Studenţi

Licenţă 2020

Data ultimei actualizări : 14.08.2020 | Tipăreşte pagina

Instructiuni tehnice Licenţă 2020

Responsabilitatea conexiunii la internet în vederea susţinerii probei scrise aparţine în totalitate candidatului. În situaţia în care  survin probleme de natură tehnică, pe parcursul probei de concurs, universitatea va pune la dispoziţie studenţilor o linie de suport, disponibilă telefonic şi prin email. 

Pentru studenţii care întâmpină probleme tehnice, confirmate cu echipa tehnică de suport în timpul desfăşurării probei, ce vizează imposibilitatea iniţierii examinării sau deconectare fără posibilitatea reconectării la examen, va exista o soluţie de rezervă a susţinerii probei, în aceeaşi zi la două ore distanţă de încheierea primei probe. 

Pentru participare la proba de rezervă este necesar avizul echipei tehnice, care să certifice existenţa problemei tehnice reclamată de către student; pentru obţinerea avizului echipei tehnice, studentul trebuie să fi contactat echipa tehnică (e-mail sau telefonic) în cel mai scurt timp după apariţia problemei, obligatoriu înainte de expirarea timpului examinării. UMFVBT va asigura funcţionarea serverului de examen şi va garanta up-time pe toată durata probei de concurs. 

UMFVBT nu poate asigura suport în ceea ce priveşte conexiunea studentului la internet sau probleme tehnice ale dispozitivului cu care studentul se conectează la proba de examen. Studenţii care nu obţin punctajul necesar promovării la proba teoretică se vor putea prezenta doar în sesiunea februarie 2021 nu şi la susţinerea probei prin soluţia de rezervă. 

----------------------------

 

Anexa nr. 1 la H.S. nr. 9/5189/29.04.2020

 STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020  PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

pentru  sesiunea de examinare (anii I – VI) şi pentru examenul de licenţă

SEMESTRUL  II
15.06.2020 12.07.2020 Sesiune de examinare   4 săptămâni
13.07.2020 19.07.2020 Sesiune de restanţe  1 săptămână
03.09.2020 09.09.2020 Reexaminări / Măriri de note   7 zile

 

Examenul de licenţă 
Proba scrisă Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de       Farmacie: 14.09.2020
Proba practică -   Programele de studii Medicină Dentară, Tehnică Dentară, Farmacie: 15.09.2020 şi 16 09.2020
Susţinerea lucrărilor de licenţă Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie: 17.09.2020 şi 18.09.2020
Înscrierea pentru examenul de licenţă, depunerea lucrărilor de licenţă şi a certificatelor de competenţă lingvistică: până la data de 15.07.2020


----------------------------

Examenele de finalizare a studiilor la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara se vor organiza şi desfăşura în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6125/2016 privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5643/2017, Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 5664/2019 pentru modificarea Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, şi a metodologiei proprii aprobate de Senatul universitar prin prezentul Regulament.

În cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, susţin examen de licenţă absolvenţii proprii ai programelor de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, din promoţia curentă şi promoţiile anterioare, care au promovat toate examenele de evaluare pe parcursul programelor de studii universitare de licenţă.

Absolvenţii programelor de studii acreditate sau ai programelor de studii autorizate să funcţioneze provizoriu din cadrul UMF „Victor Babeş” din Timişoara se înscriu la decanatele facultăţilor şi susţin examenul de licenţă în cadrul UMF „Victor Babeş” din Timişoara.

Pentru un program de studii universitare, examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii. 

Candidaţii la examenul de licenţă prezintă la înscriere un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de disciplina de profil a UMF „Victor Babeş” din Timişoara sau de către o altă instituţie specializată, naţională ori internaţională, recunoscută de catedra de profil a Universităţii.

Universitatea va informa candidaţii despre perioadele de examene de finalizare a studiilor, condiţiile şi perioadele de înscriere, tematica, bibliografia, programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregătire etc., prin secretariatele facultăţilor, prin afişare la sediul instituţiei şi/sau pe pagina web. 

La programele de studii universitare de licenţă cu 300 de credite transferabile, respectiv 360 de credite transferabile, toate lucrările de licenţă se verifică, cu ajutorul programului antiplagiat al Universităţii.

La programele de studii universitare de licenţă cu 180-240 de credite transferabile, un procent de 10% din lucrările de licenţă se verifică, prin sondaj, cu ajutorul programului antiplagiat al Universităţii.

Documentele care se obţin în urma verificării originalităţii conţinutului cu ajutorul programului antiplagiat al universităţii, semnate şi înregistrate, se vor depune de către studenţi la decanatul facultăţii înainte de susţinerea lucrării de licenţă, până cel târziu în data de 01.06.2020.

Pentru absolvenţii Facultăţii de Medicină, examenul de licenţă constă în:

 a) proba 1 – componentă naţională, sub forma de lucrare scrisă, din tematica şi din bibliografia anunţate de către comisia de organizare, care va fi formată din specialişti desemnaţi de conducerile universităţilor de medicină şi farmacie acreditate.

 b) proba 2 – prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă. 

Pentru absolvenţii Facultăţii de Medicină Dentară şi ai Facultăţii de Farmacie:

 a) proba 1

 • componentă naţională, sub forma de lucrare scrisă, din tematica si din bibliografia anunţate de către comisia de organizare, care va fi formată din specialişti desemnaţi de conducerile universităţilor de medicină şi farmacie acreditate;
 • componentă specifică, sub forma de probă practică.

 b) proba 2 – prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă.

Pentru absolvenţii promoţiei 2019-2020, examenul de licenţă se desfăşoară la sediul Universităţii, conform structurii anului universitar, aprobate de Senatul universitar, în două sesiuni, organizate în aceleaşi condiţii, astfel:

 a) sesiunea I:

 • în lunile iunie-iulie 2020, pentru toate programele de studii din cadrul Facultăţilor de Medicină, şi Medicină Dentară
 • în luna septembrie 2020, pentru programele de studii Farmacie, Farmacie (în limba franceză) şi Asistenţă de farmacie (la Lugoj)din cadrul Facultăţii de Farmacie.

 b) sesiunea a II-a: în luna ianuarie 2021, la toate programele de studii, cu menţinerea comisiilor de licenţă, stabilite pentru prima sesiune a examenului de licenţă.

Pentru programele de studii universitare de licenţă Asistenţă Medicală Generală (Lugoj), respectiv Asistenţă de Farmacie (Lugoj), organizarea şi susţinerea examenului de licenţă se va desfăşura la Lugoj, sub coordonarea comisiei centrale de licenţă.

Calendarul examenului de licenţă este următorul:

 a) în lunile iunie-iulie 2020 – toate programele de studii din cadrul Facultăţilor de Medicină şi Medicină Dentară:

 • 30.06.2020, ora 1000 – proba scrisă (pentru toate programele de studii din cadrul Facultăţilor de Medicină şi Medicină Dentară);
 • 01-02.07.2020 – proba practică (pentru programele de studii Medicină Dentară şi Tehnică Dentară);
 • 03-04.07.2020 – susţinerea lucrărilor de licenţă (pentru toate programele de studii din cadrul Facultăţilor de Medicină şi Medicină Dentară).

 b) în luna septembrie 2020 – programele de studii Farmacie, Farmacie (în limba franceză) şi  Asistenţă de farmacie (la Lugoj) din cadrul Facultăţii de Farmacie:

 • 01.09.2020, ora 1000– proba scrisă:
 • 02-03.09.2020 – proba practică;
 • 04.09.2020 – susţinerea  lucrărilor de licenţă.

 c) în luna ianuarie 2021 – toate programele de studii:

 • 13.01.2021, ora 10:00 – proba scrisă;
 • 14.01.2021 – proba practică;
 • 15.01.2021 – susţinerea lucrărilor de licenţă.

Înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă se efectuează individual, la decanatele facultăţilor, prin depunerea lucrărilor de licenţă, a certificatelor de competenţă lingvistică şi a declaraţiei pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării, semnată de absolvent şi coordonatorul ştiinţific, conform calendarului şi structurii anului universitar, aprobate de Senatul universitar, până la data de 01.06.2020, pentru prima sesiune, respectiv, până la data de 18.12.2020, pentru a doua sesiune a examenului de licenţă.

Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenul de licenţă în sesiunile programate pentru promoţia curentă.

Prezentarea unor candidaţi în sesiuni ulterioare celor organizate pentru promoţia din care aceştia fac parte, se poate face cu suportarea de către candidaţi a cheltuielilor aferente, în cuantumul stabilit de Senatul universitar, prin Regulamentul privind cuantumul taxelor de şcolarizare şi alte taxe.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca LA METHODOLOGIE ET LA PROCEDURE DE TRAVAIL ANTI-PLAGIAT
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 673.72 Kb
Descarca NO-PLAGIARISM METHODOLOGY AND WORKING PROCEDURE
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 576.7 Kb
Descarca Metodologie și procedură antiplagiat
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 675.13 Kb
Descarca Modificare structura an universitar 2019-2020
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 242.71 Kb
Descarca Anexa Pregatirea lucrarii de licenta
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 159 Kb
Descarca Regulament Licență 2020
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 318.81 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >