor de Medicină şi Medicină Dentară, respectiv pentru Asistenţă de Farmacie din cadrul Facultăţii de Farmacie).

 b) în luna septembrie 2018 – programele de studii Farmacie şi Farmacie (în limba franceză)din cadrul Facultăţii de Farmacie:

 • 04.09.2018, ora 1000– proba scrisă:
 • 05-06.09.2018 – proba practică;
 • 07.09.2018 – susţinerea  lucrărilor de licenţă.

 c) în luna februarie 2019 – toate programele de studii:

 • 06.02.2019, ora 1000 – proba scrisă;
 • 07.02.2019 – proba practică;
 • 08.02.2019 – susţinerea lucrărilor de licenţă.

 

Pentru programele de studii universitare de licenţă Asistenţă Medicală Generală (Lugoj), respectiv Asistenţă de Farmacie (Lugoj), organizarea şi susţinerea examenului de licenţă se va desfăşura la Lugoj, sub coordonarea comisiei centrale de licenţă.

Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenul de licenţă în sesiunile programate pentru promoţia curentă.

Prezentarea unor candidaţi în sesiuni ulterioare celor organizate pentru promoţia din care aceştia fac parte, se poate face cu suportarea de către candidaţi a cheltuielilor aferente, în cuantumul stabilit de Senatul universitar, prin Regulamentul privind cuantumul taxelor de şcolarizare şi alte taxe.   

Mai multe informatii privind organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara se regăsesc în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă, aferent promoţiei anului universitar 2017-2018, aprobat de Senatul universitar în şedinţa din 22.02.2018 şi afişat la Secţiunea Documente utile.

 
Pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de licentă la programul de studii Asistenţă de farmacie (Lugoj), din cadrul Facultăţii de Farmacie vă aducem la cunosţinţă tematica, bibliografia şi propunerile de întrebări.
 
Pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de licentă la programul de studii Farmacie Română şi Franceză vă aducem la cunosţinţă tematica, bibliografia şi propunerile de întrebări.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Variante de grile Facultatea de Medicină

Descarca Variante de grile - BFKT
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.45 Mb
Descarca Variante de grile - AMG
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 129.55 Kb
Descarca Variante de grile - N.D.
 
Tip fişier : RAR | Dimensiune : 206.68 Kb
Descarca Variante de grile - RIM
 
Tip fişier : RAR | Dimensiune : 13.51 Kb
Descarca Variante de grile Facultatea de Medicină
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 4.17 Mb

Variante de grile Facultatea de Medicină Dentară

Descarca Variante de grile - Tehnică Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.17 Mb
Descarca Variante de grile - Asistenta de Profilaxie Stomatologică
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 176.18 Kb
Descarca Variante de grile Facultatea de Medicină Dentară
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 197.97 Kb

Variante de grile Facultatea de Farmacie

Descarca ERATӐ GRILE LICENTӐ FARMACIE 2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 142.03 Kb
Descarca Proba practică Farmacie 2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 209.28 Kb
Descarca Variante de grile - Farmacie 2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 2.09 Mb
Descarca Variante de grile - Asistenţă de farmacie Lugoj 2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 1.49 Mb

Tematică şi Bibliografie

Descarca Tematică şi Bibliografie Farmacie 2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 132.11 Kb
Descarca Tematică şi Bibliografie Medicină Dentară 2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 209.95 Kb
Descarca Tematică şi Bibliografie Asistenţă de farmacie Lugoj 2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 206.85 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >